Yeterlilik Kodu

TR0030036197

Yeterlilik Adı
Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumAksaray Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBahçe Saray Mahallesi, Aksaray-Adana Yolu, 68100 Sağlık Belediyesi/Aksaray Merkez/Aksaray
Sorumlu Kurum URLhttp://www.aksaray.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Yönetim ve idare
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri90
Programın Normal Süresi 1
Program Profili (Amaç)

Bu program ikinci öğretim olarak sunulmaktadır.

Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İşletme yönetimiyle ilgili her türlü kavrama ve uygulamaya; işletme yönetimiyle ilgili stratejik, taktik ve operasyonel boyutlara hâkim olma.
 • Farklı disiplinleri de göz önünde bulundurarak; örgütsel boyutlarda analiz yapabilme, işletmecilikteki küresel değişimi ve gelişmeleri kavrayarak analiz etme uzmanlığını kazanma.
 • Araştırmalar temelinde analiz yapıp çözüm üretirken bilimsel araştırma yöntemlerini doğru, ahlaki ve verimli bir şekilde kullanabilme.
 • Alanla ilgili araştırmalarda bilimselliği temel alıp farklı karmaşık sorunların üstesinden gelebilecek işlevsel, pratik, tutarlı ve en önemlisi gerçekçi uygulamalara destek olacak öngörülerde bulunabilme.
 • Karşılaşılan farklı ve karmaşık sorunların çözümü için gerekli bilgi ve beceriye sahip olaraktan hızlı ve proaktif çözümler üretebilme.
 • İşletmecilikle ilgili sorunlara çözüm üretirken bilimsel, hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını ön planda tutma.
 • Girişimci, yeniliklere açık, proje geliştirebilecek ve sorun üretmekten çok sorunlara çözüm üretebilecek geniş bir vizyona sahip olma.
 • Zamanın, emeğin ve bilginin değerini kavrayarak, yapacağı çalışmalarda verimlilik, kalite ve toplumsal fayda ilkelerini sürekli dikkate alma.
 • Her türlü araştırma, analizin, yorum ve değerlendirmede geçmişten günümüze meydana gelmiş bilimsel bilgiyi ve çağımızın koşulları ile gerekliliklerini temel alabilme.
 • Kazandığı bilgi, beceri ve uzmanlık temelinde disiplinler arası çalışmalara katkı sağlayıp yön verebilecek bir yeterliliğe sahip olma.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Lisans diplomasına sahip olma
İlana özel şartlara uyma

Başarma ŞartlarıDers programındaki derslerin ve dönem projesinin başarıyla tamamlanmış olması.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar çeşitli kuruluşlarda üst düzey yönetim kademelerinde çalışma imkânına sahip olmaktadırlar.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030036197


Yeterlilik Adı
Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Aksaray Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Bahçe Saray Mahallesi, Aksaray-Adana Yolu, 68100 Sağlık Belediyesi/Aksaray Merkez/Aksaray

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
90

Programın Normal Süresi
1

Program Profili (Amaç)

Bu program ikinci öğretim olarak sunulmaktadır.


Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İşletme yönetimiyle ilgili her türlü kavrama ve uygulamaya; işletme yönetimiyle ilgili stratejik, taktik ve operasyonel boyutlara hâkim olma.
 • Farklı disiplinleri de göz önünde bulundurarak; örgütsel boyutlarda analiz yapabilme, işletmecilikteki küresel değişimi ve gelişmeleri kavrayarak analiz etme uzmanlığını kazanma.
 • Araştırmalar temelinde analiz yapıp çözüm üretirken bilimsel araştırma yöntemlerini doğru, ahlaki ve verimli bir şekilde kullanabilme.
 • Alanla ilgili araştırmalarda bilimselliği temel alıp farklı karmaşık sorunların üstesinden gelebilecek işlevsel, pratik, tutarlı ve en önemlisi gerçekçi uygulamalara destek olacak öngörülerde bulunabilme.
 • Karşılaşılan farklı ve karmaşık sorunların çözümü için gerekli bilgi ve beceriye sahip olaraktan hızlı ve proaktif çözümler üretebilme.
 • İşletmecilikle ilgili sorunlara çözüm üretirken bilimsel, hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını ön planda tutma.
 • Girişimci, yeniliklere açık, proje geliştirebilecek ve sorun üretmekten çok sorunlara çözüm üretebilecek geniş bir vizyona sahip olma.
 • Zamanın, emeğin ve bilginin değerini kavrayarak, yapacağı çalışmalarda verimlilik, kalite ve toplumsal fayda ilkelerini sürekli dikkate alma.
 • Her türlü araştırma, analizin, yorum ve değerlendirmede geçmişten günümüze meydana gelmiş bilimsel bilgiyi ve çağımızın koşulları ile gerekliliklerini temel alabilme.
 • Kazandığı bilgi, beceri ve uzmanlık temelinde disiplinler arası çalışmalara katkı sağlayıp yön verebilecek bir yeterliliğe sahip olma.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Lisans diplomasına sahip olma
İlana özel şartlara uyma


Başarma Şartları
Ders programındaki derslerin ve dönem projesinin başarıyla tamamlanmış olması.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar çeşitli kuruluşlarda üst düzey yönetim kademelerinde çalışma imkânına sahip olmaktadırlar.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030036197

Qualification Title
Awarding BodyAksaray University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.aksaray.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasManagement and administration
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value90
Program Duration1
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030036197


Qualification Title

Awarding Body
Aksaray University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
90

Program Duration
1

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address