Yeterlilik Kodu

TR0030025932

Yeterlilik Adı
Arnavut Dili ve Edebiyatı Lisans Diploması
Sorumlu KurumTrakya Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiTrakya Üniversitesi Rektörlüğü 22030 Balkan Yerleşkesi / EDİRNE Telefonlar +90 (284) 223 42 10-11-12-13 +90 (284) 236 49 81-82-84
Sorumlu Kurum URLhttp://www.trakya.edu.tr/
YönelimAkademik
AYÇ Seviyesi6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
TYÇ Seviyesi 6
Sınıflandırma (Tematik Alan)Edebiyat ve dilbilim
Sınıflandırma (Meslek Kodu) -
KategoriAna
Kredi Değeri240
Programın Normal Süresi 4
Program Profili (Amaç)-
Öğrenme Ortamları-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Arnavut Dili ve Edebiyatı alanında kazanılan yeterliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Arnavut Dili ve Edebiyatı alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Arnavut Dili ve Edebiyatı alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.
 • Arnavut Dili ve Edebiyatı alanında karşılaşılan ve öngürülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Arnavut Dili ve Edebiyatı alanında bilgi ve becerileri kullanarak kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
 • Sorumluluğu altında çalışanların Arnavut Dili ve Edebiyatı alanınındaki gelişime yönelik etkinlikleri planlar.
 • Arnavut Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Arnavut Dili ve Edebiyatı alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kurumsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
 • Arnavut Dili ve Edebiyatı alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarlaa çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
 • Arnavut Dili ve Edebiyatı alanındaki çeşitli soyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
 • Bir yabancı dili kullanarak alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
 • Arnavut Dili ve Edebiyatı alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Arnavut Dili ve Edebiyatı alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
 • Arnavut Dili ve Edebiyatı alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
 • Arnavut Dili ve Edebiyatı alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
 • Arnavut Dili ve Edebiyatı alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar.
 • Kalite yönetim süreçlerine uygun davranır ve katılır.
Anahtar Yetkinlikler -
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri -
Kalite Güvencesi-
Giriş Şartı-
Başarma ŞartlarıLisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı 240 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisans ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)-
Yasal Dayanağı-
Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR0030025932


Yeterlilik Adı
Arnavut Dili ve Edebiyatı Lisans Diploması

Sorumlu Kurum
Trakya Üniversitesi

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü 22030 Balkan Yerleşkesi / EDİRNE Telefonlar +90 (284) 223 42 10-11-12-13 +90 (284) 236 49 81-82-84

Sorumlu Kurum URL

Yönelim
Akademik

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

AYÇ Seviyesi
6

TYÇ Seviyesi
6
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.

Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-

Kategori
Ana

Kredi Değeri
240

Programın Normal Süresi
4

Program Profili (Amaç)
-

Öğrenme Ortamları
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)
 • Arnavut Dili ve Edebiyatı alanında kazanılan yeterliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Arnavut Dili ve Edebiyatı alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
 • Arnavut Dili ve Edebiyatı alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanır, çözümler ve uygular.
 • Arnavut Dili ve Edebiyatı alanında karşılaşılan ve öngürülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Arnavut Dili ve Edebiyatı alanında bilgi ve becerileri kullanarak kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
 • Sorumluluğu altında çalışanların Arnavut Dili ve Edebiyatı alanınındaki gelişime yönelik etkinlikleri planlar.
 • Arnavut Dili ve Edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 • Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 • Arnavut Dili ve Edebiyatı alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kurumsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
 • Arnavut Dili ve Edebiyatı alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarlaa çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
 • Arnavut Dili ve Edebiyatı alanındaki çeşitli soyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
 • Bir yabancı dili kullanarak alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
 • Arnavut Dili ve Edebiyatı alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
 • Arnavut Dili ve Edebiyatı alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
 • Arnavut Dili ve Edebiyatı alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
 • Arnavut Dili ve Edebiyatı alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
 • Arnavut Dili ve Edebiyatı alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar.
 • Kalite yönetim süreçlerine uygun davranır ve katılır.

Anahtar Yetkinlikler
-

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-

Kalite Güvencesi
-

Giriş Şartı
-

Başarma Şartları
Lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı 240 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisans ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir.

İlerleme Yolları (İlişki Türü)
-

Yasal Dayanağı
-

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik sürekli geçerlidir. 


Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Adresi Aç

Qualification Code

TR0030025932

Qualification Title
Awarding BodyTrakya University
Awarding Body ContactTrakya Üniversitesi Rektörlüğü 22030 Balkan Yerleşkesi / EDİRNE Phone +90 (284) 223 42 10-11-12-13 +90 (284) 236 49 81-82-84
Awarding Body Urlhttp://www.trakya.edu.tr/
OrientationAcademic
EQF Level6
The Qualification hasn't been included in TQF.
TQF Level 6
Thematic AreasLiterature and linguistics
National Occupation Classification -
CategoryMain
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description-
Key Competencies-
Further Info-
Quality Assurance-
Access Requirements-
Conditions for Success-
Progression Paths (Relationship Type)-
Legal Basis-
Validity Period (If Any)-
Url Open Address
Qualification Code

TR0030025932


Qualification Title

Awarding Body
Trakya University

Awarding Body Contact
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü 22030 Balkan Yerleşkesi / EDİRNE Phone +90 (284) 223 42 10-11-12-13 +90 (284) 236 49 81-82-84

Awarding Body Url

Orientation
Academic

National Occupation Classification
-

EQF Level
6

TQF Level
6
The Qualification hasn't been included in TQF.

National Occupation Classification
-

Category
Main

Credit Value
-

Program Duration
-

Program Profile
-

Learning Environments
-

Description
-

Key Competencies
-

Further Info
-

Quality Assurance
-

Access Requirements
-

Conditions for Success
-

Progression Paths (Relationship Type)
-

Legal Basis
-

Validity Period (If Any)
-

Url
Open Address