Yeterlilik Kodu

TR003218877

Yeterlilik Adı
Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Diploması
Sorumlu KurumArtvin Çoruh Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Sorumlu Kurum URLhttps://www.artvin.edu.tr
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Konu uzmanlığı ile öğretmen eğitimi
Sınıflandırma (Meslek Kodu)-
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
 • Fen Bilgisi Öğretmenliği alanıyla ilgili öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde alan bilgisine sahip olur.
 • Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
 • Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
 • Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Fen Bilgisi öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
 • İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
 • Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
 • Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir ve sınıf içi uygulamalarında kullanır.
 • Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre ilişkisini bilir ve mesleki ve günlük yaşamında kullanır.
 • Disiplinler arası çalışmalar yürütebilecek ve dersini farklı disiplinlerle ilişkilendirebilecek düzeyde tarih, coğrafya, vatandaşlık, çevre, teknoloji, vb. gibi alanlarda genel kültüre sahip olur.
 • Fizik, kimya ve biyoloji alanlarında öğrencilere yönelik uygun laboratuar deneyleri ve etkinlikleri geliştirebilecek ve uygulayabilecek bilgi ve becerilere sahip olur.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Her dönem, programda açılan her derste en az bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı uygulanmaktadır. Bunlara ek olarak, bazı derslerde birden fazla ara sınav, laboratuar-uygulama sınavları ve/veya proje sınavları uygulanmaktadır. Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı mezunları bilimsel süreci ve bilimin doğasını kavramış ve özümsemiş olmalı ve bunlarla ilgili öğrenme etkinlikleri tasarlayıp uygulayacak bilgi ve beceriye sahip olmalıdır.

Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı

Bu program T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme merkezinin düzenlediği üniversite giriş sınav sonuçlarına göre öğrenci kabul etmektedir.

Başarma ŞartlarıFen Bilgisi Öğretmenliği Programı mezunları bilimsel süreci ve bilimin doğasını kavramış ve özümsemiş olmalı ve bunlarla ilgili öğrenme etkinlikleri tasarlayıp uygulayacak bilgi ve beceriye sahip olmalıdır. İçeriği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen fen bilgisi öğretmenliği lisans programının müfredatında belirtilen dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler fen bilgisi öğretmeni ünvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Mezunlar Kamu Personeli Seçme Sınavını başarıyla tamamladıkları takdirde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında öğretmen olarak istihdam edilmektedir. Ayrıca mezunlar özel okullar ve dershanelerde de öğretmen olarak çalışabilmektedir.

Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR003218877


Yeterlilik Adı
Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Diploması

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
 • Fen Bilgisi Öğretmenliği alanıyla ilgili öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde alan bilgisine sahip olur.
 • Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
 • Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
 • Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Fen Bilgisi öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
 • İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
 • Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
 • Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
 • Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir ve sınıf içi uygulamalarında kullanır.
 • Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre ilişkisini bilir ve mesleki ve günlük yaşamında kullanır.
 • Disiplinler arası çalışmalar yürütebilecek ve dersini farklı disiplinlerle ilişkilendirebilecek düzeyde tarih, coğrafya, vatandaşlık, çevre, teknoloji, vb. gibi alanlarda genel kültüre sahip olur.
 • Fizik, kimya ve biyoloji alanlarında öğrencilere yönelik uygun laboratuar deneyleri ve etkinlikleri geliştirebilecek ve uygulayabilecek bilgi ve becerilere sahip olur.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Her dönem, programda açılan her derste en az bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı uygulanmaktadır. Bunlara ek olarak, bazı derslerde birden fazla ara sınav, laboratuar-uygulama sınavları ve/veya proje sınavları uygulanmaktadır. Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı mezunları bilimsel süreci ve bilimin doğasını kavramış ve özümsemiş olmalı ve bunlarla ilgili öğrenme etkinlikleri tasarlayıp uygulayacak bilgi ve beceriye sahip olmalıdır.


Detaylı Bilginin Kaynağı

Artvin Çoruh Üniversitesi Bilgi PaketiURL

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Konu uzmanlığı ile öğretmen eğitimi

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Artvin Çoruh Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Artvin Çoruh Üniversitesi


Ek Dili
TR

Ek Url
-

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

İlişki Türü

Mezunlar Kamu Personeli Seçme Sınavını başarıyla tamamladıkları takdirde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında öğretmen olarak istihdam edilmektedir. Ayrıca mezunlar özel okullar ve dershanelerde de öğretmen olarak çalışabilmektedir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik sürekli geçerlidir


Giriş Şartı

Bu program T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme merkezinin düzenlediği üniversite giriş sınav sonuçlarına göre öğrenci kabul etmektedir.


Edinme Yolları

Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı mezunları bilimsel süreci ve bilimin doğasını kavramış ve özümsemiş olmalı ve bunlarla ilgili öğrenme etkinlikleri tasarlayıp uygulayacak bilgi ve beceriye sahip olmalıdır. İçeriği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen fen bilgisi öğretmenliği lisans programının müfredatında belirtilen dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler fen bilgisi öğretmeni ünvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR003218877

Qualification Title
Fen Bilgisi Öğretmenliği License
Awarding BodyArtvin Coruh University
Awarding Body Contact
Awarding Body Urlhttps://www.artvin.edu.tr
OrientationAkademik
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level6
Thematic AreasTeacher training with subject specialization
National Occupation Classification-
CategoryAna
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

Have the skills of establishing healthy communication with students and colleagues and use Turkish fluently and correctly according to its rules. Have the sufficient level of knowledge about Science and Technology Teaching in order to meet the needs of students. Have the pedagogical knowledge and skills about teaching profession and know and apply contemporary teaching methods and techniques and measurement-assessment methods. Have the sufficient level of foreign language knowledge in order to monitor foreign resources about his/her field. Have the skill of using information and communication technology effectively for science and technology teaching. Know the developmental properties and learning patterns of students who are at the second grade of elementary education and plan, develop material and make executions according to these properties. Have enough knowledge about structure and the historical development of Turkish Educational System. Become a teacher who is faithful to Atatürks principles and revolutions, trusting in democracy, conscious about Turkish national, moral, ethical and cultural values and being sensitive to these aspects in his/her profession. Have skills of thinking scientific and analytic and will use knowledge generating, knowledge acquiring, scientific research methods and techniques and use it in classroom activities. Know the relation between social knowledge-society-environment, seek for society and environmental problems and use it in professional and daily life. Execute interdisciplinary studies, have enough level of knowledge of Turkish, biology, medicine, mathematics, media, art and fields like these to be able to relate his/her course with other different disciplines. Have skills and knowledge of proper laboratory experiment and activity developing and applying according to physics, chemistry and biology fields for students.

Key Competencies-
Further Info

Each semester, at least one midterm exam and one final exam are implemented in each offered course. In addition, more than one midterm exams, laboratory-recitation exams and/or take-home projects are implemented in some courses. The graduates should comprehend and internalize process and nature of science and should have knowledge and skills to design and apply learning activities about science.

Quality Assurance-
Access Requirements

This program admits students through the results of nation-wide university entrance examination implemented by national measurement and placement center.

Conditions for SuccessThe graduates should comprehend and internalize process and nature of science and should have knowledge and skills to design and apply learning activities about science. Students who achieve all courses in the curriculum of elementary science education program whose content is identified by Higher Education Council have right to graduate with the title of elementary science teacher.
Progression Paths (Relationship Type)

Graduated students were employed by Ministry of National Education as elementary science teachers in state elementary schools if they achieve nation-wide teacher selection examination. In addition, they were employed by private schools and exam preparation centers.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification is continuous

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR003218877


Qualification Title
Fen Bilgisi Öğretmenliği License

Non-preferred Terms
-

Description

Have the skills of establishing healthy communication with students and colleagues and use Turkish fluently and correctly according to its rules. Have the sufficient level of knowledge about Science and Technology Teaching in order to meet the needs of students. Have the pedagogical knowledge and skills about teaching profession and know and apply contemporary teaching methods and techniques and measurement-assessment methods. Have the sufficient level of foreign language knowledge in order to monitor foreign resources about his/her field. Have the skill of using information and communication technology effectively for science and technology teaching. Know the developmental properties and learning patterns of students who are at the second grade of elementary education and plan, develop material and make executions according to these properties. Have enough knowledge about structure and the historical development of Turkish Educational System. Become a teacher who is faithful to Atatürks principles and revolutions, trusting in democracy, conscious about Turkish national, moral, ethical and cultural values and being sensitive to these aspects in his/her profession. Have skills of thinking scientific and analytic and will use knowledge generating, knowledge acquiring, scientific research methods and techniques and use it in classroom activities. Know the relation between social knowledge-society-environment, seek for society and environmental problems and use it in professional and daily life. Execute interdisciplinary studies, have enough level of knowledge of Turkish, biology, medicine, mathematics, media, art and fields like these to be able to relate his/her course with other different disciplines. Have skills and knowledge of proper laboratory experiment and activity developing and applying according to physics, chemistry and biology fields for students.


Further Info

Each semester, at least one midterm exam and one final exam are implemented in each offered course. In addition, more than one midterm exams, laboratory-recitation exams and/or take-home projects are implemented in some courses. The graduates should comprehend and internalize process and nature of science and should have knowledge and skills to design and apply learning activities about science.


Source Of Further Info

ARTVIN CORUH UNIVERSITY Information PackageURL

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Teacher training with subject specialization

Information Language
EN

Awarding Body
Artvin Coruh University

Awarding Body Contact

Awarding Body Url

Source Of Information

ARTVIN CORUH UNIVERSITY


Supplement Language
EN

Supplement URL
-

National Occupation Classification
-

Relationship Type

Graduated students were employed by Ministry of National Education as elementary science teachers in state elementary schools if they achieve nation-wide teacher selection examination. In addition, they were employed by private schools and exam preparation centers.


Expiry Date

Qualification is continuous


Access Requirements

This program admits students through the results of nation-wide university entrance examination implemented by national measurement and placement center.


Ways To Acquire

The graduates should comprehend and internalize process and nature of science and should have knowledge and skills to design and apply learning activities about science. Students who achieve all courses in the curriculum of elementary science education program whose content is identified by Higher Education Council have right to graduate with the title of elementary science teacher.


Country Code
-