Yeterlilik Kodu

TR0030027829

Yeterlilik Adı
Fidan Yetiştiriciliği Ön Lisans Diploması
Sorumlu KurumÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBarbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale
Sorumlu Kurum URLhttps://www.comu.edu.tr/
YönelimGenel
AYÇ Seviyesi5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 5
Sınıflandırma (Tematik Alan)Bitki ve hayvancılık ürünleri
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Çok yıllık bahçe bitkilerinin üretimi ve yetiştirilmesi hakkında bilgi sahibi olur
 • Sürdürülebilir tarım hakkında bilgi sahibi olur
 • Teorik bilgileri, uygulama çalışmalarında edinilen becerilerle birleştirerek kullanabilme yeteneğine sahiptir.
 • Üretim yapılacak bölgeye, toprağa ve üretim şekline göre fidanı üretebilir ve seçebilir
 • Fidanların kalite değerlendirme ve bakım gereksinimlerini bilir ve uygular.
 • Fidan materyalinin hasadı, taşınması, depolanması ve dikim işlemleriyle ilgili şantiye organizasyonlarını gerçekleş-tirebilir, fidanların satışa hazırlanması ve satışlarını yapabilir.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Başarı notu; ara sınav not ortalamasının %40’ı, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun %60 katkısı alınarak belirlenir ve öğretimin ilk iki haftasında öğrencilere bildirilir. Dersin öğretim elemanı tarafından, her ders için öğrencilerin aldıkları başarı notları 100 puan üzerinden ele alınarak normal dağılım istatistiği ve bağıl değerlendirmeye uygun olarak dersin yarıyıl sonu başarı notu harfli ve katsayılı not biçiminde hesaplanır. a) Bir dersten bir öğrenci; (AA), (BA), (BB), (CB) veya (CC) notlarından birini almış ise o dersi başarmış, (DC) veya (DD) notlarından birini almış ise o dersi koşullu başarmış, (FD) ve (FF) notlarından birini almış ise o dersi başaramamış sayılır. b) Ağırlıklı not ortalaması, o dersin kredisinin aldığı harf notunun katsayısı ile çarpılmasından sonra aldığı toplam krediye a ile bulunur. AA harf notunun katsayısı 4, BA harf notunun katsayısı 3.5, BB harf notunun katsayısı 3, CB harf notunun katsayısı 2.5, CC harf notunun katsayısı 2, DC harf notunun katsayısı 1.5, DD harf notunun katsayısı 1, FD harf notunun katsayısı 0.5 olarak alınır. c) Kredisiz olan dersler ile stajların devamsızlık ve başarı değerlendirmelerinde; (YE) yeterli, (YS) yetersiz, (DS) devamsız sayılır. d) Girmeyi hak etmediği bir sınava giren öğrencinin aldığı not iptal edilir. e) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ortak zorunlu derslerden alınan (YE) ve (YS) notları ile kredisiz dersler için (DS) notları ağırlıklı not ortalamasının hesabında dikkate alınmazlar; ancak kredili derslerde (DS)’nin karşılığı 0.00 sayılır.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Organik tarım programı önlisans eğitimi vermekte olup, programa Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) Temel Yeterlilik Testi puanı (TYT) ile öğrenci alınmaktadır.

Başarma ŞartlarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; Öğretim programlarındaki tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve 120 AKTS kredisi almaları zorunludur. stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir (Genel not ortalaması yerel krediye göre hesaplanmaktadır.)
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Fidan Yetiştiriciliği Programı mezunları, KPSS sınavı ile kamuda , fidan ve meyve üretimi yapan özel şirketlerde iş imkânı bulmakta veya kendi işletmelerini kurarak, fidan üretimlerini yapabilmektedirler. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığının açtığı sınavı başarıyla tamamladıklarında kooperatif veya birliklerde tarımsal danışmanlık yapabilmektedirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030027829


Yeterlilik Adı
Fidan Yetiştiriciliği Ön Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Barbaros, 17100 Kepez/Çanakkale Merkez/Çanakkale

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Genel

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
5

TYÇ Seviyesi
5
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Çok yıllık bahçe bitkilerinin üretimi ve yetiştirilmesi hakkında bilgi sahibi olur
 • Sürdürülebilir tarım hakkında bilgi sahibi olur
 • Teorik bilgileri, uygulama çalışmalarında edinilen becerilerle birleştirerek kullanabilme yeteneğine sahiptir.
 • Üretim yapılacak bölgeye, toprağa ve üretim şekline göre fidanı üretebilir ve seçebilir
 • Fidanların kalite değerlendirme ve bakım gereksinimlerini bilir ve uygular.
 • Fidan materyalinin hasadı, taşınması, depolanması ve dikim işlemleriyle ilgili şantiye organizasyonlarını gerçekleş-tirebilir, fidanların satışa hazırlanması ve satışlarını yapabilir.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Başarı notu; ara sınav not ortalamasının %40’ı, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun %60 katkısı alınarak belirlenir ve öğretimin ilk iki haftasında öğrencilere bildirilir. Dersin öğretim elemanı tarafından, her ders için öğrencilerin aldıkları başarı notları 100 puan üzerinden ele alınarak normal dağılım istatistiği ve bağıl değerlendirmeye uygun olarak dersin yarıyıl sonu başarı notu harfli ve katsayılı not biçiminde hesaplanır. a) Bir dersten bir öğrenci; (AA), (BA), (BB), (CB) veya (CC) notlarından birini almış ise o dersi başarmış, (DC) veya (DD) notlarından birini almış ise o dersi koşullu başarmış, (FD) ve (FF) notlarından birini almış ise o dersi başaramamış sayılır. b) Ağırlıklı not ortalaması, o dersin kredisinin aldığı harf notunun katsayısı ile çarpılmasından sonra aldığı toplam krediye a ile bulunur. AA harf notunun katsayısı 4, BA harf notunun katsayısı 3.5, BB harf notunun katsayısı 3, CB harf notunun katsayısı 2.5, CC harf notunun katsayısı 2, DC harf notunun katsayısı 1.5, DD harf notunun katsayısı 1, FD harf notunun katsayısı 0.5 olarak alınır. c) Kredisiz olan dersler ile stajların devamsızlık ve başarı değerlendirmelerinde; (YE) yeterli, (YS) yetersiz, (DS) devamsız sayılır. d) Girmeyi hak etmediği bir sınava giren öğrencinin aldığı not iptal edilir. e) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ortak zorunlu derslerden alınan (YE) ve (YS) notları ile kredisiz dersler için (DS) notları ağırlıklı not ortalamasının hesabında dikkate alınmazlar; ancak kredili derslerde (DS)’nin karşılığı 0.00 sayılır.


Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

Organik tarım programı önlisans eğitimi vermekte olup, programa Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) Temel Yeterlilik Testi puanı (TYT) ile öğrenci alınmaktadır.


Başarma Şartları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; Öğretim programlarındaki tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve 120 AKTS kredisi almaları zorunludur. stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir (Genel not ortalaması yerel krediye göre hesaplanmaktadır.)

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Fidan Yetiştiriciliği Programı mezunları, KPSS sınavı ile kamuda , fidan ve meyve üretimi yapan özel şirketlerde iş imkânı bulmakta veya kendi işletmelerini kurarak, fidan üretimlerini yapabilmektedirler. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığının açtığı sınavı başarıyla tamamladıklarında kooperatif veya birliklerde tarımsal danışmanlık yapabilmektedirler.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030027829

Qualification Title
Awarding Body
Awarding Body Contact
Awarding Body Url
OrientationGeneral
EQF Level5
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 5
Thematic AreasCrop and livestock production
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030027829


Qualification Title

Awarding Body

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Orientation
General

National Occupation Classification
-

EQF Level
5

TQF Level
5
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address