Yeterlilik Kodu

TR0030024407

Yeterlilik Adı
Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumÇukurova Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalcalı, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, 01330 Sarıçam/Adana
Sorumlu Kurum URLhttps://www.cu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Yönetim ve idare
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İşletmelerde, yönetim ve organizasyon sistemi içerisindeki aksaklıkları ve ihtiyaçları analiz edebilir.
 • İşletmelerde çalışan davranışlarının nasıl oluştuğunu ve değiştiğini analiz edebilir.
 • İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrayabilir.
 • Sosyal bilimler alanında, bilimsel ilkelere uygun olarak araştırma yapma, verileri analiz etme, sonuç çıkartma ve yorumlama becerisi kazanır.
 • İşletme yönetimi ve organizasyonu alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarıyla bütünleştirebilir.
 • Bilgi sistemlerinden yararlanarak analitik bir yaklaşımla işletmecilik ile ilgili verileri toplayabilme; nitel -nicel araştırma ve karar verme teknikleri yardımı ile analiz edebilme; elde edilen bulguları raporlayabilme; sunabilme ve yorumlayarak stratejik kararlar verebilme.
 • İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrar ve uygulayabilir.
 • İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
 • Modern işletmecilik ve işletme yönetimine ilişkin temel ilke, strateji ve teknikleri uygulayabilir.
 • Yönetim sorunlarının çözümüne ilişkin yönetim becerilerini kullanabilir.
 • İşletmenin iç ve dış çevresine yönelik analiz yapabilir.
 • Girişimcilik yeteneklerini kullanabilir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Program, çalışma hayatına akademik personel olarak devam etmek isteyenler ile özel sektörde veya kamu sektöründe yönetici olarak çalışmak isteyenlerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik eğitim hizmeti sunmaktadır. Ayrıca, kendi işini kurarak ilerlemek isteyen kişilere de girişimcilik yönünde eğitim alma fırsatı sunulmaktadır.  

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Başarma ŞartlarıMezuniyet Koşulları "Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları" bölümünde açıklandığı gibidir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Programdan mezun olan öğrenciler, hem özel hem de kamusal sektörde yer alan işletme, kurum ve kuruluşlarda orta ve üst düzeylerde yönetici olarak görev yapmaktadırlar. 

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030024407


Yeterlilik Adı
Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Çukurova Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balcalı, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, 01330 Sarıçam/Adana

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İşletmelerde, yönetim ve organizasyon sistemi içerisindeki aksaklıkları ve ihtiyaçları analiz edebilir.
 • İşletmelerde çalışan davranışlarının nasıl oluştuğunu ve değiştiğini analiz edebilir.
 • İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrayabilir.
 • Sosyal bilimler alanında, bilimsel ilkelere uygun olarak araştırma yapma, verileri analiz etme, sonuç çıkartma ve yorumlama becerisi kazanır.
 • İşletme yönetimi ve organizasyonu alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarıyla bütünleştirebilir.
 • Bilgi sistemlerinden yararlanarak analitik bir yaklaşımla işletmecilik ile ilgili verileri toplayabilme; nitel -nicel araştırma ve karar verme teknikleri yardımı ile analiz edebilme; elde edilen bulguları raporlayabilme; sunabilme ve yorumlayarak stratejik kararlar verebilme.
 • İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrar ve uygulayabilir.
 • İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
 • Modern işletmecilik ve işletme yönetimine ilişkin temel ilke, strateji ve teknikleri uygulayabilir.
 • Yönetim sorunlarının çözümüne ilişkin yönetim becerilerini kullanabilir.
 • İşletmenin iç ve dış çevresine yönelik analiz yapabilir.
 • Girişimcilik yeteneklerini kullanabilir.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Program, çalışma hayatına akademik personel olarak devam etmek isteyenler ile özel sektörde veya kamu sektöründe yönetici olarak çalışmak isteyenlerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik eğitim hizmeti sunmaktadır. Ayrıca, kendi işini kurarak ilerlemek isteyen kişilere de girişimcilik yönünde eğitim alma fırsatı sunulmaktadır.  


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.


Başarma Şartları
Mezuniyet Koşulları "Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları" bölümünde açıklandığı gibidir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Programdan mezun olan öğrenciler, hem özel hem de kamusal sektörde yer alan işletme, kurum ve kuruluşlarda orta ve üst düzeylerde yönetici olarak görev yapmaktadırlar. 


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030024407

Qualification Title
Management and Organization Master's Degree Diploma
Awarding BodyÇukurova University
Awarding Body ContactÇukurova University Rectorate 01250, Sarıçam / Adana, Türkiye
Awarding Body Urlhttps://www.cu.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level1
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 1
Thematic AreasManagement and administration
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continious.

Url Open Address
Qualification Code

TR0030024407


Qualification Title
Management and Organization Master's Degree Diploma

Awarding Body
Çukurova University

Awarding Body Contact
Çukurova University Rectorate 01250, Sarıçam / Adana, Türkiye

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
1

TQF Level
1
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continious.


Url
Open Address