Yeterlilik Kodu

TR0020001335

Yeterlilik Adı
Ahşap Doğrama ve Kaplamacılığı Ustalık Belgesi
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Malzemeler (cam, kağıt, plastik ve ahşap)
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 7115.01

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Ahşap doğrama ve kaplamacılığı, yapılara ait doğrama, kaplama ve çizim işlerini yapma konusunda yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Yapı ve çeşitlerini tanır, depreme karşı önlem alır, depreme karşı binaları güçlendirme ve deprem izolatör sistemlerini uygular.
 • Temel geometrik çizimleri, İz düşüm çizimleri, cismin temel görünüşleri, perspektif ve kesitleri çizer.
 • Matematiksel temel işlemleri, ölçek ve çevre hesaplarını, alan, hacim ve fiziksel hesapları, mukavemet ve moment hesapları, atalet ve mukavemet momenti hesaplarını yapar.
 • Bina aplikasyonu, duvar hazırlığı, ahşap işler, hatıl ve lento kalıbı yapar, demiri donatıya hazırlar, kaba ve ince sıva yapar, temel PVC doğrama işlemleri yapar, seramik seçer, basit yalıtım yapar, yüzeyi hazırlayarak boya yapar, basit plan krokisi çizer, birleşim detayları çizme ve çelik temel çizer.
 • Ahşap doğrama elemanlarını hazırlar, ahşap kapı pencere, merdiven, bölme duvar, kepenk panjur, ahşap sineklik ve separatör imalat ve montajı yapar.
 • Pencere ve kapı çizimi, pencere ve kapı detayları çizimi, ahşap kaplama çizimi, ahşap birleşimleri çizim ve tarama yapar.
 • Ahşap parke, lambri ve tavan kaplama yapar.
 • Ahşap dış mekân doğrama yapma, malzeme ve makineleri kullanır.
 • Şantiye kurup ihale işlemlerini yapar, keşif ve metraj yapar, fiyat teklifi ve sözleşme yapar, hak ediş hazırlama ve iş teslimatı yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak.

Başarma ŞartlarıKalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar. Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

İnşaat sektöründe; Ahşap doğrama ve kaplama işlerinde çalışabilmek için zorunlu belgedir.

Kendi iş yerini açabilir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0020001335


Yeterlilik Adı
Ahşap Doğrama ve Kaplamacılığı Ustalık Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Ahşap doğrama ve kaplamacılığı, yapılara ait doğrama, kaplama ve çizim işlerini yapma konusunda yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Yapı ve çeşitlerini tanır, depreme karşı önlem alır, depreme karşı binaları güçlendirme ve deprem izolatör sistemlerini uygular.
 • Temel geometrik çizimleri, İz düşüm çizimleri, cismin temel görünüşleri, perspektif ve kesitleri çizer.
 • Matematiksel temel işlemleri, ölçek ve çevre hesaplarını, alan, hacim ve fiziksel hesapları, mukavemet ve moment hesapları, atalet ve mukavemet momenti hesaplarını yapar.
 • Bina aplikasyonu, duvar hazırlığı, ahşap işler, hatıl ve lento kalıbı yapar, demiri donatıya hazırlar, kaba ve ince sıva yapar, temel PVC doğrama işlemleri yapar, seramik seçer, basit yalıtım yapar, yüzeyi hazırlayarak boya yapar, basit plan krokisi çizer, birleşim detayları çizme ve çelik temel çizer.
 • Ahşap doğrama elemanlarını hazırlar, ahşap kapı pencere, merdiven, bölme duvar, kepenk panjur, ahşap sineklik ve separatör imalat ve montajı yapar.
 • Pencere ve kapı çizimi, pencere ve kapı detayları çizimi, ahşap kaplama çizimi, ahşap birleşimleri çizim ve tarama yapar.
 • Ahşap parke, lambri ve tavan kaplama yapar.
 • Ahşap dış mekân doğrama yapma, malzeme ve makineleri kullanır.
 • Şantiye kurup ihale işlemlerini yapar, keşif ve metraj yapar, fiyat teklifi ve sözleşme yapar, hak ediş hazırlama ve iş teslimatı yapar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

Milli Eğitim Temel Kanunu 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Mesleki ve Teknik Eğitim YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Malzemeler (cam, kağıt, plastik ve ahşap)

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 7115.01


İlişki Türü

İnşaat sektöründe; Ahşap doğrama ve kaplama işlerinde çalışabilmek için zorunlu belgedir.

Kendi iş yerini açabilir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

Ustalık eğitimi kursuna kayıt yaptırmak için Kalfalık Belgesine sahip olmak.


Edinme Yolları

Kalfalık Belgesini almaya hak kazandıktan sonra Ustalık eğitim kursuna kayıt yaptırarak 2 yıllık pratik eğitim süresi içinde 256 saatlik teorik eğitim kursunu bitirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.

Kalfalık belgesini almaya hak kazandığı tarihten itibaren en az 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.

Meslek Liselerinin 3 yıllık programlarından mezun olanlar, alanları ile ilgili bir daldan ustalık sınavına girip başarılı olmaları halinde Ustalık Belgesi alırlar.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR0020001335

Qualification Title
Certificate of Mastership for Wood Cutting and Coating
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 4
Thematic AreasMaterials (glass, paper, plastic and wood)
National Occupation Classification

ISCO 08 : 7115.01

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

It is the branch where training and education are provided to gain competence in wooden joinery and wainscoting, performing operations in buildings related to joinery, wainscoting and drawing.

The person who has this qualification;

 • Learning structures and structure types, taking precaution against earthquakes, strengthening buildings against earthquakes and application of earthquake isolator systems.
 • Drafting basic geometric drawings, drafting projection drawings, drawing basic aspects of objects, perspectives and cut views.
 • Making basic mathematical, scale and environment calculations, area, volume and physical calculations, strength and moment calculations, inertia and strength moment calculations.
 • Building application, wall preparation, wood trimming, making joinery and lintel molds, preparation of iron for fitting, making coarse and fine plastering, performing basic PVC joinery operations, choosing ceramics, making simple insulation, preparing the surface for painting, drawing simple plan sketch, drawing details and steel foundation.
 • Preparation of wainscoting equipment, production and installation of wooden doors, windows, stairs, partition walls, shutter blinds, wooden fly screens and separators.
 • Window and door drawing, window and door detail drawing, wainscoting drawing, drawing and scanning of wood joints.
 • Making wooden parquet, paneling and ceiling coating.
 • Making wooden exterior joinery, using materials and machines.
 • Establishing a site and performing tendering procedures, making budget estimates and quantity survey, price offers and contracts, drafting and delivering works.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements

To have journeyman's certificate to register in mastership training course.

Conditions for SuccessThose, who are registered in Mastership Training Course and complete 256 hours of theoretical training course within 2 years practical training period after they receive Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. Those who document that they had worked in their profession for minimum 5 years since the date of Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam. Those who graduate from 3 years' programs of Vocational High schools, are granted Mastership Certificate should they pass the exam in a branch related to their field.
Progression Paths (Relationship Type)

It is the required certification for working in Wood Cutting and Coating in construction sector.

One can start up business.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR0020001335


Qualification Title
Certificate of Mastership for Wood Cutting and Coating

Non-preferred Terms
-

Description

It is the branch where training and education are provided to gain competence in wooden joinery and wainscoting, performing operations in buildings related to joinery, wainscoting and drawing.

The person who has this qualification;

 • Learning structures and structure types, taking precaution against earthquakes, strengthening buildings against earthquakes and application of earthquake isolator systems.
 • Drafting basic geometric drawings, drafting projection drawings, drawing basic aspects of objects, perspectives and cut views.
 • Making basic mathematical, scale and environment calculations, area, volume and physical calculations, strength and moment calculations, inertia and strength moment calculations.
 • Building application, wall preparation, wood trimming, making joinery and lintel molds, preparation of iron for fitting, making coarse and fine plastering, performing basic PVC joinery operations, choosing ceramics, making simple insulation, preparing the surface for painting, drawing simple plan sketch, drawing details and steel foundation.
 • Preparation of wainscoting equipment, production and installation of wooden doors, windows, stairs, partition walls, shutter blinds, wooden fly screens and separators.
 • Window and door drawing, window and door detail drawing, wainscoting drawing, drawing and scanning of wood joints.
 • Making wooden parquet, paneling and ceiling coating.
 • Making wooden exterior joinery, using materials and machines.
 • Establishing a site and performing tendering procedures, making budget estimates and quantity survey, price offers and contracts, drafting and delivering works.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Materials (glass, paper, plastic and wood)

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO 08 : 7115.01


Relationship Type

It is the required certification for working in Wood Cutting and Coating in construction sector.

One can start up business.


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements

To have journeyman's certificate to register in mastership training course.


Ways To Acquire

Those, who are registered in Mastership Training Course and complete 256 hours of theoretical training course within 2 years practical training period after they receive Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam.

Those who document that they had worked in their profession for minimum 5 years since the date of Journeyman's Certificate, are granted Mastership Certificate should they succeed in the exam.

Those who graduate from 3 years' programs of Vocational High schools, are granted Mastership Certificate should they pass the exam in a branch related to their field.


Country Code
-