TYÇ Yeterlilik Türü Belirleyicileri Onaylandı

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ), sekiz seviye ve yeterlilik türlerinden oluşan bir yapıya sahiptir. Seviyeler, seviye tanımlayıcıları aracılığıyla tanımlanmakta ve yeterlilik türleriyle desteklenmektedir. Yeterlilik türleri ise yeterlilik türü belirleyicileriyle tanımlanmaktadır. Yeterlilik türleri, TYÇ’nin aynı seviyesinde yer alan ve işlevleri, öğrenme kazanımları, kredi değerleri veya genel,...

Sorumlu Kurumların Hazırladığı Kalite Güvence Belgeleri Uygun Bulundu

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin (TYÇ) 19 Kasım 2015’te yürürlüğe girmesiyle birlikte, yeterliliklerin geçerliliğini ve güvenilirliğini desteklemek için yenilikçi kalite güvence sistemlerinin kurulmasına ve işletilmesine yönelik bir süreç başlamıştır. Yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirilmesinin ön koşulu, kalite güvencesinin sağlanması başka bir deyişle, TYÇ...

TYÇ Kurulu 30. Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu Otuzuncu Toplantısı, 28 Ocak 2021 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkan Yardımcısı Sayın Metin KARAMAN başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Kurul üyelerinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) temsilcileri de katılım sağlamıştır.   Toplantı, son Kurul toplantısından bu yana yürütülen...

TUYEP Açılış Konferansı Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) kapsamında finanse edilen “Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP)” Açılış Konferansı 16 Aralık 2020 Çarşamba günü geniş bir katılımla çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Temel hedeflerinden birinin Türkiye Yeterlilikler...

TYÇ Kurulu 29. Toplantısı Gerçekleştirildi.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu 29. Toplantısı, 24 Aralık 2020 tarihinde Kurul Başkanı ve Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın NUMANOĞLU başkanlığında gerçekleştirilmiştir.  Toplantıda, son Kurul toplantısından bu yana yürütülen çalışmalar hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından birinci gündem maddesi kapsamında, mevcut yeterlilik türleri listesi istişare edilmiş ve...

AYÇ Danışma Grubu 54. Toplantısına Katılım Sağlandı

AYÇ Danışma Grubu 54. Toplantısına Katılım Sağlandı Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) Ulusal Koordinasyon Noktası olan Kurumumuz, 24-25 Kasım 2020 tarihlerinde video-konferans yöntemiyle gerçekleştirilen AYÇ Danışma Grubu 54. Toplantısı’na katılmıştır. Yeterliliklerin şeffaflığı, karşılaştırılabilirliği ve taşınabilirliğini geliştirmeyi hedefleyen AYÇ Tavsiye Kararı gereğince, referanslama sürecinde şeffaflığı ve...

Çelik Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesi TYÇ’ye Yerleştirilen İlk Yeterlilik Oldu

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin (TYÇ) geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumlu olan Kurumumuz, aynı zamanda birçok sektörde düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgeleriyle TYÇ’deki üç ana sorumlu kurumdan biridir. Ulusal meslek standartlarının hazırlanmasından bireylerin belgelendirilmesine kadar gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde kalite güvence kriterleri esas alınmakta, şeffaf ve katılımcı...

TYÇ Kurulu 28. Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu Yirmi Sekizinci Toplantısı, 19 Kasım 2020 tarihinde Kurul Başkan Vekili ve TÜRK-İŞ temsilcisi Enis BAĞDADİOĞLU başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Kurul üyelerinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) temsilcileri de katılım sağlamıştır. Toplantıda, son Kurul toplantısından bu yana yürütülen çalışmalar hakkında yapılan...

MEB ile Çalışma Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu’nun 06 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen Yirmi Yedinci Toplantısında “Mevcut Yeterlilik Türleri Listesi”nin güncellenmesi için ana sorumlu kurumlar olan Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Mesleki Yeterlilik Kurumunun görüşlerinin alınması” kararlaştırılmıştır. Bu karara istinaden, 05 Kasım 2020 günü Millî Eğitim...

YÖK ile Çalışma Toplantısı Gerçekleştirildi

YÖK ile Çalışma Toplantısı Gerçekleştirildi     Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu’nun 06 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen Yirmi Yedinci Toplantısında “Mevcut Yeterlilk Türleri Listesi”nin güncellenmesi için ana sorumlu kurumlar olan Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Mesleki Yeterlilik Kurumunun görüşlerinin alınması”...
Sayfa 2/6 gösteriliyor.