Yeterlilik Kodu

TR0030217998

Yeterlilik Adı
Yoğun Bakım Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumAcıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAcıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Sorumlu Kurum URLhttp://www.acibadem.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Hemşirelik ve ebelik
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Hemşirelik lisans yeterliklerine dayalı olarak yoğun bakım hemşireliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
 • Yoğun bakım hemşireliği alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimi sürdürür.
 • Yoğun bakım hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri davranışa dönüştürür.
 • Yoğun bakım hemşireliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur.
 • Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözer. Yoğun bakım hemşireliği alanındaki bir sorunu, bağımsı olarak kurgula, çözüm yöntemi geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulamaya koyar.
 • Yoğun bakım hemşireliği alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Yoğun bakım hemşireliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel gözle değerlendirir, öğrenmeyi yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
 • Yoğun bakım hemşireliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını alanındaki ve dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceler, bunları geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
 • Yoğun bakım hemşireliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Yoğun bakım hemşireliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
 • Yoğun bakım hemşireliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri paylaşır.
 • Yoğun bakım hemşireliği alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Her ders için dersi veren öğretim elemanı tarafından ara sınav/ödev/proje vb çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Her ders için değerlendirme kriterleri ders bilgi paketinde belirtilmiştir. Yarı yıl sonu sınavları Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından sene başında ilan edilen akademik takvime göre belirlenmiş tarih aralığında yapılır. Öğretim elemanları yarıyıl içindeki bütün çalışma, ödev, ara sınavlar ve yıl sonu sınavını değerlendirerek Enstitü tarafından belirlenen ders notu geçme sistemine göre notlandırma yapar. 

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
 • Hemşirelik/Sağlık Memurluğu lisans derecesine sahip olmak
 • YÖK tarafından tanınan yabancı dil sınavlarından TOEFL-IBT 60 ve YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL 50 ve üzerinde almış olmak. Sınav puanı olmayan adaylar Acıbadem Üniversitesi Yabancı Dil sınavından 50 ve üzeri almalıdır.
 • Akademik Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı sayısal alanda 55 ve üzerinde almak.
Başarma Şartları Hemşirelik lisans yeterliklerine dayalı olarak yoğun bakım hemşireliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Yoğun bakım hemşireliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi sürdürür. Yoğun bakım hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri davranışa dönüştürür. Yoğun bakım hemşireliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur. Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözer. Yoğun bakım hemşireliği alanındaki bir sorunu bağımsız olarak kurgular, çözüm yöntemi geliştirir., sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulamaya koyar. Yoğun bakım hemşireliği alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir. Yoğun bakım hemşireliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir, öğrenmeyi yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür. Yoğun bakım hemşireliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarır. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bakış açısı ile inceler, bunları geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirebilmek için harekete geçer. Yoğun bakım hemşireliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Yoğun bakım hemşireliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir. Yoğun bakım hemşireliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri paylaşır. Yoğun bakım hemşireliği alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. Programda mezuniyet koşulunu oluşturan dersleri alarak ve kriterleri yerine getirerek başarılı olmuş, tez çalışmasını başarı ile tamamlamış ve tez savunma sınavında başarılı bulunmuş öğrenciler, genel not ortalaması en az Sağlık Bilimleri Enstitüsünün belirlediği geçme notu olmak üzere tezli yüksek lisans öğrenimini başarı ile tamamlamış sayılır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu programdan mezun olanlar sağlık kuruluşlarında uzman hemşire olarak çalışabilirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030217998


Yeterlilik Adı
Yoğun Bakım Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Hemşirelik lisans yeterliklerine dayalı olarak yoğun bakım hemşireliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
 • Yoğun bakım hemşireliği alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimi sürdürür.
 • Yoğun bakım hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri davranışa dönüştürür.
 • Yoğun bakım hemşireliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur.
 • Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözer. Yoğun bakım hemşireliği alanındaki bir sorunu, bağımsı olarak kurgula, çözüm yöntemi geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulamaya koyar.
 • Yoğun bakım hemşireliği alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
 • Yoğun bakım hemşireliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel gözle değerlendirir, öğrenmeyi yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.
 • Yoğun bakım hemşireliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını alanındaki ve dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceler, bunları geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
 • Yoğun bakım hemşireliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 • Yoğun bakım hemşireliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
 • Yoğun bakım hemşireliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri paylaşır.
 • Yoğun bakım hemşireliği alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Her ders için dersi veren öğretim elemanı tarafından ara sınav/ödev/proje vb çalışmalar ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Her ders için değerlendirme kriterleri ders bilgi paketinde belirtilmiştir. Yarı yıl sonu sınavları Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından sene başında ilan edilen akademik takvime göre belirlenmiş tarih aralığında yapılır. Öğretim elemanları yarıyıl içindeki bütün çalışma, ödev, ara sınavlar ve yıl sonu sınavını değerlendirerek Enstitü tarafından belirlenen ders notu geçme sistemine göre notlandırma yapar. 


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
 • Hemşirelik/Sağlık Memurluğu lisans derecesine sahip olmak
 • YÖK tarafından tanınan yabancı dil sınavlarından TOEFL-IBT 60 ve YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL 50 ve üzerinde almış olmak. Sınav puanı olmayan adaylar Acıbadem Üniversitesi Yabancı Dil sınavından 50 ve üzeri almalıdır.
 • Akademik Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı sayısal alanda 55 ve üzerinde almak.

Başarma Şartları
Hemşirelik lisans yeterliklerine dayalı olarak yoğun bakım hemşireliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Yoğun bakım hemşireliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi sürdürür. Yoğun bakım hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri davranışa dönüştürür. Yoğun bakım hemşireliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur. Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözer. Yoğun bakım hemşireliği alanındaki bir sorunu bağımsız olarak kurgular, çözüm yöntemi geliştirir., sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulamaya koyar. Yoğun bakım hemşireliği alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir. Yoğun bakım hemşireliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir, öğrenmeyi yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür. Yoğun bakım hemşireliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarır. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bakış açısı ile inceler, bunları geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirebilmek için harekete geçer. Yoğun bakım hemşireliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Yoğun bakım hemşireliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir. Yoğun bakım hemşireliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri paylaşır. Yoğun bakım hemşireliği alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. Programda mezuniyet koşulunu oluşturan dersleri alarak ve kriterleri yerine getirerek başarılı olmuş, tez çalışmasını başarı ile tamamlamış ve tez savunma sınavında başarılı bulunmuş öğrenciler, genel not ortalaması en az Sağlık Bilimleri Enstitüsünün belirlediği geçme notu olmak üzere tezli yüksek lisans öğrenimini başarı ile tamamlamış sayılır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu programdan mezun olanlar sağlık kuruluşlarında uzman hemşire olarak çalışabilirler.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030217998

Qualification Title
Yoğun Bakım Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Masters Degree
Awarding BodyAcıbadem Mehmet Ali Aydınlar University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttp://www.acibadem.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasNursing and midwifery
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Develop and deepen knowledge in intensive care nursing at the level of expertise based on nursing undergraduate qualifications. Maintain interdisciplinary interaction related to the field of intensive care nursing. Convert theoretical and practical knowledge gained in the field of intensive care nursing to behavior. Create new information by integrating information in the field of intensive care nursing with information from different disciplinary areas. Solve problems that require expertise using scientific research methods. Construct a problem in intensive care nursing as an addiction, develop a solution method, evaluate the results and put them into practice when necessary. Develop new strategic approaches and create solutions by taking responsibility in unpredictable complex situations in intensive care nursing applications. Evaluate information about the field of intensive care nursing, direct learning and conduct advanced studies independently. Transmit current developments in the field of intensive care nursing and its own work to groups in and outside its field in written, oral and visual form. Examine social relations and the norms that guide these relations from a critical point of view, take action to develop them and change them when necessary. Develop application plans on issues related to intensive care nursing and evaluates the results obtained within the framework of quality processes. Use information and communication technologies at an advanced level along with computer software at the level required by the field of intensive care nursing. Share these values by observing social, scientific and ethical values at the stages of collecting, interpreting and announcing data related to the field of intensive care nursing. Use the knowledge and problem-solving skills it assimilates in intensive care nursing in interdisciplinary studies.

Key Competencies-
Further Info

For each course, midterm exam/homework/project, etc.studies and a final exam are conducted by the instructor who teaches the course. Evaluation criteria for each course are specified in the course information package. Half-year-end exams are held in the date range determined according to the academic calendar announced at the beginning of the year by Acıbadem University Institute of Health Sciences. Faculty members evaluate all the work, homework, midterms and year-end exams during the semester and make grading according to the course grade passing system determined by the Institute 1. Develops and deepens knowledge in intensive care nursing at the level of expertise based on nursing undergraduate qualifications. 2. Maintains the interaction between disciplines related to the field of intensive care nursing. 3. Converts theoretical and practical knowledge gained in the field of intensive care nursing to behavior. 4. Creates new information by integrating information in the field of intensive care nursing with information from different disciplinary areas. 5. Solves problems that require expertise using scientific research methods. 6. Independently constructs a problem in the field of intensive care nursing, develops a solution method., evaluates the results and puts them into practice as needed. 7. Develops new strategic approaches and creates solutions by taking responsibility in unpredictable complex situations in intensive care nursing applications. 8. Critically evaluates information about the area of intensive care nursing, directs learning and conducts advanced studies independently. 9. Systematically transmits current developments in the field of intensive care nursing and its own work to groups in and outside its field in written, oral and visual form. 10. Critically examines social relations and the norms that guide these relations, takes action to develop them and change them when necessary. 11. Develops application plans on issues related to intensive care nursing and evaluates the results obtained within the framework of quality processes. 12. Can use information and communication technologies at an advanced level along with computer software at the level required by the field of intensive care nursing. 13. Shares these values by observing social, scientific and ethical values at the stages of collecting, interpreting and announcing data related to the field of intensive care nursing. 14. Uses the knowledge and problem-solving skills it assimilates in intensive care nursing in interdisciplinary studies.

Quality Assurance-
Access Requirements

1. To have a bachelors degree in Nursing/Health Officer 2. To take TOEFL-IBT 60 and YDS/UDS/KPDS/YÖKDIL 50 and above the foreign language exams recognized by YÖK. Candidates who do not have an exam score must take Acıbadem University Foreign Language exam and get 50 and above. 3. To get 55 and above in numerical field from the Academic Graduate Education Entrance Exam.

Conditions for Success1. Develops and deepens knowledge in intensive care nursing at the level of expertise based on nursing undergraduate qualifications. 2. Maintains the interaction between disciplines related to the field of intensive care nursing. 3. Converts theoretical and practical knowledge gained in the field of intensive care nursing to behavior. 4. Creates new information by integrating information in the field of intensive care nursing with information from different disciplinary areas. 5. Solves problems that require expertise using scientific research methods. 6. Independently constructs a problem in the field of intensive care nursing, develops a solution method., evaluates the results and puts them into practice as needed. 7. Develops new strategic approaches and creates solutions by taking responsibility in unpredictable complex situations in intensive care nursing applications. 8. Critically evaluates information about the area of intensive care nursing, directs learning and conducts advanced studies independently. 9. Systematically transmits current developments in the field of intensive care nursing and its own work to groups in and outside its field in written, oral and visual form. 10. Critically examines social relations and the norms that guide these relations, takes action to develop them and change them when necessary. 11. Develops application plans on issues related to intensive care nursing and evaluates the results obtained within the framework of quality processes. 12. Can use information and communication technologies at an advanced level along with computer software at the level required by the field of intensive care nursing. 13. Shares these values by observing social, scientific and ethical values at the stages of collecting, interpreting and announcing data related to the field of intensive care nursing. 14. Uses the knowledge and problem-solving skills it assimilates in intensive care nursing in interdisciplinary studies. Students who take courses in the program, fulfill the general criteria and successfully completed the thesis and thesis defense get passing grades found successful in the examination set by the Institute of Health Sciences is deemed to have successfully completed subject to the Graduate School.
Progression Paths (Relationship Type)

Graduates of this program can work as specialist nurses in health institutions.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Open Address
Qualification Code

TR0030217998


Qualification Title
Yoğun Bakım Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Masters Degree

Awarding Body
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description

Develop and deepen knowledge in intensive care nursing at the level of expertise based on nursing undergraduate qualifications. Maintain interdisciplinary interaction related to the field of intensive care nursing. Convert theoretical and practical knowledge gained in the field of intensive care nursing to behavior. Create new information by integrating information in the field of intensive care nursing with information from different disciplinary areas. Solve problems that require expertise using scientific research methods. Construct a problem in intensive care nursing as an addiction, develop a solution method, evaluate the results and put them into practice when necessary. Develop new strategic approaches and create solutions by taking responsibility in unpredictable complex situations in intensive care nursing applications. Evaluate information about the field of intensive care nursing, direct learning and conduct advanced studies independently. Transmit current developments in the field of intensive care nursing and its own work to groups in and outside its field in written, oral and visual form. Examine social relations and the norms that guide these relations from a critical point of view, take action to develop them and change them when necessary. Develop application plans on issues related to intensive care nursing and evaluates the results obtained within the framework of quality processes. Use information and communication technologies at an advanced level along with computer software at the level required by the field of intensive care nursing. Share these values by observing social, scientific and ethical values at the stages of collecting, interpreting and announcing data related to the field of intensive care nursing. Use the knowledge and problem-solving skills it assimilates in intensive care nursing in interdisciplinary studies.


Key Competencies
-

Further Info

For each course, midterm exam/homework/project, etc.studies and a final exam are conducted by the instructor who teaches the course. Evaluation criteria for each course are specified in the course information package. Half-year-end exams are held in the date range determined according to the academic calendar announced at the beginning of the year by Acıbadem University Institute of Health Sciences. Faculty members evaluate all the work, homework, midterms and year-end exams during the semester and make grading according to the course grade passing system determined by the Institute 1. Develops and deepens knowledge in intensive care nursing at the level of expertise based on nursing undergraduate qualifications. 2. Maintains the interaction between disciplines related to the field of intensive care nursing. 3. Converts theoretical and practical knowledge gained in the field of intensive care nursing to behavior. 4. Creates new information by integrating information in the field of intensive care nursing with information from different disciplinary areas. 5. Solves problems that require expertise using scientific research methods. 6. Independently constructs a problem in the field of intensive care nursing, develops a solution method., evaluates the results and puts them into practice as needed. 7. Develops new strategic approaches and creates solutions by taking responsibility in unpredictable complex situations in intensive care nursing applications. 8. Critically evaluates information about the area of intensive care nursing, directs learning and conducts advanced studies independently. 9. Systematically transmits current developments in the field of intensive care nursing and its own work to groups in and outside its field in written, oral and visual form. 10. Critically examines social relations and the norms that guide these relations, takes action to develop them and change them when necessary. 11. Develops application plans on issues related to intensive care nursing and evaluates the results obtained within the framework of quality processes. 12. Can use information and communication technologies at an advanced level along with computer software at the level required by the field of intensive care nursing. 13. Shares these values by observing social, scientific and ethical values at the stages of collecting, interpreting and announcing data related to the field of intensive care nursing. 14. Uses the knowledge and problem-solving skills it assimilates in intensive care nursing in interdisciplinary studies.


Quality Assurance
-

Access Requirements

1. To have a bachelors degree in Nursing/Health Officer 2. To take TOEFL-IBT 60 and YDS/UDS/KPDS/YÖKDIL 50 and above the foreign language exams recognized by YÖK. Candidates who do not have an exam score must take Acıbadem University Foreign Language exam and get 50 and above. 3. To get 55 and above in numerical field from the Academic Graduate Education Entrance Exam.


Conditions for Success
1. Develops and deepens knowledge in intensive care nursing at the level of expertise based on nursing undergraduate qualifications. 2. Maintains the interaction between disciplines related to the field of intensive care nursing. 3. Converts theoretical and practical knowledge gained in the field of intensive care nursing to behavior. 4. Creates new information by integrating information in the field of intensive care nursing with information from different disciplinary areas. 5. Solves problems that require expertise using scientific research methods. 6. Independently constructs a problem in the field of intensive care nursing, develops a solution method., evaluates the results and puts them into practice as needed. 7. Develops new strategic approaches and creates solutions by taking responsibility in unpredictable complex situations in intensive care nursing applications. 8. Critically evaluates information about the area of intensive care nursing, directs learning and conducts advanced studies independently. 9. Systematically transmits current developments in the field of intensive care nursing and its own work to groups in and outside its field in written, oral and visual form. 10. Critically examines social relations and the norms that guide these relations, takes action to develop them and change them when necessary. 11. Develops application plans on issues related to intensive care nursing and evaluates the results obtained within the framework of quality processes. 12. Can use information and communication technologies at an advanced level along with computer software at the level required by the field of intensive care nursing. 13. Shares these values by observing social, scientific and ethical values at the stages of collecting, interpreting and announcing data related to the field of intensive care nursing. 14. Uses the knowledge and problem-solving skills it assimilates in intensive care nursing in interdisciplinary studies. Students who take courses in the program, fulfill the general criteria and successfully completed the thesis and thesis defense get passing grades found successful in the examination set by the Institute of Health Sciences is deemed to have successfully completed subject to the Graduate School.

Progression Paths (Relationship Type)

Graduates of this program can work as specialist nurses in health institutions.


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Qualification is continuous


Url
Open Address