Yeterlilik Kodu

TR00201239

Yeterlilik Adı
Ağ İşletmenliği Kalfalık Belgesi
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi3
Sınıflandırma (Tematik Alan)Veritabanı ve ağ tasarımı, ve yönetimi
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 3513.05

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunlar, çözüm yolları ve geniş ağ sistemleri yönetimine yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Bir bilgisayarı kullanılabilir hâle getirmek için bilgisayar parçalarını monte eder, işletim sistemi yükler, problem çözer.
 • Bilişim teknolojilerinin her dalında kullanılan paket programları kullanarak, belge-tablo-sunu hazırlar ve internet işlemleri yapar.
 • Doğru akım devresi kurar, alternatif akım devresi kurar, analog devre elemanlarını kullanarak elektronik devreleri kurar, temel lojik işlemleri yapar.
 • Standartların belirlediği kurallara uygun çizimler çizip, norm yazı yazar, elektrik elektronik devre şemalarını okur ve çizebilir. 
 • Yerel ve geniş alan ağları oluşturur, problemleri giderir ve yönlendirme ile ilgili bilgi ve becerilerini verir.
 • Ağ Sunucu işletim sistemini temel özelliklerini kullanabilecek ve organizasyonun ihtiyacına göre gerekli ayarlamaları gerçekleştirebilir.
 • E-posta sunucu programının temel özelliklerini kullanabilecek ve organizasyonun ihtiyacına göre gerekli ayarlamaları gerçekleştirebilir.
 • Güncel açık kaynak kodlu işletim sistemlerinin kurulumunu gerçekleştirerek, yönetim işlemlerini yapabilir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

En az ilköğretim veya ortaokul/imam hatip ortaokulu mezunu olmak ve açık liseye kayıt yaptırmak.

Başarma ŞartlarıEğitim durumu; İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulu mezunu veya lise terk olanlar 3 yıllık eğitimden sonra, en az ortaöğretim mezunu olanlar ise 1.5 yıllık eğitimden sonra girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar. Mesleğinde eğitim süresinin en az iki katı kadar çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Ağ İşletmenliği mesleğinde yardımcı personel olarak çalışabilmek için tercih sebebidir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00201239


Yeterlilik Adı
Ağ İşletmenliği Kalfalık Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunlar, çözüm yolları ve geniş ağ sistemleri yönetimine yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Bir bilgisayarı kullanılabilir hâle getirmek için bilgisayar parçalarını monte eder, işletim sistemi yükler, problem çözer.
 • Bilişim teknolojilerinin her dalında kullanılan paket programları kullanarak, belge-tablo-sunu hazırlar ve internet işlemleri yapar.
 • Doğru akım devresi kurar, alternatif akım devresi kurar, analog devre elemanlarını kullanarak elektronik devreleri kurar, temel lojik işlemleri yapar.
 • Standartların belirlediği kurallara uygun çizimler çizip, norm yazı yazar, elektrik elektronik devre şemalarını okur ve çizebilir. 
 • Yerel ve geniş alan ağları oluşturur, problemleri giderir ve yönlendirme ile ilgili bilgi ve becerilerini verir.
 • Ağ Sunucu işletim sistemini temel özelliklerini kullanabilecek ve organizasyonun ihtiyacına göre gerekli ayarlamaları gerçekleştirebilir.
 • E-posta sunucu programının temel özelliklerini kullanabilecek ve organizasyonun ihtiyacına göre gerekli ayarlamaları gerçekleştirebilir.
 • Güncel açık kaynak kodlu işletim sistemlerinin kurulumunu gerçekleştirerek, yönetim işlemlerini yapabilir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

Milli Eğitim Temel Kanunu 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Mesleki ve Teknik Eğitim YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Veritabanı ve ağ tasarımı, ve yönetimi

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08 : 3513.05


İlişki Türü

Ağ İşletmenliği mesleğinde yardımcı personel olarak çalışabilmek için tercih sebebidir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı

En az ilköğretim veya ortaokul/imam hatip ortaokulu mezunu olmak ve açık liseye kayıt yaptırmak.


Edinme Yolları

Eğitim durumu; İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulu mezunu veya lise terk olanlar 3 yıllık eğitimden sonra, en az ortaöğretim mezunu olanlar ise 1.5 yıllık eğitimden sonra girecekleri sınavından başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar.

Mesleğinde eğitim süresinin en az iki katı kadar çalıştığını belgelendirenler girecekleri sınavdan başarılı olmaları halinde Kalfalık Belgesi alırlar.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00201239

Qualification Title
Certificate of Journeyman for Network Operator
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level3
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level3
Thematic AreasDatabase and network design and administration
National Occupation Classification

ISCO 08 : 3513.05

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

It is the branch where education and training are provided to gain competencies in installation of computer system hardware and software, handling possible problems that can be experienced on a network environment, providing solutions and management of wide network systems.

The person who has this qualification;

 • Assembling computer parts to make a computer ready to use, operating system installation, problem solving.
 • Preparing a document-table by using packaged software programs used in every branch of information technologies and internet operations.
 • Establishing a direct current circuit, establishing an alternating current circuit, establishing electronic circuits using analog circuit elements, performing basic logic operations.
 • Drafting drawings, writing norms, reading and drawing electronic circuit diagrams.
 • Will be able to use the network server operating systems.
 • Basic features and can make the necessary adjustments according to the organizations needs.
 • Will be able to use the basic features of the e-mail server program and make the necessary adjustments according to the organizations needs.
 • Will be able to perform management operations by performing installation of updated open source operating systems.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements

To have minimum primary or secondary school/imam hatip (religious secondary school) degree and having registered in open high school.

Conditions for SuccessEducational Attainment; elementary school, secondary school, primary school graduates or high school drop outs are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 3 years of training; graduates of minimum secondary school are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 1.5 year training. Those who document that they had worked for minimum twice as long as the training period are granted Journeyman's Certificate should they pass the examination.
Progression Paths (Relationship Type)

It is an asset for working as an auxiliary personnel in Network Operation fields.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00201239


Qualification Title
Certificate of Journeyman for Network Operator

Non-preferred Terms
-

Description

It is the branch where education and training are provided to gain competencies in installation of computer system hardware and software, handling possible problems that can be experienced on a network environment, providing solutions and management of wide network systems.

The person who has this qualification;

 • Assembling computer parts to make a computer ready to use, operating system installation, problem solving.
 • Preparing a document-table by using packaged software programs used in every branch of information technologies and internet operations.
 • Establishing a direct current circuit, establishing an alternating current circuit, establishing electronic circuits using analog circuit elements, performing basic logic operations.
 • Drafting drawings, writing norms, reading and drawing electronic circuit diagrams.
 • Will be able to use the network server operating systems.
 • Basic features and can make the necessary adjustments according to the organizations needs.
 • Will be able to use the basic features of the e-mail server program and make the necessary adjustments according to the organizations needs.
 • Will be able to perform management operations by performing installation of updated open source operating systems.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Database and network design and administration

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR

Supplement URL
-

National Occupation Classification

ISCO 08 : 3513.05


Relationship Type

It is an asset for working as an auxiliary personnel in Network Operation fields.


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements

To have minimum primary or secondary school/imam hatip (religious secondary school) degree and having registered in open high school.


Ways To Acquire

Educational Attainment; elementary school, secondary school, primary school graduates or high school drop outs are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 3 years of training; graduates of minimum secondary school are granted Journeyman's Certificate after successful pass from the examination following 1.5 year training.

Those who document that they had worked for minimum twice as long as the training period are granted Journeyman's Certificate should they pass the examination.


Country Code
-