Yeterlilik Kodu

TR0010002133

Yeterlilik Adı
Aşçı Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi4
4 Yeterlilik TYÇ’ye 21/12/2021 tarihinde yerleştirildi
TYÇ Seviyesi 4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Otel, restoranlar ve catering
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 5120 

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik Aşçı (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Çalışma sahasında ve görev sürecindeki İSG önlemlerini açıklar.
 • Çalışma sahasında ve görev sürecindeki çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • İş süreçlerinin ve ekibin organizasyon sürecini açıklar.
 • Araç gereç ve ekipmanların bakımını açıklar.
 • Mutfakta kullanılan malzemelerin tedarik ve stok uygulamalarını tanımlar.
 • Standart menü ve reçete hazırlığını açıklar.
 • Üretim süreçleri ile ilgili bütçe verilerini oluşturur.
 • Açık büfe tasarımının özelliklerini açıklar.
 • Yemek ve yiyeceklerin sunum ve servis işlemlerini düzenler.
 • Mesleki gelişim ihtiyaçlarını tespit eder.
 • İş süreçlerinde kişisel hijyen ve sağlık uygulamalarını açıklar.
 • Yemek ve yiyecek hazırlama süreçlerinde gıda güvenliği kavramları, risk ve tehlikelerini tanımlar.
 • Yemek ve yiyecek hazırlama süreçlerinde ürün, gıda malzemeleri, araç-gereç, ekipman ve üretim alanları ile ilgili hijyen ve sanitasyon uygulamalarını açıklar.
 • İş süreçlerinde verimliliğe, kalitenin ve müşteri ilişkilerinin geliştirilmesine dair işlemleri belirler.
 • Yemek ve yiyecek hazırlamada kullanılan temel gıda maddelerini açıklar
 • Yemek ve yiyecek hazırlamada kullanılan temel malzemelerin yemeğe hazırlık işlemlerini uygular.
 • Çalışma ortamında İSG, hijyen, gıda güvenilirliği ve kalite uygulamalarını yapar.
 • Çorbaların ön hazırlığını yapar.
 • Çorba çeşitlerini/salata ve meze çeşidi/sıcak ve soğuk sos/sıcak, soğuk sunulan et yemeği/yemekleri/sarılarak yapılan et yemeği/balık ve su ürünleri yemeği/yemekleri/etli veya zeytinyağlı dolma veya sarma/hamur işi çeşit(ler)ini/pilav ve makarna çeşit(ler)i/sebze garnitürleri/sütlü, çikolatalı veya hamurlu tatlı/meyveli tatlı ve hoşaf, komposto hazırlar.
 • Çalışma ortamında İSG, hijyen, gıda güvenilirliği ve kalite uygulamalarını yapar.
 • Yumurtayı suda, sahanda, tavada pişirir.
 • Çeşitli sebze pişirme yöntemlerini uygular.
 • Taze sebze ve kuru baklagil yemeği/yemeklerini yapar.
Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.
 • Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.
 • Teorik sınavda adaylara, 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Sınavda adaylara her soru için ortalama 2 dakika zaman verilir
 • Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.
Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.

Başarma ŞartlarıAdayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerde (A1-10)  tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Teorik sınavda, soruların en az % 80’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.  Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi aşçılık alanında istihdama da katılabilir

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
QrCodeQrCode
https://yeni.tyc.gov.tr//yeterlilik/asci-seviye-4-myk-mesleki-yeterlilik-belgesi-TR0010002133.html
Yeterlilik Kodu

TR0010002133


Yeterlilik Adı
Aşçı Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Mesleki

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 5120 


AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye 21/12/2021 tarihinde yerleştirildi

Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 5120 


Kategori
Özel Amaçlı

Kredi Değeri
-

Programın Normal Süresi
-

Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik Aşçı (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 • Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
 • Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.


Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Çalışma sahasında ve görev sürecindeki İSG önlemlerini açıklar.
 • Çalışma sahasında ve görev sürecindeki çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • İş süreçlerinin ve ekibin organizasyon sürecini açıklar.
 • Araç gereç ve ekipmanların bakımını açıklar.
 • Mutfakta kullanılan malzemelerin tedarik ve stok uygulamalarını tanımlar.
 • Standart menü ve reçete hazırlığını açıklar.
 • Üretim süreçleri ile ilgili bütçe verilerini oluşturur.
 • Açık büfe tasarımının özelliklerini açıklar.
 • Yemek ve yiyeceklerin sunum ve servis işlemlerini düzenler.
 • Mesleki gelişim ihtiyaçlarını tespit eder.
 • İş süreçlerinde kişisel hijyen ve sağlık uygulamalarını açıklar.
 • Yemek ve yiyecek hazırlama süreçlerinde gıda güvenliği kavramları, risk ve tehlikelerini tanımlar.
 • Yemek ve yiyecek hazırlama süreçlerinde ürün, gıda malzemeleri, araç-gereç, ekipman ve üretim alanları ile ilgili hijyen ve sanitasyon uygulamalarını açıklar.
 • İş süreçlerinde verimliliğe, kalitenin ve müşteri ilişkilerinin geliştirilmesine dair işlemleri belirler.
 • Yemek ve yiyecek hazırlamada kullanılan temel gıda maddelerini açıklar
 • Yemek ve yiyecek hazırlamada kullanılan temel malzemelerin yemeğe hazırlık işlemlerini uygular.
 • Çalışma ortamında İSG, hijyen, gıda güvenilirliği ve kalite uygulamalarını yapar.
 • Çorbaların ön hazırlığını yapar.
 • Çorba çeşitlerini/salata ve meze çeşidi/sıcak ve soğuk sos/sıcak, soğuk sunulan et yemeği/yemekleri/sarılarak yapılan et yemeği/balık ve su ürünleri yemeği/yemekleri/etli veya zeytinyağlı dolma veya sarma/hamur işi çeşit(ler)ini/pilav ve makarna çeşit(ler)i/sebze garnitürleri/sütlü, çikolatalı veya hamurlu tatlı/meyveli tatlı ve hoşaf, komposto hazırlar.
 • Çalışma ortamında İSG, hijyen, gıda güvenilirliği ve kalite uygulamalarını yapar.
 • Yumurtayı suda, sahanda, tavada pişirir.
 • Çeşitli sebze pişirme yöntemlerini uygular.
 • Taze sebze ve kuru baklagil yemeği/yemeklerini yapar.

Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.


Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.
 • Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.
 • Teorik sınavda adaylara, 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Sınavda adaylara her soru için ortalama 2 dakika zaman verilir
 • Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.


Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.


Başarma Şartları
Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerde (A1-10)  tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Teorik sınavda, soruların en az % 80’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.  Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi aşçılık alanında istihdama da katılabilir


Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları


Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
QrCodeQrCode
Qualification Code

TR0010002133

Qualification Title
Chef Level 4 VQA Vocational Qualification Certificate
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationOccupational
EQF Level4
4 The Qualification has been included in TQF on 21/12/2021
TQF Level 4
Thematic AreasHotel, restaurants and catering
National Occupation Classification

ISCO 08: 5120

CategorySpecific Purpose
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile

This qualification is for the Chef (Level 4) profession to be carried out by trained and qualified people and to increase the quality of the work;

 • To define the qualifications, knowledge, skills and competencies that candidates should have,
 • To allow candidates to prove their professional competence with a valid and reliable document,
 • It has been prepared to create references and resources for the education system, examination and certification bodies.
Learning Environments

The learning outcomes of this qualification can be acquired in formal and non-formal learning environments such as educational institutions, as well as independently in on-the-job and free learning environments.

Description

The person with this qualification;

 • Explains occupational health and safety precautions at working environment and during assignment.
 • Explains environmental protection measures at working environment and during assignment.
 • Explains the organisation process of business processes and team.
 • Explains the maintenance of the tools, devices and equipment.
 • Defines the supply and stock applications of materials used at kitchen.
 • Explains the preparation of standard menu and recipe.
 • Constitutes budgetary data for production processes.
 • Explains the specialities of open buffet design.
 • Arranges the presentation and service of food and dishes.
 • Determines the professional development needs.
 • Explains the personal hygiene and health applications in business processes.
 • Defines food safety concepts, risks and hazards during food and dish preparation processes.
 • Explains the hygiene and sanitation applications related to product, food materials, utensils, equipment and production areas during food and dishes preparation.
 • Determines the operations related to the improvement of productivity, quality and customer relations in business processes.
 • Explains the basic materials used in preparing food and dishes.
 • Performs preparation for food of basic materials used in preparing food and dishes.
 • Conducts the occupational health and safety, hygiene, food safety and quality applications and working environment.
 • Performs preliminary for soup making.
 • Cooks soup varieties.
 • Conducts the occupational health and safety, hygiene, food safety and quality applications and working environment.
 • Prepares hot and cold sauce.
 • Prepares salad and appetizer variety.
 • Prepares boiled, fried and panned eggs.
 • Conducts the occupational health and safety, hygiene, food safety and quality applications and working environment.
 • Cooks hot and cold serviced meat meals / dishes.
 • Cooks meat dishes made by rolling.
 • Cooks fishery and aquaculture meals/dishes.
 • Conducts the occupational health and safety, hygiene, food safety and quality applications and working environment.
 • Applies various vegetable cooking methods.
 • Cooks fresh vegetable and dry legume dishes.
 • Prepares stuffed vegetables or vine leaves with meat or olive oil.
 • Prepares vegetable garnitures.
 • Conducts the occupational health and safety, hygiene, food safety and quality applications and working environment.
 • Cooks pastry variety(ies).
 • Cooks rice and pasta variety(ies).
 • Conducts the occupational health and safety, hygiene, food safety and quality applications and working environment.
 • Prepares milky, chocolaty or pastry desserts.
 • Prepares trifle and stew, compote.
 • Conducts the occupational health and safety, hygiene, food safety and quality applications and working environment.
Key Competencies

This qualification aims to document professional learning outcomes and does not contain key competences.

Further Info

Orientation: Occupational

Category Special Purpose

 • Candidates who want to achieve this qualification are subjected to theoretical and performance-based exams defined in the units.
 • Theoretical and performance-based exams in the qualification units can be done separately for each unit or together. However, each unit is evaluated independently.
 • In the theoretical exam, candidates are given a 4 multiple-choice written exam, each of which is worth equal points. In the exam, candidates are given an average of 2 minutes for each question.
 • All skills and competencies are measured by a performance-based exam. The duration of the performance-based examination should correspond to the time in actual practice conditions. The performance-based exam is carried out in a real or realistic working environment.
Quality Assurance

Quality assurance processes are provided through certification bodies authorized in line with the relevant legislation, under the responsibility of the Vocational Qualifications Authority.

Establishment and Approval of National Qualifications:

National qualifications developed by institutions and organizations that have the power to represent their sector and profession are verified by the Sector Committees and approved by the VQA Board of Directors.

Assesment and evaluation:

It is carried out by certification bodies accredited by TÜRKAK according to ISO/EN 17024 standard and authorized by the Vocational Qualifications Authority, in accordance with VQA legislation and conditions and methods defined in national qualifications. All measurement-evaluation processes are recorded and stored on camera.

Certification:

VQA Vocational Qualification Certificate is issued to individuals who are determined to be successful by the Authorized Certification Bodies.

Self assessment:

Authorized Certification Bodies carry out self-assessment activities every year in accordance with the procedures and principles determined by VQA. Activity results are submitted to VQA with a self-evaluation report.

External Evaluation:

Based on self-evaluation reports, scheduled or unscheduled surveillance audits are carried out at least once a year by the VQA Audit Department. External evaluation reports are submitted to Authorized Certification Bodies and VQA Board of Directors. In addition, surveillance audits are carried out by TÜRKAK at least every two years within the scope of ISO/EN 17024.

Regular Review:

The external evaluation activities and results of VQA Audit Department are regularly reviewed by VQA Executive Board. In addition, TÜRKAK's external evaluation activities and results are subject to regular review by the European Accreditation Union.

Information Management Systems:

Authorization, measurement-evaluation, self-evaluation and external evaluation processes are carried out through VQA Portal.

Feedback Mechanisms:

In all processes related to qualification, stakeholder participation is ensured at the highest level and opinions, suggestions, objections and complaints are evaluated in accordance with the legislation.

Access Requirements

Entry condition is not required.

Conditions for SuccessObtained through measurement-evaluation based on national qualification. Candidates must be successful in the exams defined in the compulsory units (A1-10) in order to receive the professional qualification certificate. In the theoretical exam, the candidate who answers at least 80% of the questions correctly is considered successful. In order for the candidate to be successful in the performance exam, he/she must show a minimum of 80% success in the overall exam, provided that he/she performs successfully in all of the critical steps.
Progression Paths (Relationship Type)

Persons with this qualification have the opportunity to apply for the measurement-evaluation processes for the professional qualification certificates at advanced levels or in different fields offered in the same field, and they can also participate in employment in the culinary field.

Legal Basis

Vocational Qualifications Authority Law

Regulation on Preparation of National Occupational Standards and National Qualifications

Vocational Qualifications Authority Examination, Measurement, Evaluation and Certification Regulation

Audit Procedures and Principles for Vocational Qualifications Authority Certification Bodies

Validity Period (If Any)

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.

Url Open Address
QrCodeQrCode

Qualification Code

TR0010002133


Qualification Title
Chef Level 4 VQA Vocational Qualification Certificate

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Orientation
Occupational

National Occupation Classification

ISCO 08: 5120


EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification has been included in TQF on 21/12/2021

National Occupation Classification

ISCO 08: 5120


Category
Specific Purpose

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile

This qualification is for the Chef (Level 4) profession to be carried out by trained and qualified people and to increase the quality of the work;

 • To define the qualifications, knowledge, skills and competencies that candidates should have,
 • To allow candidates to prove their professional competence with a valid and reliable document,
 • It has been prepared to create references and resources for the education system, examination and certification bodies.

Learning Environments

The learning outcomes of this qualification can be acquired in formal and non-formal learning environments such as educational institutions, as well as independently in on-the-job and free learning environments.


Description

The person with this qualification;

 • Explains occupational health and safety precautions at working environment and during assignment.
 • Explains environmental protection measures at working environment and during assignment.
 • Explains the organisation process of business processes and team.
 • Explains the maintenance of the tools, devices and equipment.
 • Defines the supply and stock applications of materials used at kitchen.
 • Explains the preparation of standard menu and recipe.
 • Constitutes budgetary data for production processes.
 • Explains the specialities of open buffet design.
 • Arranges the presentation and service of food and dishes.
 • Determines the professional development needs.
 • Explains the personal hygiene and health applications in business processes.
 • Defines food safety concepts, risks and hazards during food and dish preparation processes.
 • Explains the hygiene and sanitation applications related to product, food materials, utensils, equipment and production areas during food and dishes preparation.
 • Determines the operations related to the improvement of productivity, quality and customer relations in business processes.
 • Explains the basic materials used in preparing food and dishes.
 • Performs preparation for food of basic materials used in preparing food and dishes.
 • Conducts the occupational health and safety, hygiene, food safety and quality applications and working environment.
 • Performs preliminary for soup making.
 • Cooks soup varieties.
 • Conducts the occupational health and safety, hygiene, food safety and quality applications and working environment.
 • Prepares hot and cold sauce.
 • Prepares salad and appetizer variety.
 • Prepares boiled, fried and panned eggs.
 • Conducts the occupational health and safety, hygiene, food safety and quality applications and working environment.
 • Cooks hot and cold serviced meat meals / dishes.
 • Cooks meat dishes made by rolling.
 • Cooks fishery and aquaculture meals/dishes.
 • Conducts the occupational health and safety, hygiene, food safety and quality applications and working environment.
 • Applies various vegetable cooking methods.
 • Cooks fresh vegetable and dry legume dishes.
 • Prepares stuffed vegetables or vine leaves with meat or olive oil.
 • Prepares vegetable garnitures.
 • Conducts the occupational health and safety, hygiene, food safety and quality applications and working environment.
 • Cooks pastry variety(ies).
 • Cooks rice and pasta variety(ies).
 • Conducts the occupational health and safety, hygiene, food safety and quality applications and working environment.
 • Prepares milky, chocolaty or pastry desserts.
 • Prepares trifle and stew, compote.
 • Conducts the occupational health and safety, hygiene, food safety and quality applications and working environment.

Key Competencies

This qualification aims to document professional learning outcomes and does not contain key competences.


Further Info

Orientation: Occupational

Category Special Purpose

 • Candidates who want to achieve this qualification are subjected to theoretical and performance-based exams defined in the units.
 • Theoretical and performance-based exams in the qualification units can be done separately for each unit or together. However, each unit is evaluated independently.
 • In the theoretical exam, candidates are given a 4 multiple-choice written exam, each of which is worth equal points. In the exam, candidates are given an average of 2 minutes for each question.
 • All skills and competencies are measured by a performance-based exam. The duration of the performance-based examination should correspond to the time in actual practice conditions. The performance-based exam is carried out in a real or realistic working environment.

Quality Assurance

Quality assurance processes are provided through certification bodies authorized in line with the relevant legislation, under the responsibility of the Vocational Qualifications Authority.

Establishment and Approval of National Qualifications:

National qualifications developed by institutions and organizations that have the power to represent their sector and profession are verified by the Sector Committees and approved by the VQA Board of Directors.

Assesment and evaluation:

It is carried out by certification bodies accredited by TÜRKAK according to ISO/EN 17024 standard and authorized by the Vocational Qualifications Authority, in accordance with VQA legislation and conditions and methods defined in national qualifications. All measurement-evaluation processes are recorded and stored on camera.

Certification:

VQA Vocational Qualification Certificate is issued to individuals who are determined to be successful by the Authorized Certification Bodies.

Self assessment:

Authorized Certification Bodies carry out self-assessment activities every year in accordance with the procedures and principles determined by VQA. Activity results are submitted to VQA with a self-evaluation report.

External Evaluation:

Based on self-evaluation reports, scheduled or unscheduled surveillance audits are carried out at least once a year by the VQA Audit Department. External evaluation reports are submitted to Authorized Certification Bodies and VQA Board of Directors. In addition, surveillance audits are carried out by TÜRKAK at least every two years within the scope of ISO/EN 17024.

Regular Review:

The external evaluation activities and results of VQA Audit Department are regularly reviewed by VQA Executive Board. In addition, TÜRKAK's external evaluation activities and results are subject to regular review by the European Accreditation Union.

Information Management Systems:

Authorization, measurement-evaluation, self-evaluation and external evaluation processes are carried out through VQA Portal.

Feedback Mechanisms:

In all processes related to qualification, stakeholder participation is ensured at the highest level and opinions, suggestions, objections and complaints are evaluated in accordance with the legislation.


Access Requirements

Entry condition is not required.


Conditions for Success
Obtained through measurement-evaluation based on national qualification. Candidates must be successful in the exams defined in the compulsory units (A1-10) in order to receive the professional qualification certificate. In the theoretical exam, the candidate who answers at least 80% of the questions correctly is considered successful. In order for the candidate to be successful in the performance exam, he/she must show a minimum of 80% success in the overall exam, provided that he/she performs successfully in all of the critical steps.

Progression Paths (Relationship Type)

Persons with this qualification have the opportunity to apply for the measurement-evaluation processes for the professional qualification certificates at advanced levels or in different fields offered in the same field, and they can also participate in employment in the culinary field.


Legal Basis

Vocational Qualifications Authority Law

Regulation on Preparation of National Occupational Standards and National Qualifications

Vocational Qualifications Authority Examination, Measurement, Evaluation and Certification Regulation

Audit Procedures and Principles for Vocational Qualifications Authority Certification Bodies


Validity Period (If Any)

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.


Url
Open Address

Url
QrCodeQrCode