Yeterlilik Kodu

TR0020000557

Yeterlilik Adı
Adalet Alanı Zabıt Kâtipliği Dalı Mesleki ve Teknik Eğitim Diploması
Sorumlu KurumMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiMilli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://mtegm.meb.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Sekreterlik ve büro çalışması
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3411

KategoriAna
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi 4 Yıl
Program Profili (Amaç)

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve İcra Daireleri ile özel sektör hukuk bürolarındaki hukuki yazışma, dosyalama, arşivleme gibi iş ve işlemleri yapmaya yönelik yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

 

 

Öğrenme Ortamları

Örgün eğitim

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tuşlara doğru teknikle vurur, süreli metin yazar,
 • Temel hukuk kuralları, devletin temel organları, yargı teşkilatı, yargı bilişim sistemleri, hukuk dili ve dilekçelere ait iş ve işlemleri yapar,
 • Kamu hukuku ve özel hukuka ilişkin işlemler ile medeni hukuk ve usul hukukuna ilişkin iş ve işlemleri yapar,
 • Dilekçe, resmî yazı ve hukuksal metinlerin hızlı bir şekilde bilgisayarda yazar,
 • Kelime işlemci, elektronik tablolama ve sunu hazırlama programlarını kullanır,
 • Devlet memurluğu kavramı, türleri, personel sınav ve atamaları, hak, yükümlülükler, memuriyette etik kurallar ve bunlara bağlı olarak yazışmaları yapar,
 • Evrak tasnif ve takip işlemlerini yapar,
 • Türk idare teşkilatının yapısı ve işleyişi, idare hukuku, idari yargı uygulamaları ile ilgili iş ve işlemleri yapar,
 • Cumhuriyet Başsavcılığı birimleri ile ceza infaz kurumları idari birimlerindeki iş ve işlemleri yapar,
 • Ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku işlemleri ile adalet psikolojisine ait iş ve işlemleri yapar,
 • Hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri, icra daireleri kalem hizmetlerine ait iş ve işlemleri yapar.
Anahtar Yetkinlikler
 • Ana dilde iletişim,
 • Yabancı dillerde iletişim,
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler,
 • Dijital yetkinlik,
 • Öğrenmeyi öğrenme,
 • Sosyal ve Vatandaşlık yetkinliği,
 • İnisiyatif Alma ve Girişimcilik yetkinliği,
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği.
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Mesleğin kazanımlarına göre uygun olan ölçme ve değerlendirme yöntemleri uygulanır.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Ortaokulu bitirmiş olmak ve ilgili mevzuata göre yaş sınırını aşmamış olmak.
 • Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarılı olmak veya merkezi yerleştirme sistemi ile yerleşmek. 
Başarma ŞartlarıDört yıllık eğitim veren Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim Lisesi programını başarı ile tamamlamış olmak.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Programı bitirenler iki yıllık yüksekokulların Adalet, Nüfus ve Vatandaşlık, Özel Güvenlik ve Koruma, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği, Sosyal Güvenlik, İşletme Yönetimi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümlerine yerleşebilir. 
 • Adliyeler, Bakanlık (Adalet Bakanlığı) ve diğer kamu kurumları ile özel sektörde hukuk büroları ve noterlik bürolarında çalışabilir.
Yasal Dayanağı

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

M.E.B. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik süresiz geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0020000557


Yeterlilik Adı
Adalet Alanı Zabıt Kâtipliği Dalı Mesleki ve Teknik Eğitim Diploması

Sorumlu Kurum
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina, Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Mesleki

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3411


AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3411


Kategori
Ana

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
4 Yıl

Program Profili (Amaç)

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve İcra Daireleri ile özel sektör hukuk bürolarındaki hukuki yazışma, dosyalama, arşivleme gibi iş ve işlemleri yapmaya yönelik yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

 

 


Öğrenme Ortamları

Örgün eğitim


Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tuşlara doğru teknikle vurur, süreli metin yazar,
 • Temel hukuk kuralları, devletin temel organları, yargı teşkilatı, yargı bilişim sistemleri, hukuk dili ve dilekçelere ait iş ve işlemleri yapar,
 • Kamu hukuku ve özel hukuka ilişkin işlemler ile medeni hukuk ve usul hukukuna ilişkin iş ve işlemleri yapar,
 • Dilekçe, resmî yazı ve hukuksal metinlerin hızlı bir şekilde bilgisayarda yazar,
 • Kelime işlemci, elektronik tablolama ve sunu hazırlama programlarını kullanır,
 • Devlet memurluğu kavramı, türleri, personel sınav ve atamaları, hak, yükümlülükler, memuriyette etik kurallar ve bunlara bağlı olarak yazışmaları yapar,
 • Evrak tasnif ve takip işlemlerini yapar,
 • Türk idare teşkilatının yapısı ve işleyişi, idare hukuku, idari yargı uygulamaları ile ilgili iş ve işlemleri yapar,
 • Cumhuriyet Başsavcılığı birimleri ile ceza infaz kurumları idari birimlerindeki iş ve işlemleri yapar,
 • Ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku işlemleri ile adalet psikolojisine ait iş ve işlemleri yapar,
 • Hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri, icra daireleri kalem hizmetlerine ait iş ve işlemleri yapar.

Anahtar Yetkinlikler
 • Ana dilde iletişim,
 • Yabancı dillerde iletişim,
 • Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler,
 • Dijital yetkinlik,
 • Öğrenmeyi öğrenme,
 • Sosyal ve Vatandaşlık yetkinliği,
 • İnisiyatif Alma ve Girişimcilik yetkinliği,
 • Kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Mesleğin kazanımlarına göre uygun olan ölçme ve değerlendirme yöntemleri uygulanır.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
 • Ortaokulu bitirmiş olmak ve ilgili mevzuata göre yaş sınırını aşmamış olmak.
 • Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarılı olmak veya merkezi yerleştirme sistemi ile yerleşmek. 

Başarma Şartları
Dört yıllık eğitim veren Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim Lisesi programını başarı ile tamamlamış olmak.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
 • Programı bitirenler iki yıllık yüksekokulların Adalet, Nüfus ve Vatandaşlık, Özel Güvenlik ve Koruma, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği, Sosyal Güvenlik, İşletme Yönetimi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümlerine yerleşebilir. 
 • Adliyeler, Bakanlık (Adalet Bakanlığı) ve diğer kamu kurumları ile özel sektörde hukuk büroları ve noterlik bürolarında çalışabilir.

Yasal Dayanağı

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

M.E.B. Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik süresiz geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0020000557

Qualification Title
Area of Justice Branch of Recording Clerk Vocational and Technical Education Diploma
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationOccupational
EQF Level4
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 4
Thematic AreasSecretarial and office work
National Occupation Classification

ISCO 08: 3411

CategoryMain
Credit Value-
Program Duration4 Yıl
Program Profile-
Learning Environments-
Description

The person who has this qualification;

 • Performs activities to support professional and personal development.
 • Makes work organization.
 • Uses computer programs to write fast and accurate official writing on computer.
 • Makes filing and archiving systems.
 • Organizes commercial documents in accordance with business and commercial law.
 • Fulfills basic legal rules.
 • Implements public law and private law.
 • Executes the chief prosecutor of the republic paperwork services.
 • Carries out penal code paperwork services.
 • Executes paperwork services of civil courts.
 • Conducts paperwork services for high judicial organs.
 • Executes judicial and administrative judicial commission services.
 • Executes administration and tax courts paperwork service.
 • Executes paperwork services in quashing code and enforcement law offices, enforcement courts and enforcement and bankruptcy offices.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements
 • To have completed secondary school for formal vocational training and to be within age limits
 • To have completed secondary school for vocational open high school
 • To have achieved annual grade point average after 9th grade which is common grade for technical high school in line with related legislation
 • To have succeeded in secondary school entrance exams for Anatolian Vocational and Anatolian Technical High School
Conditions for SuccessHaving successfully completed 4 years' vocational high school, Anatolian vocational high school, technical high school and Anatolian technical high school Having successfully completed education programme related to his/her field from vocational open education high school
Progression Paths (Relationship Type)

Recording clerk, notary clerk, execution officer clerk, trial clerk, lawyer clerk, Execution clerk, Judiciary clerk, Court clerk, Legal clerk, legal support staff, lawyer assistant, private detective

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.

Url Open Address
Qualification Code

TR0020000557


Qualification Title
Area of Justice Branch of Recording Clerk Vocational and Technical Education Diploma

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Occupational

National Occupation Classification

ISCO 08: 3411


EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification

ISCO 08: 3411


Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
4 Yıl

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

The person who has this qualification;

 • Performs activities to support professional and personal development.
 • Makes work organization.
 • Uses computer programs to write fast and accurate official writing on computer.
 • Makes filing and archiving systems.
 • Organizes commercial documents in accordance with business and commercial law.
 • Fulfills basic legal rules.
 • Implements public law and private law.
 • Executes the chief prosecutor of the republic paperwork services.
 • Carries out penal code paperwork services.
 • Executes paperwork services of civil courts.
 • Conducts paperwork services for high judicial organs.
 • Executes judicial and administrative judicial commission services.
 • Executes administration and tax courts paperwork service.
 • Executes paperwork services in quashing code and enforcement law offices, enforcement courts and enforcement and bankruptcy offices.

Key Competencies
-

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Quality Assurance
-

Access Requirements
 • To have completed secondary school for formal vocational training and to be within age limits
 • To have completed secondary school for vocational open high school
 • To have achieved annual grade point average after 9th grade which is common grade for technical high school in line with related legislation
 • To have succeeded in secondary school entrance exams for Anatolian Vocational and Anatolian Technical High School

Conditions for Success
Having successfully completed 4 years' vocational high school, Anatolian vocational high school, technical high school and Anatolian technical high school Having successfully completed education programme related to his/her field from vocational open education high school

Progression Paths (Relationship Type)

Recording clerk, notary clerk, execution officer clerk, trial clerk, lawyer clerk, Execution clerk, Judiciary clerk, Court clerk, Legal clerk, legal support staff, lawyer assistant, private detective


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is valid indefinetely.


Url
Open Address