TUYEP Projesi kapsamında; Türkiye Yeterlilik Çerçevesi’nin (TYÇ) uygulama alanları, yapısı vb. konularda ilgili tüm yerel paydaşların (eğitim ve öğretim kurumları, yükseköğretim kurumları, eğitim sağlayıcılar, odalar ve birlikler) katılımı düzenlenen farkındalık oluşturma/arttırma etkinliklerinin yedincisi 27 Aralık 2022 tarihinde Diyarbakır ilinde gerçekleştirilmiştir.

Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri, Diyarbakır ve çevre illerde bulunan 15 farklı yükseköğretim kurumundan temsilciler ile TYÇ’ye ilişkin faaliyetlere katılım sağlayan işçi ve işveren örgütleri ile öğrenciler davet edilmiştir. Bir gün süren etkinliğe yaklaşık 170 katılımcı iştirak etmiştir.

Etkinlik, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkan Yardımcısı Metin KARAMAN’ın açılış konuşmalarıyla başlamış olup proje kilit uzmanı ve MYK uzmanları tarafından TYÇ ve bileşenleri ile ilgili teknik sunumlarla devam etmiştir.

Etkinliğe katılım sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.