Yeterlilik Kodu

TR0030009434

Yeterlilik Adı
Zootekni Doktora Diploması
Sorumlu KurumFırat Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiFırat Üniversitesi, Üniversite Mahallesi, Fırat Ünv., 23119 Elâzığ Merkez/Elazığ
Sorumlu Kurum URLhttp://www.firat.edu.tr
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 8
Sınıflandırma (Tematik Alan)Veterinerlik
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Zootekni alanında yeterli alt yapıya sahip olma, sahip olduğu teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi,
 • Hayvansal üretimle ilgili sorunları tespit, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi,
 • Hayvansal üretim sistemlerini ve sistem bileşenlerini analiz edebilme, bu amaçla modern yöntemleri kullanabilme becerisi,
 • Hayvan ıslahıyla ilgili temel bilgiye sahip olma ve uygulayabilme becerisi,
 • Tür bazında fizyolojik durum, yaş, cinsiyet, verim vd faktörleri dikkate alarak, hayvan yetiştirme becerisi,
 • Çiftlik hayvan türlerinin, üreme-ürün değerlendirme sürecinde yetiştirilmesi, sürü sevk ve idaresi, bakım-besleme ve barındırılması, sağlıklı ve kaliteli ürün elde edilmesi konularında temel ve uygulamalı bilgiye sahip olma becerisi,
 • Hayvancılık işletmelerini yönetebilme becerisi,
 • Çevre bilincine sahip olarak, hayvansal üretim ile çevre ilişkilerini yorumlayabilme ve yönetebilme becerisi,
 • Hayvancılık teknolojileri alanındaki gelişmelere uygun laboratuar becerisi,
 • Hayvan hastalıklarını bilerek, sağlık koruma (biyogüvenlik) önlemlerini yönetebilme becerisi,
 • Hayvansal üretim konularında bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi,
 • Tür bazında üreme fonksiyonlarını yönetebilme becerisi,
 • Hayvan refahı ve davranış bilimi konularındaki donanımıyla çağdaş yetiştiricilik kavramlarını bütünleştirebilme becerisi,
 • Çiftlik hayvanlarında et, süt, lif, deri, yumurta, bal vd. üretim fizyolojilerini bilme ve buna bağlı uygulama önerileri geliştirme becerisi,
 • Hayvancılıkla ilgili verilerin toplanması, analizi ve sonuçların yorumlanması becerisi,
 • Hayvan barınakları kurulumu, yönetimi hakkında bilgi sahibi olma,
 • Akademik düzeyde bilgi ve becerilerini kullanarak çıktılar elde edebilme becerisi kazanır.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Öğrencilerin 4 yarıyılda derslerini başarıyla tamamladıktan sonra, tez çalışmasına başlamadan önce “Yeterlilik Sınavı”na girerek başarı göstermeleri gerekmektedir. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.Veteriner Zootekni doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken ortak ve alan zorunlu derslerin tümünü başarı ile tamamlaması gerekmektedir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini tez sınav jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına başvuran adayın; 1-Lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olması, 2-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli puanı almış olması, 3- Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen başarı puanına sahip olması, Lisans derecesi ile doktora programlarına başvuran adayın; 1-Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden en az 65.00 veya eşdeğeri olması, 2- ALES’in ilgili alanından en az 55 puan almış olması, 3- Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden “Üniversitelerarası Kurul” tarafından belirlenen başarı puanına sahip olması, Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre istenen koşulların sağlanması gerekmektedir.

Başarma ŞartlarıVeteriner Zootekni doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken ortak ve alan zorunlu derslerin tümünü başarı ile tamamlaması gerekmektedir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini tez sınav jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.Veteriner Zootekni Doktora programından mezun olmak için, öğrencilerin program kapsamındaki zorunlu ve seçmeli dersleri alarak en az 21 kredilik dersleri başarıyla tamamlamaları, yeterlik sınavı sonrası program kapsamındaki konularla ilgili bir tez hazırlamaları ve bu tezi başarıyla savunarak en az 240 AKTS krediyi tamamlamaları gerekmektedir. Öğrenciler, Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabidirler.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Veteriner Zootekni Yüksek Lisans programında eğitim almış öğrenciler, bu eğitimin sonunda; Zootekni konusunda uzmanlaşmış olur. Bu anlamda kamu sektörü, üniversiteler ve özel sektörde çalışma imkânı bulabilir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030009434


Yeterlilik Adı
Zootekni Doktora Diploması

Sorumlu Kurum
Fırat Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Fırat Üniversitesi, Üniversite Mahallesi, Fırat Ünv., 23119 Elâzığ Merkez/Elazığ

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
8

TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Zootekni alanında yeterli alt yapıya sahip olma, sahip olduğu teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi,
 • Hayvansal üretimle ilgili sorunları tespit, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi,
 • Hayvansal üretim sistemlerini ve sistem bileşenlerini analiz edebilme, bu amaçla modern yöntemleri kullanabilme becerisi,
 • Hayvan ıslahıyla ilgili temel bilgiye sahip olma ve uygulayabilme becerisi,
 • Tür bazında fizyolojik durum, yaş, cinsiyet, verim vd faktörleri dikkate alarak, hayvan yetiştirme becerisi,
 • Çiftlik hayvan türlerinin, üreme-ürün değerlendirme sürecinde yetiştirilmesi, sürü sevk ve idaresi, bakım-besleme ve barındırılması, sağlıklı ve kaliteli ürün elde edilmesi konularında temel ve uygulamalı bilgiye sahip olma becerisi,
 • Hayvancılık işletmelerini yönetebilme becerisi,
 • Çevre bilincine sahip olarak, hayvansal üretim ile çevre ilişkilerini yorumlayabilme ve yönetebilme becerisi,
 • Hayvancılık teknolojileri alanındaki gelişmelere uygun laboratuar becerisi,
 • Hayvan hastalıklarını bilerek, sağlık koruma (biyogüvenlik) önlemlerini yönetebilme becerisi,
 • Hayvansal üretim konularında bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisi,
 • Tür bazında üreme fonksiyonlarını yönetebilme becerisi,
 • Hayvan refahı ve davranış bilimi konularındaki donanımıyla çağdaş yetiştiricilik kavramlarını bütünleştirebilme becerisi,
 • Çiftlik hayvanlarında et, süt, lif, deri, yumurta, bal vd. üretim fizyolojilerini bilme ve buna bağlı uygulama önerileri geliştirme becerisi,
 • Hayvancılıkla ilgili verilerin toplanması, analizi ve sonuçların yorumlanması becerisi,
 • Hayvan barınakları kurulumu, yönetimi hakkında bilgi sahibi olma,
 • Akademik düzeyde bilgi ve becerilerini kullanarak çıktılar elde edebilme becerisi kazanır.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Öğrencilerin 4 yarıyılda derslerini başarıyla tamamladıktan sonra, tez çalışmasına başlamadan önce “Yeterlilik Sınavı”na girerek başarı göstermeleri gerekmektedir. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.Veteriner Zootekni doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken ortak ve alan zorunlu derslerin tümünü başarı ile tamamlaması gerekmektedir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini tez sınav jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına başvuran adayın; 1-Lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olması, 2-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli puanı almış olması, 3- Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen başarı puanına sahip olması, Lisans derecesi ile doktora programlarına başvuran adayın; 1-Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden en az 65.00 veya eşdeğeri olması, 2- ALES’in ilgili alanından en az 55 puan almış olması, 3- Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden “Üniversitelerarası Kurul” tarafından belirlenen başarı puanına sahip olması, Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre istenen koşulların sağlanması gerekmektedir.


Başarma Şartları
Veteriner Zootekni doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken ortak ve alan zorunlu derslerin tümünü başarı ile tamamlaması gerekmektedir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sunar. Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini tez sınav jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.Veteriner Zootekni Doktora programından mezun olmak için, öğrencilerin program kapsamındaki zorunlu ve seçmeli dersleri alarak en az 21 kredilik dersleri başarıyla tamamlamaları, yeterlik sınavı sonrası program kapsamındaki konularla ilgili bir tez hazırlamaları ve bu tezi başarıyla savunarak en az 240 AKTS krediyi tamamlamaları gerekmektedir. Öğrenciler, Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabidirler.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Veteriner Zootekni Yüksek Lisans programında eğitim almış öğrenciler, bu eğitimin sonunda; Zootekni konusunda uzmanlaşmış olur. Bu anlamda kamu sektörü, üniversiteler ve özel sektörde çalışma imkânı bulabilir.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030009434

Qualification Title
Animal Science Doctoral Degree
Awarding BodyFirat University
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationGeneral
EQF Level8
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 8
Thematic AreasVeterinary
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for SuccessTo successfully complete the PhD Program in Animal Science, the students need to need to take required and elective courses of the program to earn at least 21 national credits, pass the PhD qualification exam, write a thesis within the scope of the program topics, and defend their thesis successfully to earn a total of 240 ECTS credits. The students are subject to the ByLaw of Fırat University on Postgraduate Studies and Examinations.
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030009434


Qualification Title
Animal Science Doctoral Degree

Awarding Body
Firat University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
General

National Occupation Classification
-

EQF Level
8

TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
To successfully complete the PhD Program in Animal Science, the students need to need to take required and elective courses of the program to earn at least 21 national credits, pass the PhD qualification exam, write a thesis within the scope of the program topics, and defend their thesis successfully to earn a total of 240 ECTS credits. The students are subject to the ByLaw of Fırat University on Postgraduate Studies and Examinations.

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address