Yeterlilik Kodu

TR0030021762

Yeterlilik Adı
Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumOrta Doğu Teknik Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiOrta Doğu Teknik Üniversitesi, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No:1 06800 Çankaya Ankara/TÜRKİYE
Sorumlu Kurum URLhttp://www.odtu.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Eğitim bilimi
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)-
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

İlgili enstitü web sayfasında yer almaktadır.

Başarma ŞartlarıLisansüstü programlar için mezuniyet koşulları 21.09.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 28’de belirtilmiştir. MADDE 28 – (1) Lisansüstü programlardan mezun olunabilmesi için; a) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde yer alan başarı koşullarının sağlanması, b) Yurt dışındaki anlaşmalı yükseköğretim kurumları ile yürütülen uluslararası ortak lisansüstü programlar hariç olmak üzere kayıtlı olunan son yarıyılın Üniversitede geçirilmesi gerekir. (2) Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi; a) Tezli yüksek lisans programlarında, mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili enstitüye teslim edildiği, b) Tezsiz yüksek lisans programlarında, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz okulu için belirtilen harf notlarının ilan tarihidir. Harf notları ilan edildikten, maddi hata düzeltmesi yapıldıktan ve/veya I notu tamamlandıktan sonra mezun olanlar için mezuniyet tarihi son harf notunun kesinleştiği, c) Doktora programlarında, mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Lisansüstü programını tamamlayan öğrenciler çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektörde alanlarıyla ilgili konularda çalışabilmektedirler.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Sürekli geçerlidir.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030021762


Yeterlilik Adı
Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No:1 06800 Çankaya Ankara/TÜRKİYE

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
-

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı

İlgili enstitü web sayfasında yer almaktadır.


Başarma Şartları
Lisansüstü programlar için mezuniyet koşulları 21.09.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 28’de belirtilmiştir. MADDE 28 – (1) Lisansüstü programlardan mezun olunabilmesi için; a) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde yer alan başarı koşullarının sağlanması, b) Yurt dışındaki anlaşmalı yükseköğretim kurumları ile yürütülen uluslararası ortak lisansüstü programlar hariç olmak üzere kayıtlı olunan son yarıyılın Üniversitede geçirilmesi gerekir. (2) Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi; a) Tezli yüksek lisans programlarında, mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili enstitüye teslim edildiği, b) Tezsiz yüksek lisans programlarında, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz okulu için belirtilen harf notlarının ilan tarihidir. Harf notları ilan edildikten, maddi hata düzeltmesi yapıldıktan ve/veya I notu tamamlandıktan sonra mezun olanlar için mezuniyet tarihi son harf notunun kesinleştiği, c) Doktora programlarında, mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Lisansüstü programını tamamlayan öğrenciler çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektörde alanlarıyla ilgili konularda çalışabilmektedirler.


Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Sürekli geçerlidir.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030021762

Qualification Title
Mathematics and Science Education Master's Degree Diploma
Awarding BodyMiddle East Technical University
Awarding Body ContactMiddle East Technical University, Universities District, Dumlupınar Boulevard No:1 06800 Çankaya Ankara/Türkiye
Awarding Body Urlhttp://www.metu.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level1
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 1
Thematic AreasEducation science
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements

Admission criteria are available on the related graduate school webpage. 

Conditions for SuccessRequirements and regulations for counting courses are specified in Middle East Technical University Rules and Regulations Governing Graduate Studies, article 28 that was published in Official Paper on 21.09.2016. ARTICLE 28 – (1) The following requirements must be fulfilled in order to be eligible for graduation from a graduate program: a) The success requirements indicated in the concerned provisions of this Regulation should have been fulfilled. b) The final registered semester must be spent at METU, with the exception of international joint graduate degree programs conducted in collaboration with contracted universities abroad. (2) The date of graduation from graduate programs is determined as follows: a) In Master’s programs with a thesis, the graduation date is the date on which a signed copy of the the thesis is submitted to the concerned graduate school by examining committee. b) In non-thesis Master’s programs, the graduation date is the announcement date of the letter grades for the concerned semester or Summer School as indicated in the academic calendar. For those who graduate as a result of the correction of an erroneous grade and/or the conversion of the grade “I” to a letter grade, the graduation date is the date on which the letter grade is finalized. c) In doctoral programs, the graduation date is the date on which a signed copy of the the thesis is submitted to the concerned graduate school by examining committee.
Progression Paths (Relationship Type)

Students who have completed the graduate program can work in various public institutions and organizations and in private sector on their related subject area.  

Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030021762


Qualification Title
Mathematics and Science Education Master's Degree Diploma

Awarding Body
Middle East Technical University

Awarding Body Contact
Middle East Technical University, Universities District, Dumlupınar Boulevard No:1 06800 Çankaya Ankara/Türkiye

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
1

TQF Level
1
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements

Admission criteria are available on the related graduate school webpage. 


Conditions for Success
Requirements and regulations for counting courses are specified in Middle East Technical University Rules and Regulations Governing Graduate Studies, article 28 that was published in Official Paper on 21.09.2016. ARTICLE 28 – (1) The following requirements must be fulfilled in order to be eligible for graduation from a graduate program: a) The success requirements indicated in the concerned provisions of this Regulation should have been fulfilled. b) The final registered semester must be spent at METU, with the exception of international joint graduate degree programs conducted in collaboration with contracted universities abroad. (2) The date of graduation from graduate programs is determined as follows: a) In Master’s programs with a thesis, the graduation date is the date on which a signed copy of the the thesis is submitted to the concerned graduate school by examining committee. b) In non-thesis Master’s programs, the graduation date is the announcement date of the letter grades for the concerned semester or Summer School as indicated in the academic calendar. For those who graduate as a result of the correction of an erroneous grade and/or the conversion of the grade “I” to a letter grade, the graduation date is the date on which the letter grade is finalized. c) In doctoral programs, the graduation date is the date on which a signed copy of the the thesis is submitted to the concerned graduate school by examining committee.

Progression Paths (Relationship Type)

Students who have completed the graduate program can work in various public institutions and organizations and in private sector on their related subject area.  


Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address