Yeterlilik Kodu

TR00102133

Yeterlilik Adı
Aşçı Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi4
4 Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Otel, restoranlar ve catering
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 5120 

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik Aşçı (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

· Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

· Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

· Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 1. Çalışma sahasında ve görev sürecindeki İSG önlemlerini açıklar.
 2. Çalışma sahasında ve görev sürecindeki çevre koruma önlemlerini açıklar.
 3. İş süreçlerinin ve ekibin organizasyon sürecini açıklar.
 4. Araç gereç ve ekipmanların bakımını açıklar.
 5. Mutfakta kullanılan malzemelerin tedarik ve stok uygulamalarını tanımlar.
 6. Standart menü ve reçete hazırlığını açıklar.
 7. Üretim süreçleri ile ilgili bütçe verilerini oluşturur.
 8. Açık büfe tasarımının özelliklerini açıklar.
 9. Yemek ve yiyeceklerin sunum ve servis işlemlerini düzenler.
 10. Mesleki gelişim ihtiyaçlarını tespit eder.
 11. İş süreçlerinde kişisel hijyen ve sağlık uygulamalarını açıklar.
 12. Yemek ve yiyecek hazırlama süreçlerinde gıda güvenliği kavramları, risk ve tehlikelerini tanımlar.
 13. Yemek ve yiyecek hazırlama süreçlerinde ürün, gıda malzemeleri, araç-gereç, ekipman ve üretim alanları ile ilgili hijyen ve sanitasyon uygulamalarını açıklar.
 14. İş süreçlerinde verimliliğe, kalitenin ve müşteri ilişkilerinin geliştirilmesine dair işlemleri belirler.
 15. Yemek ve yiyecek hazırlamada kullanılan temel gıda maddelerini açıklar
 16. Yemek ve yiyecek hazırlamada kullanılan temel malzemelerin yemeğe hazırlık işlemlerini uygular.
 17. Çalışma ortamında İSG, hijyen, gıda güvenilirliği ve kalite uygulamalarını yapar.
 18. Çorbaların ön hazırlığını yapar.
 19. Çorba çeşitlerini/salata ve meze çeşidi/sıcak ve soğuk sos/sıcak, soğuk sunulan et yemeği/yemekleri/sarılarak yapılan et yemeği/balık ve su ürünleri yemeği/yemekleri/etli veya zeytinyağlı dolma veya sarma/hamur işi çeşit(ler)ini/pilav ve makarna çeşit(ler)i/sebze garnitürleri/sütlü, çikolatalı veya hamurlu tatlı/meyveli tatlı ve hoşaf, komposto hazırlar.
 20. Çalışma ortamında İSG, hijyen, gıda güvenilirliği ve kalite uygulamalarını yapar.
 21. Yumurtayı suda, sahanda, tavada pişirir.
 22. Çeşitli sebze pişirme yöntemlerini uygular.
 23. Taze sebze ve kuru baklagil yemeği/yemeklerini yapar.
Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.

Teorik sınavda adaylara, 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Sınavda adaylara her soru için ortalama 2 dakika zaman verilir

Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.

Başarma ŞartlarıAdayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerde (A1-10)  tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Teorik sınavda, soruların en az % 80’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.  Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi aşçılık alanında istihdama da katılabilir

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00102133


Yeterlilik Adı
Aşçı Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 1. Çalışma sahasında ve görev sürecindeki İSG önlemlerini açıklar.
 2. Çalışma sahasında ve görev sürecindeki çevre koruma önlemlerini açıklar.
 3. İş süreçlerinin ve ekibin organizasyon sürecini açıklar.
 4. Araç gereç ve ekipmanların bakımını açıklar.
 5. Mutfakta kullanılan malzemelerin tedarik ve stok uygulamalarını tanımlar.
 6. Standart menü ve reçete hazırlığını açıklar.
 7. Üretim süreçleri ile ilgili bütçe verilerini oluşturur.
 8. Açık büfe tasarımının özelliklerini açıklar.
 9. Yemek ve yiyeceklerin sunum ve servis işlemlerini düzenler.
 10. Mesleki gelişim ihtiyaçlarını tespit eder.
 11. İş süreçlerinde kişisel hijyen ve sağlık uygulamalarını açıklar.
 12. Yemek ve yiyecek hazırlama süreçlerinde gıda güvenliği kavramları, risk ve tehlikelerini tanımlar.
 13. Yemek ve yiyecek hazırlama süreçlerinde ürün, gıda malzemeleri, araç-gereç, ekipman ve üretim alanları ile ilgili hijyen ve sanitasyon uygulamalarını açıklar.
 14. İş süreçlerinde verimliliğe, kalitenin ve müşteri ilişkilerinin geliştirilmesine dair işlemleri belirler.
 15. Yemek ve yiyecek hazırlamada kullanılan temel gıda maddelerini açıklar
 16. Yemek ve yiyecek hazırlamada kullanılan temel malzemelerin yemeğe hazırlık işlemlerini uygular.
 17. Çalışma ortamında İSG, hijyen, gıda güvenilirliği ve kalite uygulamalarını yapar.
 18. Çorbaların ön hazırlığını yapar.
 19. Çorba çeşitlerini/salata ve meze çeşidi/sıcak ve soğuk sos/sıcak, soğuk sunulan et yemeği/yemekleri/sarılarak yapılan et yemeği/balık ve su ürünleri yemeği/yemekleri/etli veya zeytinyağlı dolma veya sarma/hamur işi çeşit(ler)ini/pilav ve makarna çeşit(ler)i/sebze garnitürleri/sütlü, çikolatalı veya hamurlu tatlı/meyveli tatlı ve hoşaf, komposto hazırlar.
 20. Çalışma ortamında İSG, hijyen, gıda güvenilirliği ve kalite uygulamalarını yapar.
 21. Yumurtayı suda, sahanda, tavada pişirir.
 22. Çeşitli sebze pişirme yöntemlerini uygular.
 23. Taze sebze ve kuru baklagil yemeği/yemeklerini yapar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.

Teorik sınavda adaylara, 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Sınavda adaylara her soru için ortalama 2 dakika zaman verilir

Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.


Detaylı Bilginin Kaynağı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0182-4AŞÇI SEVİYE 4REVİZYON NO: 01URL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Otel, restoranlar ve catering

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu


Ek Dili
TR


Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 5120 


İlişki Türü

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi aşçılık alanında istihdama da katılabilir


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.


Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.


Edinme Yolları

Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerde (A1-10)  tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.

Teorik sınavda, soruların en az % 80’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. 

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00102133

Qualification Title
Cook Level 4 VQA Vocational Qualification Certificate
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationMesleki
EQF Level4
4 The Qualification included in TQF
TQF Level4
Thematic AreasHotel, restaurants and catering
National Occupation Classification

ISCO 08: 5120

CategoryÖzel Amaçlı
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

The person with this qualification;

 • Explains occupational health and safety precautions at working environment and during assignment.
 • Explains environmental protection measures at working environment and during assignment.
 • Explains the organisation process of business processes and team.
 • Explains the maintenance of the tools, devices and equipment.
 • Defines the supply and stock applications of materials used at kitchen.
 • Explains the preparation of standard menu and recipe.
 • Constitutes budgetary data for production processes.
 • Explains the specialities of open buffet design.
 • Arranges the presentation and service of food and dishes.
 • Determines the professional development needs.
 • Explains the personal hygiene and health applications in business processes.
 • Defines food safety concepts, risks and hazards during food and dish preparation processes.
 • Explains the hygiene and sanitation applications related to product, food materials, utensils, equipment and production areas during food and dishes preparation.
 • Determines the operations related to the improvement of productivity, quality and customer relations in business processes.
 • Explains the basic materials used in preparing food and dishes.
 • Performs preparation for food of basic materials used in preparing food and dishes.
 • Conducts the occupational health and safety, hygiene, food safety and quality applications and working environment.
 • Performs preliminary for soup making.
 • Cooks soup varieties.
 • Conducts the occupational health and safety, hygiene, food safety and quality applications and working environment.
 • Prepares hot and cold sauce.
 • Prepares salad and appetizer variety.
 • Prepares boiled, fried and panned eggs.
 • Conducts the occupational health and safety, hygiene, food safety and quality applications and working environment.
 • Cooks hot and cold serviced meat meals / dishes.
 • Cooks meat dishes made by rolling.
 • Cooks fishery and aquaculture meals/dishes.
 • Conducts the occupational health and safety, hygiene, food safety and quality applications and working environment.
 • Applies various vegetable cooking methods.
 • Cooks fresh vegetable and dry legume dishes.
 • Prepares stuffed vegetables or vine leaves with meat or olive oil.
 • Prepares vegetable garnitures.
 • Conducts the occupational health and safety, hygiene, food safety and quality applications and working environment.
 • Cooks pastry variety(ies).
 • Cooks rice and pasta variety(ies).
 • Conducts the occupational health and safety, hygiene, food safety and quality applications and working environment.
 • Prepares milky, chocolaty or pastry desserts.
 • Prepares trifle and stew, compote.
 • Conducts the occupational health and safety, hygiene, food safety and quality applications and working environment.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Occupational

Category Special Purpose

Quality Assurance-
Access Requirements

Entry condition is not required.

Conditions for SuccessObtained through measurement-evaluation based on national qualification.
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00102133


Qualification Title
Cook Level 4 VQA Vocational Qualification Certificate

Non-preferred Terms
-

Description

The person with this qualification;

 • Explains occupational health and safety precautions at working environment and during assignment.
 • Explains environmental protection measures at working environment and during assignment.
 • Explains the organisation process of business processes and team.
 • Explains the maintenance of the tools, devices and equipment.
 • Defines the supply and stock applications of materials used at kitchen.
 • Explains the preparation of standard menu and recipe.
 • Constitutes budgetary data for production processes.
 • Explains the specialities of open buffet design.
 • Arranges the presentation and service of food and dishes.
 • Determines the professional development needs.
 • Explains the personal hygiene and health applications in business processes.
 • Defines food safety concepts, risks and hazards during food and dish preparation processes.
 • Explains the hygiene and sanitation applications related to product, food materials, utensils, equipment and production areas during food and dishes preparation.
 • Determines the operations related to the improvement of productivity, quality and customer relations in business processes.
 • Explains the basic materials used in preparing food and dishes.
 • Performs preparation for food of basic materials used in preparing food and dishes.
 • Conducts the occupational health and safety, hygiene, food safety and quality applications and working environment.
 • Performs preliminary for soup making.
 • Cooks soup varieties.
 • Conducts the occupational health and safety, hygiene, food safety and quality applications and working environment.
 • Prepares hot and cold sauce.
 • Prepares salad and appetizer variety.
 • Prepares boiled, fried and panned eggs.
 • Conducts the occupational health and safety, hygiene, food safety and quality applications and working environment.
 • Cooks hot and cold serviced meat meals / dishes.
 • Cooks meat dishes made by rolling.
 • Cooks fishery and aquaculture meals/dishes.
 • Conducts the occupational health and safety, hygiene, food safety and quality applications and working environment.
 • Applies various vegetable cooking methods.
 • Cooks fresh vegetable and dry legume dishes.
 • Prepares stuffed vegetables or vine leaves with meat or olive oil.
 • Prepares vegetable garnitures.
 • Conducts the occupational health and safety, hygiene, food safety and quality applications and working environment.
 • Cooks pastry variety(ies).
 • Cooks rice and pasta variety(ies).
 • Conducts the occupational health and safety, hygiene, food safety and quality applications and working environment.
 • Prepares milky, chocolaty or pastry desserts.
 • Prepares trifle and stew, compote.
 • Conducts the occupational health and safety, hygiene, food safety and quality applications and working environment.

Further Info

Orientation: Occupational

Category Special Purpose


Source Of Further Info

NATIONAL QUALIFICATION 13UY0182-4COOK LEVEL 4REVISION NO: 01URL

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Hotel, restaurants and catering

Information Language
TR

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Source Of Information

Mesleki Yeterlilik Kurumu


Supplement Language
TR


National Occupation Classification

ISCO 08: 5120


Relationship Type
-

Expiry Date

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.


Access Requirements

Entry condition is not required.


Ways To Acquire

Obtained through measurement-evaluation based on national qualification.


Country Code
-