Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi İle Referanslandırılması Projesi

2014 yılından itibaren yürütülen TYÇ-AYÇ referanlama projelerinin toplam bütçesi yaklaşık 540.000 Avro’dur.

Projeler ile:

  • Paydaşlara ve ilgili taraflara AYÇ ve TYÇ’yi tanıtıcı etkinliklikler düzenlenmiştir.
  • Uluslararası uzmanların da yer aldığı TYÇ’nin AYÇ’ye referanslanması taslak raporu hazırlanmıştır.
  • TYÇ’nin AYÇ’ye referanslandırılmasına yönelik ulusal istişare süreci faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
  • Referanslama sürecini olgunlaştırmak için belirli aralıklarla başta YÖK ve MEB olmak üzere ilgili paydaşlarla toplantılar yapılmıştır.

 

2019 yılı itibarıyla da:

  • TYÇ’nin uygulanmasına yönelik dokümanların hazırlanması amacıyla ulusal ve uluslararası uzmanlardan teknik destek alınması,
  • Uluslararası çalışma ziyaretleri ve karşılıklı öğrenme faaliyetleri,
  • Sorumlu personelin AYÇ ve TYÇ’ye yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi amacı ile eğitimlerin düzenlenmesi,
  • TYÇ ve AYÇ’yi tanıtıcı dokumanların hazırlanıp paydaşlara dağıtılması,
  • Referanslama raporunun Türkçesi ve İngilizce’sinin güncellenen Tavsiye Kararı’na göre revize edilmesi gibi faaliyetler gerçekleştirmektedir.