Bölgesel Yeterlilik Çerçeveleri

Yeterlilik çerçeveleri, bir ülke yeterliliklerini sınıflandırma ve karşılaştırma konusunda sağlamış olduğu avantajlar sayesinde ekonomik ve coğrafi sebeplerle birden fazla ülkenin biraraya gelmesiyle oluşturulan yapılarda da kullanım sahası bulmuştur. Bölgesel Yeterlilik Çerçeveleri olarak adlandırılan bu yapılar bahse konu birlikte yer alan yeterliliklerin tanımlanması, karşılaştırılması ve sınıflandırılmasına olanak tanımakta böylece ekonomik ve sosyal ilişkilerin daha rahat işlemesine katkı sağlamaktadır.

Bölgesel yeterlilik çerçevelerinin en önemli örneği 2008 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan Tavsiye Kararı ile hayata geçirilen Hayat Boyu Öğrenme için Avrupa Yeterlilik Çerçevesi’dir (AYÇ- European Qualifications Framework).

AYÇ, birçok Avrupa ülkesinin UYÇ hazırlamasında etkileyici bir unsur olmanın yanı sıra Avrupa dışında da UYÇ’lerin geliştirilmesinde kullanılmış ve bölgesel yeterlilik çerçeveleri için uluslararası bir dayanak teşkil etmiştir. AYÇ neticesinde geliştirilen UYÇ’ler benzer şekilde kalite güvencesiyle ilişkili ve öğrenme kazanımlarına dayalıdır ve yasal veya düzenleyici güce sahiptir.