Yeterlilik Kodu

TR0020002456

Yeterlilik Adı
Yoğurt ve Ayran Üretimi Elemanı Kurs Bitirme Belgesi
Sorumlu KurumHayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEmniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://hbogm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 3
Sınıflandırma (Tematik Alan)Gıda işleme
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7513

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı Kurs Bitirme Belgesi, Türk Gıda Mevzuatına uygun olarak hijyenik ortamda yoğurt ve ayran üretimi için gerekli hammadde ile üretimde kullanılan araç-gereçleri kullanabilme, kontrol edebilme, teknolojik üretim yapabilme ile ilgili bilgi ve becerileri kapsar.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurar.
 • İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurar.
 • Türkçeyi doğru konuşur.
 • Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eder ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirir.
 • İşletme, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanır.
 • Çevreye karşı duyarlı olur ve çevreyi koruma önlemleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Meslek etiği gereklerine sahip olur.
 • İş ile ilgili plan, program ve iş organizasyonu yapar.
 • İş ve işçi sağlığı ile ilgili mevzuatı öğrenir ve iş güvenliği önlemlerini alır.
 • Mikroorganizmaları inceler.
 • İşletmenin hijyeni, kişisel hijyeni ve gıdaların üretiminde hijyeni sağlar.
 • Gıdaları muhafaza etme ilkelerini inceler.
 • Karbonhidratların, lipitlerin, proteinlerin, vitaminlerin, minerallerin, enzimlerin, fenolik bileşiklerin, doğal renk maddelerinin, gıdadaki suyun özelliklerini inceler.
 • Kütle, hacim, yoğunluk ve kıvam ölçer.
 • Fiziksel ve kimyasal değişimleri inceler.
 • Ön işlemleri yapar ve sütü işlemeye alır.
 • Yoğurt ve ayran üretir.
 • Meyveli yoğurt, süzme yoğurt ve probiyotik yoğurt üretir.
 • Bilgisayar temel donanım ve programlarını kullanır, bilgisayarda doküman hazırlar.
 • Geometrik çizimler yapar.
 • Yeterli ve kesit görünüşler çizer.
 • Ölçülendirme yapar, perspektif, açınım ve ara kesit çizer.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Meslekî

Program süresi: Programın toplam eğitim süresi 1128 saattir.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak
Başarma ŞartlarıHBÖGM'ye bağlı kurumlarda açılan yaygın eğitim kurs programını başarı ile tamamlayanlar Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı Kurs Bitirme Belgesini almaya hak kazanır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyer 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 35. maddesi ile MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 63/a maddesi hükümlerine göre hazırlanan 02/10/2017 tarihli ve 1557502 resmi sayılı Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve Denklik Yönergesi kapsamında Meslekî Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilecek kalfalık ve ustalık beceri sınavlarına katılabilir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Süresiz

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0020002456


Yeterlilik Adı
Yoğurt ve Ayran Üretimi Elemanı Kurs Bitirme Belgesi

Sorumlu Kurum
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Emniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7513


AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7513


Kategori
-

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı Kurs Bitirme Belgesi, Türk Gıda Mevzuatına uygun olarak hijyenik ortamda yoğurt ve ayran üretimi için gerekli hammadde ile üretimde kullanılan araç-gereçleri kullanabilme, kontrol edebilme, teknolojik üretim yapabilme ile ilgili bilgi ve becerileri kapsar.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurar.
 • İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurar.
 • Türkçeyi doğru konuşur.
 • Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eder ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirir.
 • İşletme, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanır.
 • Çevreye karşı duyarlı olur ve çevreyi koruma önlemleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Meslek etiği gereklerine sahip olur.
 • İş ile ilgili plan, program ve iş organizasyonu yapar.
 • İş ve işçi sağlığı ile ilgili mevzuatı öğrenir ve iş güvenliği önlemlerini alır.
 • Mikroorganizmaları inceler.
 • İşletmenin hijyeni, kişisel hijyeni ve gıdaların üretiminde hijyeni sağlar.
 • Gıdaları muhafaza etme ilkelerini inceler.
 • Karbonhidratların, lipitlerin, proteinlerin, vitaminlerin, minerallerin, enzimlerin, fenolik bileşiklerin, doğal renk maddelerinin, gıdadaki suyun özelliklerini inceler.
 • Kütle, hacim, yoğunluk ve kıvam ölçer.
 • Fiziksel ve kimyasal değişimleri inceler.
 • Ön işlemleri yapar ve sütü işlemeye alır.
 • Yoğurt ve ayran üretir.
 • Meyveli yoğurt, süzme yoğurt ve probiyotik yoğurt üretir.
 • Bilgisayar temel donanım ve programlarını kullanır, bilgisayarda doküman hazırlar.
 • Geometrik çizimler yapar.
 • Yeterli ve kesit görünüşler çizer.
 • Ölçülendirme yapar, perspektif, açınım ve ara kesit çizer.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Meslekî

Program süresi: Programın toplam eğitim süresi 1128 saattir.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
 • Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak

Başarma Şartları
HBÖGM'ye bağlı kurumlarda açılan yaygın eğitim kurs programını başarı ile tamamlayanlar Yoğurt ve Ayran Üretim Elemanı Kurs Bitirme Belgesini almaya hak kazanır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyer 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 35. maddesi ile MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 63/a maddesi hükümlerine göre hazırlanan 02/10/2017 tarihli ve 1557502 resmi sayılı Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve Denklik Yönergesi kapsamında Meslekî Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilecek kalfalık ve ustalık beceri sınavlarına katılabilir.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Süresiz


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0020002456

Qualification Title
Yoghurt and Ayran Production Personnel Course Completion Certificate
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level3
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 3
Thematic AreasFood processing
National Occupation Classification

ISCO 08: 7513

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Yoghurt and Ayran Production Personnel Course Completion Certificate involves knowledge ans skills related to using raw material required for yoghurt and ayran production at hygienic environment complying with the Turkish Food Legislation and tool-equipment used at production, controlling, performing technological production. Outcomes: 1. Performs healthy and effective communication at social life. 2. Performs healthy and effective communication at business life. 3. Speaks Turkish correctly. 4. Tracks developments related to his/her occupation and improves oneself continuously. 5. Becomes skilful at administration, finance, marketing advertisement, selling, business law, career development and business establishment. 6. Is sensitive to the environment and has knowledge about environmental protection measures. 7. Has requirements of occupational ethics. 8. Makes plan, program and work organization related to the work. 9. Learns occupational and worker health legislation and takes occupational safety precautions. 10. Investigates microorganisms. 11. Provides hygiene of enterprise, personal hygiene and hygiene at food production. 12. Examines princeples for storing foods. 13. Investigates the characteristics of carbonhydrates, lipids, proteins, vitamins, minerals, enzymes, phenolic components, natural colour materials, the water at the food. 14. Measures mass, volume, intensity and stiffness. 15. Investigates physical and chemical changes. 16. Performs pretreatments and takes milk into process.17 Produces yoghurt and ayran.18. Produces fruit yoghurt, strained yoghurt and probiotic yoghurt.19. Uses basic hardware and programs of computer, prepares document on computer. 20. Makes geometrical drawings. 21. Draws adequate and sectional images. 22. Performs dimensioning, draws perspective, development and intersection.

Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Duration of Vocational Programme: The total period of study of the program is 1128 hours.

Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)

The course attendee who completes the training successfully can participate in the skill assessments of journeyman or mastership to be realised at Vocational Training Centers within the context of Directive No.1557502 of 02/10/2017 on Validation and Accrediation of Former Learnings prepared according to the provisions of Law No. 3308 on Vocational Education Article No. 35 and Regulation on MoNE Secondary Education Institutions Article No. 63/a.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Indefinite

Url Open Address
Qualification Code

TR0020002456


Qualification Title
Yoghurt and Ayran Production Personnel Course Completion Certificate

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
-

National Occupation Classification

ISCO 08: 7513


EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification

ISCO 08: 7513


Category
-

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

Yoghurt and Ayran Production Personnel Course Completion Certificate involves knowledge ans skills related to using raw material required for yoghurt and ayran production at hygienic environment complying with the Turkish Food Legislation and tool-equipment used at production, controlling, performing technological production. Outcomes: 1. Performs healthy and effective communication at social life. 2. Performs healthy and effective communication at business life. 3. Speaks Turkish correctly. 4. Tracks developments related to his/her occupation and improves oneself continuously. 5. Becomes skilful at administration, finance, marketing advertisement, selling, business law, career development and business establishment. 6. Is sensitive to the environment and has knowledge about environmental protection measures. 7. Has requirements of occupational ethics. 8. Makes plan, program and work organization related to the work. 9. Learns occupational and worker health legislation and takes occupational safety precautions. 10. Investigates microorganisms. 11. Provides hygiene of enterprise, personal hygiene and hygiene at food production. 12. Examines princeples for storing foods. 13. Investigates the characteristics of carbonhydrates, lipids, proteins, vitamins, minerals, enzymes, phenolic components, natural colour materials, the water at the food. 14. Measures mass, volume, intensity and stiffness. 15. Investigates physical and chemical changes. 16. Performs pretreatments and takes milk into process.17 Produces yoghurt and ayran.18. Produces fruit yoghurt, strained yoghurt and probiotic yoghurt.19. Uses basic hardware and programs of computer, prepares document on computer. 20. Makes geometrical drawings. 21. Draws adequate and sectional images. 22. Performs dimensioning, draws perspective, development and intersection.


Key Competencies
-

Further Info

Orientation: Vocational

Duration of Vocational Programme: The total period of study of the program is 1128 hours.


Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)

The course attendee who completes the training successfully can participate in the skill assessments of journeyman or mastership to be realised at Vocational Training Centers within the context of Directive No.1557502 of 02/10/2017 on Validation and Accrediation of Former Learnings prepared according to the provisions of Law No. 3308 on Vocational Education Article No. 35 and Regulation on MoNE Secondary Education Institutions Article No. 63/a.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Indefinite


Url
Open Address