Yeterlilik Kodu

TR0030018867

Yeterlilik Adı
Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumAdana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi Balcalı, Çatalan Cd., 01250 Sarıçam/Adana
Sorumlu Kurum URLhttps://www.atu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Yönetim ve idare
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri90
Programın Normal Süresi 1
Program Profili (Amaç)

Bu program ikinci öğretim olarak sunulmaktadır.

Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Bilimsel düşünebilme, sorgulayabilme ve yorumlayabilme becerisi.
 • Spesifik bir problemi saptama ve araştırabilme becerisi.
 • Yönetim ve organizasyon alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve verileri yorumlayabilmek.
 • Yönetim ve organizasyon ile ilgili diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak.
 • Alanıyla ilgili uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek.
 • Yönetim ve organizasyon alanında verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
 • Yeniliği ve yenilikçi çalışma prensiplerini uygulamaya koyabilmek.
 • Alanındaki mesleki faaliyet ve projelerde görev alabilmek.
 • Yönetim ve organizasyon alanında verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
 • Alanıyla ilgili dünyadaki değişen eğilimleri izleyebilmek, anlayabilmek ve yorumlayabilmek.
 • Yönetim ve organizasyon alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri etkin kullanabilmek.
 • Toplumsal ve sosyal sorunlara duyarlılık bilinci kazanmak.
 • Spesifik bir konuda alan araştırması yapabilme, sonuca erişebilme, öneriler getirebilme ve yorumlayabilme becerisi kazanmak.
 • Bilimsel yönetim ilkelerini uygulayabilme becerisi kazanmak.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Bir Lisans Programından Mezunu Olmak ve mülakata katılmak.Lisans GNO’sunun %50 siMülakat Sonucunun % 50 i alınarak giriş puanı oluşturulur.Giriş puanı 60 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre yüksek lisans programlarına kontenjan dâhilinde kabul edilir. Kesin kayıtlar Enstitü tarafından yapılır.

Başarma Şartları1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 14 hafta+1 vize ve 2 final haftası, 90 AKTS.Yüksek Lisans programı toplamda 90 AKTSden oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Yüksek Lisans programlarından mezun olan öğrencilerimiz, , Kamu kurumlarında Denetmen Yardımcısı, uzman yardımcısı vb. A Grubu kadrolar ile özel firmaların üst ve fonksiyonel yönetim departmanlarında yönetici yardımcısı veya yönetici pozisyonlarda çalışabilmektedirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030018867


Yeterlilik Adı
Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balcalı, Çatalan Cd., 01250 Sarıçam/Adana

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
90

Programın Normal Süresi
1

Program Profili (Amaç)

Bu program ikinci öğretim olarak sunulmaktadır.


Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Bilimsel düşünebilme, sorgulayabilme ve yorumlayabilme becerisi.
 • Spesifik bir problemi saptama ve araştırabilme becerisi.
 • Yönetim ve organizasyon alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve verileri yorumlayabilmek.
 • Yönetim ve organizasyon ile ilgili diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak.
 • Alanıyla ilgili uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek.
 • Yönetim ve organizasyon alanında verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
 • Yeniliği ve yenilikçi çalışma prensiplerini uygulamaya koyabilmek.
 • Alanındaki mesleki faaliyet ve projelerde görev alabilmek.
 • Yönetim ve organizasyon alanında verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
 • Alanıyla ilgili dünyadaki değişen eğilimleri izleyebilmek, anlayabilmek ve yorumlayabilmek.
 • Yönetim ve organizasyon alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri etkin kullanabilmek.
 • Toplumsal ve sosyal sorunlara duyarlılık bilinci kazanmak.
 • Spesifik bir konuda alan araştırması yapabilme, sonuca erişebilme, öneriler getirebilme ve yorumlayabilme becerisi kazanmak.
 • Bilimsel yönetim ilkelerini uygulayabilme becerisi kazanmak.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Bir Lisans Programından Mezunu Olmak ve mülakata katılmak.Lisans GNO’sunun %50 siMülakat Sonucunun % 50 i alınarak giriş puanı oluşturulur.Giriş puanı 60 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre yüksek lisans programlarına kontenjan dâhilinde kabul edilir. Kesin kayıtlar Enstitü tarafından yapılır.


Başarma Şartları
1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 14 hafta+1 vize ve 2 final haftası, 90 AKTS.Yüksek Lisans programı toplamda 90 AKTSden oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Yüksek Lisans programlarından mezun olan öğrencilerimiz, , Kamu kurumlarında Denetmen Yardımcısı, uzman yardımcısı vb. A Grubu kadrolar ile özel firmaların üst ve fonksiyonel yönetim departmanlarında yönetici yardımcısı veya yönetici pozisyonlarda çalışabilmektedirler.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030018867

Qualification Title
Management and Organization (Without Thesis) Graduate Diploma without Thesis
Awarding BodyAdana Science and Technology University
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasManagement and administration
National Occupation Classification

ISCO:08

CategoryMain
Credit Value90
Program Duration1
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • Ability to think scientific, to question and to interpretAbility to detect and investigate a specific problem.
 • Ability to scrutinise the theories on Management and organization and process data collected on the topic.
 • Gaining basic interdisciplinary knowledge related to Management and organization and being able to apply this knowledge.
 • Taking responsibility as an individual and a group to solve problems related to Management and organization when faced.
 • Having possess the ethical, scientific and cultural knowledge when collecting, processing and applying data on Management and organization.
 • Being able to apply improvements and new techniques on the Management and organization field.
 • To work on the projects and activities relevant to the Management and organization field.
 • Having possess the ethical, scientific and cultural knowledge when collecting, processing and applying data on Management and organization.
 • Ability to follow national and international literature, trends and innovations on Management and organization.
 • Gaining basic interdisciplinary knowledge related to Management and organization and being able to apply this knowledge.
 • To gain awareness of social and social problems.
 • Ability to conduct field research on a specific subject, reach the results, make suggestions and interpret.
 • To gain the ability to apply the principles of scientific management
Key Competencies-
Further Info

Evaluation and assessment methods for each course is defined in the the Course Description Form which is prepared by related faculty member / s and included in the information package. Exams and course success notes is subject to the relevant articles of the Adana Science and Technology University Regulation on Graduate Education.2 semesters per year, 14 weeks per semester+mid term week and final exams, 90 ECTS in total.

Quality Assurance-
Access Requirements

Being a graduate from an undergraduate program and participating in the interview.50% of the undergraduate GPA50% of the interview result is obtained by taking the success score and the candidates are accepted according to the quota.

Conditions for Success2 semesters per year, 14 weeks per semester+mid term week and final exams, 90 ECTS in total.Masters Degree Program without thesis is comprised of total 90 ECTS credits. Students must have minimum Cumulative Grade Point Average (CGPA) of 2.50/4.00 and completed all the courses with at least CB/ S / TP grades.
Progression Paths (Relationship Type)

Students holding a degree from Management and organization master program can find jobs at public institutions, firms and marketing research businesses in several positions.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030018867


Qualification Title
Management and Organization (Without Thesis) Graduate Diploma without Thesis

Awarding Body
Adana Science and Technology University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification

ISCO:08


EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification

ISCO:08


Category
Main

Credit Value
90

Program Duration
1

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
 • Ability to think scientific, to question and to interpretAbility to detect and investigate a specific problem.
 • Ability to scrutinise the theories on Management and organization and process data collected on the topic.
 • Gaining basic interdisciplinary knowledge related to Management and organization and being able to apply this knowledge.
 • Taking responsibility as an individual and a group to solve problems related to Management and organization when faced.
 • Having possess the ethical, scientific and cultural knowledge when collecting, processing and applying data on Management and organization.
 • Being able to apply improvements and new techniques on the Management and organization field.
 • To work on the projects and activities relevant to the Management and organization field.
 • Having possess the ethical, scientific and cultural knowledge when collecting, processing and applying data on Management and organization.
 • Ability to follow national and international literature, trends and innovations on Management and organization.
 • Gaining basic interdisciplinary knowledge related to Management and organization and being able to apply this knowledge.
 • To gain awareness of social and social problems.
 • Ability to conduct field research on a specific subject, reach the results, make suggestions and interpret.
 • To gain the ability to apply the principles of scientific management

Key Competencies
-

Further Info

Evaluation and assessment methods for each course is defined in the the Course Description Form which is prepared by related faculty member / s and included in the information package. Exams and course success notes is subject to the relevant articles of the Adana Science and Technology University Regulation on Graduate Education.2 semesters per year, 14 weeks per semester+mid term week and final exams, 90 ECTS in total.


Quality Assurance
-

Access Requirements

Being a graduate from an undergraduate program and participating in the interview.50% of the undergraduate GPA50% of the interview result is obtained by taking the success score and the candidates are accepted according to the quota.


Conditions for Success
2 semesters per year, 14 weeks per semester+mid term week and final exams, 90 ECTS in total.Masters Degree Program without thesis is comprised of total 90 ECTS credits. Students must have minimum Cumulative Grade Point Average (CGPA) of 2.50/4.00 and completed all the courses with at least CB/ S / TP grades.

Progression Paths (Relationship Type)

Students holding a degree from Management and organization master program can find jobs at public institutions, firms and marketing research businesses in several positions.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address