Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, Türkiye’de sorumlu kurumlar (MEB, YÖK, MYK) tarafından verilen diplomalar, sertifikalar ve belgelerin öğrenme kazanımlarına göre tanımlandığı ve kalite güvencesi sağlanmış olanların sekiz farklı seviyeye yerleştirildiği bir sınıflandırma aracıdır.

TYÇ’nin uygulanması sürecinin en önemli aşaması, yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirilmesidir. Bu aşamanın şeffaflığı ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla Yeterliliklerin TYÇ’ye Dâhil Edilmesi Sürecinde Uygulanacak Usul ve Esaslar yürürlüğe konmuştur.

Bir yeterliliğin TYÇ’ye yerleştirilmesi için kalite güvencesi sağlanmış olmalı, yeterlilik Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı’nda yer almalı ve burada yer alan bilgiler ilgili yeterlilik tür belirleyicisiyle uyumlu şekilde tanımlanmalıdır. Yeterliliklerin TYÇ’de yer almasına yönelik kararlar ilgili sorumlu kurumların teklifi üzerine TYÇ Yönetim Yapılarınca verilir.

Mevzuat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte kalite güvencesi sağlanmış yeterliliklerin TYÇ’ye yerleştirilmesine yönelik çalışmalar başlamıştır.

Bir yeterliliğin TYÇ’ye yerleştirilmesi;

  • Kalite güvence süreçlerinin etkin bir şekilde işletildiği
  • Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’ne açık bir referans taşıdığı
  • Yeterliliğe erişim süreçlerinin güvenilir ve şeffaf olduğu ve anlamına gelmektedir.

18/07/2023 tarihinde gerçekleştirilen TYÇ Kurulu 42. Toplantısında alınan kararlar neticesinde TYÇ’ye yerleşen yeterlilik sayısı 728’e yükselmiştir. Bu yeterliliklerin 360’ı yükseköğretim kurumları sorumluluğunda bulunmakta ilen 366’sı MYK sorumluluğunda sunulan yeterliliklerdir.

TYÇ’ye yerleştirilen yeterlilikler, diploma veya sertifikalarının üzerinde TYÇ Logosu ve TYÇ seviyesi bulundurma hakkını elde ederler.

Diploma eklerinde, transkript ve mezun belgelerinde Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Logosu Kullanacak programlar listesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.