Yeterlilik Kodu

TR00202500

Yeterlilik Adı
Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı Kurs Bitirme Belgesi
Sorumlu KurumHayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEmniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://hbogm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi3
Sınıflandırma (Tematik Alan)Malzemeler (cam, kağıt, plastik ve ahşap)
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7316

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı Kurs Bitirme Belgesi, iş güvenliği önlemlerini alma, malzemeyi seçme, boya ve vernik araç, gereç ve makinelerini kullanma, boya ve vernik atma, bunlarla ilgili şeyleri kontrol etme ve meslekî eğitime yönelik faaliyetleri sürdürme ile ilgili bilgi ve becerileri kapsar.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurar.
 • İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurar.
 • Türkçeyi doğru konuşur.
 • Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eder ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirir.
 • İşletme, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanır.
 • Çevreye karşı duyarlı olur ve çevreyi koruma önlemleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Meslek etiği gereklerine sahip olur.
 • İş ile ilgili plan, program ve iş organizasyonu yapar.
 • İş sağlığı mevzuatına öğrenir ve iş güvenliği önlemlerini alır.
 • Boyanacak yüzeyi hazırlar.
 • Renk numunesi hazırlar.
 • Lekeleri çıkartır.
 • Yüzeyi onarır.
 • Boyama yapar.
 • Boyama ve vernikleme hatalarını giderir.
 • Dolgu verniği sürer.
 • Son kat verniği sürer.
 • Son katı parlatır.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Meslekî

Program süresi: Meslek programının toplam eğitim süresi 480 saat olarak planlanmıştır.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Başarma ŞartlarıHBÖGM'ye bağlı kurumlarda açılan yaygın eğitim kurs programını başarı ile tamamlayanlar Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı Kurs Bitirme Belgesini almaya hak kazanır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyer 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 35. maddesi ile MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 63/a maddesi hükümlerine göre hazırlanan 02/10/2017 tarihli ve 1557502 resmi sayılı Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve Denklik Yönergesi kapsamında Meslekî Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilecek kalfalık veya ustalık beceri sınavlarına katılabilir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Süresiz

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00202500


Yeterlilik Adı
Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı Kurs Bitirme Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı Kurs Bitirme Belgesi, iş güvenliği önlemlerini alma, malzemeyi seçme, boya ve vernik araç, gereç ve makinelerini kullanma, boya ve vernik atma, bunlarla ilgili şeyleri kontrol etme ve meslekî eğitime yönelik faaliyetleri sürdürme ile ilgili bilgi ve becerileri kapsar.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurar.
 • İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurar.
 • Türkçeyi doğru konuşur.
 • Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eder ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirir.
 • İşletme, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanır.
 • Çevreye karşı duyarlı olur ve çevreyi koruma önlemleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Meslek etiği gereklerine sahip olur.
 • İş ile ilgili plan, program ve iş organizasyonu yapar.
 • İş sağlığı mevzuatına öğrenir ve iş güvenliği önlemlerini alır.
 • Boyanacak yüzeyi hazırlar.
 • Renk numunesi hazırlar.
 • Lekeleri çıkartır.
 • Yüzeyi onarır.
 • Boyama yapar.
 • Boyama ve vernikleme hatalarını giderir.
 • Dolgu verniği sürer.
 • Son kat verniği sürer.
 • Son katı parlatır.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Meslekî

Program süresi: Meslek programının toplam eğitim süresi 480 saat olarak planlanmıştır.


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

 • 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK

 • 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu

 • MEB Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği

 • MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

 • Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge URL

AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Malzemeler (cam, kağıt, plastik ve ahşap)

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Emniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7316


İlişki Türü

Eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyer 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 35. maddesi ile MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 63/a maddesi hükümlerine göre hazırlanan 02/10/2017 tarihli ve 1557502 resmi sayılı Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve Denklik Yönergesi kapsamında Meslekî Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilecek kalfalık veya ustalık beceri sınavlarına katılabilir.


Geçerlilik Tarihi

Süresiz


Giriş Şartı
 • Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Edinme Yolları

HBÖGM'ye bağlı kurumlarda açılan yaygın eğitim kurs programını başarı ile tamamlayanlar Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı Kurs Bitirme Belgesini almaya hak kazanır.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00202500

Qualification Title
Wood Painting and Varnishing Personnel Course Completion Certificate
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level3
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level3
Thematic AreasMaterials (glass, paper, plastic and wood)
National Occupation Classification

ISCO 08: 7316

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Wood Painting and Varnishing Personnel Course Completion Certificate involves knowledge and skills related to taking occupational safety measures, selecting the material, using tool, equipment and machines of paint and varnish, applying paint and varnish, controlling the things related to them and maintaining activities related to vocational training.

The person who has this qualification;

 • Performs healthy and effective communication at social life.
 • Performs healthy and effective communication at business life.
 • Speaks Turkish correctly.
 • Tracks developments related to his/her occupation and improves oneself continuously.
 • Becomes skilful at administration, finance, marketing advertisement, selling, business law, career development and business establishment.
 • Is sensitive to the environment and has knowledge about environmental protection measures.
 • Has requirements of occupational ethics.
 • Makes plan, program and work organization related to the work.
 • Learns occupational health legislation and takes occupational safety precautions.
 • Prepares the surface to be painted.
 • Prepares color sample.
 • Removes the stains.
 • Repairs the surface.
 • Performs painting.
 • Corrects painting and varnish failures.
 • Applies filling varnish.
 • Applies the last coat varnish.
 • Polishes the last layer.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Duration of Vocational Programme: The total duration of the program has been planned as 480 hours.

Quality Assurance-
Access Requirements
 • Being literate or completing primary education.
 • Having bodily and physical characteristics to perform works and qualifications required by the occupation.
Conditions for SuccessThe ones who complete non-formal education course program opened at institutions subsidiary to DG-LLL successfully entitle to obtain Wood Painting and Varnishing Personnel Course Completion Certificate.
Progression Paths (Relationship Type)

The course attendee who completes the training successfully can participate in the skill assessments of journeyman or mastership to be realised at Vocational Training Centers within the context of Directive No.1557502 of 02/10/2017 on Validation and Accrediation of Former Learnings prepared according to the provisions of Law No. 3308 on Vocational Education Article No. 35 and Regulation on MoNE Secondary Education Institutions Article No. 63/a.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Indefinite

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00202500


Qualification Title
Wood Painting and Varnishing Personnel Course Completion Certificate

Non-preferred Terms
-

Description

Wood Painting and Varnishing Personnel Course Completion Certificate involves knowledge and skills related to taking occupational safety measures, selecting the material, using tool, equipment and machines of paint and varnish, applying paint and varnish, controlling the things related to them and maintaining activities related to vocational training.

The person who has this qualification;

 • Performs healthy and effective communication at social life.
 • Performs healthy and effective communication at business life.
 • Speaks Turkish correctly.
 • Tracks developments related to his/her occupation and improves oneself continuously.
 • Becomes skilful at administration, finance, marketing advertisement, selling, business law, career development and business establishment.
 • Is sensitive to the environment and has knowledge about environmental protection measures.
 • Has requirements of occupational ethics.
 • Makes plan, program and work organization related to the work.
 • Learns occupational health legislation and takes occupational safety precautions.
 • Prepares the surface to be painted.
 • Prepares color sample.
 • Removes the stains.
 • Repairs the surface.
 • Performs painting.
 • Corrects painting and varnish failures.
 • Applies filling varnish.
 • Applies the last coat varnish.
 • Polishes the last layer.

Further Info

Orientation: Vocational

Duration of Vocational Programme: The total duration of the program has been planned as 480 hours.


Source Of Further Info

 • Law on National Education Basic Law No.

 • 1739, Decree-Law on Organisation and Duties of Ministry of National Education No.

 • 652, Law on Vocational Education No.

 • 3308, Regulation on MoNE Secondary Education Institutions,

 • Regulation on MoNE Lifelong Learning Institutions,

 • Directive on Procedures and Principles on Validation, Accrediation and Assessment and Evaluation Operations of Former LearningsURL
-

EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Materials (glass, paper, plastic and wood)

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education General Directorate of Lifelong Learning


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO 08: 7316


Relationship Type

The course attendee who completes the training successfully can participate in the skill assessments of journeyman or mastership to be realised at Vocational Training Centers within the context of Directive No.1557502 of 02/10/2017 on Validation and Accrediation of Former Learnings prepared according to the provisions of Law No. 3308 on Vocational Education Article No. 35 and Regulation on MoNE Secondary Education Institutions Article No. 63/a.


Expiry Date

Indefinite


Access Requirements
 • Being literate or completing primary education.
 • Having bodily and physical characteristics to perform works and qualifications required by the occupation.

Ways To Acquire

The ones who complete non-formal education course program opened at institutions subsidiary to DG-LLL successfully entitle to obtain Wood Painting and Varnishing Personnel Course Completion Certificate.


Country Code
-