Yeterlilik Kodu

TR0030031055

Yeterlilik Adı
Endüstriyel Sanatlar Tezli Yüksek Lisans Diploması
Sorumlu KurumEskişehir Teknik Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiEskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir
Sorumlu Kurum URLhttps://www.eskisehir.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 7
Sınıflandırma (Tematik Alan)Moda, iç ve endüstriyel tasarım
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri120
Programın Normal Süresi 2
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
1 Etkin iletişim kurma becerisi kazanmak.
2 Tasarım disiplininin etkilerini anlamak, yorumlamak ve öngörmeyi sağlayacak yetkinlikte eğitim almak.
3 Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisini kazanmak.
4 Çağın sorunlarını kavrayabilme ve sorgulayabilme becerisi kazanmak.
5 Mesleki özgüvene sahip ve inisiyatif alabilen bireyler olmak.
6 İki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme becerisi kazanmak.
7 Endüstriyel tasarım disiplini kapsamına giren farklı ölçeklerdeki tasarımları gerçekleştirebilme becerisi kazanmak.
8 Endüstriyel tasarım sürecinde üretim ve pazar koşullarını değerlendirebilme becerisi kazanmak.
9 Tasarımın tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olma ve yorumlayabilme becerisi kazanmak.
10 Görsel algı ve anlatım becerisi kazanmak.
11 Yaratıcılık ve özgün yorum getirebilme becerisi kazanmak.
12 Akılcı, soyut analiz ve sentez yapabilme becerisi kazanmak.
13 Profesyonel hassasiyet sahibi olmak.
14 Endüstrinin beklentilerini karşılayabilecek güncel teknolojik donanımlara sahip olma ve kullanabilme becerisi kazanmak.
15 Tasarım ve sanat bilgilerini uygulama, temel teknik bilgilerini kullanabilme becerisi.
16 Tasarım, üretim, tüketim, pazarlama ve kullanım süreç ve sonuçlarını öngörebilme.
17 Disiplinlerarası çalışma becerisi
18 Tasarım sürecini planlayabilme becerisi
19 Tasarım ve sanat bilgilerini uygulama, temel teknik bilgilerini kullanabilme becerisi
20 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
21 Etkin iletişim kurma becerisi
22 Tasarım disiplininin yaşam döngüsü içindeki etkilerini yorumlama becerisi
23 Analiz ve sentez yapabilme becerisi
24 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
25 Çağın sorunlarını kavrayabilme ve sorgulayabilme becerisi
26 Mesleki sorumluluk alma becerisi
27 İki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme becerisi
28 Moda Tasarımı sürecinde ekonomik koşulları değerlendirebilme becerisi
29 Tasarımın tarihsel gelişim sürecini yorumlayabilme
30 Görsel algı ve anlatım becerisi
31 Yaratıcı problem çözme becerisi
32 Profesyonel hassasiyet
33 Moda endüstrisinin beklentilerini karşılayabilecek ürün tasarlayabilme becerisi
34 Tasarıma yönelik uygun malzeme seçebilme becerisi
35 Kavramsal tema önerileri doğrultusunda koleksiyon hazırlayabilme becerisi
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
  • Bu bölümden mezun olanlar ENDÜSTRİYEL TASARIMCI ünvanı alırlar ve serbest tasarımcı olarak çalışabildikleri gibi, resmî ve özel kurumların ar-ge ve tasarım bölümleri ile tasarım stüdyoları gibi endüstriyel üretimin tasarım sürecine yönelik birçok alanlarda çalışabilirler.
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı
  • Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Başarma Şartları Öğrencinin, toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 30 ECTS kredisinden az olmamak koşulu ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir. Başarı Notu KATSAYI AA 4,0 AB 3,7 BA 3,3 BB 3,0 BC 2,7 CB 2,3 CC 2,0 CD 1,7 DC 1,3 DD 1,0 FF 0,0 Her alanda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir. Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030031055


Yeterlilik Adı
Endüstriyel Sanatlar Tezli Yüksek Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Eskişehir Teknik Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
7

TYÇ Seviyesi
7
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
120

Programın Normal Süresi
2

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
1 Etkin iletişim kurma becerisi kazanmak.
2 Tasarım disiplininin etkilerini anlamak, yorumlamak ve öngörmeyi sağlayacak yetkinlikte eğitim almak.
3 Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisini kazanmak.
4 Çağın sorunlarını kavrayabilme ve sorgulayabilme becerisi kazanmak.
5 Mesleki özgüvene sahip ve inisiyatif alabilen bireyler olmak.
6 İki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme becerisi kazanmak.
7 Endüstriyel tasarım disiplini kapsamına giren farklı ölçeklerdeki tasarımları gerçekleştirebilme becerisi kazanmak.
8 Endüstriyel tasarım sürecinde üretim ve pazar koşullarını değerlendirebilme becerisi kazanmak.
9 Tasarımın tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olma ve yorumlayabilme becerisi kazanmak.
10 Görsel algı ve anlatım becerisi kazanmak.
11 Yaratıcılık ve özgün yorum getirebilme becerisi kazanmak.
12 Akılcı, soyut analiz ve sentez yapabilme becerisi kazanmak.
13 Profesyonel hassasiyet sahibi olmak.
14 Endüstrinin beklentilerini karşılayabilecek güncel teknolojik donanımlara sahip olma ve kullanabilme becerisi kazanmak.
15 Tasarım ve sanat bilgilerini uygulama, temel teknik bilgilerini kullanabilme becerisi.
16 Tasarım, üretim, tüketim, pazarlama ve kullanım süreç ve sonuçlarını öngörebilme.
17 Disiplinlerarası çalışma becerisi
18 Tasarım sürecini planlayabilme becerisi
19 Tasarım ve sanat bilgilerini uygulama, temel teknik bilgilerini kullanabilme becerisi
20 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
21 Etkin iletişim kurma becerisi
22 Tasarım disiplininin yaşam döngüsü içindeki etkilerini yorumlama becerisi
23 Analiz ve sentez yapabilme becerisi
24 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
25 Çağın sorunlarını kavrayabilme ve sorgulayabilme becerisi
26 Mesleki sorumluluk alma becerisi
27 İki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme becerisi
28 Moda Tasarımı sürecinde ekonomik koşulları değerlendirebilme becerisi
29 Tasarımın tarihsel gelişim sürecini yorumlayabilme
30 Görsel algı ve anlatım becerisi
31 Yaratıcı problem çözme becerisi
32 Profesyonel hassasiyet
33 Moda endüstrisinin beklentilerini karşılayabilecek ürün tasarlayabilme becerisi
34 Tasarıma yönelik uygun malzeme seçebilme becerisi
35 Kavramsal tema önerileri doğrultusunda koleksiyon hazırlayabilme becerisi

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
  • Bu bölümden mezun olanlar ENDÜSTRİYEL TASARIMCI ünvanı alırlar ve serbest tasarımcı olarak çalışabildikleri gibi, resmî ve özel kurumların ar-ge ve tasarım bölümleri ile tasarım stüdyoları gibi endüstriyel üretimin tasarım sürecine yönelik birçok alanlarda çalışabilirler.

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
  • Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Başarma Şartları
Öğrencinin, toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile 30 ECTS kredisinden az olmamak koşulu ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir. Başarı Notu KATSAYI AA 4,0 AB 3,7 BA 3,3 BB 3,0 BC 2,7 CB 2,3 CC 2,0 CD 1,7 DC 1,3 DD 1,0 FF 0,0 Her alanda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir. Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
-

Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)
-

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030031055

Qualification Title
Awarding BodyEskişehir Technical University
Awarding Body ContactGazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR
Awarding Body Urlhttps://www.eskisehir.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level7
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 7
Thematic AreasFashion, interior and industrial design
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030031055


Qualification Title

Awarding Body
Eskişehir Technical University

Awarding Body Contact
Gazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR


Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
7

TQF Level
7
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address