Yeterlilik Kodu

TR0020032253

Yeterlilik Adı
Yönetici Asistanı Kurs Bitirme Belgesi
Sorumlu KurumHayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEmniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://hbogm.meb.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi2
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 2
Sınıflandırma (Tematik Alan)Sekreterlik ve büro çalışması
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 4419

KategoriAna
Kredi Değeri15
Programın Normal Süresi 371 Saat
Program Profili (Amaç)

Bu kurs programında, etkili iletişim kurma, Türkçeyi etkili konuşma, on parmak klavye kullanma, kurum içi ve kurumlar arası yazışma yapma, belge akış işlemleri, toplantı ve seyahat organizasyonu yapma ile ilgili bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Yönetici Asistanı kurs programını tamamlayan bireyin,

 • İletişim türlerine uygun etkili iletişim kurması,
 • Kurallara uygun kitle iletişimi kurması,
 • Kurallara uygun telefonla iletişim kurması,
 • Sesleri ve kelimeleri doğru telaffuz ederek güzel konuşma yapması,
 • Hitabet kurallarına uygun anlatım yapması,
 • Klavyede temel sıra harf ve yardımcı tuşları doğru kullanması,
 • Klavyede harf ve sayı tuşları ile noktalama işareti tuşlarını tekniğine uygun kullanarak süreli yazı yazması,
 • İşin özelliğine göre protokol kurallarını uygulaması,
 • İş planı hazırlaması,
 • Kurum standartlarına göre iş mektubu çeşitlerini yazması,
 • Öncelik sırasına göre belge akışını izlemesi,
 • Toplantı organizasyonu yapması,
 • Seyahat organizasyonu yapması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Ortamları
 • Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
 • Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Yönetici Asistanı Kurs Programı;

Etkili iletişim kurma, Türkçeyi etkili konuşma, on parmak klavye kullanma, kurum içi ve kurumlar arası yazışma yapma, belge akış işlemleri, toplantı ve seyahat organizasyonu yapma ile ilgili bilgi ve becerileri kapsar.

Kazanımlar:

 • İletişim sürecine ve iletişim türlerine uygun olarak etkili iletişim kurar.
 • Kitle iletişim araçlarını kullanarak kitle iletişimi kurar.
 • Telefon, telefon santrali ve telekonferans araçları ile iletişim kurar.
 • Sesleri ve kelimeleri doğru telaffuz ederek güzel konuşma yapar.
 • Beden dilini kullanarak topluluk karşısında ve bulunduğu ortamlarda hitabet kurallarına uygun anlatım yapar.
 • Duruş-oturuş tekniklerine uygun olarak klavyede temel sıra harf ve yardımcı tuşları doğru kullanır.
 • Klavyede harf ve sayı tuşları ile noktalama işareti tuşlarını tekniğine uygun kullanarak süreli yazı yazar.
 • Verimlilik unsurunu dikkate alarak iş planı hazırlar.
 • Kurum standartlarına göre iş mektubu çeşitlerini yazar.
 • Öncelik sırasına göre belge akışını izler.
 • İşin özelliğine göre toplantı organizasyonu yapar.
 • İşin özelliğine göre seyahat organizasyonu yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Kurslarda başarı, programın özelliğine göre ders öğretmeni tarafından değerlendirilir.
 • Değerlendirme; yazılı, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılır. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan kursun puanı, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan, kursun başarı puanı olarak değerlendirilir.
 • Kursiyerlerin kendi kendine yaptıkları tüm öğrenme faaliyetleri de değerlendirme kapsamına alınabilir.
 • Her modülün sonunda başarı değerlendirmesi yapılır. Bireyin modüldeki başarısı öğrenme çıktılarının başarı oranları dikkate alınarak bütüncül biçimde değerlendirilir.
 • Ölçme araçlarında kullanılacak kriterler başarım ölçütlerinden oluşturulur. Öğrenme kazanımlarına ait başarım ölçütlerine modül bilgi sayfalarında yer verilmiştir.
 • Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
 • Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
 • Kursiyerlerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenme faaliyetleri ile kursiyere kurs sonunda yapılan yazılı, sözlü ve performansa dayalı (uygulamalı ) tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

1. İlkokul mezunu olmak.

2. 13 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

Başarma ŞartlarıKursiyerlerin başarıları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanlara göre başarı derecesi: 85,00 – 100-Pekiyi; 70,00 - 84,99-İyi; 60,00 - 69,99-Orta; 50,00 - 59,99-Geçer; 0 - 49,99- Geçmez olarak değerlendirilir. HBÖGM'ye bağlı kurumlarda veya diğer kurumlarca eğitim-öğretime uygun ortamlarda açılan “Yönetici Asistanı Kursu”nu başarı ile tamamlayanlar, “Yönetici Asistanı Kurs Bitirme Belgesi” ni almaya hak kazanır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Yönetici Asistanı Kurs Programı’nı başarı ile tamamlayanlara “Yönetici Asistanı Kurs Bitirme Belgesi” verilir. Bu belge iş başvurusu, sınav başvurusu veya denklik işlemleri ile ilgili işlemlerde geçerli bir belge olarak değerlendirilmez.

Yasal Dayanağı

1. 19.06.1986 tarihli ve 19139 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu

2. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,

3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/04/2016 tarih ve 19 sayılı “Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı” Kararı.

4. “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.”

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Süresiz.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0020032253


Yeterlilik Adı
Yönetici Asistanı Kurs Bitirme Belgesi

Sorumlu Kurum
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Emniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Mesleki

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 4419


AYÇ Seviyesi
2

TYÇ Seviyesi
2
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 4419


Kategori
Ana

Kredi Değeri
15

Programın Normal Süresi
371 Saat

Program Profili (Amaç)

Bu kurs programında, etkili iletişim kurma, Türkçeyi etkili konuşma, on parmak klavye kullanma, kurum içi ve kurumlar arası yazışma yapma, belge akış işlemleri, toplantı ve seyahat organizasyonu yapma ile ilgili bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Yönetici Asistanı kurs programını tamamlayan bireyin,

 • İletişim türlerine uygun etkili iletişim kurması,
 • Kurallara uygun kitle iletişimi kurması,
 • Kurallara uygun telefonla iletişim kurması,
 • Sesleri ve kelimeleri doğru telaffuz ederek güzel konuşma yapması,
 • Hitabet kurallarına uygun anlatım yapması,
 • Klavyede temel sıra harf ve yardımcı tuşları doğru kullanması,
 • Klavyede harf ve sayı tuşları ile noktalama işareti tuşlarını tekniğine uygun kullanarak süreli yazı yazması,
 • İşin özelliğine göre protokol kurallarını uygulaması,
 • İş planı hazırlaması,
 • Kurum standartlarına göre iş mektubu çeşitlerini yazması,
 • Öncelik sırasına göre belge akışını izlemesi,
 • Toplantı organizasyonu yapması,
 • Seyahat organizasyonu yapması amaçlanmaktadır.

Öğrenme Ortamları
 • Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
 • Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Yönetici Asistanı Kurs Programı;

Etkili iletişim kurma, Türkçeyi etkili konuşma, on parmak klavye kullanma, kurum içi ve kurumlar arası yazışma yapma, belge akış işlemleri, toplantı ve seyahat organizasyonu yapma ile ilgili bilgi ve becerileri kapsar.

Kazanımlar:

 • İletişim sürecine ve iletişim türlerine uygun olarak etkili iletişim kurar.
 • Kitle iletişim araçlarını kullanarak kitle iletişimi kurar.
 • Telefon, telefon santrali ve telekonferans araçları ile iletişim kurar.
 • Sesleri ve kelimeleri doğru telaffuz ederek güzel konuşma yapar.
 • Beden dilini kullanarak topluluk karşısında ve bulunduğu ortamlarda hitabet kurallarına uygun anlatım yapar.
 • Duruş-oturuş tekniklerine uygun olarak klavyede temel sıra harf ve yardımcı tuşları doğru kullanır.
 • Klavyede harf ve sayı tuşları ile noktalama işareti tuşlarını tekniğine uygun kullanarak süreli yazı yazar.
 • Verimlilik unsurunu dikkate alarak iş planı hazırlar.
 • Kurum standartlarına göre iş mektubu çeşitlerini yazar.
 • Öncelik sırasına göre belge akışını izler.
 • İşin özelliğine göre toplantı organizasyonu yapar.
 • İşin özelliğine göre seyahat organizasyonu yapar.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Kurslarda başarı, programın özelliğine göre ders öğretmeni tarafından değerlendirilir.
 • Değerlendirme; yazılı, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılır. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan kursun puanı, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan, kursun başarı puanı olarak değerlendirilir.
 • Kursiyerlerin kendi kendine yaptıkları tüm öğrenme faaliyetleri de değerlendirme kapsamına alınabilir.
 • Her modülün sonunda başarı değerlendirmesi yapılır. Bireyin modüldeki başarısı öğrenme çıktılarının başarı oranları dikkate alınarak bütüncül biçimde değerlendirilir.
 • Ölçme araçlarında kullanılacak kriterler başarım ölçütlerinden oluşturulur. Öğrenme kazanımlarına ait başarım ölçütlerine modül bilgi sayfalarında yer verilmiştir.
 • Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
 • Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
 • Kursiyerlerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenme faaliyetleri ile kursiyere kurs sonunda yapılan yazılı, sözlü ve performansa dayalı (uygulamalı ) tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

1. İlkokul mezunu olmak.

2. 13 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.


Başarma Şartları
Kursiyerlerin başarıları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanlara göre başarı derecesi: 85,00 – 100-Pekiyi; 70,00 - 84,99-İyi; 60,00 - 69,99-Orta; 50,00 - 59,99-Geçer; 0 - 49,99- Geçmez olarak değerlendirilir. HBÖGM'ye bağlı kurumlarda veya diğer kurumlarca eğitim-öğretime uygun ortamlarda açılan “Yönetici Asistanı Kursu”nu başarı ile tamamlayanlar, “Yönetici Asistanı Kurs Bitirme Belgesi” ni almaya hak kazanır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Yönetici Asistanı Kurs Programı’nı başarı ile tamamlayanlara “Yönetici Asistanı Kurs Bitirme Belgesi” verilir. Bu belge iş başvurusu, sınav başvurusu veya denklik işlemleri ile ilgili işlemlerde geçerli bir belge olarak değerlendirilmez.


Yasal Dayanağı

1. 19.06.1986 tarihli ve 19139 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu

2. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,

3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/04/2016 tarih ve 19 sayılı “Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı” Kararı.

4. “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.”


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Süresiz.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0020032253

Qualification Title
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationOccupational
EQF Level2
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 2
Thematic AreasSecretarial and office work
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value15
Program Duration371 Saat
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0020032253


Qualification Title

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Occupational

National Occupation Classification
-

EQF Level
2

TQF Level
2
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
15

Program Duration
371 Saat

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address