Yeterlilik Kodu

TR0020031427

Yeterlilik Adı
3D Yazıcı Operatörlüğü Kurs Bitirme Belgesi
Sorumlu KurumHayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEmniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttps://hbogm.meb.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi2
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 2
Sınıflandırma (Tematik Alan)Bilgisayar kullanımı
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3511.06 Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı

KategoriAna
Kredi Değeri1
Programın Normal Süresi 30 Saat
Program Profili (Amaç)

3D Yazıcı Operatörlüğü kurs programını bitiren bireylerin; kendi mesleği/alanı ile tasarımların prototiplerini yapabilme bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır.

3D Yazıcı Operatörlüğü kurs programını bitiren bireyin,

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,
 • 3D yazıcıların kullanım alanlarını ve teknolojisini tanıması,
 • Kullanılan baskı malzemelerine göre 3D yazıcı çeşitlerini tanıması,
 • 3D yazıcıyı kullanıma hazırlaması ve baskı ayarlarını yapması,
 • Basılan model üzerinde işlemler yapması, 6. 3D yazıcı ile ilgili sorunları gidermesi

amaçlanmaktadır.

Öğrenme Ortamları
 • Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
 • Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.
Öğrenme Kazanımları (Tanım)

3D Yazıcı Operatörlüğü Kurs Programı;

3D yazıcıların kullanım alanlarını ve teknolojisini, çeşitlerini ve malzemelerini tanıma, baskı ayarlarını yapma,  3D yazıcı ile ilgili sorunları giderme ve kendi mesleği/alanı ile tasarımların prototiplerini yapabilme ile ilgili bilgi ve becerileri kapsar.

Kazanımlar:

 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular,
 • 3D yazıcıların kullanım alanlarını ve teknolojisini tanır,
 • Kullanılan baskı malzemelerine göre 3D yazıcı çeşitlerini tanır,
 • 3D yazıcıyı kullanıma hazırlar ve baskı ayarlarını yapar,
 • Basılan model üzerinde işlemler yapar,
 • 3D yazıcı ile ilgili sorunları giderir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.
 • Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.
 • Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu olmalıdır.
 • Değerlendirme, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;
 1. Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri,
 2. Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,
 3. Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar, 100 puan üzerinden yapılır.
 • Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar ve/veya varsa ödev-projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik ve uygulamalı kısmın değerlendirmedeki ağırlığı kurs programının özelliğine göre eğitici tarafından belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.
 • Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
 • Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

1. Okuryazar olmak,

2. 13 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

Başarma ŞartlarıHBÖGM'ye bağlı kurumlarda veya diğer kurumlarca eğitim-öğretime uygun ortamlarda açılan “3D Yazıcı Operatörlüğü Kursu”nu başarı ile tamamlayanlar, “3D Yazıcı Operatörlüğü Kurs Bitirme Belgesi” ni almaya hak kazanır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

3D Yazıcı Operatörlüğü Kurs Programı’nı başarı ile tamamlayanlara “3D Yazıcı Operatörlüğü Kurs Bitirme Belgesi” verilir. Bu belge iş başvurusu, sınav başvurusu veya denklik işlemleri ile ilgili işlemlerde geçerli bir belge olarak değerlendirilmez.

Yasal Dayanağı

1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

2. 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1)

3. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,

4. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarihli ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,

5. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.

6. 15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

7. 17.072013 tarihli ve 28710 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

8. 16.04.2013 tarihli ve 28620 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik,

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Süresiz.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0020031427


Yeterlilik Adı
3D Yazıcı Operatörlüğü Kurs Bitirme Belgesi

Sorumlu Kurum
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Emniyet Mahallesi Boğaziçi Sokak No:23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Mesleki

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3511.06 Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı


AYÇ Seviyesi
2

TYÇ Seviyesi
2
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 3511.06 Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı


Kategori
Ana

Kredi Değeri
1

Programın Normal Süresi
30 Saat

Program Profili (Amaç)

3D Yazıcı Operatörlüğü kurs programını bitiren bireylerin; kendi mesleği/alanı ile tasarımların prototiplerini yapabilme bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır.

3D Yazıcı Operatörlüğü kurs programını bitiren bireyin,

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,
 • 3D yazıcıların kullanım alanlarını ve teknolojisini tanıması,
 • Kullanılan baskı malzemelerine göre 3D yazıcı çeşitlerini tanıması,
 • 3D yazıcıyı kullanıma hazırlaması ve baskı ayarlarını yapması,
 • Basılan model üzerinde işlemler yapması, 6. 3D yazıcı ile ilgili sorunları gidermesi

amaçlanmaktadır.


Öğrenme Ortamları
 • Program, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
 • Programın uygulanmasında gerektiğinde iş piyasasının eğitim olanaklarından faydalanılabilir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

3D Yazıcı Operatörlüğü Kurs Programı;

3D yazıcıların kullanım alanlarını ve teknolojisini, çeşitlerini ve malzemelerini tanıma, baskı ayarlarını yapma,  3D yazıcı ile ilgili sorunları giderme ve kendi mesleği/alanı ile tasarımların prototiplerini yapabilme ile ilgili bilgi ve becerileri kapsar.

Kazanımlar:

 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular,
 • 3D yazıcıların kullanım alanlarını ve teknolojisini tanır,
 • Kullanılan baskı malzemelerine göre 3D yazıcı çeşitlerini tanır,
 • 3D yazıcıyı kullanıma hazırlar ve baskı ayarlarını yapar,
 • Basılan model üzerinde işlemler yapar,
 • 3D yazıcı ile ilgili sorunları giderir.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.
 • Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.
 • Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu olmalıdır.
 • Değerlendirme, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;
 1. Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetleri,
 2. Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,
 3. Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar, 100 puan üzerinden yapılır.
 • Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar ve/veya varsa ödev-projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik ve uygulamalı kısmın değerlendirmedeki ağırlığı kurs programının özelliğine göre eğitici tarafından belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.
 • Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.
 • Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

1. Okuryazar olmak,

2. 13 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.


Başarma Şartları
HBÖGM'ye bağlı kurumlarda veya diğer kurumlarca eğitim-öğretime uygun ortamlarda açılan “3D Yazıcı Operatörlüğü Kursu”nu başarı ile tamamlayanlar, “3D Yazıcı Operatörlüğü Kurs Bitirme Belgesi” ni almaya hak kazanır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

3D Yazıcı Operatörlüğü Kurs Programı’nı başarı ile tamamlayanlara “3D Yazıcı Operatörlüğü Kurs Bitirme Belgesi” verilir. Bu belge iş başvurusu, sınav başvurusu veya denklik işlemleri ile ilgili işlemlerde geçerli bir belge olarak değerlendirilmez.


Yasal Dayanağı

1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

2. 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1)

3. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği,

4. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarihli ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,

5. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 17.07.2017 tarihli ve 104 sayılı “ Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 53 Alanına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri ile Çerçeve Öğretim Programları” konulu kararı.

6. 15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

7. 17.072013 tarihli ve 28710 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

8. 16.04.2013 tarihli ve 28620 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik,


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Süresiz.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0020031427

Qualification Title
Awarding BodyMinistry of National Education
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationOccupational
EQF Level2
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 2
Thematic AreasComputer use
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value1
Program Duration30 Saat
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0020031427


Qualification Title

Awarding Body
Ministry of National Education

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Occupational

National Occupation Classification
-

EQF Level
2

TQF Level
2
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
1

Program Duration
30 Saat

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address