Yeterlilik Kodu

TR0020019347

Yeterlilik Adı
Abazaca A2 Seviyesi Kurs Programı
Sorumlu KurumHayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEmniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://hbogm.meb.gov.tr/
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi2
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 2
Sınıflandırma (Tematik Alan)Dil öğrenme
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 2643

KategoriAna
Kredi Değeri6
Programın Normal Süresi 160 Saat
Program Profili (Amaç)

Yaşayan Diller ve Lehçeler A2 Seviyesi Abazaca Kurs Programı; Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi İle Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun’un, 2. maddesi hükmü gereğince uygulanır. Yabancı dil öğretim programı A seviyesi (A1+A2) “Diller için Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesi”nde “Temel Dil Kullanıcısı” olarak tanımlanmıştır. A2 seviyesi; dil öğrenenlerin temel gereksinimlerini ifade edebildikleri, bilindik konularda basit bilgi alışverişi yapabildikleri seviyedir.

 Yaygın Eğitim Kurumları Yaşayan Diller ve Lehçeler A2 Seviyesi Abazaca Kurs Programı ile kursiyerlerin Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak;

 • Kendileri ve aileleri, alışveriş, görmek istedikleri yerler, meslekler vb. konularda sıkça karşılaşılan ifade ve deyimleri anlamaları,
 • Kendi tecrübelerini uygun ifade ve deyimlerle anlatabilmeleri,
 • Gündelik konular hakkında basit bilgi alışverişi yapabilmeleri,
 • Gündelik işleri yaparken iletişim kurabilmeleri,
 • Anlık ihtiyaçlarını ve duygularını dile getirebilmeleri,
 • Geçmişlerini basit ifadeler kullanarak tanımlayabilmeleri,
 • Çevrelerini betimleyebilmeleri,
 • Yapılan bir davete uygun karşılık verebilmeleri,
 • Gelecekteki planlarından bahsedebilmeleri,
 • Yol tariflerini anlamaları ve yol tarif edebilmeler
Öğrenme Ortamları

Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında uygulanır.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Abazaca A2 Seviyesi Kurs Bitirme Belgesi,

 • Karşısındaki kişileri selamlar ve nezaket ifadelerini kullanır.
 • Karşısındaki kişilere kendini tanıtır ve onları tanımak için sorular sorar.
 • Karşısındaki kişiye ailesi ile ilgili sorular sorar ve kendi ailesini anlatır.
 • Aile bireyleri ve akrabalık bağlarını anlatan bir metni okuduğunda anlar ve kendi ailesini anlatan bir metin yazar.
 • Dinlediği bir metinde bir kişi hakkında karakter, meslek, nerede yaşadığı gibi konuları içeren bilgileri anlar.
 •  Yeni tanıştığı birine bilindik basit konularla ilgili sorular sorup sohbeti başlatır.
 •  Kendisinin, aile bireylerinin veya arkadaşlarının dış görünüşünü uygun sıfat ve ifadeleri kullanarak betimler.
 • Çevresindeki insanların davranışlarını göz önüne alarak kişiliklerini uygun kelime ve deyimlerle betimler.
 • Resmini gördüğü bir kişinin karakterini tahmin eder.
 • Sınıftan bir arkadaşı veya ünlü bir kişiyi kişisel özellik ve dış görünüşüyle tarif eder.
 • Kendini tanıtan kısa bir metin yazar, kişilik özelliklerini belirten sıfatları kullanır.
 • Karşılaştırma yapar.
 • Bir gazete, dergi veya internet sitesinde bir kişinin yazdığı kendi dış görünüşünü ve fiziksel özelliklerini anlatan bir metni anlar kendisi de buna benzer bir metin yazar.
 •  Sevdiği bir sanatçının kişilik özelliklerini sıralar, hobileri, yaşam tarzı, kişiliği gibi bilgiler verir.
 •  Bir kişiyi kıyafetleri ile tanımlar.
 •  Resimleri verilen kişileri, onları görünüşlerine uygun olarak betimlemek üzere verilen ifadelerle eşleştirir.
 •  En iyi arkadaşını dış görünüş ve karakter olarak tasvir eden bir metin yazar.
 •  Gazete ve dergilerde yayınlanan burçların genel karakterlerini anlatan bir metni anlar ve bir kişinin burcunu sorar.
 •  Başka insanlar nesneler olaylar hakkında fikirlerini söyler ve onlara ilişkin sorular sorar.
 • Duyguları tanımlayan sıfatları bilir.
 • Belli durumlarda ne hissedileceğini söyler.
 • Duygularını ve ruh halini açıklar.
 •  Üzgün veya sıkıntılı görünen birine problemin ne olduğunu sorar.
 • Cümledeki sırası karışık verilmiş kelimelerle düzgün bir cümle kurar.
 • Kızgınlığını, bir şeyle ilgilendiğini veya ilgilenmediğini belirtir.
 • Oldukça", " biraz", "çok", "gerçekten" gibi anlam kuvvetlendiricileri kullanır.
 • Hitabet, başlangıç, gelişme ve sonlandırma sırasına uygun kalıplaşmış ifadeleri kullanarak kişisel bir mektup ya da e-posta yazar.
 • Yaşadığı evin tipini ve konumunu söyler.
 • Evinin kaç odalı olduğu, ulaşım durumu, park yeri gibi özelliklerini belirtir.
 • Görselleri verilmiş ev eşyalarının isimlerini söyler.
 • “İçinde”, “ üstünde”, “altında”, “arasında”, “karşısında”, “arkasında”, “ bitişiğinde “, “yakınında” gibi ifadelerle evindeki veya odasındaki eşyaların yerini belirtir.
 • Yaşadığı evi betimler.
 • Resimleri verilen bazı mekânların nereler olduğunu söyler ve resmin altına yazar.
 • Bir şehir merkezinde veya evinin çevresinde yer alan belli başlı yapıların isimlerini bilir.
 • Bir şehir merkezinde yapılabilecek şeyleri söyler.
 • Dinlediği bir metinde, şehir merkezinde bulunan başlıca yerleri ayırt eder.
 • “Var- yok” ve sahiplik bildiren ifadeleri kullanarak özellikle kendisinin ilgilendiği yerlere değinerek, kendi şehrini anlatan bir metin yazar.
 • Satın almak istediği bir ev için özellikler ve fiyat konusunda ev sahibi ile görüşme yapar.
 • Bir arkadaşına kişisel bir mektup veya e-posta yazar.
 • İşaret sıfatlarını kullanarak çevresindeki eşyaların adlarını sorar ve adlarını söyler.
 • Resimleri verilen kıyafetlerin isimlerini söyler ve altlarına isimlerini yazar.
 • Resimleri verilen eşyaların ne işe yaradığını belirten cümleler kurar.
 •  Sahiplik bildiren ifadeleri kullanarak kişilerin sahip olduğu şeyleri söyler.
 • Sahiplik bildiren zamirleri kullanarak cümleler kurar.
 • Çevresinde bulunan eşya ve kıyafetlerin renklerini söyler.
 • Renkleri kullanarak, ülkesinin bayrağını, takımını, giysileri betimler.
 • “Gibi” ve “kadar” kelimelerini doğru kullanarak eşyaların özelliklerini karşılaştırır.
 • Sıfatları kullanarak eşyaları betimler.
 • Hayvanların isimlerini ve yaşadığı yerleri söyler.
 • Yer bildiren edatları doğru kullanır.
 • Bir hayvanat bahçesindeki tabela ve uyarı yazılarını anlar.
 • Dinlediği hayvan seslerine karşılık olarak hayvanların isimlerini söyler.
 • Bir hayvanı özellikleriyle betimler.
 • En çok sevdiği ve korktuğu hayvanı söyler.
 • Hangi hayvandan ne elde edildiğini söyler.
 • Bir haritaya bakarak şehirdeki bazı binaların nerede olduğunu söyler.
 • Bir harita veya krokiyi kullanarak yol tarif eder.
 •  “Köşede, altında, karşısında, önünde, üstünde, bitişiğinde, yakınında“ gibi yer yön bildiren edatları doğru kullanır.
 • Kendi oturduğu yeri, çevresindeki bina cadde ve sokaklarla çizer.
 •  Kendisine yapılan yol tariflerini anlar.
 • Telefonda uygun kalıpları kullanarak birine yer yön tarifi yapar.
 • Bir gün boyunca yaptığı işleri anlatır.
 • Bir kişinin günlük hayatını anlatan metinle ilgili cümlelerin doğru mu yanlış mı olduğunu söyler. Günlük hayatta sık kullanılan sıfatların eş ve zıt anlamlarını söyler ve cümlelerinde doğru kullanır.
 • Her zaman geçerli durumları anlatmak için geniş zaman cümle yapısını kullanır.
 • Her zaman yaptığı işleri anlatırken uygun zaman ifadelerini kullanır.
 • Sıklık zarflarını kullanarak bir şeyi ne sıklıkla yaptığını söyler.
 • Hafta sonlarında ne yaptığını anlatır.
 • Fiilleri şahsa göre doğru çekimleyerek boş bırakılmış bir diyaloğu tamamlar.
 • Her gün karşılaşılan tabela ve uyarı metinlerini anlar.
 • Günlük hayatta evde, okulda, işte karşılaştığı problemleri söyler, karşısındaki kişiden yardım, çözüm veya öneri ister. Kendisine sorulduğunda tavsiye verir.
 • Yasak bildiren cümleler kurar.
 • Zorunlu olmayan halleri bildiren cümleler kurar.
 • Olasılık bildiren cümleler kurar.
 • Bir arkadaşının yaşadığı bir olaya ilişkin tavsiye içerikli bir e-posta yazar.
 • “Dün, bugün, yarın” gibi zaman ifadelerini kullanarak hava durumunu söyler.
 • Karşılaştığı bir duruma “Harika, berbat, şahane, inanılmaz” gibi ifadelerle tepki verir.
 • 100 den daha büyük sayıları sayar, okur ve yazar.
 • Bir telefon görüşmesi esnasında ortaya çıkacak durumlar ile baş edebilir.
 • Belirli durumlarda söylenmesi gereken uygun ifade ve deyimleri kullanır.
 • Günlük hayatta kullanılan basit kısa ve resmî olmayan yazışmaları anlar.
 • Günler, aylar ve mevsimleri yazar ve söyler.
 •  “Ama, fakat, çünkü, ve, ondan sonra, sonra” gibi bağlaçları kullanarak basit cümleleri birleştirir.
 •  Bir şey ister, istek ve tekliflerini kibar bir şekilde söyler.
 • Basit atasözü ve deyimleri doğru anladığını göstermek için verilen resimlerle eşleştirir.
 •  Şuan ne yaptığını şimdiki zamanı kullanarak ifade eder.
 • ”Şimdi, bugünlerde, hâlâ, şu anda, bu aralar, bu hafta, bu ay” gibi ifadeleri kullanarak yaptığı işleri anlatır.
 • Geniş zaman ve şimdiki zamanın karışık olarak verildiği bir metinde filleri uygun zamana göre çekimler.
 • Telefonda konuştuğu birine şu anda yaptığı şeyleri sorar ve kendi yaptığı şeyleri söyler.
 • İzin ister, izin verir veya izin vermez.
 • Bir etkinliği ne sıklıkla yaptığını, kimlerle yaptığını, nerede yaptığını söyler.
 •  En çok sevdiği etkinlik ile ilgili konuşur.
 •  Bir etkinlik veya bir yere gitmek için başkalarına bir teklifte bulunur veya onların fikrini sorar.
 • İçinde hafta sonu yapılacak bir etkinliğin planlamasının yapıldığı metni dinlediğinde etkinliğin ne olduğu ve ne gibi planlar yapıldığını söyler.
 • Bir planlama ya da hafta sonu yapılacak bir etkinlikle ilgili metni okuduğunda anlar.
 • Yapılacak bir etkinliğin yer, zaman ve başka detaylarını belirlemek için çeşitli sorular sorar ve benzeri sorulara cevap verir.
 • Yapılacak bir etkinlikler ilgili olası problemler hakkında konuşur, kendi fikirlerini belirtir.
 •  Bir etkinlik için davetiye yazar veya bir davetiyeye karşılık verir.
 • Bir etkinlik planlar; “ …….. yapmayı tercih ederim.”, “…….. den daha ziyade ……. yapsak.”, “……… nın yerine ……………… yapabiliriz”, “ Niçin …………. yapmıyoruz?” gibi kalıpları kullanır.
 • Hobileri ve ilgi alanları hakkında konuşur. Yapmaktan zevk aldığı ve hoşlanmadığı şeyleri açıklar. Yapmayı sevdiği, çok sevdiği ve az sevdiği şeyleri söyler.
 •  Hobi ve ilgi alanları ile bilgi alışverişi yapar, “olamaz”, “gerçekten mi?”, “ben de”,“ ilginç”, “ harika”, “asla” gibi karşılıklar vererek karşıdaki kişiye uygun tepki verir.
 • Sevdiği sporlar hakkında konuşur ve her spora uygun eylemi doğru kullanır.
 • Fiillerden isim yapar.
 • Hobileri anlatan bazı isimlerle kullanılan fiilleri bilir.
 • Hobileri hakkında kısa bir metin yazar, kabiliyet bildiren ifadeleri kullanarak bir şeyi yapıp yapamadığını belirtir.
 • Ne sıklıkla sinema veya tiyatroya gittiğini söyler.
 •  Müzik, edebiyat veya ünlü bir yazar hakkında yazılmış basit bir metni anlar.
 •  Temel müzik çeşitlerinin isimlerini bilir.
 • Kitap kapaklarının üzerindeki resimlere bakarak kitabın türünü tahmin eder.
 • Temel film türlerini bilir.
 • Bir film hakkında yazılmış bir metni yeterince anlayarak okur.
 •  Bir roman hikaye veya tiyatro oyununda karakterleri ayırt eder.
 •  Belli başlı yazın türlerinin isimlerini bilir.
 • Bir konuşmayı sürdürür.
 • Günlük temel ihtiyaçlar olan yiyecek ve içeceklerin isimlerini söyler.
 •  Meyve ve sebzeleri ayırt eder, meyve isimlerini söyler.
 • Nesneleri sayılabilir ve sayılamayan olarak ayırt eder.
 • “Az, çok, biraz, birkaç, çok az, fazla” gibi miktar ve sayı belirten ifadeleri doğru kullanır.
 • “Yeteri kadar, çok az, çok fazla, hiç “gibi miktar ve sayı belirten ifadeleri doğru kullanır.
 • “Ne kadar? “kaç ” ifadelerini kullanarak cümle kurar.
 • Yiyecekler ve bu yiyeceklerin hazırlanışı ile ilgili fiilleri doğru kullanır.
 • Emir kipi kullanarak birine yapacağı şeyleri söyler.
 • Belli durumlarda söylenecek kalıplaşmış deyimleri kullanır.
 • Hangi yemekleri yapabildiğini hangilerini yapamadığını söyler.
 • Kahvaltı, öğlen veya akşam yemeğindeki yiyecek tercihlerini söyler.
 • Vejetaryenlik, veganlık, beyaz veya kırmızı et yeme gibi tercihlerini söyler.
 • Bir yemeğin yapım aşamalarıyla ilgili talimatları, verilen resimlerin yardımıyla sıraya koyar.
 • Sevdiği bir yemeğin malzemelerini yazar; “önce”, “ sonra”, ” arkasından”, “daha sonra”, “son olarak” gibi bağlaçlarla yemeğin yapımını tarif eder.
 • Mutfak ve yemek kültürü ile okuduğu bir metne ilişkin soruları cevaplar.
 • Alışveriş sırasında almak istediği şeyi renk, ebat, tür şeklinde tarif eder ve fiyatını sorar.
 • Alışveriş sırasında kalıplaşmış ifadeleri kullanır.
 • Alışveriş sırasında kalıplaşmış ifadeleri kullanarak birilerine öneri ve tavsiyede bulunur, başkalarının fikrini sorar.
 • İhtiyaçlarını ifade eder, yardım ister ve yardım teklif eder.
 • Bir mağazada uygun kelime ve ifadeleri kullanarak karşılıklı iletişime girer.
 • İhtiyaçlarının listesini yapar. Neye ne kadar ihtiyacı olduğunu söyler.
 • Telefon ile bir sipariş verir.
 • “İle, ve” gibi bağlaçları yerinde uygun kullanır.
 • " Hepsi, hiçbiri, yeteri kadar, biraz" gibi ifadeleri kullanır.
 •  " Hiç, biraz, çok" gibi tanımlayıcıları kullanır. Form ve faturaları anlar.
 • Bir lokantada menüden istediği yemeği seçer ve garsona siparişini verir.
 • Bir restoranda istek ve dileklerini arkadaşlarıyla paylaşır ve garsona bildirir.
 •  “Daha", “kadar”, ”en”, “çok” kelimelerini ve sıfatları kullanarak satın alacağı ürünleri kıyaslar.
 • Bir konser veya film için bilet satın alma işlemlerini gerçekleştirir, anlamadığı cümle ve ifadeleri tekrarlatır.
 • Farklı türde mağazaları ve mağazaların ne sattıklarını söyler.
 • Bir şehirde bulunan şeyler, mağazalar ve alışveriş ile ilgili kelime bilgisine sahiptir; Çevresindeki veya meşhur bir alışveriş yeri hakkında düşüncelerini ifade eder.
 •  Alışveriş tercihlerini ve nedenlerini açıklar ve en son satın aldığı şeyi söyler.
 • Yeni alınmış bir şey için“, “hayırlı olsun“, “güle güle kullan“ anlamına gelen deyimler kullanır.
 • Bir firmayı telefonla arayıp sipariş ettiği ürünün durumu ile ilgili sorular sorar.
 • Sınıf içi yönergeleri anlar.
 • Öğretmenin sınıf içi etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamaları anlar ve uygular.
 • Sınıf içinde bilmediği kelimelerin anlamı, okunuşu ve yazılışı ile sorular sorar.
 • Bir okula, klübe veya kütüphaneye kayıt yaptırırken gerekli bilgileri verir.
 • Sınıfta veya okulda yapılması yasak olan davranışları söyler.
 • Okul hayatı veya bir öğrenci ile ilgili bir metni okur ve ilgili sorulara cevap verir.
 • Eğitim geçmişini, önceki ve şu anki işini anlatır.
 • Eğitim ve öğrenim hayatı ile ilgili kendi görüşlerini açıklar.
 • Resimleri verilen meslekleri söyler, resimlerin altına meslekleri yazar.
 •  Bildiği meslekleri sayar, mesleklerin özelliklerini uygun sıfatlar kullanarak belirtir.
 • Kendi işiyle ilgili konuşur.
 •  Dinlediği bir metnin konusunun kişisel mi yoksa iş ile mi ilgili olduğunu anlar.
 • Bir işyerinde güvenlik ile ilgili uyarıları anlar. “Yapmak”, “etmek” gibi yardımcı fiilleri isimlere uygun şekilde kullanır.
 • Geniş zamanı kullanarak meslek sahiplerinin ne yaptığını söyler.
 • Hayalini kurduğu mesleği birkaç cümle ile tanımlar.
 • Arkadaşları için meslek tahmininde bulunur.
 • Bir kişinin mesleği ile ilgili yapılan bir röportaj metnini okur ve ilgili doğru/yanlış sorularını cevaplar.  Bir meslek ile ilgili kendi görüşlerini beyan eder.
 • Bir radyo veya TV programında meslekler ile ilgili bir röportajda temel bilgileri anlar.
 • Bir işe alma mülakatı ile ilgili bir metni okuduğunda boş bırakılan basit bilgileri tamamlar.
 • Gönderdiği bir e-postanın ekindeki belgelerden bahseder.
 • Hayalini kurduğu mesleğe ilişkin kısa bir paragraf yazar.
 • Bir iş başvuru formundaki gerekli bilgileri doldurur.
 • Arkadaşı ile bir iş mülakatı yapar.
 •  Karşısındaki kişiyi onaylar veya reddeder.
 •  Dilek, istek ve ricada bulunur.
 • Telefona cevap verirken kendini tanıtır, kimin aradığını sorar, ilgili kişiye mesaj bırakılıp bırakılmayacağını sorar.
 • Telefonda mesaj bırakmak isteyen birinin adını, soyadını, telefon numarasını ve ne için aradığını sorar, arayanın notunu alır.
 • Basit resmi yazışmaları anlar.
 • Geçmiş hakkında konuşur, geçmişte olmuş olayları anlatır.
 •  “Geçen hafta/ gece/ akşam/yıl“, “iki/üç/beş gün önce“, “2003 yılında” gibi zaman ifadelerini kullanır. Hafta sonunda, dün veya bu sabah ne yaptığı ile ilgili sorulara cevap verir.
 • Soru kelimelerini ve fiilleri doğru kullanarak karşısındaki kişinin geçmiş zamanda yaptığı bir şeyin detaylarını sorar.
 • Bir önceki hafta sonu veya hafta içinde neler yaptığını anlatan bir metin yazar.
 • Okuduğu bir hikâye ile ilgili temel bilgileri çıkarır.
 • Kelimelere uygun filleri kullanır.
 • Bir hikâyeyi anlatan resimleri sıraya koyar, paragraflarla resimleri eşleştirir.
 • “- iken, -dığında, sonra, birdenbire, en sonunda “ gibi bağlaçları kullanarak insanlar, yerler, ve olaylarla ilgili bir hikâye anlatır.
 • Geçmişteki tecrübelerini birbiriyle bağlantılı bir şekilde açıklar, deneyimlerinden bahseder ve ne zaman olduğunu belirtir.
 •  “Niçin” sorusuna karşılık olarak “çünkü, bu nedenle” gibi bağlaçları kullanarak sebep sonuç ilişkisi belirtir.
 • İnsanlar yerler ve olaylarla ilgili geçmiş zamanda bir hikâye yazar.
 • “Var, yok, eskiden, bir zamanlar, geçmişte, önceleri, şimdi, şu an, günümüzde, artık, bugün” gibi ifadeleri kullanarak şimdiki zamanla ilgili olaylar ile geçmişteki olayları kıyaslar.
 •  Bir deneyimi daha önceden yaşayıp yaşamadığını belirtir.
 • Konuşma esnasında karşıdaki kişinin anlattığı şeyle ilgilendiğini gösteren ifadeler kullanır.
 • Son zamanlarda yapılan bir işi anlatır.
 • Yapılması gereken bir iş veya işlerle ilgili olarak şuana kadar ne yapıldığını listeler.
 •  Şimdiki ve geçmiş zamandaki alışkanlıklarından bahseder.
 • Bir geçmiş zaman diliminde ne yapmakta olduğunu söyler.
 • TV ve radyoda dinlediği haberlerde geçen olayları, ülkede nelerin olup bittiğini genel olarak anlar, haberlerde geçen yer saat kişi gibi önemli bilgileri yakalar.
 • Dinlediği haberi basitçe özetler.
 • Gazete ve dergilerde okuduğu haberlerde geçen olayların ana hatlarını, önemli noktalarını anlar. Keşifler, icatlar, dünya tarihindeki ilkler, önemli buluşlar ve önemli şahsiyetler hakkında okuduğu bir metindeki önemli bilgileri anlar.
 • Geçmişteki bir olayı anlatırken zaman belirten terimleri uygun biçimde kullanır.
 • Bir sohbet esnasında karşısındaki kişilere hafta sonu ne yaptığını sorarak konuşmayı başlatır, kendisinin de ne yaptığını söylerek konuşmayı sürdürür.
 •  Kendi hayatını basit bir şekilde anlatan bir metni kaleme alır.
 •  Bir sohbet esnasında kendi ülkesine ait önemli şahsiyetler ve önemli olaylar hakkında basit cümlelerle bilgi verir.
 • Geçmişteki bir olayı anlatırken “bu yüzden”, “bu nedenle”, “bu sebeple”, “çünkü” gibi bağlaçlarla cümleleri birbirine bağlar.
 • Geçmişte yapılmış bir etkinliği anlatan cümleleri verilen kelimelerle tamamlar.
 • Okuduğu bir hikâye ile ilgili “kim, ne zaman, nerede, nasıl“ gibi sorulara cevap verir.
 • Görgü şahidi olduğu bir olay, bir suç veya bir hırsızlık olayını anlatan bir e-posta yazar.
 • Önceden verilmiş fiilleri kullanarak gelecek zamanla ilgili cümleler kurar.
 •  “Gelecek hafta/ay/yıl“, “bir saat içinde“, “yarın“, “yarın gece“, “2050 de“, “Mayısta“, “Saat 5 te“, “bu gece“, “daha sonra“, “bu hafta sonu” gibi kelimeleri kullanarak gelecekte yapacağı şeyleri söyler. “Ne?, Kim?, Kiminle?, Nerede?, Niçin?, Ne zaman?” soru kelimelerini kullanarak gelecek zamanda cümleler kurar.
 • Dinlediği ve okuduğu hava durumu tahminini anlar.
 •  Gelecekle ilgili hayallerini, planlarını ve yapmak istediklerini yazar.
 • Planlarını önem sırasına göre sıralar, planlarını nasıl gerçekleştireceği ile ilgili cümleler kurar.
 • Bir kişi ile gelecekteki planlarına ilişkin görüşme yapar. Gelecekle ilgili planlarını başkalarınınkiyle karşılaştırır.
 • Gelecekte olması muhtemel bir olay için tahmin yürütür.
 • Var olan ipuçlarına bakarak birinin ne yapacağını veya olacakları söyler.
 • Yapılacak bir işle ilgili zaman bildirirken zaman ifadelerine uygun edatları doğru kullanır.
 • Olasılık bildiren yapıları kullanarak cümle kurar; "Muhtemelen, belki, olasılıkla" gibi ifadeleri kullanır.
 • Her zaman geçerli olan durumlar ve sonuçları hakkında konuşur.
 • Her zaman geçerli olan durumlar ve sonuçları hakkında konuşur.
 • Varsayım oluşturur.
 •  Verilen fiilleri zamana göre uygun biçimde kullanarak bir metinde boş bırakılmış yerleri doldurur. Dünyadaki çeşitli ülke veya şehirlerin kutlama yaptıkları özel günleri ile ilgili düşüncelerini söyler. Kendi ülkesine has bir kutlama veya festival etkinliğinde ne tür kıyafetlerin giyildiği, nelerin yendiği, ne tür gösterilerin olduğu hakkında konuşur.
 • Dinlediği bir konuşmada yapılacak bir kutlama veya festivalin/bayramın nasıl bir kutlama veya festival/bayram olduğunu anlar.
 • Okuduğu bir metinde geçen festival ile ilgili temel bilgileri anlar, ne zaman, nerede ve nasıl kutlandığına dair bilgileri bulur ve seçer.
 •  Dinlediği veya okuduğu bir metinden, bir ülkenin kutladığı günlere ilişkin temel bilgileri bulur ve seçer.
 • Ülkesinde kutlanan bir festival/bayram ya da özel gün hakkında bir metin yazar.
 •  Özel günler ve bu özel günlerde ne yapıldığı hakkında konuşur.
 • Bir konuşmanın ön hazırlığını yapar.
 • İlk olarak" " son olarak" gibi ifadeleri kullanarak cümleleri bağlar. Sözlü olarak resmi veya samimi davet ve teklifte bulunur, kendisine yapılan tekliflere olumlu ya da olumsuz uygun karşılık verir. Telefon aracılığı ile kendisine yapılan bir daveti kabul eder veya geri çevirir.
 • Bir davetiye mektubuna karşılık kabul veya red mektubu yazar.
 • Karşısındaki kişiye kibar bir şekilde yiyecek/ içecek teklif eder.
 • Karşısındaki kişiyi kibar bir şekilde yemeğe veya başka bir etkinliğe davet eder.
 • Kendisine yapılan bir teklife olumlu ya da olumsuz cevap verir.
 • “Pazartesiden beri“, “3 gün boyunca“, “2 haftadır” gibi zaman belirteçleri kullanarak son zamanlarda meydana gelen olaylar hakkında konuşur.
 • Gazete, dergi, TV ve radyodaki haberlerde geçen güncel olayların ana hatlarını anlar.
 •  Kendi düşüncelerini başkalarınınki ile karşılaştırır.
 • Tv deki röportajlar, konuşma ve sunumların ana noktalarını anlar.
 •  Moda ve giyim hakkında konuşur.
 •  Bir arkadaşına moda ya da giyim kuşam ile ilgili öneride bulunur.
 • Kendi ilgi alanına giren konularda dergilerde yaralan yazıları anlar.
 • Gazetedeki bir makalede açıklanan ana fikri anlar.
 •  Yayınları çeşitlerine göre ayırt eder.
 • Zorunluluk ve gereklilik bildiren ifadeleri kullanır.
 • Okuduğu bir metne uygun bir başlık yazar.
 • Konuşma sırasında araya girebilir.
 • Günlük hayatta kullanılan teknolojik cihazların isimlerini ve ne işe yaradıklarını söyler.
 •  En çok sahip olmak istediği cihazları ve onlarla ne yapacağını söyler.
 • Evde kullanılan elektrikli aletlerin ne işe yaradığını söyler.
 • Evdeki elektrikli bir aletin nasıl kullanılacağını basitçe anlatır.
 •  Evdeki elektrikli cihazlardan kendisi için hangisinin en gerekli olduğunu açıklar.
 • Bir cihazın kullanılmasına ilişkin telefonda verilen teknik yönergeleri anlar.
 • Yeni aldığı bir cihaz hakkında arkadaşına bir e-posta yazar.
 •  Bir cihazın nasıl çalıştığını öğrenmek için sorular sorar.
 • “İlk olarak, önce, sonra, en sonunda” gibi bağlaçları kullanarak karşısındaki kişiye bir cihazın nasıl kullanıldığını anlatır.
 •  Web sayfaları, broşür, el ilanları ve kataloglarda aradığı bilgiyi seçer ve bulur.
 •  Basit bir SMS veya internet üzerinden bir mesaj yazar.
 • Teknoloji kullanımında ahlaki ve etik kuralları bilir.
 • Sağlıkla ilgili temel kelimeleri bilir.
 • Sağlık ve sağlıklı yaşam ile ilgili bir metin okuduğunda ana noktalarını anlar.
 • Sağlık ve sağlıklı yaşam ile ilgili basit bir tavsiyede bulunur.
 • Rahatsız görünen birine rahatsızlığının ne olduğunu sorar.
 • Yaşadığı sağlık problemini söyler.
 • Rahatsızlığa neden olan durumlarla rahatsızlıkları eşleştirir.
 • Rahatsızlığı olan birine tavsiyede bulunur.
 • Eczaneden rahatsızlığı ile ilgili bir ilaç ister.
 • Rahatsızlık durumunda kişiye söylenen “geçmiş olsun, çok yaşa” gibi kalıpları kullanır.
 • Şart bildiren cümleleri kullanır.
 • Zararlı alışkanlık ve bağımlılıkla ilgili şikâyetleri dile getirir.
 • Verilen bir metindeki bilgileri kullanarak sütun halinde verilmiş soruları cevapları ile eşleştirir.
 •  Amaç bildiren durumları ifade eder.
 • Dünyadaki belli başlı ülkeleri ve ülkelerin başkentlerini söyler.
 •  Ülkelerden veya şehirlerden hangilerini ziyaret ettiğini ve etmek istediğini söyler.
 • Resimleri verilen yerlerle ilgili fikirlerini söyler.
 • Resmi verilen bir yer, şehir, ülke vb. için kendi tahminlerini yazar.
 • Ülkelere ait uyruk ve dilleri bilir.
 • Bir ülkeyi anlatan bir metni dinlediğinde ilgili soruları cevaplar.
 • Seyahat deneyimini anlatan birine çeşitli sorular sorarak detaylı bilgi ister.
 • Gezilecek görülecek yerler hakkında fikir alışverişi yapar, gidilebilecek bir yer hakkında tavsiyede bulunur.
 • Dinlediği veya okuduğu bir metinden, bir ülkenin kültürel geleneğine ilişkin temel bilgileri bulur ve seçer.
 • Bir ülkenin tarihi ve kültürünü anlatan bir metni okur ve doğru/yanlış sorularına cevap verir. Yer ve zaman bildiren edatları doğru kullanır.
 • Ülkesiyle ve ülkelerle ilgili özdeşleşmiş yemekleri bilir.
 • Ülkelerle özdeşleşmiş giysileri bilir.
 • Ülkesinin veya Ülkelerin özel günleri ve festivallerine ilişkin dinlediği bir metinden önemli noktaları anlar.
 •  Ülke isimleriyle, giyim tarzlarını anlatan metinleri eşleştirir.
 •  Seyahat ve hizmetlere ilişkin kelime dağarcığını doğru kullanır.
 • Gazete veya dergide okuduğu tatille ilgili bir reklamda aradığı bilgileri seçer ve bulur.
 • Tatil ile ilgili planlarını söyler ve yazar. Tatille ilgili teklif ve önerilerde bulunur.
 •  Yapacağı bir tatil veya seyahat ile ilgili tercihlerini ve sebeplerini söyler.
 • Noktalama işaretleri ve kompozisyon kurallarını doğru kullanarak tatil ile ilgili bir blog yazısı yazar. Gezilecek görülecek bir yerle ilgili harita, poster ve turist kitapçıklarını anlar.
 •  Tatilde iken gönderilen posta kartları üzerindeki mesajları anlar ve bir posta kartı yazar. Turistik bir şehir veya bir tatil beldesini anlatan kısa bir metin yazar ya da poster hazırlar.
 • Gazete veya dergide okuduğu konaklama ilgili bir reklamda aradığı bilgileri seçer ve bulur.
 • Uygun kelime ve ifadeleri kullanarak telefon aracılığı ile bir otelden yer ayırtır.
 • Kalacağı otele seyahatten önce bir e-posta yazıp detay bilgi ister. Otel giriş ve çıkış işlemlerini gerçekleştirir. İlgili formlara kişisel bilgilerini yazar.
 • Uygun kelime ve ifadeleri kullanarak telefon aracılığı ile bir restorandan yer ayırtır.
 • Bir restoranda menüden istediği yemeği seçer ve sipariş verir.
 • Toplu taşıma araçlarında bulunan uyarı ve güvenlik uyarılarını anlar.
 • Gar istasyon vb. yerlerdeki zaman çizelgelerinde istediği bilgiyi seçer ve bulur.
 • Seyahat halinde iken yapılan kısa anonsları anlar. Bilet alma işlemlerini gerçekleştirir.
 • Danışma/turizm bilgi merkezlerine ihtiyacı olan bir konuda danışır.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme, öğrenme-öğretme sürecinde kursiyerlerin başarılarını saptamak, eksikliklerini belirlemek, süreç içerisindeki gelişimlerine ilişkin dönüt sağlamak amacıyla yapılır. Bu programda değerlendirme, öğrenme sürecine önem verir ve kursiyerin gelişimini izlemeyi amaçlar. Tema sonunda yapılan sınavlar kursiyerlere hata ve eksiklerini takip etmeleri için dağıtılarak gösterilir. Öğretmen genel olarak yapılan hataları tespit edip gerekirse uygun gördüğü konuları tekrar anlatmak suretiyle pekiştirir. Her temanın sonunda bireyin dört dil becerisinin ne oranda geliştiği şu şekilde ölçülür;

 • Başarının değerlendirilmesi ve puanlama MEB Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin 44. maddesine göre yapılır. Buna göre her temanın sonunda 1 ders saatini aşmamak kaydıyla kursiyerlerin edindiği kazanımlar ölçülür.
 • Dört dil becerisinin tavsiye edilen ağırlık dağılımı eşit olup; Dinleme 25, Okuma 25, Konuşma 25 ve Yazma 25 olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bununla birlikte, kursiyerlerin ihtiyaçlarına, işlenen konunun içerik ve özelliğine göre ders öğretmeni bu oranları değiştirebilir. 3. Her temanın sonunda süresi 1 ders saatini geçmemek kaydıyla 75 puan üzerinden (veya ders öğretmeninin yeniden belirlediği oranlara göre),
 • 3 dil becerisini (Dinleme, Okuma ve Yazma) kapsayan bir sınav yapılır.

 a) Soruların, seviye, zorluk ve çeşitli şartları “DÖRT DİL BECERİSİNDEKİ ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME SINIRLILIKLARI” (Sayfa 17) bölümünde belirtilen kriterlere göre ders öğretmeni tarafından belirlenip hazırlanır ve uygulanır.

b) Dinleme bölümü için muhakkak işitsel bir ortamdan (Bilgisayar/Teyp/CD/DVD/TV/Radyo/ Podcast/Web üzerinden dinleti vb.) yararlanılmalıdır. Öğretmen, temanın kazanımlarına uygun bir dinleme parçası belirleyip klasik/çoktan seçmeli/ doğru-yanlış/ eşleştirme gibi soru tipleriyle kursiyerlerin dinlediğini anlama becerilerini ölçer.

c) Okuma bölümü için öğretmen, temanın kazanımlarına uygun bir okuma parçası belirleyip klasik/çoktan seçmeli/ doğru-yanlış/ eşleştirme gibi soru tipleriyle kursiyerlerin okuduğunu anlama becerilerini ölçer.

d) Yazma bölümü için öğretmen, temanın kazanımlarına uygun bir konu belirleyip kursiyerlerin yazma becerilerini ölçer.

e) Konuşma becerisi ise öğretmen tarafından temayı uygulama süresince, ders esnasında, kursiyerleri gözlemleyerek ölçülür. Öğretmen, kursiyerlerin sözel ve karşılıklı konuşma yeterliklerini 25 puan üzerinden (veya ders öğretmeninin yeniden belirlediği bir orana göre) puanlar ve daha sonra diğer 3 beceri (Dinleme, Okuma, Yazma) puanına ekleyerek tema sonu nihai puanını (100 üzerinden) elde eder.

 • Kurs Bitirme Başarı Puanı; Her tema sonunda alınan puanların toplamının aritmetik ortalamasının alınmasıyla bulunur.
 • Kursiyerin başardığı temalar, hareketlilik, transfer, şeffaflık ve izlenebilirlik açısından, kurs bitirme belgesinin arka yüzüne işlenir.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Abazaca A1 seviyesindeki bir kursa katılmış ve başarmış olduğunu belgelendirenler.
 • Abazaca A1 seviyesindeki bir kursu bitirme belgesine sahip olmayanlar için; A2 seviyesinde kursu verecek olan öğretmen/eğitimci tarafından yapılacak olan seviye belirleme sınavı sonucuna göre Abazaca A1 seviyesinde bilgiye sahip olduğu tespit edilenler.
Başarma ŞartlarıHBÖGM'ye bağlı kurumlarda veya diğer kurumlarca eğitim-öğretime uygun ortamlarda açılan “Abazaca A2 Seviyesi Kurs Programı”nı başarı ile tamamlayanlar, “Abazaca A2 Seviyesi Kurs Bitirme Belgesi” ni almaya hak kazanır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Abazaca A2 Seviyesi Kurs Programı’nı başarı ile tamamlayanlara “Abazaca A2 Seviyesi Kurs Bitirme Belgesi” verilir. Bu belge iş başvurusu, sınav başvurusu veya denklik işlemleri ile ilgili işlemlerde geçerli bir belge olarak değerlendirilmez.

 • Kurs programını başarıyla tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi ve bitirdiği temaları gösterir not döküm çizelgesi verilir.
 • Kurs programını tamamlamadan ayrılanlara, aldıkları temaları gösterir not döküm çizelgesi verilir.
 • Kurs sonunda öğrendiği bilgileri Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre verilen bir sertifika ile belgelendirmek isteyen kursiyerler, bu sertifika sınavlarını yapmaya yetkili kılınan kurum ve kuruluşlara müracaat edebilirler.
Yasal Dayanağı
 1. 24.06.1973 Tarihli ve 14574 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
 2. 10 Temmuz 2018 Tarihli ve 30474 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1)
 3. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,
 4. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarihli ve 19 Sayılı Kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
 5. 19.10.1983 tarihli ve 18196 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 2923 numaralı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun,
 6. Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesi (www.coe.int/lang-CEFR).
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Süresiz.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0020019347


Yeterlilik Adı
Abazaca A2 Seviyesi Kurs Programı

Sorumlu Kurum
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Emniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 2643


AYÇ Seviyesi
2

TYÇ Seviyesi
2
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 2643


Kategori
Ana

Kredi Değeri
6

Programın Normal Süresi
160 Saat

Program Profili (Amaç)

Yaşayan Diller ve Lehçeler A2 Seviyesi Abazaca Kurs Programı; Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi İle Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun’un, 2. maddesi hükmü gereğince uygulanır. Yabancı dil öğretim programı A seviyesi (A1+A2) “Diller için Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesi”nde “Temel Dil Kullanıcısı” olarak tanımlanmıştır. A2 seviyesi; dil öğrenenlerin temel gereksinimlerini ifade edebildikleri, bilindik konularda basit bilgi alışverişi yapabildikleri seviyedir.

 Yaygın Eğitim Kurumları Yaşayan Diller ve Lehçeler A2 Seviyesi Abazaca Kurs Programı ile kursiyerlerin Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak;

 • Kendileri ve aileleri, alışveriş, görmek istedikleri yerler, meslekler vb. konularda sıkça karşılaşılan ifade ve deyimleri anlamaları,
 • Kendi tecrübelerini uygun ifade ve deyimlerle anlatabilmeleri,
 • Gündelik konular hakkında basit bilgi alışverişi yapabilmeleri,
 • Gündelik işleri yaparken iletişim kurabilmeleri,
 • Anlık ihtiyaçlarını ve duygularını dile getirebilmeleri,
 • Geçmişlerini basit ifadeler kullanarak tanımlayabilmeleri,
 • Çevrelerini betimleyebilmeleri,
 • Yapılan bir davete uygun karşılık verebilmeleri,
 • Gelecekteki planlarından bahsedebilmeleri,
 • Yol tariflerini anlamaları ve yol tarif edebilmeler

Öğrenme Ortamları

Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında uygulanır.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Abazaca A2 Seviyesi Kurs Bitirme Belgesi,

 • Karşısındaki kişileri selamlar ve nezaket ifadelerini kullanır.
 • Karşısındaki kişilere kendini tanıtır ve onları tanımak için sorular sorar.
 • Karşısındaki kişiye ailesi ile ilgili sorular sorar ve kendi ailesini anlatır.
 • Aile bireyleri ve akrabalık bağlarını anlatan bir metni okuduğunda anlar ve kendi ailesini anlatan bir metin yazar.
 • Dinlediği bir metinde bir kişi hakkında karakter, meslek, nerede yaşadığı gibi konuları içeren bilgileri anlar.
 •  Yeni tanıştığı birine bilindik basit konularla ilgili sorular sorup sohbeti başlatır.
 •  Kendisinin, aile bireylerinin veya arkadaşlarının dış görünüşünü uygun sıfat ve ifadeleri kullanarak betimler.
 • Çevresindeki insanların davranışlarını göz önüne alarak kişiliklerini uygun kelime ve deyimlerle betimler.
 • Resmini gördüğü bir kişinin karakterini tahmin eder.
 • Sınıftan bir arkadaşı veya ünlü bir kişiyi kişisel özellik ve dış görünüşüyle tarif eder.
 • Kendini tanıtan kısa bir metin yazar, kişilik özelliklerini belirten sıfatları kullanır.
 • Karşılaştırma yapar.
 • Bir gazete, dergi veya internet sitesinde bir kişinin yazdığı kendi dış görünüşünü ve fiziksel özelliklerini anlatan bir metni anlar kendisi de buna benzer bir metin yazar.
 •  Sevdiği bir sanatçının kişilik özelliklerini sıralar, hobileri, yaşam tarzı, kişiliği gibi bilgiler verir.
 •  Bir kişiyi kıyafetleri ile tanımlar.
 •  Resimleri verilen kişileri, onları görünüşlerine uygun olarak betimlemek üzere verilen ifadelerle eşleştirir.
 •  En iyi arkadaşını dış görünüş ve karakter olarak tasvir eden bir metin yazar.
 •  Gazete ve dergilerde yayınlanan burçların genel karakterlerini anlatan bir metni anlar ve bir kişinin burcunu sorar.
 •  Başka insanlar nesneler olaylar hakkında fikirlerini söyler ve onlara ilişkin sorular sorar.
 • Duyguları tanımlayan sıfatları bilir.
 • Belli durumlarda ne hissedileceğini söyler.
 • Duygularını ve ruh halini açıklar.
 •  Üzgün veya sıkıntılı görünen birine problemin ne olduğunu sorar.
 • Cümledeki sırası karışık verilmiş kelimelerle düzgün bir cümle kurar.
 • Kızgınlığını, bir şeyle ilgilendiğini veya ilgilenmediğini belirtir.
 • Oldukça", " biraz", "çok", "gerçekten" gibi anlam kuvvetlendiricileri kullanır.
 • Hitabet, başlangıç, gelişme ve sonlandırma sırasına uygun kalıplaşmış ifadeleri kullanarak kişisel bir mektup ya da e-posta yazar.
 • Yaşadığı evin tipini ve konumunu söyler.
 • Evinin kaç odalı olduğu, ulaşım durumu, park yeri gibi özelliklerini belirtir.
 • Görselleri verilmiş ev eşyalarının isimlerini söyler.
 • “İçinde”, “ üstünde”, “altında”, “arasında”, “karşısında”, “arkasında”, “ bitişiğinde “, “yakınında” gibi ifadelerle evindeki veya odasındaki eşyaların yerini belirtir.
 • Yaşadığı evi betimler.
 • Resimleri verilen bazı mekânların nereler olduğunu söyler ve resmin altına yazar.
 • Bir şehir merkezinde veya evinin çevresinde yer alan belli başlı yapıların isimlerini bilir.
 • Bir şehir merkezinde yapılabilecek şeyleri söyler.
 • Dinlediği bir metinde, şehir merkezinde bulunan başlıca yerleri ayırt eder.
 • “Var- yok” ve sahiplik bildiren ifadeleri kullanarak özellikle kendisinin ilgilendiği yerlere değinerek, kendi şehrini anlatan bir metin yazar.
 • Satın almak istediği bir ev için özellikler ve fiyat konusunda ev sahibi ile görüşme yapar.
 • Bir arkadaşına kişisel bir mektup veya e-posta yazar.
 • İşaret sıfatlarını kullanarak çevresindeki eşyaların adlarını sorar ve adlarını söyler.
 • Resimleri verilen kıyafetlerin isimlerini söyler ve altlarına isimlerini yazar.
 • Resimleri verilen eşyaların ne işe yaradığını belirten cümleler kurar.
 •  Sahiplik bildiren ifadeleri kullanarak kişilerin sahip olduğu şeyleri söyler.
 • Sahiplik bildiren zamirleri kullanarak cümleler kurar.
 • Çevresinde bulunan eşya ve kıyafetlerin renklerini söyler.
 • Renkleri kullanarak, ülkesinin bayrağını, takımını, giysileri betimler.
 • “Gibi” ve “kadar” kelimelerini doğru kullanarak eşyaların özelliklerini karşılaştırır.
 • Sıfatları kullanarak eşyaları betimler.
 • Hayvanların isimlerini ve yaşadığı yerleri söyler.
 • Yer bildiren edatları doğru kullanır.
 • Bir hayvanat bahçesindeki tabela ve uyarı yazılarını anlar.
 • Dinlediği hayvan seslerine karşılık olarak hayvanların isimlerini söyler.
 • Bir hayvanı özellikleriyle betimler.
 • En çok sevdiği ve korktuğu hayvanı söyler.
 • Hangi hayvandan ne elde edildiğini söyler.
 • Bir haritaya bakarak şehirdeki bazı binaların nerede olduğunu söyler.
 • Bir harita veya krokiyi kullanarak yol tarif eder.
 •  “Köşede, altında, karşısında, önünde, üstünde, bitişiğinde, yakınında“ gibi yer yön bildiren edatları doğru kullanır.
 • Kendi oturduğu yeri, çevresindeki bina cadde ve sokaklarla çizer.
 •  Kendisine yapılan yol tariflerini anlar.
 • Telefonda uygun kalıpları kullanarak birine yer yön tarifi yapar.
 • Bir gün boyunca yaptığı işleri anlatır.
 • Bir kişinin günlük hayatını anlatan metinle ilgili cümlelerin doğru mu yanlış mı olduğunu söyler. Günlük hayatta sık kullanılan sıfatların eş ve zıt anlamlarını söyler ve cümlelerinde doğru kullanır.
 • Her zaman geçerli durumları anlatmak için geniş zaman cümle yapısını kullanır.
 • Her zaman yaptığı işleri anlatırken uygun zaman ifadelerini kullanır.
 • Sıklık zarflarını kullanarak bir şeyi ne sıklıkla yaptığını söyler.
 • Hafta sonlarında ne yaptığını anlatır.
 • Fiilleri şahsa göre doğru çekimleyerek boş bırakılmış bir diyaloğu tamamlar.
 • Her gün karşılaşılan tabela ve uyarı metinlerini anlar.
 • Günlük hayatta evde, okulda, işte karşılaştığı problemleri söyler, karşısındaki kişiden yardım, çözüm veya öneri ister. Kendisine sorulduğunda tavsiye verir.
 • Yasak bildiren cümleler kurar.
 • Zorunlu olmayan halleri bildiren cümleler kurar.
 • Olasılık bildiren cümleler kurar.
 • Bir arkadaşının yaşadığı bir olaya ilişkin tavsiye içerikli bir e-posta yazar.
 • “Dün, bugün, yarın” gibi zaman ifadelerini kullanarak hava durumunu söyler.
 • Karşılaştığı bir duruma “Harika, berbat, şahane, inanılmaz” gibi ifadelerle tepki verir.
 • 100 den daha büyük sayıları sayar, okur ve yazar.
 • Bir telefon görüşmesi esnasında ortaya çıkacak durumlar ile baş edebilir.
 • Belirli durumlarda söylenmesi gereken uygun ifade ve deyimleri kullanır.
 • Günlük hayatta kullanılan basit kısa ve resmî olmayan yazışmaları anlar.
 • Günler, aylar ve mevsimleri yazar ve söyler.
 •  “Ama, fakat, çünkü, ve, ondan sonra, sonra” gibi bağlaçları kullanarak basit cümleleri birleştirir.
 •  Bir şey ister, istek ve tekliflerini kibar bir şekilde söyler.
 • Basit atasözü ve deyimleri doğru anladığını göstermek için verilen resimlerle eşleştirir.
 •  Şuan ne yaptığını şimdiki zamanı kullanarak ifade eder.
 • ”Şimdi, bugünlerde, hâlâ, şu anda, bu aralar, bu hafta, bu ay” gibi ifadeleri kullanarak yaptığı işleri anlatır.
 • Geniş zaman ve şimdiki zamanın karışık olarak verildiği bir metinde filleri uygun zamana göre çekimler.
 • Telefonda konuştuğu birine şu anda yaptığı şeyleri sorar ve kendi yaptığı şeyleri söyler.
 • İzin ister, izin verir veya izin vermez.
 • Bir etkinliği ne sıklıkla yaptığını, kimlerle yaptığını, nerede yaptığını söyler.
 •  En çok sevdiği etkinlik ile ilgili konuşur.
 •  Bir etkinlik veya bir yere gitmek için başkalarına bir teklifte bulunur veya onların fikrini sorar.
 • İçinde hafta sonu yapılacak bir etkinliğin planlamasının yapıldığı metni dinlediğinde etkinliğin ne olduğu ve ne gibi planlar yapıldığını söyler.
 • Bir planlama ya da hafta sonu yapılacak bir etkinlikle ilgili metni okuduğunda anlar.
 • Yapılacak bir etkinliğin yer, zaman ve başka detaylarını belirlemek için çeşitli sorular sorar ve benzeri sorulara cevap verir.
 • Yapılacak bir etkinlikler ilgili olası problemler hakkında konuşur, kendi fikirlerini belirtir.
 •  Bir etkinlik için davetiye yazar veya bir davetiyeye karşılık verir.
 • Bir etkinlik planlar; “ …….. yapmayı tercih ederim.”, “…….. den daha ziyade ……. yapsak.”, “……… nın yerine ……………… yapabiliriz”, “ Niçin …………. yapmıyoruz?” gibi kalıpları kullanır.
 • Hobileri ve ilgi alanları hakkında konuşur. Yapmaktan zevk aldığı ve hoşlanmadığı şeyleri açıklar. Yapmayı sevdiği, çok sevdiği ve az sevdiği şeyleri söyler.
 •  Hobi ve ilgi alanları ile bilgi alışverişi yapar, “olamaz”, “gerçekten mi?”, “ben de”,“ ilginç”, “ harika”, “asla” gibi karşılıklar vererek karşıdaki kişiye uygun tepki verir.
 • Sevdiği sporlar hakkında konuşur ve her spora uygun eylemi doğru kullanır.
 • Fiillerden isim yapar.
 • Hobileri anlatan bazı isimlerle kullanılan fiilleri bilir.
 • Hobileri hakkında kısa bir metin yazar, kabiliyet bildiren ifadeleri kullanarak bir şeyi yapıp yapamadığını belirtir.
 • Ne sıklıkla sinema veya tiyatroya gittiğini söyler.
 •  Müzik, edebiyat veya ünlü bir yazar hakkında yazılmış basit bir metni anlar.
 •  Temel müzik çeşitlerinin isimlerini bilir.
 • Kitap kapaklarının üzerindeki resimlere bakarak kitabın türünü tahmin eder.
 • Temel film türlerini bilir.
 • Bir film hakkında yazılmış bir metni yeterince anlayarak okur.
 •  Bir roman hikaye veya tiyatro oyununda karakterleri ayırt eder.
 •  Belli başlı yazın türlerinin isimlerini bilir.
 • Bir konuşmayı sürdürür.
 • Günlük temel ihtiyaçlar olan yiyecek ve içeceklerin isimlerini söyler.
 •  Meyve ve sebzeleri ayırt eder, meyve isimlerini söyler.
 • Nesneleri sayılabilir ve sayılamayan olarak ayırt eder.
 • “Az, çok, biraz, birkaç, çok az, fazla” gibi miktar ve sayı belirten ifadeleri doğru kullanır.
 • “Yeteri kadar, çok az, çok fazla, hiç “gibi miktar ve sayı belirten ifadeleri doğru kullanır.
 • “Ne kadar? “kaç ” ifadelerini kullanarak cümle kurar.
 • Yiyecekler ve bu yiyeceklerin hazırlanışı ile ilgili fiilleri doğru kullanır.
 • Emir kipi kullanarak birine yapacağı şeyleri söyler.
 • Belli durumlarda söylenecek kalıplaşmış deyimleri kullanır.
 • Hangi yemekleri yapabildiğini hangilerini yapamadığını söyler.
 • Kahvaltı, öğlen veya akşam yemeğindeki yiyecek tercihlerini söyler.
 • Vejetaryenlik, veganlık, beyaz veya kırmızı et yeme gibi tercihlerini söyler.
 • Bir yemeğin yapım aşamalarıyla ilgili talimatları, verilen resimlerin yardımıyla sıraya koyar.
 • Sevdiği bir yemeğin malzemelerini yazar; “önce”, “ sonra”, ” arkasından”, “daha sonra”, “son olarak” gibi bağlaçlarla yemeğin yapımını tarif eder.
 • Mutfak ve yemek kültürü ile okuduğu bir metne ilişkin soruları cevaplar.
 • Alışveriş sırasında almak istediği şeyi renk, ebat, tür şeklinde tarif eder ve fiyatını sorar.
 • Alışveriş sırasında kalıplaşmış ifadeleri kullanır.
 • Alışveriş sırasında kalıplaşmış ifadeleri kullanarak birilerine öneri ve tavsiyede bulunur, başkalarının fikrini sorar.
 • İhtiyaçlarını ifade eder, yardım ister ve yardım teklif eder.
 • Bir mağazada uygun kelime ve ifadeleri kullanarak karşılıklı iletişime girer.
 • İhtiyaçlarının listesini yapar. Neye ne kadar ihtiyacı olduğunu söyler.
 • Telefon ile bir sipariş verir.
 • “İle, ve” gibi bağlaçları yerinde uygun kullanır.
 • " Hepsi, hiçbiri, yeteri kadar, biraz" gibi ifadeleri kullanır.
 •  " Hiç, biraz, çok" gibi tanımlayıcıları kullanır. Form ve faturaları anlar.
 • Bir lokantada menüden istediği yemeği seçer ve garsona siparişini verir.
 • Bir restoranda istek ve dileklerini arkadaşlarıyla paylaşır ve garsona bildirir.
 •  “Daha", “kadar”, ”en”, “çok” kelimelerini ve sıfatları kullanarak satın alacağı ürünleri kıyaslar.
 • Bir konser veya film için bilet satın alma işlemlerini gerçekleştirir, anlamadığı cümle ve ifadeleri tekrarlatır.
 • Farklı türde mağazaları ve mağazaların ne sattıklarını söyler.
 • Bir şehirde bulunan şeyler, mağazalar ve alışveriş ile ilgili kelime bilgisine sahiptir; Çevresindeki veya meşhur bir alışveriş yeri hakkında düşüncelerini ifade eder.
 •  Alışveriş tercihlerini ve nedenlerini açıklar ve en son satın aldığı şeyi söyler.
 • Yeni alınmış bir şey için“, “hayırlı olsun“, “güle güle kullan“ anlamına gelen deyimler kullanır.
 • Bir firmayı telefonla arayıp sipariş ettiği ürünün durumu ile ilgili sorular sorar.
 • Sınıf içi yönergeleri anlar.
 • Öğretmenin sınıf içi etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamaları anlar ve uygular.
 • Sınıf içinde bilmediği kelimelerin anlamı, okunuşu ve yazılışı ile sorular sorar.
 • Bir okula, klübe veya kütüphaneye kayıt yaptırırken gerekli bilgileri verir.
 • Sınıfta veya okulda yapılması yasak olan davranışları söyler.
 • Okul hayatı veya bir öğrenci ile ilgili bir metni okur ve ilgili sorulara cevap verir.
 • Eğitim geçmişini, önceki ve şu anki işini anlatır.
 • Eğitim ve öğrenim hayatı ile ilgili kendi görüşlerini açıklar.
 • Resimleri verilen meslekleri söyler, resimlerin altına meslekleri yazar.
 •  Bildiği meslekleri sayar, mesleklerin özelliklerini uygun sıfatlar kullanarak belirtir.
 • Kendi işiyle ilgili konuşur.
 •  Dinlediği bir metnin konusunun kişisel mi yoksa iş ile mi ilgili olduğunu anlar.
 • Bir işyerinde güvenlik ile ilgili uyarıları anlar. “Yapmak”, “etmek” gibi yardımcı fiilleri isimlere uygun şekilde kullanır.
 • Geniş zamanı kullanarak meslek sahiplerinin ne yaptığını söyler.
 • Hayalini kurduğu mesleği birkaç cümle ile tanımlar.
 • Arkadaşları için meslek tahmininde bulunur.
 • Bir kişinin mesleği ile ilgili yapılan bir röportaj metnini okur ve ilgili doğru/yanlış sorularını cevaplar.  Bir meslek ile ilgili kendi görüşlerini beyan eder.
 • Bir radyo veya TV programında meslekler ile ilgili bir röportajda temel bilgileri anlar.
 • Bir işe alma mülakatı ile ilgili bir metni okuduğunda boş bırakılan basit bilgileri tamamlar.
 • Gönderdiği bir e-postanın ekindeki belgelerden bahseder.
 • Hayalini kurduğu mesleğe ilişkin kısa bir paragraf yazar.
 • Bir iş başvuru formundaki gerekli bilgileri doldurur.
 • Arkadaşı ile bir iş mülakatı yapar.
 •  Karşısındaki kişiyi onaylar veya reddeder.
 •  Dilek, istek ve ricada bulunur.
 • Telefona cevap verirken kendini tanıtır, kimin aradığını sorar, ilgili kişiye mesaj bırakılıp bırakılmayacağını sorar.
 • Telefonda mesaj bırakmak isteyen birinin adını, soyadını, telefon numarasını ve ne için aradığını sorar, arayanın notunu alır.
 • Basit resmi yazışmaları anlar.
 • Geçmiş hakkında konuşur, geçmişte olmuş olayları anlatır.
 •  “Geçen hafta/ gece/ akşam/yıl“, “iki/üç/beş gün önce“, “2003 yılında” gibi zaman ifadelerini kullanır. Hafta sonunda, dün veya bu sabah ne yaptığı ile ilgili sorulara cevap verir.
 • Soru kelimelerini ve fiilleri doğru kullanarak karşısındaki kişinin geçmiş zamanda yaptığı bir şeyin detaylarını sorar.
 • Bir önceki hafta sonu veya hafta içinde neler yaptığını anlatan bir metin yazar.
 • Okuduğu bir hikâye ile ilgili temel bilgileri çıkarır.
 • Kelimelere uygun filleri kullanır.
 • Bir hikâyeyi anlatan resimleri sıraya koyar, paragraflarla resimleri eşleştirir.
 • “- iken, -dığında, sonra, birdenbire, en sonunda “ gibi bağlaçları kullanarak insanlar, yerler, ve olaylarla ilgili bir hikâye anlatır.
 • Geçmişteki tecrübelerini birbiriyle bağlantılı bir şekilde açıklar, deneyimlerinden bahseder ve ne zaman olduğunu belirtir.
 •  “Niçin” sorusuna karşılık olarak “çünkü, bu nedenle” gibi bağlaçları kullanarak sebep sonuç ilişkisi belirtir.
 • İnsanlar yerler ve olaylarla ilgili geçmiş zamanda bir hikâye yazar.
 • “Var, yok, eskiden, bir zamanlar, geçmişte, önceleri, şimdi, şu an, günümüzde, artık, bugün” gibi ifadeleri kullanarak şimdiki zamanla ilgili olaylar ile geçmişteki olayları kıyaslar.
 •  Bir deneyimi daha önceden yaşayıp yaşamadığını belirtir.
 • Konuşma esnasında karşıdaki kişinin anlattığı şeyle ilgilendiğini gösteren ifadeler kullanır.
 • Son zamanlarda yapılan bir işi anlatır.
 • Yapılması gereken bir iş veya işlerle ilgili olarak şuana kadar ne yapıldığını listeler.
 •  Şimdiki ve geçmiş zamandaki alışkanlıklarından bahseder.
 • Bir geçmiş zaman diliminde ne yapmakta olduğunu söyler.
 • TV ve radyoda dinlediği haberlerde geçen olayları, ülkede nelerin olup bittiğini genel olarak anlar, haberlerde geçen yer saat kişi gibi önemli bilgileri yakalar.
 • Dinlediği haberi basitçe özetler.
 • Gazete ve dergilerde okuduğu haberlerde geçen olayların ana hatlarını, önemli noktalarını anlar. Keşifler, icatlar, dünya tarihindeki ilkler, önemli buluşlar ve önemli şahsiyetler hakkında okuduğu bir metindeki önemli bilgileri anlar.
 • Geçmişteki bir olayı anlatırken zaman belirten terimleri uygun biçimde kullanır.
 • Bir sohbet esnasında karşısındaki kişilere hafta sonu ne yaptığını sorarak konuşmayı başlatır, kendisinin de ne yaptığını söylerek konuşmayı sürdürür.
 •  Kendi hayatını basit bir şekilde anlatan bir metni kaleme alır.
 •  Bir sohbet esnasında kendi ülkesine ait önemli şahsiyetler ve önemli olaylar hakkında basit cümlelerle bilgi verir.
 • Geçmişteki bir olayı anlatırken “bu yüzden”, “bu nedenle”, “bu sebeple”, “çünkü” gibi bağlaçlarla cümleleri birbirine bağlar.
 • Geçmişte yapılmış bir etkinliği anlatan cümleleri verilen kelimelerle tamamlar.
 • Okuduğu bir hikâye ile ilgili “kim, ne zaman, nerede, nasıl“ gibi sorulara cevap verir.
 • Görgü şahidi olduğu bir olay, bir suç veya bir hırsızlık olayını anlatan bir e-posta yazar.
 • Önceden verilmiş fiilleri kullanarak gelecek zamanla ilgili cümleler kurar.
 •  “Gelecek hafta/ay/yıl“, “bir saat içinde“, “yarın“, “yarın gece“, “2050 de“, “Mayısta“, “Saat 5 te“, “bu gece“, “daha sonra“, “bu hafta sonu” gibi kelimeleri kullanarak gelecekte yapacağı şeyleri söyler. “Ne?, Kim?, Kiminle?, Nerede?, Niçin?, Ne zaman?” soru kelimelerini kullanarak gelecek zamanda cümleler kurar.
 • Dinlediği ve okuduğu hava durumu tahminini anlar.
 •  Gelecekle ilgili hayallerini, planlarını ve yapmak istediklerini yazar.
 • Planlarını önem sırasına göre sıralar, planlarını nasıl gerçekleştireceği ile ilgili cümleler kurar.
 • Bir kişi ile gelecekteki planlarına ilişkin görüşme yapar. Gelecekle ilgili planlarını başkalarınınkiyle karşılaştırır.
 • Gelecekte olması muhtemel bir olay için tahmin yürütür.
 • Var olan ipuçlarına bakarak birinin ne yapacağını veya olacakları söyler.
 • Yapılacak bir işle ilgili zaman bildirirken zaman ifadelerine uygun edatları doğru kullanır.
 • Olasılık bildiren yapıları kullanarak cümle kurar; "Muhtemelen, belki, olasılıkla" gibi ifadeleri kullanır.
 • Her zaman geçerli olan durumlar ve sonuçları hakkında konuşur.
 • Her zaman geçerli olan durumlar ve sonuçları hakkında konuşur.
 • Varsayım oluşturur.
 •  Verilen fiilleri zamana göre uygun biçimde kullanarak bir metinde boş bırakılmış yerleri doldurur. Dünyadaki çeşitli ülke veya şehirlerin kutlama yaptıkları özel günleri ile ilgili düşüncelerini söyler. Kendi ülkesine has bir kutlama veya festival etkinliğinde ne tür kıyafetlerin giyildiği, nelerin yendiği, ne tür gösterilerin olduğu hakkında konuşur.
 • Dinlediği bir konuşmada yapılacak bir kutlama veya festivalin/bayramın nasıl bir kutlama veya festival/bayram olduğunu anlar.
 • Okuduğu bir metinde geçen festival ile ilgili temel bilgileri anlar, ne zaman, nerede ve nasıl kutlandığına dair bilgileri bulur ve seçer.
 •  Dinlediği veya okuduğu bir metinden, bir ülkenin kutladığı günlere ilişkin temel bilgileri bulur ve seçer.
 • Ülkesinde kutlanan bir festival/bayram ya da özel gün hakkında bir metin yazar.
 •  Özel günler ve bu özel günlerde ne yapıldığı hakkında konuşur.
 • Bir konuşmanın ön hazırlığını yapar.
 • İlk olarak" " son olarak" gibi ifadeleri kullanarak cümleleri bağlar. Sözlü olarak resmi veya samimi davet ve teklifte bulunur, kendisine yapılan tekliflere olumlu ya da olumsuz uygun karşılık verir. Telefon aracılığı ile kendisine yapılan bir daveti kabul eder veya geri çevirir.
 • Bir davetiye mektubuna karşılık kabul veya red mektubu yazar.
 • Karşısındaki kişiye kibar bir şekilde yiyecek/ içecek teklif eder.
 • Karşısındaki kişiyi kibar bir şekilde yemeğe veya başka bir etkinliğe davet eder.
 • Kendisine yapılan bir teklife olumlu ya da olumsuz cevap verir.
 • “Pazartesiden beri“, “3 gün boyunca“, “2 haftadır” gibi zaman belirteçleri kullanarak son zamanlarda meydana gelen olaylar hakkında konuşur.
 • Gazete, dergi, TV ve radyodaki haberlerde geçen güncel olayların ana hatlarını anlar.
 •  Kendi düşüncelerini başkalarınınki ile karşılaştırır.
 • Tv deki röportajlar, konuşma ve sunumların ana noktalarını anlar.
 •  Moda ve giyim hakkında konuşur.
 •  Bir arkadaşına moda ya da giyim kuşam ile ilgili öneride bulunur.
 • Kendi ilgi alanına giren konularda dergilerde yaralan yazıları anlar.
 • Gazetedeki bir makalede açıklanan ana fikri anlar.
 •  Yayınları çeşitlerine göre ayırt eder.
 • Zorunluluk ve gereklilik bildiren ifadeleri kullanır.
 • Okuduğu bir metne uygun bir başlık yazar.
 • Konuşma sırasında araya girebilir.
 • Günlük hayatta kullanılan teknolojik cihazların isimlerini ve ne işe yaradıklarını söyler.
 •  En çok sahip olmak istediği cihazları ve onlarla ne yapacağını söyler.
 • Evde kullanılan elektrikli aletlerin ne işe yaradığını söyler.
 • Evdeki elektrikli bir aletin nasıl kullanılacağını basitçe anlatır.
 •  Evdeki elektrikli cihazlardan kendisi için hangisinin en gerekli olduğunu açıklar.
 • Bir cihazın kullanılmasına ilişkin telefonda verilen teknik yönergeleri anlar.
 • Yeni aldığı bir cihaz hakkında arkadaşına bir e-posta yazar.
 •  Bir cihazın nasıl çalıştığını öğrenmek için sorular sorar.
 • “İlk olarak, önce, sonra, en sonunda” gibi bağlaçları kullanarak karşısındaki kişiye bir cihazın nasıl kullanıldığını anlatır.
 •  Web sayfaları, broşür, el ilanları ve kataloglarda aradığı bilgiyi seçer ve bulur.
 •  Basit bir SMS veya internet üzerinden bir mesaj yazar.
 • Teknoloji kullanımında ahlaki ve etik kuralları bilir.
 • Sağlıkla ilgili temel kelimeleri bilir.
 • Sağlık ve sağlıklı yaşam ile ilgili bir metin okuduğunda ana noktalarını anlar.
 • Sağlık ve sağlıklı yaşam ile ilgili basit bir tavsiyede bulunur.
 • Rahatsız görünen birine rahatsızlığının ne olduğunu sorar.
 • Yaşadığı sağlık problemini söyler.
 • Rahatsızlığa neden olan durumlarla rahatsızlıkları eşleştirir.
 • Rahatsızlığı olan birine tavsiyede bulunur.
 • Eczaneden rahatsızlığı ile ilgili bir ilaç ister.
 • Rahatsızlık durumunda kişiye söylenen “geçmiş olsun, çok yaşa” gibi kalıpları kullanır.
 • Şart bildiren cümleleri kullanır.
 • Zararlı alışkanlık ve bağımlılıkla ilgili şikâyetleri dile getirir.
 • Verilen bir metindeki bilgileri kullanarak sütun halinde verilmiş soruları cevapları ile eşleştirir.
 •  Amaç bildiren durumları ifade eder.
 • Dünyadaki belli başlı ülkeleri ve ülkelerin başkentlerini söyler.
 •  Ülkelerden veya şehirlerden hangilerini ziyaret ettiğini ve etmek istediğini söyler.
 • Resimleri verilen yerlerle ilgili fikirlerini söyler.
 • Resmi verilen bir yer, şehir, ülke vb. için kendi tahminlerini yazar.
 • Ülkelere ait uyruk ve dilleri bilir.
 • Bir ülkeyi anlatan bir metni dinlediğinde ilgili soruları cevaplar.
 • Seyahat deneyimini anlatan birine çeşitli sorular sorarak detaylı bilgi ister.
 • Gezilecek görülecek yerler hakkında fikir alışverişi yapar, gidilebilecek bir yer hakkında tavsiyede bulunur.
 • Dinlediği veya okuduğu bir metinden, bir ülkenin kültürel geleneğine ilişkin temel bilgileri bulur ve seçer.
 • Bir ülkenin tarihi ve kültürünü anlatan bir metni okur ve doğru/yanlış sorularına cevap verir. Yer ve zaman bildiren edatları doğru kullanır.
 • Ülkesiyle ve ülkelerle ilgili özdeşleşmiş yemekleri bilir.
 • Ülkelerle özdeşleşmiş giysileri bilir.
 • Ülkesinin veya Ülkelerin özel günleri ve festivallerine ilişkin dinlediği bir metinden önemli noktaları anlar.
 •  Ülke isimleriyle, giyim tarzlarını anlatan metinleri eşleştirir.
 •  Seyahat ve hizmetlere ilişkin kelime dağarcığını doğru kullanır.
 • Gazete veya dergide okuduğu tatille ilgili bir reklamda aradığı bilgileri seçer ve bulur.
 • Tatil ile ilgili planlarını söyler ve yazar. Tatille ilgili teklif ve önerilerde bulunur.
 •  Yapacağı bir tatil veya seyahat ile ilgili tercihlerini ve sebeplerini söyler.
 • Noktalama işaretleri ve kompozisyon kurallarını doğru kullanarak tatil ile ilgili bir blog yazısı yazar. Gezilecek görülecek bir yerle ilgili harita, poster ve turist kitapçıklarını anlar.
 •  Tatilde iken gönderilen posta kartları üzerindeki mesajları anlar ve bir posta kartı yazar. Turistik bir şehir veya bir tatil beldesini anlatan kısa bir metin yazar ya da poster hazırlar.
 • Gazete veya dergide okuduğu konaklama ilgili bir reklamda aradığı bilgileri seçer ve bulur.
 • Uygun kelime ve ifadeleri kullanarak telefon aracılığı ile bir otelden yer ayırtır.
 • Kalacağı otele seyahatten önce bir e-posta yazıp detay bilgi ister. Otel giriş ve çıkış işlemlerini gerçekleştirir. İlgili formlara kişisel bilgilerini yazar.
 • Uygun kelime ve ifadeleri kullanarak telefon aracılığı ile bir restorandan yer ayırtır.
 • Bir restoranda menüden istediği yemeği seçer ve sipariş verir.
 • Toplu taşıma araçlarında bulunan uyarı ve güvenlik uyarılarını anlar.
 • Gar istasyon vb. yerlerdeki zaman çizelgelerinde istediği bilgiyi seçer ve bulur.
 • Seyahat halinde iken yapılan kısa anonsları anlar. Bilet alma işlemlerini gerçekleştirir.
 • Danışma/turizm bilgi merkezlerine ihtiyacı olan bir konuda danışır.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme ve değerlendirme, öğrenme-öğretme sürecinde kursiyerlerin başarılarını saptamak, eksikliklerini belirlemek, süreç içerisindeki gelişimlerine ilişkin dönüt sağlamak amacıyla yapılır. Bu programda değerlendirme, öğrenme sürecine önem verir ve kursiyerin gelişimini izlemeyi amaçlar. Tema sonunda yapılan sınavlar kursiyerlere hata ve eksiklerini takip etmeleri için dağıtılarak gösterilir. Öğretmen genel olarak yapılan hataları tespit edip gerekirse uygun gördüğü konuları tekrar anlatmak suretiyle pekiştirir. Her temanın sonunda bireyin dört dil becerisinin ne oranda geliştiği şu şekilde ölçülür;

 • Başarının değerlendirilmesi ve puanlama MEB Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin 44. maddesine göre yapılır. Buna göre her temanın sonunda 1 ders saatini aşmamak kaydıyla kursiyerlerin edindiği kazanımlar ölçülür.
 • Dört dil becerisinin tavsiye edilen ağırlık dağılımı eşit olup; Dinleme 25, Okuma 25, Konuşma 25 ve Yazma 25 olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bununla birlikte, kursiyerlerin ihtiyaçlarına, işlenen konunun içerik ve özelliğine göre ders öğretmeni bu oranları değiştirebilir. 3. Her temanın sonunda süresi 1 ders saatini geçmemek kaydıyla 75 puan üzerinden (veya ders öğretmeninin yeniden belirlediği oranlara göre),
 • 3 dil becerisini (Dinleme, Okuma ve Yazma) kapsayan bir sınav yapılır.

 a) Soruların, seviye, zorluk ve çeşitli şartları “DÖRT DİL BECERİSİNDEKİ ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME SINIRLILIKLARI” (Sayfa 17) bölümünde belirtilen kriterlere göre ders öğretmeni tarafından belirlenip hazırlanır ve uygulanır.

b) Dinleme bölümü için muhakkak işitsel bir ortamdan (Bilgisayar/Teyp/CD/DVD/TV/Radyo/ Podcast/Web üzerinden dinleti vb.) yararlanılmalıdır. Öğretmen, temanın kazanımlarına uygun bir dinleme parçası belirleyip klasik/çoktan seçmeli/ doğru-yanlış/ eşleştirme gibi soru tipleriyle kursiyerlerin dinlediğini anlama becerilerini ölçer.

c) Okuma bölümü için öğretmen, temanın kazanımlarına uygun bir okuma parçası belirleyip klasik/çoktan seçmeli/ doğru-yanlış/ eşleştirme gibi soru tipleriyle kursiyerlerin okuduğunu anlama becerilerini ölçer.

d) Yazma bölümü için öğretmen, temanın kazanımlarına uygun bir konu belirleyip kursiyerlerin yazma becerilerini ölçer.

e) Konuşma becerisi ise öğretmen tarafından temayı uygulama süresince, ders esnasında, kursiyerleri gözlemleyerek ölçülür. Öğretmen, kursiyerlerin sözel ve karşılıklı konuşma yeterliklerini 25 puan üzerinden (veya ders öğretmeninin yeniden belirlediği bir orana göre) puanlar ve daha sonra diğer 3 beceri (Dinleme, Okuma, Yazma) puanına ekleyerek tema sonu nihai puanını (100 üzerinden) elde eder.

 • Kurs Bitirme Başarı Puanı; Her tema sonunda alınan puanların toplamının aritmetik ortalamasının alınmasıyla bulunur.
 • Kursiyerin başardığı temalar, hareketlilik, transfer, şeffaflık ve izlenebilirlik açısından, kurs bitirme belgesinin arka yüzüne işlenir.

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
 • Abazaca A1 seviyesindeki bir kursa katılmış ve başarmış olduğunu belgelendirenler.
 • Abazaca A1 seviyesindeki bir kursu bitirme belgesine sahip olmayanlar için; A2 seviyesinde kursu verecek olan öğretmen/eğitimci tarafından yapılacak olan seviye belirleme sınavı sonucuna göre Abazaca A1 seviyesinde bilgiye sahip olduğu tespit edilenler.

Başarma Şartları
HBÖGM'ye bağlı kurumlarda veya diğer kurumlarca eğitim-öğretime uygun ortamlarda açılan “Abazaca A2 Seviyesi Kurs Programı”nı başarı ile tamamlayanlar, “Abazaca A2 Seviyesi Kurs Bitirme Belgesi” ni almaya hak kazanır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Abazaca A2 Seviyesi Kurs Programı’nı başarı ile tamamlayanlara “Abazaca A2 Seviyesi Kurs Bitirme Belgesi” verilir. Bu belge iş başvurusu, sınav başvurusu veya denklik işlemleri ile ilgili işlemlerde geçerli bir belge olarak değerlendirilmez.

 • Kurs programını başarıyla tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi ve bitirdiği temaları gösterir not döküm çizelgesi verilir.
 • Kurs programını tamamlamadan ayrılanlara, aldıkları temaları gösterir not döküm çizelgesi verilir.
 • Kurs sonunda öğrendiği bilgileri Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre verilen bir sertifika ile belgelendirmek isteyen kursiyerler, bu sertifika sınavlarını yapmaya yetkili kılınan kurum ve kuruluşlara müracaat edebilirler.

Yasal Dayanağı
 1. 24.06.1973 Tarihli ve 14574 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
 2. 10 Temmuz 2018 Tarihli ve 30474 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1)
 3. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,
 4. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarihli ve 19 Sayılı Kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,
 5. 19.10.1983 tarihli ve 18196 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 2923 numaralı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun,
 6. Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesi (www.coe.int/lang-CEFR).

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Süresiz.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0020019347

Qualification Title
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationGeneral
EQF Level2
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 2
Thematic AreasLanguage acquisition
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration160 Saat
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0020019347


Qualification Title

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
General

National Occupation Classification
-

EQF Level
2

TQF Level
2
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
160 Saat

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address