Mesleki Yeterlilik Kurumumuz Koordinasyonunda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu 46. Toplantısı Gerçekleştirildi

Mesleki Yeterlilik Kurumumuz koordinasyonunda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu 46. Toplantısı çevrim içi gerçekleştirildi. Kurum Başkanımız Sn. Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya Yükseköğretim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Sosyal Tarafların...

Mesleki Yeterlilik Kurumumuz Koordinasyonunda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu 45. Toplantısı Gerçekleştirildi.

Mesleki Yeterlilik Kurumumuz koordinasyonunda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu 45. Toplantısı gerçekleştirildi. Kurum Başkanımız Sn. Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya Yükseköğretim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Sosyal Tarafların Kurul Üyesi...

TYÇ'ye Yerleştirilen Yeterlilik Sayısı 835'e Yükseldi.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine (TYÇ) yerleştirilen yeterlilik 835'e ulaştı. TYÇ'ye yerleştirilen yeterliliklere ait  belgeler ve diğer eklerinde TYÇ logosu kullanılabilecektir. Önemli Not: Üniversiteler, Logo kullanımıyla ilgili olarak YÖK tarafından kendilerine yazı ulaştırıldıktan sonra diplomalarında...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN, Bakan Yardımcımız Sayın Faruk ÖZÇELİK ve Bakanlığımız Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Sayın İhsan ESEN, Mesleki Yeterlilik Kurumumuzu ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN, Bakan Yardımcımız Sayın Faruk ÖZÇELİK ve Bakanlığımız Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Sayın İhsan ESEN, Mesleki Yeterlilik Kurumumuzu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Sayın Bakanımıza, Kurum Başkanımız Sn. Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN tarafından ulusal meslek standardı ve...

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kredi Biriktirme ve Transferine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı’na yönelik teknik çalışma grubu toplantısı gerçekleştirildi.

    31.10.2023 tarihinde gerçekleştirilen TYÇ Kurulu 43. Toplantısında alınan kararlar gereğince "Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterlilikler Arasındaki Yatay ve Dikey Geçiş ile Kredi Biriktirme ve Transferine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı"nın teknik açıdan incelenmesi ve süreç şemasının...

Mesleki Yeterlilik Kurumumuz koordinasyonunda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu 43. Toplantısı gerçekleştirildi.

Mesleki Yeterlilik Kurumumuz koordinasyonunda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu 43. Toplantısı 31 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Kurul toplantısı, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanımız Sn. Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Sn. Ali KARAGÖZ’ün...

Kurum Başkanımız Sn. Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN Hacettepe Üniversitesi'nde "Mesleki Yeterlilik Çerçeveleri: Avrupa ve Türkiye Örnekleri" konusunda konferans verdi.

Cumhuriyetin yüzüncü yılı vesilesiyle Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından 23/10/2023 tarihinde Mesleki Yeterlilik Çerçeveleri: Avrupa ve Türkiye Örnekleri konusunda bir konferans düzenlendi. Konferansa Hacettepe Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Mehmet Cahit GÜRAN,...

Mikro Yeterliliklerde Ulusal Yaklaşımın Belirlenmesi Çalıştayı 18-19/10/2023 Tarihlerinde Gerçekleştirildi

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanması ve işgücü piyasasına nitelikli işgücü sağlanmasını amaçlayan TUYEP projesi kapsamında 18-19/10/2023 tarihinde Ankara’da Mikro Yeterliliklerde Ulusal Yaklaşımın Belirlenmesi Çalıştayı gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK),...

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelikte Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine atıf yapıldı.

12/08/2023 tarih ve 32277 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmeliğe göre Bilim Alanı Danışma Komisyonu tarafından verilecek denklik ile ilgili kararların, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesindeki (TYÇ) kazanımları ve ilgili programın...

Yükseköğretim Mezuniyet Belgelerinde “TYÇ Logosunun” Kullanımı Hakkında Bilgilendirme

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda kalite güvence ölçütlerini sağlayan 360 yükseköğretim programı TYÇ logosu kullanmaya hak kazanmıştır. TYÇ Logosu alan yükseköğretim programları için tıklayınız. Bu programlara ait detaylara TYÇ Veri Tabanı...

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü temsilcilerine yönelik TYÇ Hakkında Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) hakkında bilgilendirme toplantısı 11/09/2023 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu hizmet binasında gerçekleştirilmiştir. Toplantıda TYÇ, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi,...

TYÇ Kurulu 42. Toplantısı Gerçekleştirildi.

  Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu 42. Toplantısı 18 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Açılışını Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Sn. Cemal Cihan COŞKUN’un yaptığı toplantıda, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Sn. Ali KARAGÖZ TYÇ Kurulu Başkanlığına...

TYÇ Logolu Mezuniyet Belgeleri Lansman Programı Gerçekleştirildi.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Logosu Lansman Programı, 14 Haziran 2023 tarihinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik (ÇSGB) Bakan Yardımcıları Sayın Prof. Dr. Lutfihak ALPKAN ve Faruk Özçelik’in teşrifleri ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK),...

TYÇ Uygulama Süreçleri Eğitimlerinin Üçüncüsü Kastamonu’da Gerçekleştirildi.

TUYEP Projesi kapsamında Türkiye genelindeki paydaşlarla buluşmak ve süreçlerle ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla düzenlenen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Uygulama Süreçleri Eğitimlerinin üçüncüsü Kastamonu’da gerçekleştirildi. 30 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenen eğitim...

TYÇ Uygulama Süreçleri Eğitimlerinin İlki Konya’da Gerçekleştirildi.

TUYEP Projesi kapsamında Türkiye genelindeki paydaşlarla buluşmak ve süreçlerle ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla düzenlenen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Uygulama Süreçleri Eğitimlerinin ilki Konya’da gerçekleştirildi. 27 Nisan 2023 tarihinde düzenlenen eğitim programına 13 farklı...

Etkinlikler Tümünü Göster

15 10 2022 15:30
TYÇ Tanıtım Günleri Etkinliği-Erzurum

27 04 2023 10:00
Uygulama Süreçleri Eğitimi-Konya

27 12 2022 15:32
TYÇ Tanıtım Günleri Etkinliği-Diyarbakır

23 11 2021 14:00
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Önceki Öğrenmelerin Tanınması Çevrimiçi Bilgilendirme Etkinliği

09 11 2021 14:00
TYÇ Kurulu 35. Toplantısı

Duyurular Tümünü Göster

Tümünü Göster

Toolkit Film Serisi - ETF Qualifications Toolkit, Step 1.

Toolkit Film Serisi - ETF Qualifications Toolkit, StakeHolders

Toolkit Film Serisi - ETF Qualifications Toolkit, Quality Assurance

Toolkit Film Serisi - ETF Qualifications Toolkit, Legislation

Toolkit Film Serisi -ETF Qualifications Toolkit, Institutions

TYÇ Tanıtım Filmi Final

Yeterlilikler Tümünü Göster

TR0030222435 - Beslenme ve Diyetetik Tezsiz Yüksek Lisans Diploması
İstinye Üniversitesi

2 hafta, 5 gün önce

TR0030222434 - Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Diploması
İstinye Üniversitesi

2 hafta, 5 gün önce

TR0030222433 - Çocuk Gelişimi Lisans Diploması
İstinye Üniversitesi

2 hafta, 5 gün önce

TR0030222430 - Adalet (İÖ) Önlisans Diploması
İstinye Üniversitesi

2 hafta, 5 gün önce

Sözlük Tümünü Göster

26.02.2021 tarihinde
Portfolyo (Portfolio)

Doğrulamaya yönelik kanıtları dokümante etmek için en sık kullanılan yöntemdir. Portfolyo, bireylerin kazanımlarına ilişkin kanıtların ortaya konulmasını sağlayan farklı araçlar kullanarak öznellik (sübjektiflik) riskini ortadan kaldırmayı hedefler ve üçüncü tarafların değerlendirmelerini de içerebilir.