Yeterlilik Çerçeveleri

Hayat boyu öğrenme yaklaşımı, bireylerin değişen teknolojik koşullara uyum sağlaması ve istihdam edilmeye olanak tanıyan güncel niteliklere sahip olması için yeterliliklere kolay ve hızlı erişimi sağlayacak politikalar üretmektedir. Bireyleri yeterlilik sahibi olmaya yönlendiren bu yaklaşım bir diğer yandan da yeterliliklerin iş ve eğitim dünyası tarafından kabul edilir, anlaşılır ve karşılaştırılabilir olması için araçlar geliştirmektedir.

Yeterlilik çerçeveleri”, yeterlilik terimi kapsamında bir arada değerlendirilmesi mümkün kılınan farklı özellik ve eğilimlere sahip diploma, sertifika, yeterlilik belgesi gibi kanıtların tanınması, karşılaştırılması ve sınıflandırılması için kullanılır. Yeterlilik çerçevelerinin sunmuş olduğu kapsayıcı ve esnek yapı, çerçevenin işleyişine ilişkin farklı araçlar ve kurallar kullanılarak eğitim ve yeterlilik sistemlerinin yeniden dizayn edilmesine imkân tanımaktadır. 

Yeterlilik çerçeveleri,  yeterlilikleri bir seviyeler hiyerarşisine göre sınıflandırmakta; yeterliliğe ait öğrenme kazanımlarının karmaşıklık ve zorluğunu dikkate alarak seviyelendirmektedir. Bir çerçevedeki seviyelerin sayısı, ulusal ihtiyaçlara bağlı olarak belirlenmekte olup yaygın tercih sekiz seviyeli çerçevelerin kullanımından yanadır.