Yeterlilik Kodu

TR0030018866

Yeterlilik Adı
Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumAdana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi Balcalı, Çatalan Cd., 01250 Sarıçam/Adana
Sorumlu Kurum URLhttps://www.atu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Yönetim ve idare
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Yönetim ve organizasyon alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri etkin kullanabilmek.
 • Yönetim ve organizasyon ile ilgili diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak.
 • Yönetim ve organizasyon alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve verileri yorumlayabilme.
 • Alanıyla ilgili uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek.
 • Toplumun güncel sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretebilme, mesleğiyle ilgili konularda toplumla ve meslektaşlarıyla bilgi paylaşabilme.
 • Alanındaki mesleki faaliyet ve projelerde görev alabilmek.
 • Yönetim ve organizasyon alanında verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
 • Etkili proje planlaması gerçekleştirmeye yönelik olarak doğru proje yönetimi tekniklerini kullanabilmek.
 • Alanıyla ilgili dünyadaki değişen eğilimleri izleyebilmek, anlayabilmek ve yorumlayabilmek.
 • Yeniliği ve yenilikçi çalışma prensiplerini uygulamaya koyabilmek.
 • Hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmek ve mesleki yeterliklere sahip olmak.
 • Alanındaki bilgileri izleyip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Bilimsel düşünebilme, sorgulayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanmak.
 • Bilimsel yönetim ilkelerini uygulayabilme becerisi kazanmak.
 • Bilimsel ve mesleki etik bilinci kazanmak.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Lisans diploması; Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) eşit ağırlık puan türünden en az 55 puan veya eşdeğer sınav puanına sahip olmak; ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) veya Rektörlük tarafından düzenlenecek olan yabancı dil seviye tespit sınavından en az 50 puan almış olmak; Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 65 puan almış olmak, programa kabul edilmek için gereken koşullardır.

Başarma ŞartlarıTezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders, uzmanlık alan dersleri, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler kamu kurumlarında denetmen yardımcısı, uzman yardımcısı vb. A Grubu kadrolar ile özel firmaların üst ve fonksiyonel yönetim departmanlarında yönetici yardımcısı veya yönetici pozisyonlarda çalışabilmektedirler. Ayrıca, üniversitelerde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, öğretim üyesi pozisyonlarında da görev alabilmektedirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030018866


Yeterlilik Adı
Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balcalı, Çatalan Cd., 01250 Sarıçam/Adana

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Yönetim ve organizasyon alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri etkin kullanabilmek.
 • Yönetim ve organizasyon ile ilgili diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak.
 • Yönetim ve organizasyon alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek ve verileri yorumlayabilme.
 • Alanıyla ilgili uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek.
 • Toplumun güncel sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretebilme, mesleğiyle ilgili konularda toplumla ve meslektaşlarıyla bilgi paylaşabilme.
 • Alanındaki mesleki faaliyet ve projelerde görev alabilmek.
 • Yönetim ve organizasyon alanında verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
 • Etkili proje planlaması gerçekleştirmeye yönelik olarak doğru proje yönetimi tekniklerini kullanabilmek.
 • Alanıyla ilgili dünyadaki değişen eğilimleri izleyebilmek, anlayabilmek ve yorumlayabilmek.
 • Yeniliği ve yenilikçi çalışma prensiplerini uygulamaya koyabilmek.
 • Hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmek ve mesleki yeterliklere sahip olmak.
 • Alanındaki bilgileri izleyip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Bilimsel düşünebilme, sorgulayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanmak.
 • Bilimsel yönetim ilkelerini uygulayabilme becerisi kazanmak.
 • Bilimsel ve mesleki etik bilinci kazanmak.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Lisans diploması; Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) eşit ağırlık puan türünden en az 55 puan veya eşdeğer sınav puanına sahip olmak; ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) veya Rektörlük tarafından düzenlenecek olan yabancı dil seviye tespit sınavından en az 50 puan almış olmak; Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 65 puan almış olmak, programa kabul edilmek için gereken koşullardır.


Başarma Şartları
Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders, uzmanlık alan dersleri, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler kamu kurumlarında denetmen yardımcısı, uzman yardımcısı vb. A Grubu kadrolar ile özel firmaların üst ve fonksiyonel yönetim departmanlarında yönetici yardımcısı veya yönetici pozisyonlarda çalışabilmektedirler. Ayrıca, üniversitelerde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, öğretim üyesi pozisyonlarında da görev alabilmektedirler.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030018866

Qualification Title
Graduate Diploma in Management and Organization
Awarding BodyAdana Science and Technology University
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasManagement and administration
National Occupation Classification

ISCO:08

CategoryMain
Credit Value120
Program Duration2
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • Ability to use effectively theoretical and practical knowledge gained on Management and organization.
 • Gaining basic interdisciplinary knowledge related to Management and organization and being able to apply this knowledgeAbility to scrutinise the theories on Management and organization and process data collected on the topic.
 • Taking responsibility as an individual and a group to solve problems related to Management and organization when faced.
 • To contribute to the knowledge by working on the joint projects with colleagues and sharing information with others on up-to-date matters.
 • To work on the projects and activities relevant to the Management and organization field.
 • Having possess the ethical, scientific and cultural knowledge when collecting, processing and applying data on Management and organization.
 • To use correct project management techniques in order to develop an efficient project.
 • Ability to follow national and international literature, trends and innovations on Management and organization.
 • Being able to apply improvements and new techniques on the Management and organization field.
 • Setting up realistic targets and having enough knowledge and confidence to meet these targets.
 • Having enough knowledge on relevant languages in order to follow the literature and communicate with colleagues.
 • To gain the ability to think, question and interpret scientific.
 • To gain the ability to apply the principles of scientific management.
 • To gain scientific and professional ethical awareness
Key Competencies-
Further Info

Evaluation and assessment methods for each course is defined in the the Course Description Form which is prepared by related faculty member / s and included in the information package. Exams and course success notes is subject to the relevant articles of the Adana Science and Technology University Regulation on Graduate Education.2 years, 2 semesters per year, 14 weeks per semester+mid term week and final exam weeks, 120 ECTS in total.

Quality Assurance-
Access Requirements

First Cycle (Bachelor s Degree) diploma; minimum score of 55 from the National Central Graduate Education Entrance Examination (LES) in the related fields; a minimum score of 65 from the graduate school entrance exam.

Conditions for Success2 years, 2 semesters per year, 14 weeks per semester+mid term week and final exam weeks, 120 ECTS in total.Second Cycle (Masters Degree) Program with thesis is comprised of courses (at least 52 ECTS), a seminar (4 ECTS) and field study (4 ECTS) and thesis (60 ECTS), in total 120 ECTS credits. Students must have minimum Cumulative Grade Point Average (CGPA) of 2.50/4.00 and completed all the courses with at least CB/ S / TP grades.
Progression Paths (Relationship Type)

Students which have master degree from Management and organization master program can find jobs at public institutions, firms and marketing research businesses in several positions. Besides, they can be research assistant, lecturer and instructor at universities.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030018866


Qualification Title
Graduate Diploma in Management and Organization

Awarding Body
Adana Science and Technology University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification

ISCO:08


EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification

ISCO:08


Category
Main

Credit Value
120

Program Duration
2

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
 • Ability to use effectively theoretical and practical knowledge gained on Management and organization.
 • Gaining basic interdisciplinary knowledge related to Management and organization and being able to apply this knowledgeAbility to scrutinise the theories on Management and organization and process data collected on the topic.
 • Taking responsibility as an individual and a group to solve problems related to Management and organization when faced.
 • To contribute to the knowledge by working on the joint projects with colleagues and sharing information with others on up-to-date matters.
 • To work on the projects and activities relevant to the Management and organization field.
 • Having possess the ethical, scientific and cultural knowledge when collecting, processing and applying data on Management and organization.
 • To use correct project management techniques in order to develop an efficient project.
 • Ability to follow national and international literature, trends and innovations on Management and organization.
 • Being able to apply improvements and new techniques on the Management and organization field.
 • Setting up realistic targets and having enough knowledge and confidence to meet these targets.
 • Having enough knowledge on relevant languages in order to follow the literature and communicate with colleagues.
 • To gain the ability to think, question and interpret scientific.
 • To gain the ability to apply the principles of scientific management.
 • To gain scientific and professional ethical awareness

Key Competencies
-

Further Info

Evaluation and assessment methods for each course is defined in the the Course Description Form which is prepared by related faculty member / s and included in the information package. Exams and course success notes is subject to the relevant articles of the Adana Science and Technology University Regulation on Graduate Education.2 years, 2 semesters per year, 14 weeks per semester+mid term week and final exam weeks, 120 ECTS in total.


Quality Assurance
-

Access Requirements

First Cycle (Bachelor s Degree) diploma; minimum score of 55 from the National Central Graduate Education Entrance Examination (LES) in the related fields; a minimum score of 65 from the graduate school entrance exam.


Conditions for Success
2 years, 2 semesters per year, 14 weeks per semester+mid term week and final exam weeks, 120 ECTS in total.Second Cycle (Masters Degree) Program with thesis is comprised of courses (at least 52 ECTS), a seminar (4 ECTS) and field study (4 ECTS) and thesis (60 ECTS), in total 120 ECTS credits. Students must have minimum Cumulative Grade Point Average (CGPA) of 2.50/4.00 and completed all the courses with at least CB/ S / TP grades.

Progression Paths (Relationship Type)

Students which have master degree from Management and organization master program can find jobs at public institutions, firms and marketing research businesses in several positions. Besides, they can be research assistant, lecturer and instructor at universities.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address