Yeterlilik Kodu

TR0030036528

Yeterlilik Adı
Zootekni Doktora Diploması
Sorumlu KurumAtatürk Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAtatürk Üniversitesi Rektörlüğü Üniversite Mahallesi Prof. Dr. Hikmet Koçak Sokak No : 8 P.K : 25050 Yakutiye / Erzurum
Sorumlu Kurum URLhttp://www.atauni.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Veterinerlik
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Zootekni alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile bunları kullanabilir. - Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olma - Alanı ile ilgili gelişmeler ve güncel sorunlar hakkında bilgili olma.
 • Zooteknide yenilik getiren bir düşünce, yöntem ve/veya uygulamayı geliştirebilecek ve/veya farklı bir alana uygulanabilecek bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
 • Zootekni alanındaki problemleri çözmeye yönelik yöntemler geliştirebilir. - Zootekni ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini üst düzeyde kullanabilir.
 • Kazanılan bilgi, beceri ve yetkinliğini kullanarak akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtma, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilme.
 • Veteriner Hekimlik alanlarında disiplinler arası akademik çalışmalar yapabilme becerisine sahip olma - Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma - Etkin iletişim kurma becerisi gösterebilme.
 • Zootekni alanı ile ilgili konularda strateji, uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları bilimin ışığında değerlendirebilir. - Araştırma tasarlama, tasarlanan araştırma ile ilgili analizler yapma ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olma.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

1-Enstitü kurulunun öğrenci kabul alanında belirlediği alanda 5 yıl öğretim süreli lisans (Veteriner Fakültesi) veya yüksek lisans diplomasına sahip olması, 2- Sayısal puan türünde en az 55 ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) puanına sahip olması, 3- YDS veya eşdeğer bir yabancı dil sınavından (KPDS, TOFEL vb) en az 55 puan almış olması, 4- Sayısal ALES puanının % 60`ı ile lisans AGNO’sunun (Ağırlıklı genel not ortalamasının) % 20’sinin ve yüksek lisans AGNO’sunun toplamının en az 65 olması, 5- En yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamada, açılan kontenjan içinde yer alması, 9- Programa öğrenci başvuru ve kabul koşulları, her akademik dönem başlamadan önce Sağlık Bilimleri Enstitüsü Internet adresinde (http://www.atauni.edu.tr/#birim=saglik-bilimleri-enstitusu) yayınlanmaktadır.

Başarma Şartları1-Adayın en az 24 Kredi saatlik dersi (8 adet) minimum BC 75 notu ile başarması 2-Yeterlik sınavında başarılı olması, 3-Doktora tez önerisinin Tez İzleme Komitesince kabul edilmiş olması, 4-Veteriner Zootekni alanında Doktora tezi hazırlaması ve tez savunmasında başarılı olması, 5-Toplamda en az 180-240 AKTS biriminde akademik faaliyeti başarmış olması şartları aranır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Zootekni doktora programından mezun olanlar öncelikli olarak akademisyen olurlar ve üniversitelerde çalışırlar. Diğerleri ise ilgili sektörlerde ileri düzeyde teknik eleman, uzman ve idareci olarak görev yaparlar.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030036528


Yeterlilik Adı
Zootekni Doktora Diploması

Sorumlu Kurum
Atatürk Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Üniversite Mahallesi Prof. Dr. Hikmet Koçak Sokak No : 8 P.K : 25050 Yakutiye / Erzurum

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Zootekni alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile bunları kullanabilir. - Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olma - Alanı ile ilgili gelişmeler ve güncel sorunlar hakkında bilgili olma.
 • Zooteknide yenilik getiren bir düşünce, yöntem ve/veya uygulamayı geliştirebilecek ve/veya farklı bir alana uygulanabilecek bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
 • Zootekni alanındaki problemleri çözmeye yönelik yöntemler geliştirebilir. - Zootekni ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini üst düzeyde kullanabilir.
 • Kazanılan bilgi, beceri ve yetkinliğini kullanarak akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtma, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilme.
 • Veteriner Hekimlik alanlarında disiplinler arası akademik çalışmalar yapabilme becerisine sahip olma - Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma - Etkin iletişim kurma becerisi gösterebilme.
 • Zootekni alanı ile ilgili konularda strateji, uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları bilimin ışığında değerlendirebilir. - Araştırma tasarlama, tasarlanan araştırma ile ilgili analizler yapma ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olma.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

1-Enstitü kurulunun öğrenci kabul alanında belirlediği alanda 5 yıl öğretim süreli lisans (Veteriner Fakültesi) veya yüksek lisans diplomasına sahip olması, 2- Sayısal puan türünde en az 55 ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) puanına sahip olması, 3- YDS veya eşdeğer bir yabancı dil sınavından (KPDS, TOFEL vb) en az 55 puan almış olması, 4- Sayısal ALES puanının % 60`ı ile lisans AGNO’sunun (Ağırlıklı genel not ortalamasının) % 20’sinin ve yüksek lisans AGNO’sunun toplamının en az 65 olması, 5- En yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamada, açılan kontenjan içinde yer alması, 9- Programa öğrenci başvuru ve kabul koşulları, her akademik dönem başlamadan önce Sağlık Bilimleri Enstitüsü Internet adresinde (http://www.atauni.edu.tr/#birim=saglik-bilimleri-enstitusu) yayınlanmaktadır.


Başarma Şartları
1-Adayın en az 24 Kredi saatlik dersi (8 adet) minimum BC 75 notu ile başarması 2-Yeterlik sınavında başarılı olması, 3-Doktora tez önerisinin Tez İzleme Komitesince kabul edilmiş olması, 4-Veteriner Zootekni alanında Doktora tezi hazırlaması ve tez savunmasında başarılı olması, 5-Toplamda en az 180-240 AKTS biriminde akademik faaliyeti başarmış olması şartları aranır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Zootekni doktora programından mezun olanlar öncelikli olarak akademisyen olurlar ve üniversitelerde çalışırlar. Diğerleri ise ilgili sektörlerde ileri düzeyde teknik eleman, uzman ve idareci olarak görev yaparlar.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030036528

Qualification Title
Awarding BodyAtatürk University
Awarding Body ContactAtatürk University
Awarding Body Urlhttp://www.atauni.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 8
Thematic AreasVeterinary
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030036528


Qualification Title

Awarding Body
Atatürk University

Awarding Body Contact
Atatürk University

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address