Yeterlilik Kodu

TR0030020977

Yeterlilik Adı
Zootekni Doktora Diploması
Sorumlu KurumAydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAdnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü, Kepez Mevkii Efeler / AYDIN
Sorumlu Kurum URLhttp://www.adu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Veterinerlik
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Hayvan yetiştiriciliğinin temel prensiplerini bilir.
 • Çiftlik hayvanlarının fizyolojik ve morfolojik özelliklerini bilir.
 • Yetiştiricilere modern yetiştiricilik anlamında bu bilgilerini aktararak başarılı bir sürü yönetimini gerçekleştirir.
 • Hayvanların bakım-yönetimi uygulamalarını bilir ve işletmelerde bu konuda gerekli düzenlemeleri yapar.
 • Verim kayıtlarını tutup, verim kontrollerini yapar.
 • Seleksiyon ve ayıklama yöntemlerini bilir.
 • Hayvansal üretimin her aşamasında görev yapar.
 • Hayvancılık işletmelerinin kuruluş ve işletme aşamalarını bilir.
 • İşletme kuracak olan girişimcilere bu konuda yardımcı olur.
 • Sahip olduğu genetik temel bilgilerini kullanarak hayvancılık işletmelerinde kalıtsal kusur ve hastalıkları tespit edip, sürülerden uzaklaştırır.
 • Kalıtımın prensiplerini bildiğinden verim özelliklerinin nasıl meydana geldiğini bilir.
 • Islah çalışmalarında yada verim artışı için damızlık seçimini yapar, ıslah stratejilerini belirler.
 • Irk tayini, ebeveynlik testleri, kan grupları vb. konulardaki bilgileri ile ıslah çalışmaları, bilimsel araştırmalar ve adli bazı olaylarda bilirkişilik yapar.
 • Bilimsel çalışma konusu seçim kriterlerini, bilgiye ulaşma yöntemlerini bilir.
 • Bilgiyi düzenli şekilde sunabilir.
 • İstatistiksel kavramları bilir, veri toplar, verileri tablo ve grafik şeklinde sunar, yorumunu yapar.
 • Değişik istatistik analiz yöntemlerini bilir.
 • Bilimsel bir konuyu yayın haline getirir.
 • Hayvan davranışlarını bilir.
 • Hayvan refahı ile ilgili olan yasal düzenlemeleri bilir ve bunları hayvanların barındırma, bakım-besleme, taşıma, kesim gibi değişik konularda uygun şekilde düzenler.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı-
Başarma ŞartlarıMezun olabilmek için öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinin hükümlerini yerine getirmeleri gerekir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030020977


Yeterlilik Adı
Zootekni Doktora Diploması

Sorumlu Kurum
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü, Kepez Mevkii Efeler / AYDIN

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Hayvan yetiştiriciliğinin temel prensiplerini bilir.
 • Çiftlik hayvanlarının fizyolojik ve morfolojik özelliklerini bilir.
 • Yetiştiricilere modern yetiştiricilik anlamında bu bilgilerini aktararak başarılı bir sürü yönetimini gerçekleştirir.
 • Hayvanların bakım-yönetimi uygulamalarını bilir ve işletmelerde bu konuda gerekli düzenlemeleri yapar.
 • Verim kayıtlarını tutup, verim kontrollerini yapar.
 • Seleksiyon ve ayıklama yöntemlerini bilir.
 • Hayvansal üretimin her aşamasında görev yapar.
 • Hayvancılık işletmelerinin kuruluş ve işletme aşamalarını bilir.
 • İşletme kuracak olan girişimcilere bu konuda yardımcı olur.
 • Sahip olduğu genetik temel bilgilerini kullanarak hayvancılık işletmelerinde kalıtsal kusur ve hastalıkları tespit edip, sürülerden uzaklaştırır.
 • Kalıtımın prensiplerini bildiğinden verim özelliklerinin nasıl meydana geldiğini bilir.
 • Islah çalışmalarında yada verim artışı için damızlık seçimini yapar, ıslah stratejilerini belirler.
 • Irk tayini, ebeveynlik testleri, kan grupları vb. konulardaki bilgileri ile ıslah çalışmaları, bilimsel araştırmalar ve adli bazı olaylarda bilirkişilik yapar.
 • Bilimsel çalışma konusu seçim kriterlerini, bilgiye ulaşma yöntemlerini bilir.
 • Bilgiyi düzenli şekilde sunabilir.
 • İstatistiksel kavramları bilir, veri toplar, verileri tablo ve grafik şeklinde sunar, yorumunu yapar.
 • Değişik istatistik analiz yöntemlerini bilir.
 • Bilimsel bir konuyu yayın haline getirir.
 • Hayvan davranışlarını bilir.
 • Hayvan refahı ile ilgili olan yasal düzenlemeleri bilir ve bunları hayvanların barındırma, bakım-besleme, taşıma, kesim gibi değişik konularda uygun şekilde düzenler.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
-

Başarma Şartları
Mezun olabilmek için öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinin hükümlerini yerine getirmeleri gerekir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
-

Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)
-

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030020977

Qualification Title
Animal Science Doctorate Diploma
Awarding BodyAydın Adnan Menderes University
Awarding Body ContactAydın Adnan Menderes University was established in 1992 on acceptance of the amendment of Law No. 41 of Decision No: 3837 dated 03.07.1992 concerning the Governance of Higher Education Institutions along with the amendment of Decisions 78 and 190 of Law No. 2809. Our University was founded with 5 faculties (the Faculty of Arts and Science, Nazilli Faculty of Economics and Administrative Sciences, Faculty of Medicine, Faculty of Veterinary Medicine and the Faculty of Agriculture), 3 Graduate Schools; the School of Tourism and Hotel Management and Söke Vocational School. Our University has become a Higher Education Institute which gives education in a total of 71 different academic units: in 18 Faculties, 3 Graduate Schools, 1 State Conservatory, 5 Schools, 18 Vocational Schools and 26 Research and Application Centres.
Awarding Body Urlhttp://www.adu.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 8
Thematic AreasVeterinary
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value240
Program Duration4
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • Knows basic principles of animal rearing and breeding.
 • Knows physiological and morphological traits of farm animals.
 • He/she can achieve a successful herd management by means of transferring his/her knowledge to the rural area.
 • Knows management of the animals and can take required measurements in the farm.
 • He/She controls the productivity in the farm and keeps all farm records.
 • Knows selection and culling methods.
 • He/She can involve in all stages of production in the farm.
 • Knows how to establish and manage of farm enterprises.
 • He/She can help to the entrepreneurs who will enter the farm business.
 • He/She can detect and eliminate hereditary defects and problems by using his/her basic genetic knowledge.
 • Knows production traits due to his/her knowledge about hereditary principles.
 • He/She can achieve heifer selection and determine breeding strategies for maximum production.
 • He/She can involve as an expert in scientific researches, breeding programs and judicial issues with his/her knowledge about race determination, parenthood tests, blood groups etc.
 • Knows how to reach resources and knows selection criterions of scientific researches.
 • He/She can systematically present data.
 • Knows statistical concepts and how to can get data, and present those as figures and tables and how to comment them.
 • Knows different statistical methods.
 • He/She can design a topic as a scientific paper.
 • Knows animal behaviours.
 • Knows legal directives about animal welfare and can design some facilities such as housing, feeding, transferring and slaughtering processes according to these directives.
Key Competencies-
Further Info

A total of 2 exams ( 1 midterm exam and 1 final exam) is made in a semester. The student's pass mark is calculated based on 40% of midterm exam, 60% of the final exam. Students are considered successful who take a note of 60 or above out of 100.

Quality Assurance-
Access Requirements

Graduate Education Regulations of Adnan Menderes University indicate in articles 6-10.

Conditions for SuccessStudents for to be graduate must fulfill Adnan Menderes University Graduate Education Regulation's provisions of relevant articles.
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Lifelong

Url Open Address
Qualification Code

TR0030020977


Qualification Title
Animal Science Doctorate Diploma

Awarding Body
Aydın Adnan Menderes University

Awarding Body Contact
Aydın Adnan Menderes University was established in 1992 on acceptance of the amendment of Law No. 41 of Decision No: 3837 dated 03.07.1992 concerning the Governance of Higher Education Institutions along with the amendment of Decisions 78 and 190 of Law No. 2809. Our University was founded with 5 faculties (the Faculty of Arts and Science, Nazilli Faculty of Economics and Administrative Sciences, Faculty of Medicine, Faculty of Veterinary Medicine and the Faculty of Agriculture), 3 Graduate Schools; the School of Tourism and Hotel Management and Söke Vocational School. Our University has become a Higher Education Institute which gives education in a total of 71 different academic units: in 18 Faculties, 3 Graduate Schools, 1 State Conservatory, 5 Schools, 18 Vocational Schools and 26 Research and Application Centres.

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
240

Program Duration
4

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
 • Knows basic principles of animal rearing and breeding.
 • Knows physiological and morphological traits of farm animals.
 • He/she can achieve a successful herd management by means of transferring his/her knowledge to the rural area.
 • Knows management of the animals and can take required measurements in the farm.
 • He/She controls the productivity in the farm and keeps all farm records.
 • Knows selection and culling methods.
 • He/She can involve in all stages of production in the farm.
 • Knows how to establish and manage of farm enterprises.
 • He/She can help to the entrepreneurs who will enter the farm business.
 • He/She can detect and eliminate hereditary defects and problems by using his/her basic genetic knowledge.
 • Knows production traits due to his/her knowledge about hereditary principles.
 • He/She can achieve heifer selection and determine breeding strategies for maximum production.
 • He/She can involve as an expert in scientific researches, breeding programs and judicial issues with his/her knowledge about race determination, parenthood tests, blood groups etc.
 • Knows how to reach resources and knows selection criterions of scientific researches.
 • He/She can systematically present data.
 • Knows statistical concepts and how to can get data, and present those as figures and tables and how to comment them.
 • Knows different statistical methods.
 • He/She can design a topic as a scientific paper.
 • Knows animal behaviours.
 • Knows legal directives about animal welfare and can design some facilities such as housing, feeding, transferring and slaughtering processes according to these directives.

Key Competencies
-

Further Info

A total of 2 exams ( 1 midterm exam and 1 final exam) is made in a semester. The student's pass mark is calculated based on 40% of midterm exam, 60% of the final exam. Students are considered successful who take a note of 60 or above out of 100.


Quality Assurance
-

Access Requirements

Graduate Education Regulations of Adnan Menderes University indicate in articles 6-10.


Conditions for Success
Students for to be graduate must fulfill Adnan Menderes University Graduate Education Regulation's provisions of relevant articles.

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Lifelong


Url
Open Address