Yeterlilik Kodu

TR0030020030

Yeterlilik Adı
Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiYücetepe Mahallesi 85.Cadde No:8 06570 Çankaya/ANKARA
Sorumlu Kurum URLhttp://ogris.ahbv.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Yönetim ve idare
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Yönetim Organizasyon bilim dalının temel alanlarına (stratejik yönetim, örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi, örgüt teorisi) ilişkin gereken bilgilere sahip olmak.
 • Takım çalışması becerisine ve çalışılan alana ilişkin elde edilen bilgileri takım arkadaşlarına aktarabilmek.
 • Yönetim ve/veya organizasyon sorunlarının çözümüne yönelik araştırma yapma, ilişkin edindiği bilgileri yorumlayabilme, çözüm önerileri getirebilmek.
 • Yönetim ve/veya organizasyona ilişkin çalışma yapma, proje hazırlama. İşletme için amaç ve hedef belirleyebilme, strateji oluşturmak.
 • Alanla ilgili istatiksel metotları kullanabilmek.
 • Alana ilişkin edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilmek.
 • Alanla ilgili edindiği bilgileri sözlü ve yazılı olarak aktarabilmek.
 • Alanla ilgili paydaşlarla iletişim kurabilme, edindiği bilgileri paydaşlara aktarabilmek.
 • Alanla ilgili edindiği bilgi ve birikimi, en az bir yabancı dil ile aktarabilme, gerektiğinde ilgili iletişim ve bilişim teknolojilerini kullanabilmek.
 • Alanla ilgili yenilikçi çalışma ilkelerini uygulamaya koyabilmek.
 • Alanla ilgili metot, model ve kuram geliştirebilmek.
 • Alanla ilgili iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranma, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, çevresel ve kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliğine önem verme konusunda gerekli bilince sahip olmak.
 • Alanın gerektirdiği hukuki bilgiye sahip olma ve kullanabilmek.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı-
Başarma Şartları-
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030020030


Yeterlilik Adı
Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Yücetepe Mahallesi 85.Cadde No:8 06570 Çankaya/ANKARA

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Yönetim Organizasyon bilim dalının temel alanlarına (stratejik yönetim, örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi, örgüt teorisi) ilişkin gereken bilgilere sahip olmak.
 • Takım çalışması becerisine ve çalışılan alana ilişkin elde edilen bilgileri takım arkadaşlarına aktarabilmek.
 • Yönetim ve/veya organizasyon sorunlarının çözümüne yönelik araştırma yapma, ilişkin edindiği bilgileri yorumlayabilme, çözüm önerileri getirebilmek.
 • Yönetim ve/veya organizasyona ilişkin çalışma yapma, proje hazırlama. İşletme için amaç ve hedef belirleyebilme, strateji oluşturmak.
 • Alanla ilgili istatiksel metotları kullanabilmek.
 • Alana ilişkin edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilmek.
 • Alanla ilgili edindiği bilgileri sözlü ve yazılı olarak aktarabilmek.
 • Alanla ilgili paydaşlarla iletişim kurabilme, edindiği bilgileri paydaşlara aktarabilmek.
 • Alanla ilgili edindiği bilgi ve birikimi, en az bir yabancı dil ile aktarabilme, gerektiğinde ilgili iletişim ve bilişim teknolojilerini kullanabilmek.
 • Alanla ilgili yenilikçi çalışma ilkelerini uygulamaya koyabilmek.
 • Alanla ilgili metot, model ve kuram geliştirebilmek.
 • Alanla ilgili iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranma, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, çevresel ve kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliğine önem verme konusunda gerekli bilince sahip olmak.
 • Alanın gerektirdiği hukuki bilgiye sahip olma ve kullanabilmek.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
-

Başarma Şartları
-

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
-

Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030020030

Qualification Title
Administration and Organization Masters Degree Diploma
Awarding BodyAnkara Haci Bayram Veli University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://ogris.ahbv.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasManagement and administration
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • To gain the required knowledge on Management and Organization.
 • To be able to work in teams and share information with team members in tasks of management and/or organization.
 • To identify and analyze problems also offer solutions in tasks of management and/or organization.
 • To contribute to projects, take responsibility and conduct researches in tasks of management and/or organization.
 • To be able to define goals and objectives of organization, design strategy in tasks of management and/or organization.
 • To investigate the acquired information in tasks of management and/or organization.
 • To be able to use statistical methods in tasks of management and/or organization. To transfer information in tasks of management and/or organization via using verbal and/or written communication skills.
 • To communicate with stakeholders and transfer the acquired knowledge to the stakeholders in tasks of management and/or organization.
 • To transfer information in tasks of management and/or organization via using information and communication technologies in necessary.
 • To put innovative working principles into practice in tasks of management and/or organization.
 • To develop methods, models and theories in tasks of management and/or organization.
 • To be conscious about universality of right, social justice, quality, saving cultural and environmental values, occupational health and safety in tasks of management and/or organization.
 • To gain informaiton on law that is necessary for management and/or organization field and to be able to use this information.
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030020030


Qualification Title
Administration and Organization Masters Degree Diploma

Awarding Body
Ankara Haci Bayram Veli University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
 • To gain the required knowledge on Management and Organization.
 • To be able to work in teams and share information with team members in tasks of management and/or organization.
 • To identify and analyze problems also offer solutions in tasks of management and/or organization.
 • To contribute to projects, take responsibility and conduct researches in tasks of management and/or organization.
 • To be able to define goals and objectives of organization, design strategy in tasks of management and/or organization.
 • To investigate the acquired information in tasks of management and/or organization.
 • To be able to use statistical methods in tasks of management and/or organization. To transfer information in tasks of management and/or organization via using verbal and/or written communication skills.
 • To communicate with stakeholders and transfer the acquired knowledge to the stakeholders in tasks of management and/or organization.
 • To transfer information in tasks of management and/or organization via using information and communication technologies in necessary.
 • To put innovative working principles into practice in tasks of management and/or organization.
 • To develop methods, models and theories in tasks of management and/or organization.
 • To be conscious about universality of right, social justice, quality, saving cultural and environmental values, occupational health and safety in tasks of management and/or organization.
 • To gain informaiton on law that is necessary for management and/or organization field and to be able to use this information.

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address