Yeterlilik Kodu

TR0030020678

Yeterlilik Adı
Yiyecek, İçecek Yönetimi ve Mutfak Sanatları Tezsiz Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumAydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiAdnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü, Kepez Mevkii Efeler / AYDIN
Sorumlu Kurum URLhttp://www.adu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Yönetim ve idare
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri90
Programın Normal Süresi 1
Program Profili (Amaç)

Bu program ikinci öğretim olarak sunulmaktadır.

Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Yiyecek İçecek alanında lisans düzeyindeki yeterliliklerine dayalı olarak turizm işletmeciliği alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve turizm işletmeciliğinin disiplinler arası yapısı bağlamında farklı disiplinlerin bakışı ile sektörü değerlendirebilir.
 • Yiyecek- İçecek işletmeciliği alanındaki bir probleme ilişkin çalışma yaparken sektörün hem sosyo-ekonomik etkilerini hem de işletmecilikle ilgili sorunlarını birbirleri ile etkileşim içerisinde ayrı ayrı analiz eder.
 • Yiyecek İçecek işletmeciliği alanında daha önce ortaya koyulmamış belli konularda bilgi üretmek adına birincil veri kaynaklarına yönelik çalışma yapar.
 • Yiyecek İçecek işletmeciliği alanında ortaya çıkan güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarır.
 • Yiyecek İçecek işletmeciliği alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgular, çözüm yöntemi geliştirir, sonuçları değerlendirir ve alanına ilişkin projelerde, proje yürütücüsü veya katılımcısı olarak görev alır.
 • Yiyecek İçecek işletmeciliği alanında belli konularda strateji ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir; işletmenin görev aldığı alanlara ilişkin vizyon, amaç ve hedefleri belirler.
 • Yiyecek İçecek işletmeciliği alanında edindiği bilgi ve becerilere eleştirel bir gözle yaklaşır, sorgular ve sorunların tespiti, analizi ve çözümünde analitik yaklaşımı uygulayarak çok yönlü araştırma gerçekleştirir.
 • Yiyecek İçecek işletmelerinde görev aldığı alanla ilgili olarak sürekli kendini yeniler ve geliştirir.
 • Veri toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilir ve denetleyebilir.
 • En az bir yabancı dilde turizm literatürünü takip etme yeteneğine sahiptir.
 • Yiyecek İçecek işletmelerinin departmanları ile ilgili gelişmelerde paylaşıma açıktır ve bilgilerini paylaşır.
 • Yiyecek İçecek işletmelerinde kullanılan bilgi teknolojileri hakkında bilgi sahibidir ve bu teknolojileri kullanır.
 • Yiyecek İçecek işletmeciliği alanındaki ortaya koyulmuş mevcut verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirir, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanır.
 • Yiyecek İçecek işletmeciliği alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı-
Başarma Şartları-
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030020678


Yeterlilik Adı
Yiyecek, İçecek Yönetimi ve Mutfak Sanatları Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü, Kepez Mevkii Efeler / AYDIN

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
90

Programın Normal Süresi
1

Program Profili (Amaç)

Bu program ikinci öğretim olarak sunulmaktadır.


Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Yiyecek İçecek alanında lisans düzeyindeki yeterliliklerine dayalı olarak turizm işletmeciliği alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve turizm işletmeciliğinin disiplinler arası yapısı bağlamında farklı disiplinlerin bakışı ile sektörü değerlendirebilir.
 • Yiyecek- İçecek işletmeciliği alanındaki bir probleme ilişkin çalışma yaparken sektörün hem sosyo-ekonomik etkilerini hem de işletmecilikle ilgili sorunlarını birbirleri ile etkileşim içerisinde ayrı ayrı analiz eder.
 • Yiyecek İçecek işletmeciliği alanında daha önce ortaya koyulmamış belli konularda bilgi üretmek adına birincil veri kaynaklarına yönelik çalışma yapar.
 • Yiyecek İçecek işletmeciliği alanında ortaya çıkan güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarır.
 • Yiyecek İçecek işletmeciliği alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgular, çözüm yöntemi geliştirir, sonuçları değerlendirir ve alanına ilişkin projelerde, proje yürütücüsü veya katılımcısı olarak görev alır.
 • Yiyecek İçecek işletmeciliği alanında belli konularda strateji ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir; işletmenin görev aldığı alanlara ilişkin vizyon, amaç ve hedefleri belirler.
 • Yiyecek İçecek işletmeciliği alanında edindiği bilgi ve becerilere eleştirel bir gözle yaklaşır, sorgular ve sorunların tespiti, analizi ve çözümünde analitik yaklaşımı uygulayarak çok yönlü araştırma gerçekleştirir.
 • Yiyecek İçecek işletmelerinde görev aldığı alanla ilgili olarak sürekli kendini yeniler ve geliştirir.
 • Veri toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilir ve denetleyebilir.
 • En az bir yabancı dilde turizm literatürünü takip etme yeteneğine sahiptir.
 • Yiyecek İçecek işletmelerinin departmanları ile ilgili gelişmelerde paylaşıma açıktır ve bilgilerini paylaşır.
 • Yiyecek İçecek işletmelerinde kullanılan bilgi teknolojileri hakkında bilgi sahibidir ve bu teknolojileri kullanır.
 • Yiyecek İçecek işletmeciliği alanındaki ortaya koyulmuş mevcut verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirir, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanır.
 • Yiyecek İçecek işletmeciliği alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
-

Başarma Şartları
-

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
-

Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)
-

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030020678

Qualification Title
Food-Benerage Management and Cullinary Arts Non-Thesis Master's Degree Diploma
Awarding BodyAydın Adnan Menderes University
Awarding Body ContactAydın Adnan Menderes University was established in 1992 on acceptance of the amendment of Law No. 41 of Decision No: 3837 dated 03.07.1992 concerning the Governance of Higher Education Institutions along with the amendment of Decisions 78 and 190 of Law No. 2809. Our University was founded with 5 faculties (the Faculty of Arts and Science, Nazilli Faculty of Economics and Administrative Sciences, Faculty of Medicine, Faculty of Veterinary Medicine and the Faculty of Agriculture), 3 Graduate Schools; the School of Tourism and Hotel Management and Söke Vocational School. Our University has become a Higher Education Institute which gives education in a total of 71 different academic units: in 18 Faculties, 3 Graduate Schools, 1 State Conservatory, 5 Schools, 18 Vocational Schools and 26 Research and Application Centres.
Awarding Body Urlhttp://www.adu.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasManagement and administration
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value60
Program Duration1
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info

This program provides education in secondary education.

Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Lifelong

Url Open Address
Qualification Code

TR0030020678


Qualification Title
Food-Benerage Management and Cullinary Arts Non-Thesis Master's Degree Diploma

Awarding Body
Aydın Adnan Menderes University

Awarding Body Contact
Aydın Adnan Menderes University was established in 1992 on acceptance of the amendment of Law No. 41 of Decision No: 3837 dated 03.07.1992 concerning the Governance of Higher Education Institutions along with the amendment of Decisions 78 and 190 of Law No. 2809. Our University was founded with 5 faculties (the Faculty of Arts and Science, Nazilli Faculty of Economics and Administrative Sciences, Faculty of Medicine, Faculty of Veterinary Medicine and the Faculty of Agriculture), 3 Graduate Schools; the School of Tourism and Hotel Management and Söke Vocational School. Our University has become a Higher Education Institute which gives education in a total of 71 different academic units: in 18 Faculties, 3 Graduate Schools, 1 State Conservatory, 5 Schools, 18 Vocational Schools and 26 Research and Application Centres.

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
60

Program Duration
1

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info

This program provides education in secondary education.


Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)

Lifelong


Url
Open Address