Yeterlilik Kodu

TR0030001794

Yeterlilik Adı
Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumAnadolu Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAnadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü 26470 Tepebaşı / ESKİŞEHİR
Sorumlu Kurum URLhttp://www.anadolu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Yönetim ve idare
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO: 08

KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Yönetim bilgisini analitik ve sistematik bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Yönetim ve organizasyon alanının diğer temel işletmecilik fonksiyonlarıyla ilişkisini açıklar.
 • Yönetim ve organizasyon bilgisini çalışma yaşamında kullanır.
 • Yönetim ve organizasyon alanına ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
 • Yönetim ve organizasyon alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanarak sorunları tanımlar, verileri toplar, analiz eder, yorumlar ve çözüm önerileri geliştirir.
 • Öğrendikleri teorik bilgilerin uygulamadaki yansımalarını sektörden konukların paylaştıkları bilgiler aracılığıyla kavrar.
 • Yönetim ve organizasyon sorunlarını tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.
 • Yönetim ve organizasyon alanında yürütülen çeşitli projelerde proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun görev üstlenir.
 • Edindikleri teorik bilgiler doğrultusunda örgüt/kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler.
 • Yönetim ve organizasyon alanında edindiği bilgi ve becerilere karşı eleştirel bir bakış açısı geliştirir.
 • Yönetim ve organizasyon alanı ile ilgili fikirlerini ve önerilerini çeşitli ortamlarda yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Yönetim ve organizasyon alanında yaptıkları araştırma çalışmalarında gerekli bilgisayar yazılımlarını etkili bir şekilde kullanır.
 • Uzmanlık gerektiren konularda bağımsız çalışmalar yapar.
 • Çalıştıkları kurumda yönetim görevlerine önemli katkı yapar.
 • Yönetim alanındaki gelişmeleri izleyecek düzeyde yabancı dil kullanır.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. 

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı-
Başarma ŞartlarıÖğrencinin, toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 30 ECTS kredisinden az olmamak koşulu ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Öğrenciler, tez sürecini başarıyla tamamlarsa akademik kariyerlerine devam edebilir veya çeşitli sektörlerde uzman, danışman, stratejist şeklinde istihdam edilebilir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030001794


Yeterlilik Adı
Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Anadolu Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü 26470 Tepebaşı / ESKİŞEHİR

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO: 08


AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO: 08


Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Yönetim bilgisini analitik ve sistematik bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Yönetim ve organizasyon alanının diğer temel işletmecilik fonksiyonlarıyla ilişkisini açıklar.
 • Yönetim ve organizasyon bilgisini çalışma yaşamında kullanır.
 • Yönetim ve organizasyon alanına ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz eder, yorumlar ve değerlendirir.
 • Yönetim ve organizasyon alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanarak sorunları tanımlar, verileri toplar, analiz eder, yorumlar ve çözüm önerileri geliştirir.
 • Öğrendikleri teorik bilgilerin uygulamadaki yansımalarını sektörden konukların paylaştıkları bilgiler aracılığıyla kavrar.
 • Yönetim ve organizasyon sorunlarını tanımlayıp çözüm önerileri geliştirir.
 • Yönetim ve organizasyon alanında yürütülen çeşitli projelerde proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun görev üstlenir.
 • Edindikleri teorik bilgiler doğrultusunda örgüt/kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler.
 • Yönetim ve organizasyon alanında edindiği bilgi ve becerilere karşı eleştirel bir bakış açısı geliştirir.
 • Yönetim ve organizasyon alanı ile ilgili fikirlerini ve önerilerini çeşitli ortamlarda yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Yönetim ve organizasyon alanında yaptıkları araştırma çalışmalarında gerekli bilgisayar yazılımlarını etkili bir şekilde kullanır.
 • Uzmanlık gerektiren konularda bağımsız çalışmalar yapar.
 • Çalıştıkları kurumda yönetim görevlerine önemli katkı yapar.
 • Yönetim alanındaki gelişmeleri izleyecek düzeyde yabancı dil kullanır.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. 


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
-

Başarma Şartları
Öğrencinin, toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 30 ECTS kredisinden az olmamak koşulu ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Öğrenciler, tez sürecini başarıyla tamamlarsa akademik kariyerlerine devam edebilir veya çeşitli sektörlerde uzman, danışman, stratejist şeklinde istihdam edilebilir.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030001794

Qualification Title
Master's Diploma with Thesis in Management and Organization
Awarding BodyCouncil Of Higher Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasManagement and administration
National Occupation Classification

ISCO: 08

CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • Evaluate the management knowledge by a systematic and analitic approach.
 • Explain the relation between the field of management and organization and fundamental administrative functions.
 • Use the management and organization knowledge in working life.
 • Analyze, interpret and evaluate the knowledge related to management and organization both analytically and systematically.
 • Interpret and analyze data and define and solve problems, using the knowledge in the field of management and organization.
 • Comprehend how to use theoretical knowledge in practice through invited speakers from the field of management.
 • Define management and organisation problems and suggest solutions.
 • Participate in ongoing research projects in the field of management and organization in accordance with project goals and needs and work both as a researcher and as a project conductor.
 • Define vision, mission, goal and purpose statements for organizations by using their theoretical knowledge.
 • Develop a critical perspective concerning the knowledge they gained on management and organization.
 • Generate new and innovative ideas in the field management and organization and transfer those ideas in various settings.
 • Make effective use of various computer data analysis software in the process of conducting their research in the field of management and organization.
 • Work independently in fields that require gaining expertise.
 • Make a major contribution to tasks in the working institution.
 • Use a foreign language to follow the developments in manegement.
Key Competencies-
Further Info

A variety of assessment methods such as mid-term(s), assignment(s), exercise(s), project(s), practice(s), and a final exam are implemented in the programme. Assessment methods may include classical test(s), multiple-choice test(s), homework(s), performance evaluation(s), and product evaluation(s). In order to graduate from the programme, cumulative GPA must be minimum 2.00. A course grade is constituted by evaluating the above stated elements and given by using letters. 

Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)

Upon the successful completion of master thesis, students may choose to pursue further academic studies or they can be employed as a specialist, consultant or strategist in various sectors.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Open Address
Qualification Code

TR0030001794


Qualification Title
Master's Diploma with Thesis in Management and Organization

Awarding Body
Council Of Higher Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification

ISCO: 08


EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification

ISCO: 08


Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
 • Evaluate the management knowledge by a systematic and analitic approach.
 • Explain the relation between the field of management and organization and fundamental administrative functions.
 • Use the management and organization knowledge in working life.
 • Analyze, interpret and evaluate the knowledge related to management and organization both analytically and systematically.
 • Interpret and analyze data and define and solve problems, using the knowledge in the field of management and organization.
 • Comprehend how to use theoretical knowledge in practice through invited speakers from the field of management.
 • Define management and organisation problems and suggest solutions.
 • Participate in ongoing research projects in the field of management and organization in accordance with project goals and needs and work both as a researcher and as a project conductor.
 • Define vision, mission, goal and purpose statements for organizations by using their theoretical knowledge.
 • Develop a critical perspective concerning the knowledge they gained on management and organization.
 • Generate new and innovative ideas in the field management and organization and transfer those ideas in various settings.
 • Make effective use of various computer data analysis software in the process of conducting their research in the field of management and organization.
 • Work independently in fields that require gaining expertise.
 • Make a major contribution to tasks in the working institution.
 • Use a foreign language to follow the developments in manegement.

Key Competencies
-

Further Info

A variety of assessment methods such as mid-term(s), assignment(s), exercise(s), project(s), practice(s), and a final exam are implemented in the programme. Assessment methods may include classical test(s), multiple-choice test(s), homework(s), performance evaluation(s), and product evaluation(s). In order to graduate from the programme, cumulative GPA must be minimum 2.00. A course grade is constituted by evaluating the above stated elements and given by using letters. 


Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)

Upon the successful completion of master thesis, students may choose to pursue further academic studies or they can be employed as a specialist, consultant or strategist in various sectors.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.


Url
Open Address