Yeterlilik Kodu

TR0030010672

Yeterlilik Adı
Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumAtatürk Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAtatürk Üniversitesi Rektörlüğü Üniversite Mahallesi Prof. Dr. Hikmet Koçak Sokak No : 8 P.K : 25050 Yakutiye / Erzurum
Sorumlu Kurum URLhttp://www.atauni.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Yönetim ve idare
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Öğrencinin herhangi bir anabilim dalında tezli yüksek lisans programına başvurabilmesi için; enstitü kurulunun belirlediği alanda lisans diplomasına ve programın ilgili olduğu puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olması gerekir. 

Başarma ŞartlarıTezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci tezini en erken üçüncü yarıyıl final sınavlarının başlangıcında teslim edebilir. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Yüksek lisans eğitimi başka akademik kariyer yapan insanlar için atılan ilk adımdır. Bunun sonrasında, doktora eğitimi ve doçentlik gibi daha üst akademik unvanlar elde edilir. Bunun yanında, özel iş yaşamında yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar daha üst pozisyonlara kavuşabilirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030010672


Yeterlilik Adı
Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Atatürk Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Üniversite Mahallesi Prof. Dr. Hikmet Koçak Sokak No : 8 P.K : 25050 Yakutiye / Erzurum

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Öğrencinin herhangi bir anabilim dalında tezli yüksek lisans programına başvurabilmesi için; enstitü kurulunun belirlediği alanda lisans diplomasına ve programın ilgili olduğu puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olması gerekir. 


Başarma Şartları
Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci tezini en erken üçüncü yarıyıl final sınavlarının başlangıcında teslim edebilir. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Yüksek lisans eğitimi başka akademik kariyer yapan insanlar için atılan ilk adımdır. Bunun sonrasında, doktora eğitimi ve doçentlik gibi daha üst akademik unvanlar elde edilir. Bunun yanında, özel iş yaşamında yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar daha üst pozisyonlara kavuşabilirler.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030010672

Qualification Title
Management and Organization Master Degree
Awarding BodyAtatürk University
Awarding Body ContactAtatürk University
Awarding Body Urlhttp://www.atauni.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasManagement and administration
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info

70 % attendance is a must for graduate courses. Examinations may be written, oral or both and may include take-home as well as lab and computer work. At least one 1hr mid-term and one 2hr final plus a completion (in case final grades are insufficient) examination is administered by the instructor. Course grades are based on term work (30 %) and final (or completion) exam (70 %) results. A student in MA program is considered successful if course grade is at least 65, out of 100. Course grades are then converted to equivalent letter grades according to the following scheme: Letter Coefficient Grade (100 based) AA 4,00 90 – 100, BA 3,50/85 – 89, BB 3,00/80 – 84, CB 2,50/75 – 79, CC 2,00/65 – 74, FF 0,00/0 – 64, G(Pass), M(Exempt), D(No attention), K(Fail), E(Incomplete). Letter grades (G), (M), (K) are not considered in GPA calculations.

Quality Assurance-
Access Requirements

Those who have a BS or equivalent degree in the fields accepted by the Graduate School of Social Sciences and a grade of at least 55 in equal weight tests of ALES qualify to apply for graduate programs for a Master’s degree in the respective field. All applications are evaluated by the Institute of Social Sciences, thus must be submitted to the Institute directly. Placement is processed, starting with the most competitive candidate, according to a rating based on BA GPA (40 %) and ALES grade (60 %), within the quota allowed by the respective department by the Institute. Application Requirements for Foreign Nationals and Turks Abroad Foreign citizens who meet the requirements of YOK can apply graduate programs; such applicants and Turks living abroad must a) Have an equivalent BA or MA diploma from institutions accepted equivalent by YOK b) Prove proficiency in Turkish and in a second internationally spoken language. Admitted candidates may be required to enroll a scientific preparatory program, determined by the respective department.

Conditions for SuccessMaster’s program with thesis must be completed in 4 semesters, including thesis work. The student who completed coursework can submit thesis no earlier than the end of 3rd semester. Thesis must be prepared in Turkish and in accordance with the spelling rules of the Graduate School. Thesis defense can in no case be shorter than 1hr and longer than 2 hr. If defense is successful, graduation and award of diploma follows submission of final bound copies of the thesis to the Institute of Social Sciences.
Progression Paths (Relationship Type)

For people who make a career in academia, especially graduate education is the first step. After that, they take a higher academic title such as a doctor and associate professor in education. In addition, completing a master's degree in private business can allow for reaching higher positions.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030010672


Qualification Title
Management and Organization Master Degree

Awarding Body
Atatürk University

Awarding Body Contact
Atatürk University

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info

70 % attendance is a must for graduate courses. Examinations may be written, oral or both and may include take-home as well as lab and computer work. At least one 1hr mid-term and one 2hr final plus a completion (in case final grades are insufficient) examination is administered by the instructor. Course grades are based on term work (30 %) and final (or completion) exam (70 %) results. A student in MA program is considered successful if course grade is at least 65, out of 100. Course grades are then converted to equivalent letter grades according to the following scheme: Letter Coefficient Grade (100 based) AA 4,00 90 – 100, BA 3,50/85 – 89, BB 3,00/80 – 84, CB 2,50/75 – 79, CC 2,00/65 – 74, FF 0,00/0 – 64, G(Pass), M(Exempt), D(No attention), K(Fail), E(Incomplete). Letter grades (G), (M), (K) are not considered in GPA calculations.


Quality Assurance
-

Access Requirements

Those who have a BS or equivalent degree in the fields accepted by the Graduate School of Social Sciences and a grade of at least 55 in equal weight tests of ALES qualify to apply for graduate programs for a Master’s degree in the respective field. All applications are evaluated by the Institute of Social Sciences, thus must be submitted to the Institute directly. Placement is processed, starting with the most competitive candidate, according to a rating based on BA GPA (40 %) and ALES grade (60 %), within the quota allowed by the respective department by the Institute. Application Requirements for Foreign Nationals and Turks Abroad Foreign citizens who meet the requirements of YOK can apply graduate programs; such applicants and Turks living abroad must a) Have an equivalent BA or MA diploma from institutions accepted equivalent by YOK b) Prove proficiency in Turkish and in a second internationally spoken language. Admitted candidates may be required to enroll a scientific preparatory program, determined by the respective department.


Conditions for Success
Master’s program with thesis must be completed in 4 semesters, including thesis work. The student who completed coursework can submit thesis no earlier than the end of 3rd semester. Thesis must be prepared in Turkish and in accordance with the spelling rules of the Graduate School. Thesis defense can in no case be shorter than 1hr and longer than 2 hr. If defense is successful, graduation and award of diploma follows submission of final bound copies of the thesis to the Institute of Social Sciences.

Progression Paths (Relationship Type)

For people who make a career in academia, especially graduate education is the first step. After that, they take a higher academic title such as a doctor and associate professor in education. In addition, completing a master's degree in private business can allow for reaching higher positions.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address