Mesleki Yeterlilik Kurumumuz koordinasyonunda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Kurulu 45. Toplantısı gerçekleştirildi.

Kurum Başkanımız Sn. Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya Yükseköğretim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Sosyal Tarafların Kurul Üyesi temsilcileri katılım sağladı.

Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilerek, TYÇ Daire Başkanlığının incelemesi sonucu uygun bulunan ve Kurul’un onayına sunulan 317 yeterliliğin TYÇ’ye yerleştirilmesi, Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı erişimi ve MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan yeterlilik tür belirleyicilerinin onaylanması hususları, Kurul Üyeleri tarafından değerlendirildi.