Ülkemizin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) Ulusal Koordinasyon Noktası olan Kurumumuz, 7-8 Haziran 2022 tarihlerinde Brüksel’de düzenlenen ‘AYÇ Danışma Grubu 59. Toplantısı’na katılmıştır.

Yeterliliklerin şeffaflığı, karşılaştırılabilirliği ve taşınabilirliğini geliştirmeyi hedefleyen AYÇ Tavsiye Kararı gereğince, referanslama sürecinde şeffaflığı ve güveni teşvik etmek ve genel tutarlığı sağlamak amacıyla 2008 yılında AYÇ Danışma Grubu kurulmuştur. AYÇ’nin uygulanmasında Komisyon, Üye Devletler ve paydaşlar arasında merkezi bir istişare platformu olan AYÇ Danışma Grubu, AYÇ uygulamasına katılan ülkeler arasında güven oluşturulmasında önemli rol oynamaktadır.

Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü’nün başkanlık ettiği ve Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi (CEDEFOP) ve Avrupa Eğitim Kurumu (ETF) uzmanlığıyla desteklenen Danışma Grubu, Avrupa Konseyi ile birlikte, ulusal temsilciler (Üye Devletlerden ikişer, diğer 11 katılımcı ülkeden ise birer temsilci), iş piyasası aktörleri, eğitim-öğretim ve sivil toplum temsilcilerinden oluşmaktadır.

Yılda ortalama üç kez düzenlenen Danışma Grubu toplantılarına katılım sağlanarak Avrupa düzeyindeki ve diğer ülkelerdeki gelişmeler takip edilmekte, ülkemizdeki gelişmeler paylaşılmakta, istişarelerde bulunulmakta ve kurumsal temaslar geliştirilmektedir. COVID-19 salgını sonrasında ilk kez yüz yüze Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen toplantıya ülkemizi temsilen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Dairesi Başkanlığında görevli AYÇ Danışma Grubu Türkiye Temsilcisi Mesleki Yeterlilik Uzmanı Ekrem YAZICI katılmıştır.

Gündemdeki tüm konuların Danışma Grubu üyeleri tarafından müzakere edildiği toplantının ilk oturumunda, Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa ve ülkeler düzeyindeki güncel gelişmeler ulusal bazda gerçekleşenler hakkında bilgilendirmeler ile açılış yapılmıştır. Toplantının devamında Avrupa birliği portalları hakkında bilgilendirme sağlanmış ve kurulması planlana EQF Wiki Space genel yapısı anlatılmış Danışma Grubu üyelerinden görüşleri istenmiştir.

Toplantının ikinci oturumunda Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Hakkında bir etki analizi yapmak için çalışma yapılmak istendiği belirtilmiş ve bunun yöntemi ile uygulama şekilleri hakkında öneriler bir sunum eşliğinde aktarılarak üyelerden geri bildirimler alınmıştır.

Birinci günün sonunda ise Ulusal Yeterlilikler Çerçeveleri hakkında hazırlanan UYÇ Envanterinin yeni versiyonun hazırlık çalışmalarına ilişkin bilgiler ve öngörülen takvim hazırlama ekibi tarafından aktarılmıştır.

Toplantının ikinci günü Ukrayna’dan başka ülkelere giden öğrenciler ve diğer mülteciler için AYÇ bağlamında neler yapılabileceğine ilişkin bilgiler verilmiş olup bir karşılaştırma projesi olan AYÇ-Ukrayna Projesi paylaşılmış ve görüşler alınmıştır.

Toplantının devamında Europass Dijital Yeterlilikler hakkında bilgiler verilmiş ve tartışmalar yürütülmüştür. Europass portalındaki mevcut yeterlilikler ve gelecek vizyonu paylaşılarak birinci günün ilk oturumları tamamlanmıştır.

Toplantının son oturumunda her zaman yapıldığı gibi “yaygın ve serbest öğrenmelerin doğrulanması” başlığı ele alınmıştır. Bu kapsamda güncel versiyonu hazırlanmakta olan Avrupa Doğrulama Kılavuzunun mevcut hali üzerine bilgilendirme sağlanmıştır.

Son bölümde ise Avrupa Doğrulama Envanterinin hazırlık takvimi, güncelleme yöntemi ve hazırlık süreçleri hakkında AYÇ Danışma Grubu üyelerinden bilgiler alınarak AYÇ Danışma Grubu 59. Toplantısı tamamlanmıştır.