TUYEP Projesi kapsamında; Türkiye Yeterlilik Çerçevesi’nin (TYÇ) uygulama alanları, yapısı vb. konularda ilgili tüm yerel paydaşların (eğitim ve öğretim kurumları, yükseköğretim kurumları, eğitim sağlayıcılar, odalar ve birlikler) katılımı ile farkındalık oluşturma/arttırma etkinliklerinin dördüncüsü 13 Ekim 2022 tarihinde Erzurum’da gerçekleştirilmiştir.

Etkinliğe Erzurum ve çevre illerden eğitim ve iş dünyası temsilcileri katılım sağlamıştır. Mesleki Yeterlilik Kurumu Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanı İsmail Özdoğan’ın açılış konuşmaları ile başlamıştır.