Yeterlilik Kodu

TR00100232

Yeterlilik Adı
Anketör Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi4
4 Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmiştir.
TYÇ Seviyesi4
Sınıflandırma (Tematik Alan)Sosyoloji ve kültürel çalışmalar
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 4227 

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Bu ulusal yeterlilik; Anketörlerin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, mesleki yeterliliklerini geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamalarına imkân sağlamak, eğitim sistemi ile sınav ve belgelendirme kuruluşlarına kaynak ve referans oluşturmak ve adaylara mesleğe ilişkin rehberlik sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Çalışma ortamında uygulayacağı iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ile çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • Çalışma ortamında uygulayacağı güvenli çalışma yöntemlerini açıklar.
 • Çalışma ortamında acil durumlara karşı uygulaması gereken önlemleri açıklar.
 • Çalışma ortamında uygulayacağı çevre koruma standart ve yöntemlerini açıklar.
 • İş süreçlerini mevzuata, kalite gerekliliklerine ve kuruluş prosedürlerine uygun olarak yürütme yöntemlerini açıklar.
 • Süreçlerle ilgili takip etmesi gereken mevzuatı temel düzeyde tanımlar.
 • Kalite gerekliliklerine ve kuruluş prosedürlerine uygun çalışma yöntemlerini açıklar.
 • Mesleki gelişime yönelik faaliyetleri açıklar.
 • Bireysel mesleki gelişimine yönelik faaliyetleri açıklar.
 • Birlikte çalıştığı kişilerin mesleki gelişimini desteklemeye yönelik faaliyetleri açıklar.
 • Anket çalışması ile ilgili iş organizasyonu faaliyetlerini gerçekleştirir.
 • Anket çalışmasına yönelik iş planı hazırlama süreci açıklar.
 • Çalışmada kullanılacak adres listelerinde ortaya çıkabilecek eksiklik ve hataları açıklar.
 • Çalışmada kullanılacak araç, gereç, ekipmanı ve kullanımını açıklar.
 • Soru kâğıdını uygular.
 • Soru kâğıdını uygulayacağı cevaplayıcıya ulaşma yöntemlerini belirler.
 • Cevaplayıcıyı çalışma hakkında bilgilendirir.
 • Çalışmayı uygular.
 • Çalışma sonrası kontrol ve teslim işlemlerini gerçekleştirir.
Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.

Teorik sınavda adaylara, A1 ve A2 birimleri için en az yirmi (20) soruluk 5 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5 dakika zaman verilir

Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

Kalite Güvencesi

 

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.

Başarma ŞartlarıAdayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerde (A1, A2) tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Teorik sınavda, soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.  Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi anketörlük alanında istihdama da katılabilir.

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Anketör (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesinin süresi beş (5) yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00100232


Yeterlilik Adı
Anketör Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip kişi;

 • Çalışma ortamında uygulayacağı iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ile çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • Çalışma ortamında uygulayacağı güvenli çalışma yöntemlerini açıklar.
 • Çalışma ortamında acil durumlara karşı uygulaması gereken önlemleri açıklar.
 • Çalışma ortamında uygulayacağı çevre koruma standart ve yöntemlerini açıklar.
 • İş süreçlerini mevzuata, kalite gerekliliklerine ve kuruluş prosedürlerine uygun olarak yürütme yöntemlerini açıklar.
 • Süreçlerle ilgili takip etmesi gereken mevzuatı temel düzeyde tanımlar.
 • Kalite gerekliliklerine ve kuruluş prosedürlerine uygun çalışma yöntemlerini açıklar.
 • Mesleki gelişime yönelik faaliyetleri açıklar.
 • Bireysel mesleki gelişimine yönelik faaliyetleri açıklar.
 • Birlikte çalıştığı kişilerin mesleki gelişimini desteklemeye yönelik faaliyetleri açıklar.
 • Anket çalışması ile ilgili iş organizasyonu faaliyetlerini gerçekleştirir.
 • Anket çalışmasına yönelik iş planı hazırlama süreci açıklar.
 • Çalışmada kullanılacak adres listelerinde ortaya çıkabilecek eksiklik ve hataları açıklar.
 • Çalışmada kullanılacak araç, gereç, ekipmanı ve kullanımını açıklar.
 • Soru kâğıdını uygular.
 • Soru kâğıdını uygulayacağı cevaplayıcıya ulaşma yöntemlerini belirler.
 • Cevaplayıcıyı çalışma hakkında bilgilendirir.
 • Çalışmayı uygular.
 • Çalışma sonrası kontrol ve teslim işlemlerini gerçekleştirir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.

Teorik sınavda adaylara, A1 ve A2 birimleri için en az yirmi (20) soruluk 5 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5 dakika zaman verilir

Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.


Detaylı Bilginin Kaynağı

ULUSAL YETERLİLİK 14UY0194-4ANKETÖR SEVİYE 4REVİZYON NO: 01URL

AYÇ Seviyesi
4

TYÇ Seviyesi
4
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
Sosyoloji ve kültürel çalışmalar

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu


Ek Dili
TR


Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 4227 


İlişki Türü

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi anketörlük alanında istihdama da katılabilir.


Geçerlilik Tarihi

Anketör (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesinin süresi beş (5) yıldır.


Giriş Şartı

Giriş şartı bulunmamaktadır.


Edinme Yolları

Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerde (A1, A2) tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır.

Teorik sınavda, soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. 

Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00100232

Qualification Title
Anketör Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationMesleki
EQF Level4
4 The Qualification included in TQF
TQF Level4
Thematic AreasSociology and cultural studies
National Occupation Classification

ISCO 08: 4227

CategoryÖzel Amaçlı
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

The person who has this qualification;

 • Describes how to carry out activities related to occupational health and safety.
 • Describes the methods of applying quality and environmental policies in the work environment.
 • Uses electronic devices and computer software at a basic level.
 • Describes general information about communication techniques.
 • Uses communication techniques.
 • Describes professional terms.
 • Defines how to organize work organization.
 • Describes how to apply the questionnaire.
 • Applies the questionnaire.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements

Entry condition is not required.

Conditions for SuccessObtained through measurement-evaluation based on National Qualification.
Progression Paths (Relationship Type)

It is the required qualification for this vocation.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification certificate is valid for 4 years from the date of issue.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00100232


Qualification Title
Anketör Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Non-preferred Terms
-

Description

The person who has this qualification;

 • Describes how to carry out activities related to occupational health and safety.
 • Describes the methods of applying quality and environmental policies in the work environment.
 • Uses electronic devices and computer software at a basic level.
 • Describes general information about communication techniques.
 • Uses communication techniques.
 • Describes professional terms.
 • Defines how to organize work organization.
 • Describes how to apply the questionnaire.
 • Applies the questionnaire.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

NATIONAL QUALIFICATION  14UY0194-4POLLSTER LEVEL 4REVISION NO: 00URL

EQF Level
4

TQF Level
4
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Sociology and cultural studies

Information Language
TR

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Source Of Information

Vocational Qualifications Authority


Supplement Language
TR


National Occupation Classification

ISCO 08: 4227


Relationship Type

It is the required qualification for this vocation.


Expiry Date

Qualification certificate is valid for 4 years from the date of issue.


Access Requirements

Entry condition is not required.


Ways To Acquire

Obtained through measurement-evaluation based on National Qualification.


Country Code
-