Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ile ilgili iş ve işlemler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir. Yönetmelik kapsamında çeşitli ikincil mevzuat düzenlemeleri öngörülmüştür. 

Bu mevzuat düzenlemelerinden; “Yeterliliklerin Yayınlanması ve Eğitim veya Belgelendirme Kuruluşlarınca Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” ile “Yeterlilikler Veri Tabanı’nın Oluşturulması, Yürütülmesi ve Güncellenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” 29 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen TYÇ Kurulu 32. toplantısında TYÇ Kurulu üyelerinin değerlendirilmelerine sunulmuştur.

TYÇ Kurulu üyeleri tarafından gelen görüşler neticesinde nihai hali verilen bu iki usul esas oybirliği ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Usul ve esaslara sitemizin yayınlar bölümündeki mevzuat başlığından ulaşabilirsiniz.