Yeterlilik Kodu

TR0030003756

Yeterlilik Adı
Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumAksaray Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBahçe Saray Mahallesi, Aksaray-Adana Yolu, 68100 Sağlık Belediyesi/Aksaray Merkez/Aksaray
Sorumlu Kurum URLhttp://www.aksaray.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Yönetim ve idare
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İşletme yönetimiyle ilgili her türlü kavrama ve uygulamaya; işletme yönetimiyle ilgili stratejik, taktik ve operasyonel boyutlara hâkim olma.
 • Farklı disiplinleri de göz önünde bulundurarak; örgütsel boyutlarda analiz yapabilme, işletmecilikteki küresel değişimi ve gelişmeleri kavrayarak analiz etme uzmanlığını kazanma.
 • Araştırmalar temelinde analiz yapıp çözüm üretirken bilimsel araştırma yöntemlerini doğru, ahlaki ve verimli bir şekilde kullanabilme.
 • Alanla ilgili araştırmalarda bilimselliği temel alıp farklı karmaşık sorunların üstesinden gelebilecek işlevsel, pratik, tutarlı ve en önemlisi gerçekçi uygulamalara destek olacak öngörülerde bulunabilme.
 • Karşılaşılan farklı ve karmaşık sorunların çözümü için gerekli bilgi ve beceriye sahip olaraktan hızlı ve proaktif çözümler üretebilme.
 • İşletmecilikle ilgili sorunlara çözüm üretirken bilimsel, hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını ön planda tutma.
 • Girişimci, yeniliklere açık, proje geliştirebilecek ve sorun üretmekten çok sorunlara çözüm üretebilecek geniş bir vizyona sahip olma.
 • Zamanın, emeğin ve bilginin değerini kavrayarak, yapacağı çalışmalarda verimlilik, kalite ve toplumsal fayda ilkelerini sürekli dikkate alma.
 • Her türlü araştırma, analizin, yorum ve değerlendirmede geçmişten günümüze meydana gelmiş bilimsel bilgiyi ve çağımızın koşulları ile gerekliliklerini temel alabilme.
 • Kazandığı bilgi, beceri ve uzmanlık temelinde disiplinler arası çalışmalara katkı sağlayıp yön verebilecek bir yeterliliğe sahip olma.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönetmelikte belirlenen kurallar çerçevesinde ara sınavların %40’ı, dönem sonu sınavlarının ise %60’ ı öğrenci başarı notunu belirlemektedir.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Kabul edilebilir alandan lisans diploması.
 • Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma.
 • Yeterli dil becerisine sahip olma.
 • İlana özel şartlara uyma.
Başarma ŞartlarıÖğrencilerin mezuniyet için ders yüklerini başarı ile tamamlamış olmaları ve tezlerini savunmuş olmaları gerekmektedir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar akademisyen olarak ya da çeşitli kuruluşlarda üst düzey yönetim kademelerinde çalışma imkânına sahip olmaktadırlar.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030003756


Yeterlilik Adı
Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Aksaray Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Bahçe Saray Mahallesi, Aksaray-Adana Yolu, 68100 Sağlık Belediyesi/Aksaray Merkez/Aksaray

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • İşletme yönetimiyle ilgili her türlü kavrama ve uygulamaya; işletme yönetimiyle ilgili stratejik, taktik ve operasyonel boyutlara hâkim olma.
 • Farklı disiplinleri de göz önünde bulundurarak; örgütsel boyutlarda analiz yapabilme, işletmecilikteki küresel değişimi ve gelişmeleri kavrayarak analiz etme uzmanlığını kazanma.
 • Araştırmalar temelinde analiz yapıp çözüm üretirken bilimsel araştırma yöntemlerini doğru, ahlaki ve verimli bir şekilde kullanabilme.
 • Alanla ilgili araştırmalarda bilimselliği temel alıp farklı karmaşık sorunların üstesinden gelebilecek işlevsel, pratik, tutarlı ve en önemlisi gerçekçi uygulamalara destek olacak öngörülerde bulunabilme.
 • Karşılaşılan farklı ve karmaşık sorunların çözümü için gerekli bilgi ve beceriye sahip olaraktan hızlı ve proaktif çözümler üretebilme.
 • İşletmecilikle ilgili sorunlara çözüm üretirken bilimsel, hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını ön planda tutma.
 • Girişimci, yeniliklere açık, proje geliştirebilecek ve sorun üretmekten çok sorunlara çözüm üretebilecek geniş bir vizyona sahip olma.
 • Zamanın, emeğin ve bilginin değerini kavrayarak, yapacağı çalışmalarda verimlilik, kalite ve toplumsal fayda ilkelerini sürekli dikkate alma.
 • Her türlü araştırma, analizin, yorum ve değerlendirmede geçmişten günümüze meydana gelmiş bilimsel bilgiyi ve çağımızın koşulları ile gerekliliklerini temel alabilme.
 • Kazandığı bilgi, beceri ve uzmanlık temelinde disiplinler arası çalışmalara katkı sağlayıp yön verebilecek bir yeterliliğe sahip olma.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yönetmelikte belirlenen kurallar çerçevesinde ara sınavların %40’ı, dönem sonu sınavlarının ise %60’ ı öğrenci başarı notunu belirlemektedir.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
 • Kabul edilebilir alandan lisans diploması.
 • Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma.
 • Yeterli dil becerisine sahip olma.
 • İlana özel şartlara uyma.

Başarma Şartları
Öğrencilerin mezuniyet için ders yüklerini başarı ile tamamlamış olmaları ve tezlerini savunmuş olmaları gerekmektedir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar akademisyen olarak ya da çeşitli kuruluşlarda üst düzey yönetim kademelerinde çalışma imkânına sahip olmaktadırlar.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030003756

Qualification Title
YÖNETİM VE ORGANİZASYON (TEZLİ Y.L.) Masters Degree
Awarding BodyAksaray University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.aksaray.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasManagement and administration
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value120
Program Duration2
Program Profile-
Learning Environments-
Description
 • To understand all concepts, applications, strategic, tactical and operational dimensions of business management.
 • Analyzing by considering other disciplines and mastering in analyzing by understanding the global changes and developments in business management.
 • Using research methods truly, ethically and efficiently while solving the problems.
 • Forecasting effective, practical, consistent and most importantly supported by realistic applications to solve different and complicated problems by getting basic scientific methodology.
 • Ability to produce fast and pro active solutions against different and complicated problems.
 • Keeping scientific, judicial, social and ethical responsibilities while solving problems in business administration.
 • To have a wide range of vision for being entrepreneur, open minded and project producer instead of problem.
 • Considering efficiency, quality and social utility principles in its works by understanding the importance of time, labor and knowledge.
 • To take account contemporary developments, situations and evaluations that has emerged from past in all kinds of researches, analysis, comments.
 • Ability to work interdisciplinary and make contribution based on the knowledge, skill and expertise that have.
Key Competencies-
Further Info

In accordance with the related regulation; % 40 of the mid-term exam and % 60 of the final exam determine students’ achievement score.

Quality Assurance-
Access Requirements

Bachelor’s Degree in acceptable fieldsSufficient score from the National Academic Staff & Graduate Education Exam (ALES)English proficiencyTo have particular requirements which are placed at announcement

Conditions for SuccessThe degree is awarded to students who have successfully completed courses and prepared and defended a thesis.
Progression Paths (Relationship Type)

After graduation, students are working as an academics or manager in different corporations.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030003756


Qualification Title
YÖNETİM VE ORGANİZASYON (TEZLİ Y.L.) Masters Degree

Awarding Body
Aksaray University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
120

Program Duration
2

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
 • To understand all concepts, applications, strategic, tactical and operational dimensions of business management.
 • Analyzing by considering other disciplines and mastering in analyzing by understanding the global changes and developments in business management.
 • Using research methods truly, ethically and efficiently while solving the problems.
 • Forecasting effective, practical, consistent and most importantly supported by realistic applications to solve different and complicated problems by getting basic scientific methodology.
 • Ability to produce fast and pro active solutions against different and complicated problems.
 • Keeping scientific, judicial, social and ethical responsibilities while solving problems in business administration.
 • To have a wide range of vision for being entrepreneur, open minded and project producer instead of problem.
 • Considering efficiency, quality and social utility principles in its works by understanding the importance of time, labor and knowledge.
 • To take account contemporary developments, situations and evaluations that has emerged from past in all kinds of researches, analysis, comments.
 • Ability to work interdisciplinary and make contribution based on the knowledge, skill and expertise that have.

Key Competencies
-

Further Info

In accordance with the related regulation; % 40 of the mid-term exam and % 60 of the final exam determine students’ achievement score.


Quality Assurance
-

Access Requirements

Bachelor’s Degree in acceptable fieldsSufficient score from the National Academic Staff & Graduate Education Exam (ALES)English proficiencyTo have particular requirements which are placed at announcement


Conditions for Success
The degree is awarded to students who have successfully completed courses and prepared and defended a thesis.

Progression Paths (Relationship Type)

After graduation, students are working as an academics or manager in different corporations.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address