12 Yeterlilik Daha TYÇ’ye Yerleştirildi

12 Yeterlilik Daha TYÇ’ye Yerleştirildi. Yeterlilikler, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne yerleştirilmeye devam ediyor. 2020 yılında TYÇ Koordinasyon Kurulu Kararıyla “Yeterliliklerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Dâhil Edilmesi Sürecinde Uygulanacak Usul ve Esaslar”ın yürürlüğe girmesiyle ülkemizde düzenlenmekte olan yeterlilikler, başvuru esasına dayalı olarak...

TYÇ Kurulu 32. Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu 32. Toplantısı, 29 Nisan 2021 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkan Yardımcısı Metin KARAMAN başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantı, son Kurul toplantısından bu yana yürütülen çalışmalar ile ulusal ve uluslararası gelişmeler hakkında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanı Osman Seçkin AKBIYIK tarafından yapılan bilgilendirmeyle...

TYÇ Strateji Belgesi Yayımlandı

Ülkemizin tek ulusal yeterlilik çerçevesi olan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin (TYÇ), 2021 yılı itibariyle Uygulama Aşaması başlamış bulunmaktadır. Bu önemli aşamada faaliyetlerin planlı bir şekilde işlerlik kazanabilmesi için iyi planlanmış ve paydaşlar tarafından içselleştirilmiş bir yol haritasına ihtiyaç duyulmuştur. Mümkün olan en yüksek katılımla oluşturulan periyodik stratejik...

YÖKAK’ın düzenlediği Webinar’a katılım sağlandı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından organize edilen YÖKAK 2021 Webinar Serisi programının ‘Esnek Öğrenmenin Kalite Güvencesi: Mikro Yeterlilikler ve Dijital Diplomalar’ başlıklı ikinci etkinliği, 31 Mart 2021 Çarşamba günü 200 kişiye yakın bir katılımla gerçekleştirilmiştir. Moderatörlüğünü YÖKAK Üyesi Prof. Dr. Sina ERCAN’ın yürüttüğü etkinlikte Birleşik...

TYÇ Strateji Belgesi İstişare Etkinliği Gerçekleştirildi

Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Projesi (TUYEP) kapsamında hazırlanmış olan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Strateji Belgesi Taslağına yönelik İstişare Etkinliği 25 Mart 2021 Perşembe günü çevrimiçi olarak düzenlenmiştir. İstişare Etkinliği; Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu başta olmak üzere meslek örgütleri,...

AYÇ Danışma Grubu 55. Toplantısına Katılım Sağlandı

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) Ulusal Koordinasyon Noktası olan Kurumumuz, 23-24 Şubat 2021 tarihlerinde çevrimiçi gerçekleştirilen AYÇ Danışma Grubu 55. Toplantısı’na katılmıştır. Yeterliliklerin şeffaflığı, karşılaştırılabilirliği ve taşınabilirliğini geliştirmeyi hedefleyen AYÇ Tavsiye Kararı gereğince, referanslama sürecinde şeffaflığı ve güveni teşvik etmek ve genel tutarlığı sağlamak amacıyla AYÇ...

TYÇ Kurulu 31. Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu 31. Toplantısı, 18 Şubat 2021 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Metin KARAMAN başkanlığında gerçekleştirilmiştir.   Toplantı, son Kurul toplantısından bu yana yürütülen çalışmalar hakkında yapılan bilgilendirmeyle başlamıştır. Toplantıda ilk olarak TYÇ Strateji Belgesi Taslağı değerlendirilmiştir. TYÇ’ye yönelik kapsamlı durum...

TYÇ’ye 11 Yeterlilik Daha Yerleştirildi

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’ne (TYÇ) yönelik 10 yıldır yürütülen çalışmaların nihai hedefi, kalite güvencesi sağlanmış yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirilmesidir. Dolayısıyla, yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirilmeye başlanması, önemli kilometre taşlarından biridir. 14 Şubat 2020 tarihinde TYÇ Koordinasyon Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Yeterliliklerin Türkiye...

TYÇ Yeterlilik Türleri Güncellendi

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ), sekiz seviye ve yeterlilik türlerinden oluşan bir yapıya sahiptir. Seviyeler, seviye tanımlayıcıları aracılığıyla tanımlanmakta ve yeterlilik türleriyle desteklenmektedir. TYÇ geliştirme sürecinde yapılan incelemelerde, sadece seviye yapısı kullanılmasının etkili bir sınıflandırma yapılmasını güçleştireceği öngörülerek seviye yapısının yanı sıra çeşitli yeterlilik...

TYÇ 2020 Faaliyet Raporu ve 2021 Faaliyet Planı Onaylandı

  Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Hususlar Hakkında Yönetmeliğin 16. Maddesi gereğince yıllık faaliyet raporlarının Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu tarafından TYÇ Koordinasyon Kuruluna sunulması gerekmektedir. Bu hüküm doğrultusunda TYÇ çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporları TYÇ Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmakta ve TYÇ Kurulunun...
Sayfa 6/9 gösteriliyor.