Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı

Ülkemizde çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından sunulan farklı türde yeterlilikler bulunmaktadır. Ancak bu yeterliliklerin toplu olarak sunulduğu ve kamuoyunun erişimine açıldığı bir veri tabanı bulunmadığı için hem ulusal hem de uluslararası düzeyde zorluklarla karşılaşılmıştır. Bu noktadan hareketle, ülkemizde düzenlenen tüm yeterliliklerin derlendiği ve öğrenme kazanımlarıyla tanımlandığı ulusal bir veri tabanı oluşturulmasına karar verilmiş. Bu karar, TYÇ Yönetmeliğinde de hükme bağlanmıştır.

Bu amaçla, ulusal bir veri tabanı kurmak ve bu veri tabanını Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki yeterlilik ve öğrenme fırsatları hakkında kapsamlı bilgi içeren EQF/Ploteus Portalı (Avrupa Öğrenme Fırsatları ve Yeterlilikler Portalı) ve ESCO Portalı (Avrupa Beceriler, Yetkinlikler ve Meslekler) ile entegre etmek amacıyla 2014-2016 yılları arasında uygulanan Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı Projesi ile Veri Tabanının ilk temelleri atılmıştır. Bu proje kapsamında, Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı (TYVT) oluşturulmuş ve http://portal.tyc.gov.tr/ adresinden Türkçe ve İngilizce olarak erişime sunulmuştur. İlk proje ile 1362 yeterlilik veri tabanına yer almış olup Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğundaki 594 yeterlilik, Anadolu Üniversitesi tarafından sunulan 362 yeterlilik ve MYK sorumluluğundaki 406 yeterliliğin TYVT’ye aktarılması sağlanmıştır.

TYVT’ye eklenen yeterliliklerin yayınlandığı sayfada; yeterliliğin adı, tanımı, öğrenme kazanımları, AYÇ ve TYÇ seviyeleri, dili, sorumlu kurum bilgileri, ISCED ve ISCO kodu, geçerlilik tarihi, edinme yolları, ilerleme imkânları gibi bilgiler yer almaktadır. Hali hazırda mevcut yeterlilikleri sorumlu kurumlara ve seviyelerine göre listeleme fonksiyonları olan TYVT’nin ilerleyen zamanlarda yeterlilikleri birbirleriyle kıyaslama, karşılaştırma yapma, tematik kodlara ve öğrenme kazanımlarına göre filtreleme vs. gibi işlevlere de sahip olması planlanmaktadır.

TYVT içeriğinin zenginleştirilmesi adın eksik kalan tüm kamu kurum/kuruluşları tarafından sunulmakta olan yeterliliklerin TYVT’ye eklenerek veri tabanının kapsamının geliştirilmesi amacıyla 2017-2018 yıllarını kapsayan Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı-II Projesi uygulanmıştır. Bu amaçla yürütülen çalışmalar ile 207 yükseköğretim kurumunun 108 tanesi tarafından vatandaşlarımıza ve uluslararası kamuoyuna sunulmakta olan 17 bin civarındaki yeterlilik başarı ile sisteme aktarılmış ve Veri Tabanında yayımlanmaya başlamıştır. Ayrıca yapılan yazışmalar ve incelenen mezuatları neticesinde yeterlilik sundukları düşünülen kamu kurum kuruluşları ile de çalışmalar gerçekleştirilmiş ve 200 civarında yeterliliğinde bu kurum/kuruluşlar aracılı ile sunulmakta olduğu tespit edilmiştir. 

Tüm özverili çalışmalar sayesinde ülkemizde düzenlenmekte olan tüm yeterliliklere için geniş kapsamlı bir veri tabanı oluşturulmuş ve 2016 yılından bu yana hizmet vermektedir.