Yeterlilik Kodu

TR0020220792

Yeterlilik Adı
Yöresel Kilim Dokuma Kurs Bitirme Belgesi
Sorumlu KurumHayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEmniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://hbogm.meb.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi2
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 2
Sınıflandırma (Tematik Alan)El sanatları
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08:7318.25

KategoriAna
Kredi Değeri16
Programın Normal Süresi 399 Saat
Program Profili (Amaç)

Yöresel Kilim Dokuma kurs programını bitiren bireyin,

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,
 • Geleneksel Türk dokuma sanatları ile halı ve kilim dokuma sanatlarını araştırarak dosya hazırlaması,
 • Renkli yüzey düzenlemeleri yapması, 4. Bitkisel liflerin özelliklerini ayırt edici testleri yapması,
 • Hayvansal liflerin özelliklerini ayırt edici testleri yapması,
 • Kimyasal liflerin özelliklerini ayırt edici testleri yapması,
 • İplikler için bitkisel boya hazırlayıp ipleri boyaması,
 • Motiflerin desen özelliklerini ayırt etme ve desende kompozisyon hazırlaması,
 • Kirkitli dokuma tezgâhlarında kullanılan araçları hazırlama ve tezgâhların bakım onarım işlemlerini yapması,
 • Çözgü hazırlamada kullanılan araç gereçler ile kirkitli dokuma tezgâhlarında çözgü çözmesi,
 • Gücü hazırlama, çiti örme ve kenar dokuma işlemlerini yapıp atkı ipi hazırlaması,
 • İlikli kilim, renkler arasında çözgü aralıklarının yok edildiği kilim ve çerçeveli kilim dokuma yapması,
 • Sarız kilim üretimi öncesi hazırlıkları yapıp kilimi dokuması,
 • Eşme kilim üretimi öncesi hazırlıkları yapıp kilimi dokuması,
 • Bayat kilim üretimi öncesi hazırlıkları yapıp kilimi dokuması,
 • Kelkit kiliminin üretimi öncesi hazırlıkları yapıp kilimi dokuması,
 • Kirkitli dokumalarda bakım ve onarım yapması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Ortamları

Program,

 • Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
 • Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrar.
 • Geleneksel Türk dokuma sanatları ile halı ve kilim dokuma sanatlarını araştırarak dosya hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak renkli yüzey düzenlemeleri yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bitkisel liflerin özelliklerini ayırt edici testleri yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvansal liflerin özelliklerini ayırt edici testleri yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kimyasal liflerin özelliklerini ayırt edici testleri yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iplikler için bitkisel boya hazırlayıp ipleri boyar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak motiflerin desen özelliklerini ayırt etme ve desende kompozisyon hazırlama işlemlerini yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kirkitli dokuma tezgâhlarında kullanılan araçları hazırlama ve tezgâhların bakım onarım işlemlerini yapar
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çözgü hazırlamada kullanılan araç gereçler ile kirkitli dokuma tezgâhlarında çözgü çözer.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gücü hazırlama, çiti örme ve kenar dokuma işlemlerini yapıp atkı ipi hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilikli kilim, renkler arasında çözgü aralıklarının yok edildiği kilim ve çerçeveli kilim dokuma yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Sarız kilim üretimi öncesi hazırlıkları yapıp kilimi dokur.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Eşme kilim üretimi öncesi hazırlıkları yapıp kilimi dokur.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Bayat kilim üretimi öncesi hazırlıkları yapıp kilimi dokur.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Kelkit kiliminin üretimi öncesi hazırlıkları yapıp kilimi dokur.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kirkitli dokumalarda bakım ve onarım yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Kurslarda başarı, programın özelliğine göre ders öğretmeni tarafından değerlendirilir.
 • Değerlendirme; yazılı, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılır. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan kursun puanı, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan, kursun başarı puanı olarak değerlendirilir.
 • Kursiyerlerin kendi kendine yaptıkları tüm öğrenme faaliyetleri de değerlendirme kapsamına alınabilir. 
 • Her modülün sonunda başarı değerlendirmesi yapılır. Bireyin modüldeki başarısı öğrenme çıktılarının başarı oranları dikkate alınarak bütüncül biçimde değerlendirilir.
 • Ölçme araçlarında kullanılacak kriterler başarım ölçütlerinden oluşturulur. Öğrenme kazanımlarına ait başarım ölçütlerine modül bilgi sayfasında yer verilmiştir.
 • Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir. 
 • Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
 • Kursiyerlerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenme faaliyetleri ile kursiyere kurs sonunda yapılan yazılı, sözlü ve performansa dayalı (uygulamalı ) tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

1. Okuryazar olmak,

2. 13 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

Başarma ŞartlarıKursiyerlerin başarıları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanlara göre başarı derecesi: 85,00 – 100-Pekiyi; 70,00 - 84,99-İyi; 60,00 - 69,99-Orta; 50,00 - 59,99-Geçer; 0 - 49,99- Geçmez olarak değerlendirilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Yöresel Kilim  Dokuma kurs   programı’nı başarı ile tamamlayanlara  " Yöresel Kilim  Dokuma Kurs Bitirme Belgesi” verilir. Bu belge iş başvurusu, sınav başvurusu veya denklik işlemleri ile ilgili işlemlerde geçerli bir belge olarak değerlendirilmez.

Yasal Dayanağı

1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

2. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,

3. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,

4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı,

5. 24.05.2018 tarihli ve 30430 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0020220792


Yeterlilik Adı
Yöresel Kilim Dokuma Kurs Bitirme Belgesi

Sorumlu Kurum
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Emniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Mesleki

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08:7318.25


AYÇ Seviyesi
2

TYÇ Seviyesi
2
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08:7318.25


Kategori
Ana

Kredi Değeri
16

Programın Normal Süresi
399 Saat

Program Profili (Amaç)

Yöresel Kilim Dokuma kurs programını bitiren bireyin,

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,
 • Geleneksel Türk dokuma sanatları ile halı ve kilim dokuma sanatlarını araştırarak dosya hazırlaması,
 • Renkli yüzey düzenlemeleri yapması, 4. Bitkisel liflerin özelliklerini ayırt edici testleri yapması,
 • Hayvansal liflerin özelliklerini ayırt edici testleri yapması,
 • Kimyasal liflerin özelliklerini ayırt edici testleri yapması,
 • İplikler için bitkisel boya hazırlayıp ipleri boyaması,
 • Motiflerin desen özelliklerini ayırt etme ve desende kompozisyon hazırlaması,
 • Kirkitli dokuma tezgâhlarında kullanılan araçları hazırlama ve tezgâhların bakım onarım işlemlerini yapması,
 • Çözgü hazırlamada kullanılan araç gereçler ile kirkitli dokuma tezgâhlarında çözgü çözmesi,
 • Gücü hazırlama, çiti örme ve kenar dokuma işlemlerini yapıp atkı ipi hazırlaması,
 • İlikli kilim, renkler arasında çözgü aralıklarının yok edildiği kilim ve çerçeveli kilim dokuma yapması,
 • Sarız kilim üretimi öncesi hazırlıkları yapıp kilimi dokuması,
 • Eşme kilim üretimi öncesi hazırlıkları yapıp kilimi dokuması,
 • Bayat kilim üretimi öncesi hazırlıkları yapıp kilimi dokuması,
 • Kelkit kiliminin üretimi öncesi hazırlıkları yapıp kilimi dokuması,
 • Kirkitli dokumalarda bakım ve onarım yapması amaçlanmaktadır.

Öğrenme Ortamları

Program,

 • Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
 • Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrar.
 • Geleneksel Türk dokuma sanatları ile halı ve kilim dokuma sanatlarını araştırarak dosya hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak renkli yüzey düzenlemeleri yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bitkisel liflerin özelliklerini ayırt edici testleri yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvansal liflerin özelliklerini ayırt edici testleri yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kimyasal liflerin özelliklerini ayırt edici testleri yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iplikler için bitkisel boya hazırlayıp ipleri boyar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak motiflerin desen özelliklerini ayırt etme ve desende kompozisyon hazırlama işlemlerini yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kirkitli dokuma tezgâhlarında kullanılan araçları hazırlama ve tezgâhların bakım onarım işlemlerini yapar
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çözgü hazırlamada kullanılan araç gereçler ile kirkitli dokuma tezgâhlarında çözgü çözer.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gücü hazırlama, çiti örme ve kenar dokuma işlemlerini yapıp atkı ipi hazırlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilikli kilim, renkler arasında çözgü aralıklarının yok edildiği kilim ve çerçeveli kilim dokuma yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Sarız kilim üretimi öncesi hazırlıkları yapıp kilimi dokur.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Eşme kilim üretimi öncesi hazırlıkları yapıp kilimi dokur.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Bayat kilim üretimi öncesi hazırlıkları yapıp kilimi dokur.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Kelkit kiliminin üretimi öncesi hazırlıkları yapıp kilimi dokur.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kirkitli dokumalarda bakım ve onarım yapar.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Kurslarda başarı, programın özelliğine göre ders öğretmeni tarafından değerlendirilir.
 • Değerlendirme; yazılı, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılır. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan kursun puanı, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan, kursun başarı puanı olarak değerlendirilir.
 • Kursiyerlerin kendi kendine yaptıkları tüm öğrenme faaliyetleri de değerlendirme kapsamına alınabilir. 
 • Her modülün sonunda başarı değerlendirmesi yapılır. Bireyin modüldeki başarısı öğrenme çıktılarının başarı oranları dikkate alınarak bütüncül biçimde değerlendirilir.
 • Ölçme araçlarında kullanılacak kriterler başarım ölçütlerinden oluşturulur. Öğrenme kazanımlarına ait başarım ölçütlerine modül bilgi sayfasında yer verilmiştir.
 • Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir. 
 • Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
 • Kursiyerlerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenme faaliyetleri ile kursiyere kurs sonunda yapılan yazılı, sözlü ve performansa dayalı (uygulamalı ) tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

1. Okuryazar olmak,

2. 13 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.


Başarma Şartları
Kursiyerlerin başarıları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanlara göre başarı derecesi: 85,00 – 100-Pekiyi; 70,00 - 84,99-İyi; 60,00 - 69,99-Orta; 50,00 - 59,99-Geçer; 0 - 49,99- Geçmez olarak değerlendirilir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Yöresel Kilim  Dokuma kurs   programı’nı başarı ile tamamlayanlara  " Yöresel Kilim  Dokuma Kurs Bitirme Belgesi” verilir. Bu belge iş başvurusu, sınav başvurusu veya denklik işlemleri ile ilgili işlemlerde geçerli bir belge olarak değerlendirilmez.


Yasal Dayanağı

1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

2. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,

3. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,

4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı,

5. 24.05.2018 tarihli ve 30430 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0020220792

Qualification Title
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationOccupational
EQF Level2
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 2
Thematic AreasHandicrafts
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration399 Saat
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0020220792


Qualification Title

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Occupational

National Occupation Classification
-

EQF Level
2

TQF Level
2
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
399 Saat

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address