Yeterlilik Kodu

TR0020002464

Yeterlilik Adı
Ağ İşletmeni Kurs Bitirme Belgesi    
Sorumlu KurumHayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEmniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://hbogm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Bilgisayar kullanımı
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 2522

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Ağ İşletmeni Kurs Bitirme Belgesi, bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunların çözümü ile ilgili bilgi ve becerileri kapsar.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Türkçeyi doğru konuşarak, sosyal hayatta ve iş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurar.
 • Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eder ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirir.
 • İşletme, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanır.
 • Çevreye karşı duyarlı olur ve çevreyi koruma önlemleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Meslek etiği gereklerine sahip olur.
 • İş ile ilgili plan, program ve iş organizasyonu yapar.
 • İş sağlığı mevzuatına öğrenir ve iş güvenliği önlemlerini alır.
 • Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanır.
 • İç- dış donanım birimlerinin montajını yapar.
 • İşletim sisteminin kurulumunu ve montajını yapar.
 • Ağ kurulumunu yapar.
 • Kodlama öncesi hazırlıkları yaparak, basit kodlar yazar.
 • Kontrol deyimlerini kullanır.
 • Metotlarla çalışır.
 • Kelime işlem ve elektronik tablolama yazılımını kullanır.
 • Sunu hazırlama yazılımını kullanır.
 • İnternet ve e-posta yönetim yazılımlarını kullanır.
 • Doğru akım ve alternatif akım devrelerini kurar, temel devre uygulamaları yapar.
 • Analog devre elemanları ile elektronik devreleri kurar.
 • Temel mantık devrelerini kurar.
 • Norm yazı, çizim uygulamaları ve mesleki çizimler yapar.
 • İhtiyaca uygun ağ yapısı oluşturur.
 • Yerel alan ağ (LAN), Geniş alan ağ (WAN) ve kablosu ağ sistemlerini yönetir.
 • Ağ simülasyonu yapar.
 • Ağ için uygun ethernet standardını belirler.
 • Ağ güvenliğini sağlar.
 • Tcp/ip protokolünü belirler.
 • Alt ağ oluşturur.
 • Ağ yönetimini sağlar ve hizmetlerini yürütür.
 • Yönlendiriciyi yapılandırır ve yazılımını kullanır.
 • Temel yönlendirmeleri yapar ve şeklini belirler.
 • Uzaklık vektörü iletişim kuralı ile yönlendirme yapar.
 • Sunucu işletim sistemini kurar, rolleri, ağ mimarisini, active directory yapısını yönetir.
 • Sunucu güvenliğini sağlar ve ileri düzeyde yönetir.
 • Sunucu işletim sisteminin kullanıma hazır hale getirir.
 • Veri yönetimini gerçekleştirir.
 • Sunucu işletim sisteminin dizin hizmetini yönetir.
 • E-posta sunucu yazılımını kurar, yapılandırır, yönetir, koruma ve yedekleme yapar, yazılımda arızaları tespit eder ve onarır.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Meslekî

Program süresi: Programın toplam eğitim süresi 2416 saattir. Bu sürenin 1552 saati teorik eğitim, 864 saati pratik eğitim olarak planlanmıştır.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • İlköğretimi tamamlamış olmak.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Başarma ŞartlarıHBÖGM'ye bağlı kurumlarda açılan yaygın eğitim kurs programını başarı ile tamamlayanlar Ağ İşletmeni Kurs Bitirme Belgesini almaya hak kazanır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyer 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 35. maddesi ile MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 63/a maddesi hükümlerine göre hazırlanan 02/10/2017 tarihli ve 1557502 resmi sayılı Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve Denklik Yönergesi kapsamında Meslekî Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilecek kalfalık veya ustalık beceri sınavlarına katılabilir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Süresiz

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0020002464


Yeterlilik Adı
Ağ İşletmeni Kurs Bitirme Belgesi    

Sorumlu Kurum
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Emniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 2522


AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 2522


Kategori
-

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Ağ İşletmeni Kurs Bitirme Belgesi, bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunların çözümü ile ilgili bilgi ve becerileri kapsar.

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Türkçeyi doğru konuşarak, sosyal hayatta ve iş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurar.
 • Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eder ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirir.
 • İşletme, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanır.
 • Çevreye karşı duyarlı olur ve çevreyi koruma önlemleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Meslek etiği gereklerine sahip olur.
 • İş ile ilgili plan, program ve iş organizasyonu yapar.
 • İş sağlığı mevzuatına öğrenir ve iş güvenliği önlemlerini alır.
 • Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanır.
 • İç- dış donanım birimlerinin montajını yapar.
 • İşletim sisteminin kurulumunu ve montajını yapar.
 • Ağ kurulumunu yapar.
 • Kodlama öncesi hazırlıkları yaparak, basit kodlar yazar.
 • Kontrol deyimlerini kullanır.
 • Metotlarla çalışır.
 • Kelime işlem ve elektronik tablolama yazılımını kullanır.
 • Sunu hazırlama yazılımını kullanır.
 • İnternet ve e-posta yönetim yazılımlarını kullanır.
 • Doğru akım ve alternatif akım devrelerini kurar, temel devre uygulamaları yapar.
 • Analog devre elemanları ile elektronik devreleri kurar.
 • Temel mantık devrelerini kurar.
 • Norm yazı, çizim uygulamaları ve mesleki çizimler yapar.
 • İhtiyaca uygun ağ yapısı oluşturur.
 • Yerel alan ağ (LAN), Geniş alan ağ (WAN) ve kablosu ağ sistemlerini yönetir.
 • Ağ simülasyonu yapar.
 • Ağ için uygun ethernet standardını belirler.
 • Ağ güvenliğini sağlar.
 • Tcp/ip protokolünü belirler.
 • Alt ağ oluşturur.
 • Ağ yönetimini sağlar ve hizmetlerini yürütür.
 • Yönlendiriciyi yapılandırır ve yazılımını kullanır.
 • Temel yönlendirmeleri yapar ve şeklini belirler.
 • Uzaklık vektörü iletişim kuralı ile yönlendirme yapar.
 • Sunucu işletim sistemini kurar, rolleri, ağ mimarisini, active directory yapısını yönetir.
 • Sunucu güvenliğini sağlar ve ileri düzeyde yönetir.
 • Sunucu işletim sisteminin kullanıma hazır hale getirir.
 • Veri yönetimini gerçekleştirir.
 • Sunucu işletim sisteminin dizin hizmetini yönetir.
 • E-posta sunucu yazılımını kurar, yapılandırır, yönetir, koruma ve yedekleme yapar, yazılımda arızaları tespit eder ve onarır.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Meslekî

Program süresi: Programın toplam eğitim süresi 2416 saattir. Bu sürenin 1552 saati teorik eğitim, 864 saati pratik eğitim olarak planlanmıştır.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
 • İlköğretimi tamamlamış olmak.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Başarma Şartları
HBÖGM'ye bağlı kurumlarda açılan yaygın eğitim kurs programını başarı ile tamamlayanlar Ağ İşletmeni Kurs Bitirme Belgesini almaya hak kazanır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyer 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 35. maddesi ile MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 63/a maddesi hükümlerine göre hazırlanan 02/10/2017 tarihli ve 1557502 resmi sayılı Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve Denklik Yönergesi kapsamında Meslekî Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilecek kalfalık veya ustalık beceri sınavlarına katılabilir.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Süresiz


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0020002464

Qualification Title
Network Operator Course Completion Certificate    
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 4
Thematic AreasComputer use
National Occupation Classification

ISCO 08: 2522

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Network Operator Course Completion Certificate involves knowledge and skills related to installation, management of hardware and software of computer systems, solving the problems to be encountered at network environment.

The person who has this qualification;

 • Speaks Turkish correctly and performs healthy and effective communication at social life and work life.
 • Tracks developments related to his/her occupation and improves oneself continuously.
 • Becomes skilful at administration, finance, marketing advertisement, selling, business law, career development and business establishment.
 • Is sensitive to the environment and has knowledge about environmental protection measures.
 • Has requirements of occupational ethics.
 • Makes plan, program and work organization related to the work.
 • Learns occupational health legislation and takes occupational safety precautions.
 • Uses basic hardware and programs of computer.
 • Installs the interior-exterior hardware units.
 • Installs and sets up the operating system.
 • Sets up the network.
 • Performs preparations before coding, writes simple codes.
 • Uses process control exprs.
 • Works with methods.
 • Uses word processing and electronical spreadsheet software.
 • Uses presentation preparation software.
 • Uses internet and e-mail management softwares.
 • Installs continuous current and alternating current circuits, performs basic circuit applications.
 • Installs electronic circuit with analog circuit elements.
 • Installs basic circuits.
 • Makes norm writing, drawing applications and occupational drawings.
 • Generates network structure fitting the bill.
 • Manages local area network (LAN), wide area network (WAN) and wireless network systems.
 • Makes network simulation.
 • Determines proper ethernet standard for the network.
 • Provides network security.
 • Determines tcp/ip protocol.
 • Generates subnet.
 • Provides network management and conducts services.
 • Configures the router and uses its software.
 • Makes basic routeings and determines its form.
 • Makes routeing with distance vector protocol.
 • Sets up the operating system of the server, manages the roles, network architecture, active directory structure.
 • Provides the security of the server and managed at advanced level.
 • Operationalises the server operating system.
 • Performs data management.
 • Manages the directory service of server operating system.
 • Sets up, configures, manages the e-mail server software, performs protection and back up, troubleshoots and fixes the faults.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Duration of Vocational Program: The total period of study of the program is 2416 hours. 1552 hours of this duration have been planned as theoretical training, 864 hours of this duration have been planned as practical training.

Quality Assurance-
Access Requirements
 • Having completed primary education.
 • Having bodily and physical characteristics to perform works and qualifications required by the occupation.
Conditions for SuccessThe ones who complete non-formal education course program opened at institutions subsidiary to DG-LLL successfully entitle to obtain Network Operation Course Completion Certificate.
Progression Paths (Relationship Type)

The course attendee who completed the training successfully can participate in the skill assessments of journeyman or mastership to be realised at Vocational Training Centers within the context of Directive No.1557502 of 02/10/2017 on Validation and Accrediation of Former Learnings prepared according to the provisions of Law No. 3308 on Vocational Education Article No. 35 and Regulation on MoNE Secondary Education Institutions Article No. 63/a.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Indefinite

Url Open Address
Qualification Code

TR0020002464


Qualification Title
Network Operator Course Completion Certificate    

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
-

National Occupation Classification

ISCO 08: 2522


EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification

ISCO 08: 2522


Category
-

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

Network Operator Course Completion Certificate involves knowledge and skills related to installation, management of hardware and software of computer systems, solving the problems to be encountered at network environment.

The person who has this qualification;

 • Speaks Turkish correctly and performs healthy and effective communication at social life and work life.
 • Tracks developments related to his/her occupation and improves oneself continuously.
 • Becomes skilful at administration, finance, marketing advertisement, selling, business law, career development and business establishment.
 • Is sensitive to the environment and has knowledge about environmental protection measures.
 • Has requirements of occupational ethics.
 • Makes plan, program and work organization related to the work.
 • Learns occupational health legislation and takes occupational safety precautions.
 • Uses basic hardware and programs of computer.
 • Installs the interior-exterior hardware units.
 • Installs and sets up the operating system.
 • Sets up the network.
 • Performs preparations before coding, writes simple codes.
 • Uses process control exprs.
 • Works with methods.
 • Uses word processing and electronical spreadsheet software.
 • Uses presentation preparation software.
 • Uses internet and e-mail management softwares.
 • Installs continuous current and alternating current circuits, performs basic circuit applications.
 • Installs electronic circuit with analog circuit elements.
 • Installs basic circuits.
 • Makes norm writing, drawing applications and occupational drawings.
 • Generates network structure fitting the bill.
 • Manages local area network (LAN), wide area network (WAN) and wireless network systems.
 • Makes network simulation.
 • Determines proper ethernet standard for the network.
 • Provides network security.
 • Determines tcp/ip protocol.
 • Generates subnet.
 • Provides network management and conducts services.
 • Configures the router and uses its software.
 • Makes basic routeings and determines its form.
 • Makes routeing with distance vector protocol.
 • Sets up the operating system of the server, manages the roles, network architecture, active directory structure.
 • Provides the security of the server and managed at advanced level.
 • Operationalises the server operating system.
 • Performs data management.
 • Manages the directory service of server operating system.
 • Sets up, configures, manages the e-mail server software, performs protection and back up, troubleshoots and fixes the faults.

Key Competencies
-

Further Info

Orientation: Vocational

Duration of Vocational Program: The total period of study of the program is 2416 hours. 1552 hours of this duration have been planned as theoretical training, 864 hours of this duration have been planned as practical training.


Quality Assurance
-

Access Requirements
 • Having completed primary education.
 • Having bodily and physical characteristics to perform works and qualifications required by the occupation.

Conditions for Success
The ones who complete non-formal education course program opened at institutions subsidiary to DG-LLL successfully entitle to obtain Network Operation Course Completion Certificate.

Progression Paths (Relationship Type)

The course attendee who completed the training successfully can participate in the skill assessments of journeyman or mastership to be realised at Vocational Training Centers within the context of Directive No.1557502 of 02/10/2017 on Validation and Accrediation of Former Learnings prepared according to the provisions of Law No. 3308 on Vocational Education Article No. 35 and Regulation on MoNE Secondary Education Institutions Article No. 63/a.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Indefinite


Url
Open Address