Yeterlilik Kodu

TR00100308

Yeterlilik Adı
Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
Sorumlu KurumMesleki Yeterlilik Kurumu
Sorumlu Kurum İletişim BilgisiBalgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara
Sorumlu Kurum URLhttp://www.myk.gov.tr/
YönelimMesleki
AYÇ Seviyesi3
3 Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmiştir.
TYÇ Seviyesi3
Sınıflandırma (Tematik Alan)İnşaat ve inşaat mühendisliği
Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7112

KategoriÖzel Amaçlı
Kredi Değeri-
Programın Normal Süresi -
Program Profili (Amaç)

Bu yeterlilik Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

 •  Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
 •  Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek.
 •  Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
Öğrenme Ortamları

Bu yeterliliğe ait öğrenme kazanımları, eğitim kurumları gibi örgün ve yaygın öğrenme ortamlarında edinilebildiği gibi işbaşında ve serbest öğrenme ortamlarında bağımsız olarak da edinilebilmektedir.

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip olan kişi;

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri açıklar.
 • Çalışma alanında İSG ile ilgili uygulanması gereken önlemleri açıklar.
 • İş sağlığı ve iş güvenliği için kullanması gereken KKD’leri listeler.
 • Çalışma alanının güvenlik açısından nasıl kontrol edildiğini açıklar.
 • Çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • Ortaya çıkan atıkların türlerine göre nasıl toplanması gerektiğini açıklar.
 • Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflamanın nasıl yapılacağını açıklar.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri uygular.
 • Çalışma alanında İSG ile ilgili önlemleri uygulayarak işlemleri yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanarak işlemleri yapar.
 • Alçı sıva öncesi hazırlıkları yapar.
 • Çalışma alanında gerekli araç, gereç, ekipman ve malzemeleri kullanıma hazırlar.
 • Alçı sıva yapılacak yüzeyi hazırlar.
 • Anoları hazırlar.
 • Köşe profilini yerleştirir.
 • Elle alçı sıva yapar.
 • Elle yapılan alçı harcını hazırlar.
 • Ano aralarını alçı harcıyla doldurur.
 • Anoların yerini doldurur.
 • Perdah alçısı yapar.
 • Perdah alçısını hazırlar.
 • Perdah alçısını yüzeye uygular.
 •  Makine ile alçı sıva yapar.
 • Makine ile alçı harcını hazırlar.
 • Alçı harcını makine ile yüzeye uygular.
 • Anoların yerini doldurur.
 • Çelik mala ile rötuş yapar.
 • Uygulama sonrası işlemleri yapar.
 • İş sonu kontrolleri yapar.
 • İş sonu çalışma alanının temizliğini yapar.
Anahtar Yetkinlikler

Bu yeterlilik, mesleki öğrenme kazanımlarının belgelendirilmesini amaçlamakta olup anahtar yetkinlik içermemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.

Teorik sınavda adaylara, zorunlu birimlerde (A1 ve A2) en az on (10) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5-2 dakika zaman verilir

Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

Performans sınavında adayların asgari olarak uygulaması gereken proje/senaryo örneği yeterlilik ekinde sunulmaktadır.

Kalite Güvencesi

Kalite güvence süreçleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu sorumluluğunda, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları aracılığıyla sağlanmaktadır.

Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler, Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Ölçme-Değerlendirme:

TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 standardına göre akredite edilen ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Tüm ölçme-değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır.

Belgelendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Öz Değerlendirme:

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

 

Dış Değerlendirme:

Öz değerlendirme raporlarına dayalı olarak MYK Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından yılda en az bir kez programlı veya programsız gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur. Ayrıca ISO/EN 17024 kapsamında TÜRKAK tarafından en az iki yılda bir gözetim denetimleri gerçekleştirilir.

Düzenli Gözden Geçirme:

MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir.

Bilgi Yönetim Sistemleri:

Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir.

Geri Bildirim Mekanizmaları:

Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

Giriş Şartı

Giriş şartı aranmamaktadır.

Başarma ŞartlarıAdayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerde (A1 ve A2)  tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Aday, zorunlu birimlere ilave olarak seçmeli (B1) birimden de sınava girebilir. Adayın teorik sınavda başarılı sayılması için, zorunlu (A1 ve A2) birimler için çoktan seçmeli sınavda, soruların en az % 60’ına doğru yanıt vermelidir. Adayın, performans sınavında (A2 ve B1) başarılı sayılması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi alçı sıva uygulama alanında istihdama da katılabilir.

Yasal Dayanağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği

Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgelendirme Kuruluşlarına Yönelik Denetim Usul ve Esasları

Geçerlilik Süresi (Varsa)

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.

Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi Adresi Aç
Yeterlilik Kodu

TR00100308


Yeterlilik Adı
Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

Öncelikli Olmayan Adlar
-

Öğrenme Kazanımları (Tanım)

Bu yeterliliğe sahip olan kişi;

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri açıklar.
 • Çalışma alanında İSG ile ilgili uygulanması gereken önlemleri açıklar.
 • İş sağlığı ve iş güvenliği için kullanması gereken KKD’leri listeler.
 • Çalışma alanının güvenlik açısından nasıl kontrol edildiğini açıklar.
 • Çevre koruma önlemlerini açıklar.
 • Ortaya çıkan atıkların türlerine göre nasıl toplanması gerektiğini açıklar.
 • Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflamanın nasıl yapılacağını açıklar.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri uygular.
 • Çalışma alanında İSG ile ilgili önlemleri uygulayarak işlemleri yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanarak işlemleri yapar.
 • Alçı sıva öncesi hazırlıkları yapar.
 • Çalışma alanında gerekli araç, gereç, ekipman ve malzemeleri kullanıma hazırlar.
 • Alçı sıva yapılacak yüzeyi hazırlar.
 • Anoları hazırlar.
 • Köşe profilini yerleştirir.
 • Elle alçı sıva yapar.
 • Elle yapılan alçı harcını hazırlar.
 • Ano aralarını alçı harcıyla doldurur.
 • Anoların yerini doldurur.
 • Perdah alçısı yapar.
 • Perdah alçısını hazırlar.
 • Perdah alçısını yüzeye uygular.
 •  Makine ile alçı sıva yapar.
 • Makine ile alçı harcını hazırlar.
 • Alçı harcını makine ile yüzeye uygular.
 • Anoların yerini doldurur.
 • Çelik mala ile rötuş yapar.
 • Uygulama sonrası işlemleri yapar.
 • İş sonu kontrolleri yapar.
 • İş sonu çalışma alanının temizliğini yapar.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Bu yeterliliği elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır.

Teorik sınavda adaylara, zorunlu birimlerde (A1 ve A2) en az on (10) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5-2 dakika zaman verilir

Beceri ve yetkinliklerin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.

Performans sınavında adayların asgari olarak uygulaması gereken proje/senaryo örneği yeterlilik ekinde sunulmaktadır.


Detaylı Bilginin Kaynağı

ALÇI SIVA UYGULAYICISI SEVİYE 3REVİZYON NO: 01TADİL NO: 01 12UY0055-3URL

AYÇ Seviyesi
3

TYÇ Seviyesi
3
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmiştir.

Sınıflandırma (Tematik Alan)
İnşaat ve inşaat mühendisliği

Dil
TR

Sorumlu Kurum
Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Balgat Mahallesi, 1420. Sk. No:12, 06520 Çankaya/Ankara

Sorumlu Kurum URL

Bilgi Kaynağı

Mesleki Yeterlilik Kurumu


Ek Dili
TR


Sınıflandırma (Meslek Kodu)

ISCO 08: 7112


İlişki Türü

Bu yeterliliğe sahip kişiler, aynı alanda sunulan ileri seviyelerdeki veya farklı alandaki mesleki yeterlilik belgelerine yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerine başvurma imkânına sahip oldukları gibi alçı sıva uygulama alanında istihdama da katılabilir.


Geçerlilik Tarihi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.


Giriş Şartı

Giriş şartı aranmamaktadır.


Edinme Yolları

Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için zorunlu birimlerde (A1 ve A2)  tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Aday, zorunlu birimlere ilave olarak seçmeli (B1) birimden de sınava girebilir.

Adayın teorik sınavda başarılı sayılması için, zorunlu (A1 ve A2) birimler için çoktan seçmeli sınavda, soruların en az % 60’ına doğru yanıt vermelidir.

Adayın, performans sınavında (A2 ve B1) başarılı sayılması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.


Ülke Kodu
-

Qualification Code

TR00100308

Qualification Title
Gypsum Plaster Practitioner Level 3 VQA Vocational Qualification Certificate
Awarding BodyVocational Qualifications Authority
Awarding Body ContactBalgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara
Awarding Body Urlhttps://www.myk.gov.tr/index.php/en
OrientationMesleki
EQF Level3
3 The Qualification included in TQF
TQF Level3
Thematic AreasBuilding and civil engineering
National Occupation Classification

ISCO 08: 7112

CategoryÖzel Amaçlı
Credit Value-
Program Duration-
Program Profile-
Learning Environments-
Description

The person who has this qualification;

 • Explains the necessary precautions for occupational health and safety.
 • Makes pre-work preparation and work schedule.
 • Applies quality requirements and technical procedures to ensure quality.
 • Explains what must be done to reduce environmental risks.
 • Makes preparations before work.
 • Makes preparations before application.
 • Makes gypsum plaster with machine.
 • Makes gypsum plaster manually.
 • Makes polishing gypsum.
 • Makes work completion checks.
Key Competencies-
Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes

Quality Assurance-
Access Requirements

Entry condition is not required.

Conditions for SuccessObtained through measurement-evaluation based on National Qualification.
Progression Paths (Relationship Type)

It is the required qualification for this vocation.

Legal Basis-
Validity Period (If Any)

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.

Url Adresi Aç
Qualification Code

TR00100308


Qualification Title
Gypsum Plaster Practitioner Level 3 VQA Vocational Qualification Certificate

Non-preferred Terms
-

Description

The person who has this qualification;

 • Explains the necessary precautions for occupational health and safety.
 • Makes pre-work preparation and work schedule.
 • Applies quality requirements and technical procedures to ensure quality.
 • Explains what must be done to reduce environmental risks.
 • Makes preparations before work.
 • Makes preparations before application.
 • Makes gypsum plaster with machine.
 • Makes gypsum plaster manually.
 • Makes polishing gypsum.
 • Makes work completion checks.

Further Info

Orientation: Vocational

Category: Special Purposes


Source Of Further Info

NATIONAL QUALIFICATION 12UY0055-3GYPSUM PLASTER PRACTITIONER LEVEL 3REVISION NO: 00URL

EQF Level
3

TQF Level
3
The Qualification hasn't been included in TQF.

Thematic Areas
Building and civil engineering

Information Language
TR

Awarding Body
Vocational Qualifications Authority

Awarding Body Contact
Balgat 1420. Street No:12 06520 Çankaya/Ankara


Source Of Information

Vocational Qualifications Authority


Supplement Language
TR


National Occupation Classification

ISCO 08: 7112


Relationship Type

It is the required qualification for this vocation.


Expiry Date

Qualification certificate is valid for 5 years from the date of issue.


Access Requirements

Entry condition is not required.


Ways To Acquire

Obtained through measurement-evaluation based on National Qualification.


Country Code
-