Yeterlilik Kodu

TR0020019330

Yeterlilik Adı
Zurna Eğitimi Kurs Bitirme Belgesi
Sorumlu KurumHayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEmniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://hbogm.meb.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi2
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 2
Sınıflandırma (Tematik Alan)Güzel sanatlar
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 2652

KategoriAna
Kredi Değeri6
Programın Normal Süresi 144 Saat
Program Profili (Amaç)

Programda, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim gibi ortak becerilerin yanı sıra, zurna icra etmede koordinasyon, temiz ses elde etme, çeşitli tekniklerini uygulayabilme becerisi, sahne ve performans becerileri yer almaktadır.

Bu programla kursiyerin;

 • Geleneksel Türk Halk Müziğinin en temel çalgılarından biri olan zurnanın temel özellikleri hakkında bilgi sahibi olması; Türk müzik kültüründeki yerini ve önemini anlaması,
 • Bu çalgıların bölgelere, yörelere göre farklılık gösteren, çalım teknikleriyle, icra etmesi
 • Geleneksel ve evrensel sazlarla toplu seslendirme anlamında yakalanması gereken ahenk birliğini kazanması,
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk duygusu kazanması, amaçlanmaktadır.
Öğrenme Ortamları
 • Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
 • Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Zurna Eğitimi Kurs Bitirme Belgesi,

Zurna eğitimi içerisinde bulunan eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim gibi ortak becerilerin yanı sıra zurna öğretimine ait, icra etmede koordinasyon, temiz ses elde etme, çeşitli teknikleri uygulayabilme,  sahne ve performans ile ilgili bilgi ve becerileri kapsar.

Kazanımlar:

 • Geleneksel Türk Halk Müziğinin en temel çalgılarından biri olan zurnanın temel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Zurnanın Türk müzik kültüründeki yerini ve önemini kavrar.
 • Bölgelere, yörelere göre farklılık gösteren çalım teknikleriyle icra eder.
 • Geleneksel ve evrensel sazlarla toplu seslendirme anlamında yakalanması gereken ahenk birliğini kazanır.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk duygusu kazanır.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Kurslarda başarı, programın özelliğine göre ders öğretmeni tarafından değerlendirilir.
 • Değerlendirme; yazılı, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılır. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan kursun puanı, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan, kursun başarı puanı olarak değerlendirilir.
 • Kursiyerlerin kendi kendine yaptıkları tüm öğrenme faaliyetleri de değerlendirme kapsamına alınabilir.
 • Her modülün sonunda başarı değerlendirmesi yapılır. Bireyin modüldeki başarısı öğrenme çıktılarının başarı oranları dikkate alınarak bütüncül biçimde değerlendirilir.
 • Ölçme araçlarında kullanılacak kriterler başarım ölçütlerinden oluşturulur. Öğrenme kazanımlarına ait başarım ölçütlerine modül bilgi sayfalarında yer verilmiştir.
 • Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
 • Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
 • Kursiyerlerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenme faaliyetleri ile kursiyere kurs sonunda yapılan yazılı, sözlü ve performansa dayalı (uygulamalı ) tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Okur-yazar olmak,
 • 7 yaşını tamamlamış olmak,
 • Kursunun amaçlarını yerine getirebilecek bedensel ve zihinsel özelliklere sahip olmak.
Başarma ŞartlarıHBÖGM'ye bağlı kurumlarda veya diğer kurumlarca eğitim-öğretime uygun ortamlarda açılan “Zurna Eğitimi Kurs  Programı”nı başarı ile tamamlayanlar, “Zurna Eğitimi Kurs Bitirme Belgesi” ni almaya hak kazanır. Kursiyerlerin başarıları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanlara göre başarı derecesi: 85,00 – 100-Pekiyi; 70,00 - 84,99-İyi; 60,00 - 69,99-Orta; 50,00 - 59,99-Geçer; 0 - 49,99- Geçmez olarak değerlendirilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Zurna Eğitimi Kurs Programı’nı başarı ile tamamlayanlara “Zurna Eğitimi Kurs Bitirme Belgesi” verilir. Bu belge iş başvurusu, sınav başvurusu veya denklik işlemleri ile ilgili işlemlerde geçerli bir belge olarak değerlendirilmez.

Yasal Dayanağı
 1. 24.06.1973 Tarihli ve 14574 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
 2. 10 Temmuz 2018 Tarihli ve 30474 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1),
 3. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,
 4. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarihli ve 19 Sayılı Kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
 5. Talim ve Terbiye Kurulunun 29.06.2016 tarihli ve 44 sayılı Kararı ile kabul edilen, Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Alanı Batı Müziği Teori ve Uygulaması Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar), Türk Halk Müziği Teori ve Uygulaması Dersi (11 ve 12. Sınıflar), Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması Dersi ( 9 ve 10. Sınıflar), Piyano Dersi (9, 10 ve 11. Sınıflar), Bağlama Dersi (10, 11 ve 12. Sınıflar), Çalgı Eğitimi (Gitar, Flüt, Bağlama, Tambur, Keman, Viyola, Çello, Kontrbas, Ney, Ut, Klasik Kemençe, Kanun, Klarnet, Kaval, Vurmalı Çalgılar, Tar, Kemane ve Yaylı Sazlar (Kemança, Karadeniz Kemençesi, Kemane)) Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar), Çok Sesli Koro Dersi (10 ve 11. Sınıflar), Türk Halk Müziği Koro Dersi, Türk Sanat Müziği Koro Dersi, Çalgı Toplulukları (Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Batı Müziği) Dersi ( 11 ve 12. Sınıflar), Bilişim Destekli Müzik Dersi, Türk ve Batı Müziği Tarihi Dersi, Bireysel Ses Eğitimi Dersi, Müzik Kültürü Dersi, Türk İslam Musikisi Dersi, Türk Dünyası Müzikleri Dersi ile Halk Dansları ve Müzikleri Dersi Öğretim Programları.
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Süresiz.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0020019330


Yeterlilik Adı
Zurna Eğitimi Kurs Bitirme Belgesi

Sorumlu Kurum
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Emniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Mesleki

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 2652


AYÇ Seviyesi
2

TYÇ Seviyesi
2
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 2652


Kategori
Ana

Kredi Değeri
6

Programın Normal Süresi
144 Saat

Program Profili (Amaç)

Programda, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim gibi ortak becerilerin yanı sıra, zurna icra etmede koordinasyon, temiz ses elde etme, çeşitli tekniklerini uygulayabilme becerisi, sahne ve performans becerileri yer almaktadır.

Bu programla kursiyerin;

 • Geleneksel Türk Halk Müziğinin en temel çalgılarından biri olan zurnanın temel özellikleri hakkında bilgi sahibi olması; Türk müzik kültüründeki yerini ve önemini anlaması,
 • Bu çalgıların bölgelere, yörelere göre farklılık gösteren, çalım teknikleriyle, icra etmesi
 • Geleneksel ve evrensel sazlarla toplu seslendirme anlamında yakalanması gereken ahenk birliğini kazanması,
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk duygusu kazanması, amaçlanmaktadır.

Öğrenme Ortamları
 • Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
 • Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Zurna Eğitimi Kurs Bitirme Belgesi,

Zurna eğitimi içerisinde bulunan eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim gibi ortak becerilerin yanı sıra zurna öğretimine ait, icra etmede koordinasyon, temiz ses elde etme, çeşitli teknikleri uygulayabilme,  sahne ve performans ile ilgili bilgi ve becerileri kapsar.

Kazanımlar:

 • Geleneksel Türk Halk Müziğinin en temel çalgılarından biri olan zurnanın temel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Zurnanın Türk müzik kültüründeki yerini ve önemini kavrar.
 • Bölgelere, yörelere göre farklılık gösteren çalım teknikleriyle icra eder.
 • Geleneksel ve evrensel sazlarla toplu seslendirme anlamında yakalanması gereken ahenk birliğini kazanır.
 • Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk duygusu kazanır.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Kurslarda başarı, programın özelliğine göre ders öğretmeni tarafından değerlendirilir.
 • Değerlendirme; yazılı, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılır. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan kursun puanı, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan, kursun başarı puanı olarak değerlendirilir.
 • Kursiyerlerin kendi kendine yaptıkları tüm öğrenme faaliyetleri de değerlendirme kapsamına alınabilir.
 • Her modülün sonunda başarı değerlendirmesi yapılır. Bireyin modüldeki başarısı öğrenme çıktılarının başarı oranları dikkate alınarak bütüncül biçimde değerlendirilir.
 • Ölçme araçlarında kullanılacak kriterler başarım ölçütlerinden oluşturulur. Öğrenme kazanımlarına ait başarım ölçütlerine modül bilgi sayfalarında yer verilmiştir.
 • Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
 • Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
 • Kursiyerlerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenme faaliyetleri ile kursiyere kurs sonunda yapılan yazılı, sözlü ve performansa dayalı (uygulamalı ) tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
 • Okur-yazar olmak,
 • 7 yaşını tamamlamış olmak,
 • Kursunun amaçlarını yerine getirebilecek bedensel ve zihinsel özelliklere sahip olmak.

Başarma Şartları
HBÖGM'ye bağlı kurumlarda veya diğer kurumlarca eğitim-öğretime uygun ortamlarda açılan “Zurna Eğitimi Kurs  Programı”nı başarı ile tamamlayanlar, “Zurna Eğitimi Kurs Bitirme Belgesi” ni almaya hak kazanır. Kursiyerlerin başarıları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanlara göre başarı derecesi: 85,00 – 100-Pekiyi; 70,00 - 84,99-İyi; 60,00 - 69,99-Orta; 50,00 - 59,99-Geçer; 0 - 49,99- Geçmez olarak değerlendirilir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Zurna Eğitimi Kurs Programı’nı başarı ile tamamlayanlara “Zurna Eğitimi Kurs Bitirme Belgesi” verilir. Bu belge iş başvurusu, sınav başvurusu veya denklik işlemleri ile ilgili işlemlerde geçerli bir belge olarak değerlendirilmez.


Yasal Dayanağı
 1. 24.06.1973 Tarihli ve 14574 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
 2. 10 Temmuz 2018 Tarihli ve 30474 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1),
 3. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,
 4. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarihli ve 19 Sayılı Kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
 5. Talim ve Terbiye Kurulunun 29.06.2016 tarihli ve 44 sayılı Kararı ile kabul edilen, Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Alanı Batı Müziği Teori ve Uygulaması Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar), Türk Halk Müziği Teori ve Uygulaması Dersi (11 ve 12. Sınıflar), Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması Dersi ( 9 ve 10. Sınıflar), Piyano Dersi (9, 10 ve 11. Sınıflar), Bağlama Dersi (10, 11 ve 12. Sınıflar), Çalgı Eğitimi (Gitar, Flüt, Bağlama, Tambur, Keman, Viyola, Çello, Kontrbas, Ney, Ut, Klasik Kemençe, Kanun, Klarnet, Kaval, Vurmalı Çalgılar, Tar, Kemane ve Yaylı Sazlar (Kemança, Karadeniz Kemençesi, Kemane)) Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar), Çok Sesli Koro Dersi (10 ve 11. Sınıflar), Türk Halk Müziği Koro Dersi, Türk Sanat Müziği Koro Dersi, Çalgı Toplulukları (Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Batı Müziği) Dersi ( 11 ve 12. Sınıflar), Bilişim Destekli Müzik Dersi, Türk ve Batı Müziği Tarihi Dersi, Bireysel Ses Eğitimi Dersi, Müzik Kültürü Dersi, Türk İslam Musikisi Dersi, Türk Dünyası Müzikleri Dersi ile Halk Dansları ve Müzikleri Dersi Öğretim Programları.

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Süresiz.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0020019330

Qualification Title
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationOccupational
EQF Level2
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 2
Thematic AreasFine arts
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value6
Program Duration144 Saat
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0020019330


Qualification Title

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Occupational

National Occupation Classification
-

EQF Level
2

TQF Level
2
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
6

Program Duration
144 Saat

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address