Yeterlilik Kodu

TR0020221669

Yeterlilik Adı
6-12 Yaş Çocuk Elbise Dikimi Kurs Bitirme Belgesi
Sorumlu KurumHayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEmniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://hbogm.meb.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi2
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 2
Sınıflandırma (Tematik Alan)Moda, iç ve endüstriyel tasarım
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08:7531.02 Diğer Erkek Terzileri Kadın Terzileri Ve Giyecek Dikicileri

KategoriAna
Kredi Değeri4
Programın Normal Süresi 92 Saat
Program Profili (Amaç)

6-12 yaş çocuk elbise dikimi kurs programını tamamlayan bireyin,

 • 6-12 yaş çocuk elbise kalıbı çizim işlemlerini yapması,
 • 6-12 yaş model uygulamalı çocuk elbisesi üretimi ile ilgili tüm işlemleri yapması,
 • Fantezi kumaş dikimi ve süsleme yapması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Ortamları
 • Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
 • Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • 6-12 yaş temel beden kalıbı çizer.
 • 6-12 yaş model uygulamalı elbise kalıbı hazırlar.
 • 6-12 yaş model uygulamalı elbise seri çizimi yapar.
 • 6-12 yaş model uygulamalı elbise için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 6-12 yaş elbise kesimi yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 6-12 yaş elbise üretimi yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 6-12 yaş elbisenin son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak giysi süsleme teknik çalışmalarında modele uygun süsleme seçimine dikkat edip süsleme yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fantezi kumaş dikimi teknik çalışmaları yapar.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Kurslarda başarı, programın özelliğine göre ders öğretmeni tarafından değerlendirilir.
 • Değerlendirme; yazılı, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılır. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan kursun puanı, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan, kursun başarı puanı olarak değerlendirilir.
 • Kursiyerlerin kendi kendine yaptıkları tüm öğrenme faaliyetleri de değerlendirme kapsamına alınabilir.
 • Her modülün sonunda başarı değerlendirmesi yapılır. Bireyin modüldeki başarısı öğrenme çıktılarının başarı oranları dikkate alınarak bütüncül biçimde değerlendirilir.
 • Ölçme araçlarında kullanılacak kriterler başarım ölçütlerinden oluşturulur. Öğrenme kazanımlarına ait başarım ölçütlerine modül bilgi sayfalarında yer verilmiştir.
 • Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
 • Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
 • Kursiyerlerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenme faaliyetleri ile kursiyere kurs sonunda yapılan yazılı, sözlü ve performansa dayalı (uygulamalı ) tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

1. Okuryazar olmak.

2. 13 yaşını tamamlamış olmak.

3. “Giyim Üretiminde Temel İşlemler” kurs programını tamamlamış olmak.

4. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

Başarma ŞartlarıHBÖGM'ye bağlı kurumlarda veya diğer kurumlarca eğitim-öğretime uygun ortamlarda açılan “6-12 Yaş Çocuk Elbise Dikimi Kursu”nu başarı ile tamamlayanlar, “6-12 Yaş Çocuk Elbise Dikimi Kurs Bitirme Belgesi”ni almaya hak kazanır. Kursiyerlerin başarıları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanlara göre başarı derecesi: 85,00 – 100-Pekiyi; 70,00 - 84,99-İyi; 60,00 - 69,99-Orta; 50,00 - 59,99-Geçer; 0 - 49,99- Geçmez olarak değerlendirilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

“6-12 Yaş Çocuk Elbise Dikimi Kurs Programı’nı başarı ile tamamlayanlara “6-12 Yaş Çocuk Elbise Dikimi Kurs Bitirme Belgesi” verilir. Bu belge iş başvurusu, sınav başvurusu veya denklik işlemleri ile ilgili işlemlerde geçerli bir belge olarak değerlendirilmez.

Yasal Dayanağı

1. 19.06.1986 tarihli ve 19139 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu

2. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,

3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/04/2016 tarih ve 19 sayılı “Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı” Kararı.

4. “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.”

5. 30.07.2013 tarih ve 28723 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ ekindeki 13UMS0326-4 referans kodlu Kadın Terzisi - Seviye 4- Ulusal Meslek Standardı

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0020221669


Yeterlilik Adı
6-12 Yaş Çocuk Elbise Dikimi Kurs Bitirme Belgesi

Sorumlu Kurum
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Emniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Mesleki

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08:7531.02 Diğer Erkek Terzileri Kadın Terzileri Ve Giyecek Dikicileri


AYÇ Seviyesi
2

TYÇ Seviyesi
2
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08:7531.02 Diğer Erkek Terzileri Kadın Terzileri Ve Giyecek Dikicileri


Kategori
Ana

Kredi Değeri
4

Programın Normal Süresi
92 Saat

Program Profili (Amaç)

6-12 yaş çocuk elbise dikimi kurs programını tamamlayan bireyin,

 • 6-12 yaş çocuk elbise kalıbı çizim işlemlerini yapması,
 • 6-12 yaş model uygulamalı çocuk elbisesi üretimi ile ilgili tüm işlemleri yapması,
 • Fantezi kumaş dikimi ve süsleme yapması amaçlanmaktadır.

Öğrenme Ortamları
 • Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
 • Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • 6-12 yaş temel beden kalıbı çizer.
 • 6-12 yaş model uygulamalı elbise kalıbı hazırlar.
 • 6-12 yaş model uygulamalı elbise seri çizimi yapar.
 • 6-12 yaş model uygulamalı elbise için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 6-12 yaş elbise kesimi yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 6-12 yaş elbise üretimi yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 6-12 yaş elbisenin son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak giysi süsleme teknik çalışmalarında modele uygun süsleme seçimine dikkat edip süsleme yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fantezi kumaş dikimi teknik çalışmaları yapar.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Kurslarda başarı, programın özelliğine göre ders öğretmeni tarafından değerlendirilir.
 • Değerlendirme; yazılı, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılır. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan kursun puanı, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan, kursun başarı puanı olarak değerlendirilir.
 • Kursiyerlerin kendi kendine yaptıkları tüm öğrenme faaliyetleri de değerlendirme kapsamına alınabilir.
 • Her modülün sonunda başarı değerlendirmesi yapılır. Bireyin modüldeki başarısı öğrenme çıktılarının başarı oranları dikkate alınarak bütüncül biçimde değerlendirilir.
 • Ölçme araçlarında kullanılacak kriterler başarım ölçütlerinden oluşturulur. Öğrenme kazanımlarına ait başarım ölçütlerine modül bilgi sayfalarında yer verilmiştir.
 • Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
 • Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
 • Kursiyerlerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenme faaliyetleri ile kursiyere kurs sonunda yapılan yazılı, sözlü ve performansa dayalı (uygulamalı ) tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

1. Okuryazar olmak.

2. 13 yaşını tamamlamış olmak.

3. “Giyim Üretiminde Temel İşlemler” kurs programını tamamlamış olmak.

4. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.


Başarma Şartları
HBÖGM'ye bağlı kurumlarda veya diğer kurumlarca eğitim-öğretime uygun ortamlarda açılan “6-12 Yaş Çocuk Elbise Dikimi Kursu”nu başarı ile tamamlayanlar, “6-12 Yaş Çocuk Elbise Dikimi Kurs Bitirme Belgesi”ni almaya hak kazanır. Kursiyerlerin başarıları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanlara göre başarı derecesi: 85,00 – 100-Pekiyi; 70,00 - 84,99-İyi; 60,00 - 69,99-Orta; 50,00 - 59,99-Geçer; 0 - 49,99- Geçmez olarak değerlendirilir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

“6-12 Yaş Çocuk Elbise Dikimi Kurs Programı’nı başarı ile tamamlayanlara “6-12 Yaş Çocuk Elbise Dikimi Kurs Bitirme Belgesi” verilir. Bu belge iş başvurusu, sınav başvurusu veya denklik işlemleri ile ilgili işlemlerde geçerli bir belge olarak değerlendirilmez.


Yasal Dayanağı

1. 19.06.1986 tarihli ve 19139 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu

2. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,

3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/04/2016 tarih ve 19 sayılı “Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı” Kararı.

4. “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.”

5. 30.07.2013 tarih ve 28723 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ ekindeki 13UMS0326-4 referans kodlu Kadın Terzisi - Seviye 4- Ulusal Meslek Standardı


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0020221669

Qualification Title
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationOccupational
EQF Level2
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 2
Thematic AreasFashion, interior and industrial design
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value4
Program Duration92 Saat
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0020221669


Qualification Title

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Occupational

National Occupation Classification
-

EQF Level
2

TQF Level
2
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
4

Program Duration
92 Saat

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address