Ülkemizin tek ulusal yeterlilik çerçevesi olan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin (TYÇ), 2021 yılı itibariyle Uygulama Aşaması başlamış bulunmaktadır. Bu önemli aşamada faaliyetlerin planlı bir şekilde işlerlik kazanabilmesi için iyi planlanmış ve paydaşlar tarafından içselleştirilmiş bir yol haritasına ihtiyaç duyulmuştur.

Mümkün olan en yüksek katılımla oluşturulan periyodik stratejik planların kamusal araçların hayata geçirilmesi ve uygulanmasındaki önemi kabul edilmiş bir gerçektir. Bu doğrultuda TYÇ kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin belirlenmesi ve paydaşlarla istişare edilerek bir plan dahilinde uygulanabilmesi için TYÇ’ye yönelik kapsamlı durum analizleri ve gelecek üç yılda gerçekleştirilecek faaliyetlere yönelik öncelikler ve alt eylemlerin bulunduğu Strateji Belgesi hazırlanmıştır.

TYÇ Strateji Belgesi, Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu (TUYEP) kapsamında görev alan uluslararası uzman Gerard MADİLL ve TYÇ Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışma sonucunda oluşturulmuştur ve geniş katılımlı bir istişare süreci sonunda nihai halini kazanmıştır.

TYÇ Strateji Belgesine yönelik ilk istişare 18 Şubat 2021 tarihli TYÇ Kurulu 31. Toplantısında gerçekleştirilmiştir. Burada alınan kararlar neticesinde Strateji Belgesi başta Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu olmak üzere meslek örgütleri, işçi, işveren ve eğitim sendikaları ile yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından yaklaşık 75 temsilcinin katılımıyla 25 Mart 2021tarihinde gerçekleştirilen İstişare Etkinliğinde geniş bir paydaş grubu tarafından değerlendirilmiştir. İstişare etkinliğinden elde edilen görüşlerin yansıtıldığı Belge, 29 Nisan 2021 tarihli TYÇ Kurulu 32. Toplantısında oybirliğiyle uygun bulunmuştur.

TYÇ Strateji Belgesine Yayınlar bölümünden ulaşılabilmektedir.

TYÇ kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalara rehberlik etmesi amacıyla hazırlanan TYÇ Strateji Belgesi’nin faydalı olmasını diliyoruz.