Yeterlilik Kodu

TR00200557

Yeterlilik Adı
Adalet Alanı Zabıt Kâtipliği Dalı Mesleki ve Teknik Eğitim Diploması
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
Yönelim-
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Sekreterlik ve büro çalışması
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3411

Kategori-
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Mesleki ve kişisel gelişimine destek sağlayacak faaliyetlerde bulunur.
 • İş organizasyonu yapar.
 • Bilgisayar programlarını kullanarak, bilgisayarda hızlı ve doğru resmi yazı yazar.
 • Dosyalama ve arşivleme sistemlerini yapar.
 • İş ve ticaret hukukuna uygun olarak ticari belgeleri düzenler.
 • Temel hukuk kurallarını yerine getirir.
 • Kamu hukuku ve özel hukuk uygulamalarını yapar.
 • Cumhuriyet Başsavcılığı kalemi işlemlerini yürütür.
 • Ceza mahkemeleri kalem hizmetlerini yürütür.
 • Hukuk mahkemelerinin kalem hizmetlerini yürütür.
 • Yüksek yargı organlarına ait kalem hizmetlerini yürütür.
 • Adli ve idari yargı komisyon hizmetlerini yürütür.
 • İdare ve vergi mahkemeleri kalem hizmetlerini yürütür.
 • Takip hukuku ile icra müdürlüklerinde, icra mahkemelerinde ve icra ve iflas dairelerinde kalem hizmetlerini yürütür.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Örgün mesleki eğitim için ortaokulu tamamlamış olmak ve ilgili mevzuata göre yaş sınırını aşmamak
 • Mesleki açık öğretim lisesi için ortaokulu tamamlamış olmak
 • Teknik lise için ortak olan 9. sınıftan sonra ilgili mevzuat doğrultusunda yılsonu başarı ortalamasını tutturmuş olmak
 • Anadolu meslek ve Anadolu teknik lisesine girmek için orta öğretim kurumlarına giriş sınavında başarılı olmak
Başarma ŞartlarıDört yıllık eğitim veren meslek lisesi, Anadolu meslek lisesi, teknik lise ve Anadolu teknik lise programını başarı ile tamamlamış olmak Mesleki açık öğretim lisesinden alanı ile ilgili eğitim programını başarı ile tamamlamış olmak
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Zabıt Katibi, Noter Katibi, İcra Katibi, Hâkim Katibi, Duruşma Katibi, Avukat Katibi, Mahkeme Katibi, Hukuk Katibi, Hukuk Yardımcı Elemanı, Avukat Yardımcısı, Özel Dedektif

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00200557


Yeterlilik Adı
Adalet Alanı Zabıt Kâtipliği Dalı Mesleki ve Teknik Eğitim Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Mesleki ve kişisel gelişimine destek sağlayacak faaliyetlerde bulunur.
 • İş organizasyonu yapar.
 • Bilgisayar programlarını kullanarak, bilgisayarda hızlı ve doğru resmi yazı yazar.
 • Dosyalama ve arşivleme sistemlerini yapar.
 • İş ve ticaret hukukuna uygun olarak ticari belgeleri düzenler.
 • Temel hukuk kurallarını yerine getirir.
 • Kamu hukuku ve özel hukuk uygulamalarını yapar.
 • Cumhuriyet Başsavcılığı kalemi işlemlerini yürütür.
 • Ceza mahkemeleri kalem hizmetlerini yürütür.
 • Hukuk mahkemelerinin kalem hizmetlerini yürütür.
 • Yüksek yargı organlarına ait kalem hizmetlerini yürütür.
 • Adli ve idari yargı komisyon hizmetlerini yürütür.
 • İdare ve vergi mahkemeleri kalem hizmetlerini yürütür.
 • Takip hukuku ile icra müdürlüklerinde, icra mahkemelerinde ve icra ve iflas dairelerinde kalem hizmetlerini yürütür.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönelim: Mesleki

Kategori: Özel Amaçlı


Detaylı Bilginin Kaynağı

 • Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları YönetmeliğiURL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Sekreterlik ve büro çalışması

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


Ek Dili
TR


Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3411


İlişki Türü

Zabıt Katibi, Noter Katibi, İcra Katibi, Hâkim Katibi, Duruşma Katibi, Avukat Katibi, Mahkeme Katibi, Hukuk Katibi, Hukuk Yardımcı Elemanı, Avukat Yardımcısı, Özel Dedektif


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Giriş Şartı
 • Örgün mesleki eğitim için ortaokulu tamamlamış olmak ve ilgili mevzuata göre yaş sınırını aşmamak
 • Mesleki açık öğretim lisesi için ortaokulu tamamlamış olmak
 • Teknik lise için ortak olan 9. sınıftan sonra ilgili mevzuat doğrultusunda yılsonu başarı ortalamasını tutturmuş olmak
 • Anadolu meslek ve Anadolu teknik lisesine girmek için orta öğretim kurumlarına giriş sınavında başarılı olmak

Edinme Yolları

Dört yıllık eğitim veren meslek lisesi, Anadolu meslek lisesi, teknik lise ve Anadolu teknik lise programını başarı ile tamamlamış olmak

Mesleki açık öğretim lisesinden alanı ile ilgili eğitim programını başarı ile tamamlamış olmak


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00200557

Qualification Title
Area of Justice Branch of Recording Clerk Vocational and Technical Education Diploma
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
Orientation-
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level4
Thematic AreasSecretarial and office work
National Occupation Classification

ISCO 08: 3411

Category-
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

The person who has this qualification;

 • Performs activities to support professional and personal development.
 • Makes work organization.
 • Uses computer programs to write fast and accurate official writing on computer.
 • Makes filing and archiving systems.
 • Organizes commercial documents in accordance with business and commercial law.
 • Fulfills basic legal rules.
 • Implements public law and private law.
 • Executes the chief prosecutor of the republic paperwork services.
 • Carries out penal code paperwork services.
 • Executes paperwork services of civil courts.
 • Conducts paperwork services for high judicial organs.
 • Executes judicial and administrative judicial commission services.
 • Executes administration and tax courts paperwork service.
 • Executes paperwork services in quashing code and enforcement law offices, enforcement courts and enforcement and bankruptcy offices.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements
 • To have completed secondary school for formal vocational training and to be within age limits
 • To have completed secondary school for vocational open high school
 • To have achieved annual grade point average after 9th grade which is common grade for technical high school in line with related legislation
 • To have succeeded in secondary school entrance exams for Anatolian Vocational and Anatolian Technical High School
Conditions for SuccessHaving successfully completed 4 years' vocational high school, Anatolian vocational high school, technical high school and Anatolian technical high school Having successfully completed education programme related to his/her field from vocational open education high school
Progression Paths (Relationship Type)

Recording clerk, notary clerk, execution officer clerk, trial clerk, lawyer clerk, Execution clerk, Judiciary clerk, Court clerk, Legal clerk, legal support staff, lawyer assistant, private detective

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00200557


Qualification Title
Area of Justice Branch of Recording Clerk Vocational and Technical Education Diploma

Non-preferred Terms
-

Description

The person who has this qualification;

 • Performs activities to support professional and personal development.
 • Makes work organization.
 • Uses computer programs to write fast and accurate official writing on computer.
 • Makes filing and archiving systems.
 • Organizes commercial documents in accordance with business and commercial law.
 • Fulfills basic legal rules.
 • Implements public law and private law.
 • Executes the chief prosecutor of the republic paperwork services.
 • Carries out penal code paperwork services.
 • Executes paperwork services of civil courts.
 • Conducts paperwork services for high judicial organs.
 • Executes judicial and administrative judicial commission services.
 • Executes administration and tax courts paperwork service.
 • Executes paperwork services in quashing code and enforcement law offices, enforcement courts and enforcement and bankruptcy offices.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

Vocational Education Law No 3308URL
-

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Secretarial and office work

Information Language
TR

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

Ministry of National Education Vocational and Technical Education


Supplement Language
TR


National Occupation Classification

ISCO 08: 3411


Relationship Type

Recording clerk, notary clerk, execution officer clerk, trial clerk, lawyer clerk, Execution clerk, Judiciary clerk, Court clerk, Legal clerk, legal support staff, lawyer assistant, private detective


Expiry Date

Qualification is valid indefinetely.


Access Requirements
 • To have completed secondary school for formal vocational training and to be within age limits
 • To have completed secondary school for vocational open high school
 • To have achieved annual grade point average after 9th grade which is common grade for technical high school in line with related legislation
 • To have succeeded in secondary school entrance exams for Anatolian Vocational and Anatolian Technical High School

Ways To Acquire

Having successfully completed 4 years' vocational high school, Anatolian vocational high school, technical high school and Anatolian technical high school

Having successfully completed education programme related to his/her field from vocational open education high school


Country Code
-