Yeterlilik Kodu

TR0030028803

Yeterlilik Adı
Zootekni Doktora Diploması
Sorumlu KurumÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBarbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale
Sorumlu Kurum URLhttps://www.comu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Bitki ve hayvancılık ürünleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Bilim felsefesi ve etiğini öğrenmek.
 • Dünyayı bilimsel bakış açısı ile sorgulayabilmek.
 • Zootekni bilimi disiplini içerisinde sorgulayabileceği bilim alanının teorik bilgi derinliğine sahip olmak.
 • Bilimsel olarak sorguladığı bilim alanına yönelik bilgi birikimi sürecini baştan sona planlayabilmek.
 • Derlediği ve/ya ürettiği bilgiyi nedensellik ilişkileri çerçevesinde açıklayabilmek.
 • Derlediği ve/ya ürettiği bilgiyi çeşitli araçlarla aktarabilmek.
 • Bir araştırmayı düşünüp, planlayıp yürütebilmek ve sonuçlarını analiz edip makale haline dönüştürebilme yetisini kazandırmak.
 • Zootekni biliminde ileri araştırma konuları ve pratik uygulamaları ile öğrencileri tanıştırmak.
 • Zootekni ve bağlı diğer bilimlerde multidisipliner şekilde endüstrinin kullanabileceği AR-GE faaliyetlerini geliştirebilmek.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınavlar yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılır. Sınav sonuçları on beş gün içinde ilgili öğretim elemanı tarafından Anabilim Dalı başkanlığına verilir ve ilan edilir. Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren sınav belgeleri ile uygulamalı derslerin sınav kayıtları iki yıl süreli saklanır. Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli öğretim elemanının sınav döneminde Üniversitede bulunmaması halinde sınavların kimin tarafından yapılacağı ve değerlendirileceği, ilgili bölüm kurulu tarafından kararlaştırılır. Yazılı sınavlar bölüm başkanının belirleyeceği iki gözetmenin katılımı ile yapılır. Uygulamalı derslerin maket, resim, el sanatı türü değerlendirme çalışmalarıyla ilgili öğrenci ve yönetim tarafından düzenlenen bir tutanak ile işlem yapılır. Staj ve uygulama sonunda, sınav yapma mecburiyeti olan fakülte ve yüksekokullarda, staj ve uygulama sınavlarının nasıl yapılacağı fakülte ve yüksekokul kurulları tarafından belirlenir. Başarı notu; ara sınav not ortalamasının %40’ı, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun %60 katkısı alınarak belirlenir ve öğretimin ilk iki haftasında öğrencilere bildirilir. Dersin öğretim elemanı tarafından, her ders için öğrencilerin aldıkları başarı notları 100 puan üzerinden ele alınarak normal dağılım istatistiği ve bağıl değerlendirmeye uygun olarak dersin yarıyıl sonu başarı notu harfli ve katsayılı not biçiminde, aşağıdaki tablodaki gibi takdir edilir: Bağıl Değerlendirme Tablosu PUAN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU KATSAYI 90 – 100 AA 4.00 85 – 89 BA 3.50 80 – 84 BB 3.00 70 – 79 CB 2.50 60 – 69 CC 2.00 55 – 59 DC 1.50 50 – 54 DD 1.00 40 – 49 FD 0.50 0 – 39 FF 0.00 Yeterli YE - Yetersiz YS - Devamsız DS 0.00 (Kredili Dersler için) Buna göre öğrenci AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini almışsa başarılı sayılır. DD ve DC notlarından birini almışsa koşullu başarmış sayılır. FD ve FF notlarından birini almış ise başarısız sayılır. Dersin hocası ödevleri, sunum veya diğer aktiviteleri de dikkate alarak bir değerlendirme yapabilir.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Başvuru ve kayıt için istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez. Anabilim dalına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversite ve YÖK tarafından belirlenen akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ilgili süreçleri tamamlamış ve öngörülen sınavlardan yeterlilik sağlamış olmalıdır. Yurtiçi veya yurtdışı diğer üniversiteler eşdeğer programlarda öğrenimine başlamış ya da üniversitemiz başkaca programlarında öğrenimine başlamış öğrenciler anabilim dalı ve üniversitemiz enstitümüzce belirlenen şartlar altında Anabilim dalına yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü, dönem başlamadan önce her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı alan dikkate alınarak incelenir ve usulünce değerlendirilir. Programa öğrenci kabul ve kayıt koşulları her yıl güz ve bahar dönemi başlamadan önce üniversitemiz tarafından kendi web sayfasında duyurulur. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, adayın lisans ve yüksek lisans not ortalaması 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür ve 100 puan üzerinden bir mülakat sınavı, gelişim dosyası incelemesi yapılır. Her aday için; 1) Lisans veya yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 20’si, 2) ALES’den almış olduğu standart puanının % 50 si; 3) Bilim sınavının % 30’ualınarak doktora giriş puanı hesaplanır. Doktora giriş puanı 70 puan veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre doktora programlarına kontenjan dahilinde kabul edilir.

Başarma ŞartlarıBir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için, tüm derslerden başarılı olması, varsa zorunlu stajlardan başarılı olması ve kredisiz derslerden (YE) alması zorunludur. GNO’su 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler koşullu başarılı derslerden de başarılı kabul edilirler. Bir öğrencinin GNO’su aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Zootekni Anabilim Dalında “Doktor” unvanını alan kişiler; Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Araştırma Merkezleri'nde, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme Merkezi, Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Sanayi Odaları, İhracatçı Birlikleri, özel çiftliklerde, yem fabrika ve laboratuvarlarında, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştirici Birlikleri'nde, Tarım Satış kooperatifleri ve Birlikleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarımsal ilaç, gübre, yem ve tohumluk üretimi ve pazarlamasını yapan firmalar ve Tarım ürünleri dış ticareti yapan firmalarda çalışabilirler ve kendileri özel işletme-danışmanlık büroları kurabilirler, bankalarda görev alabilirler. Ayrıca mezunlarımız üniversite ve diğer bilim üreten kurumlarda akademik kariyerlerine de devam edebilirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030028803


Yeterlilik Adı
Zootekni Doktora Diploması

Sorumlu Kurum
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Barbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Bilim felsefesi ve etiğini öğrenmek.
 • Dünyayı bilimsel bakış açısı ile sorgulayabilmek.
 • Zootekni bilimi disiplini içerisinde sorgulayabileceği bilim alanının teorik bilgi derinliğine sahip olmak.
 • Bilimsel olarak sorguladığı bilim alanına yönelik bilgi birikimi sürecini baştan sona planlayabilmek.
 • Derlediği ve/ya ürettiği bilgiyi nedensellik ilişkileri çerçevesinde açıklayabilmek.
 • Derlediği ve/ya ürettiği bilgiyi çeşitli araçlarla aktarabilmek.
 • Bir araştırmayı düşünüp, planlayıp yürütebilmek ve sonuçlarını analiz edip makale haline dönüştürebilme yetisini kazandırmak.
 • Zootekni biliminde ileri araştırma konuları ve pratik uygulamaları ile öğrencileri tanıştırmak.
 • Zootekni ve bağlı diğer bilimlerde multidisipliner şekilde endüstrinin kullanabileceği AR-GE faaliyetlerini geliştirebilmek.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınavlar yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılır. Sınav sonuçları on beş gün içinde ilgili öğretim elemanı tarafından Anabilim Dalı başkanlığına verilir ve ilan edilir. Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren sınav belgeleri ile uygulamalı derslerin sınav kayıtları iki yıl süreli saklanır. Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli öğretim elemanının sınav döneminde Üniversitede bulunmaması halinde sınavların kimin tarafından yapılacağı ve değerlendirileceği, ilgili bölüm kurulu tarafından kararlaştırılır. Yazılı sınavlar bölüm başkanının belirleyeceği iki gözetmenin katılımı ile yapılır. Uygulamalı derslerin maket, resim, el sanatı türü değerlendirme çalışmalarıyla ilgili öğrenci ve yönetim tarafından düzenlenen bir tutanak ile işlem yapılır. Staj ve uygulama sonunda, sınav yapma mecburiyeti olan fakülte ve yüksekokullarda, staj ve uygulama sınavlarının nasıl yapılacağı fakülte ve yüksekokul kurulları tarafından belirlenir. Başarı notu; ara sınav not ortalamasının %40’ı, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun %60 katkısı alınarak belirlenir ve öğretimin ilk iki haftasında öğrencilere bildirilir. Dersin öğretim elemanı tarafından, her ders için öğrencilerin aldıkları başarı notları 100 puan üzerinden ele alınarak normal dağılım istatistiği ve bağıl değerlendirmeye uygun olarak dersin yarıyıl sonu başarı notu harfli ve katsayılı not biçiminde, aşağıdaki tablodaki gibi takdir edilir: Bağıl Değerlendirme Tablosu PUAN YARIYIL SONU BAŞARI NOTU KATSAYI 90 – 100 AA 4.00 85 – 89 BA 3.50 80 – 84 BB 3.00 70 – 79 CB 2.50 60 – 69 CC 2.00 55 – 59 DC 1.50 50 – 54 DD 1.00 40 – 49 FD 0.50 0 – 39 FF 0.00 Yeterli YE - Yetersiz YS - Devamsız DS 0.00 (Kredili Dersler için) Buna göre öğrenci AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini almışsa başarılı sayılır. DD ve DC notlarından birini almışsa koşullu başarmış sayılır. FD ve FF notlarından birini almış ise başarısız sayılır. Dersin hocası ödevleri, sunum veya diğer aktiviteleri de dikkate alarak bir değerlendirme yapabilir.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Başvuru ve kayıt için istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez. Anabilim dalına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversite ve YÖK tarafından belirlenen akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ilgili süreçleri tamamlamış ve öngörülen sınavlardan yeterlilik sağlamış olmalıdır. Yurtiçi veya yurtdışı diğer üniversiteler eşdeğer programlarda öğrenimine başlamış ya da üniversitemiz başkaca programlarında öğrenimine başlamış öğrenciler anabilim dalı ve üniversitemiz enstitümüzce belirlenen şartlar altında Anabilim dalına yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü, dönem başlamadan önce her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı alan dikkate alınarak incelenir ve usulünce değerlendirilir. Programa öğrenci kabul ve kayıt koşulları her yıl güz ve bahar dönemi başlamadan önce üniversitemiz tarafından kendi web sayfasında duyurulur. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, adayın lisans ve yüksek lisans not ortalaması 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür ve 100 puan üzerinden bir mülakat sınavı, gelişim dosyası incelemesi yapılır. Her aday için; 1) Lisans veya yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 20’si, 2) ALES’den almış olduğu standart puanının % 50 si; 3) Bilim sınavının % 30’ualınarak doktora giriş puanı hesaplanır. Doktora giriş puanı 70 puan veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre doktora programlarına kontenjan dahilinde kabul edilir.


Başarma Şartları
Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için, tüm derslerden başarılı olması, varsa zorunlu stajlardan başarılı olması ve kredisiz derslerden (YE) alması zorunludur. GNO’su 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler koşullu başarılı derslerden de başarılı kabul edilirler. Bir öğrencinin GNO’su aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Zootekni Anabilim Dalında “Doktor” unvanını alan kişiler; Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Araştırma Merkezleri'nde, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Milli Prodüktivite Merkezi, İhracatı Geliştirme Merkezi, Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Sanayi Odaları, İhracatçı Birlikleri, özel çiftliklerde, yem fabrika ve laboratuvarlarında, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştirici Birlikleri'nde, Tarım Satış kooperatifleri ve Birlikleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarımsal ilaç, gübre, yem ve tohumluk üretimi ve pazarlamasını yapan firmalar ve Tarım ürünleri dış ticareti yapan firmalarda çalışabilirler ve kendileri özel işletme-danışmanlık büroları kurabilirler, bankalarda görev alabilirler. Ayrıca mezunlarımız üniversite ve diğer bilim üreten kurumlarda akademik kariyerlerine de devam edebilirler.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030028803

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationAcademic
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 8
Thematic AreasCrop and livestock production
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030028803


Qualification Title

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address