Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi'nin Avrupa Yeterlilik Çerçevesi'ne Referanslanması Süreci   

                                    300317-5

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin 23 Nisan 2008 tarihli Hayat Boyu Öğrenme için Avrupa Yeterlilik Çerçevesi'nin (AYÇ) Oluşturulmasına Yönelik Tavsiye Kararı (2008/C 111/01) ülkelerin ulusal yeterlilik çerçevelerini (UYÇ) oluşturmalarını ve UYÇ’lerini AYÇ ile referanslandırmalarını (ilişkilendirmelerini) ve belirtilen süreçlerin Ulusal Koordinasyon Noktaları (UKN) tarafından koordine edilmesini tavsiye etmektedir.

TYÇ-AYÇ referanslama süreci, 2014 yılında Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından başlatılmış ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, AB düzeyindeki ilgili kurumlar, sendikalar, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, öğrenci konseyleri, yerli ve yabancı konu uzmanları ve akademisyenlerle işbirliği içerisinde yürütülmüştür.

Referanslama sürecinin nihai çıktısı, Kurumumuzun da ülkemizi temsilen üyesi bulunduğu Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Danışma Grubunun yayınladığı referanslama kriterlerine yönelik doğru ve güvenilir açıklamaları içeren ulusal referanslama raporudur.

Türkiye Referanslama Raporu, MEB, YÖK ve MYK adına ikişer temsilcinin yanı sıra yerli ve yabancı konu uzmanlarının yer aldığı Rapor Yazım Ekibi tarafından Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış, istişare süreçleri sonunda ulusal ve uluslararası paydaşların görüşleri ışığında revize edilerek nihai halini kazanmıştır.

Türkiye Referanslama Raporu, 29 Mart 2017’de Brüksel’de gerçekleştirilen toplantıda AYÇ Danışma Grubuna sunulmuş ve müzakere edilmiştir. Ülkemiz toplantıda, MYK Başkanı Adem CEYLAN’ın liderliğinde, MEB Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut ÖZER, ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Metin TOPRAK, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza ALTUNEL ve TYÇ Dairesi Başkanı Osman Seçkin AKBIYIK’tan oluşan bir heyet tarafından temsil edilmiştir.

Türkiye Referanslama Raporu, AYÇ Danışma Grubu tarafından açık, şeffaf ve güvenilir bir çalışma olarak değerlendirilmiş ve müzakereler sonucunda TYÇ’nin AYÇ’ye referanslandığına karar verilmiştir.

Türkiye Referanslama Raporu’nun 2017 yılında güncellenen Tavsiye Kararı’na göre revize edilmesi çalışmaları devam etmektedir.